3. 6. 2020  22:14 Karolína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DizPAkumulátory energie na báze pokročilých materiálov pre MEMS senzorové aplikácieVanko, G.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
2.
BP
Analógový laditeľný filter typu MOOGKubinec, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 11
3.
DP
Analýza povrchu materiálov pomocou atómového silového mikroskopu
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Petrusová, S.
4.
BP
Android aplikácia pre správu parkovania
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Grežďo, M.
5.
BP
Automatická detekcia a počítanie porúch z panchromatických katódoluminiscenčných máp
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
6.
DP
Automatizácia pracoviska v programovom prostredí LabView
Kováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Hrubišák, F.
7.
DP
Automatizovaný systém na meranie kvality vodných zdrojov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEI
Podrobnosti témy
2 / 2
8.DP
Automatizovaný systém odberu vzoriek pre meranie kvality vodných zdrojov
Michniak, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
9.DizP
Autonómna digitálna kalibrácia analógových IO na čipe
Stopjaková, V.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.BP
Bezdrôtová meteostanica pre IoT
Kozárik, J.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
11.
BP
Bipolárne heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO
Marton, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DizP
Bórom dopované diamantové elektródy pre vysoko-efektívnu degradáciu mikropolutantov vo vodách
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DizP
Diagnostika elektrických vlastností vertikálnych GaN HFET tranzistorov
Šatka, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
14.
DizP
Elektrická a optická charakterizácia štruktúr a prvkov pre využitie v optoelektronike a fotonike
Kováč, J.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EFxA
D-EF
--
--
FEIPodrobnosti témy0 / 2
--
15.
BP
Elektrická charakterizácia GaN štruktúr typu MIS-HFET s dielektrickou vrstvou pripravenou naprašovaním
Florovič, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
16.
DPElektrická charakterizácia mikrosenzorových prvkov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.BPElektrická charakterizácia mikrosenzorových prvkovHotový, I.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DPElektrická charakterizácia štruktúr typu MIS-HFET na báze GaN s AlON dielektrickou vrstvou pomocou reaktívneho naprašovaniaStoklas, R.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.DP
Elektrická charakterizácia štruktúr typu MIS-HFET na báze GaN s AlON dielektrickou vrstvou pomocou reaktívneho naprašovania
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
BP
Elektrické vlastnosti tranzistorov na báze GaNFlorovič, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEIPodrobnosti témy0 / ----
21.
DP
Elektroluminiscencia polovodičových prvkov
Priesol, J.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
22.
BP
Elektroluminiscencia polovodičových štruktúr
Priesol, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.
DizP
Elektrotepelná simulácia a modelovanie vlastností výkonových polovodičových prvkov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
24.
BP
Flexibilné senzory na báze organických materiálov
Weis, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy
3 / --
25.
DPImplantácia iónov medi a ich vplyv na vlastnosti batériíNovák, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Informačný systém pre vizualizáciu obsadenosti parkovacích miest
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-MSUS
B-API-ITVEN
B-API-BIS
B-API-ITVR
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Hrčka, M.
27.
BP
Integrácia IP jadra do FPGA doskyÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
28.
DP
Kalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúr
Chvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
29.BPKalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúr
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
30.
DP
Konfiguračný modul multiplatformovej mobilnej aplikácie na ovládanie biomonitorovacieho zariadenia
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-API
I-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
31.
DP
Meracie pracovisko charakterizácie parametrov elektronických prvkov pri zvýšených teplotách do 250°C.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEIPodrobnosti témy1 / 2 Hrčka, P.
32.
BP
Meranie a charakterizácia moderných výkonových prvkov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
33.
DP
Meranie množstva maziva na plechu pomocou infračervenej spektroskopie
Uherek, F.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
34.
DizPMetódy a procesy analýzy telemedicínskych dát pomocou neural networks.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.BP
Modelovanie elektrickej aktivity srdca
Cocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.
BP
Modelovanie elektrických prvkov a obvodov v prostredí Comsol MultiphysicsCocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.DPModelovanie elektrických prvkov a obvodov v prostredí Comsol MultiphysicsCocherová, E.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEIPodrobnosti témy0 / ----
38.BP
Modelovanie rádiofrekvenčných polí v prostredí Comsol Multiphysics
Cocherová, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
39.
DP
Modelovanie šírenia elektrickej aktivity v srdcových komorách
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN--FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
40.
BP
Moderné vysoko výkonové elektronické súčiastky na báze oxidu gália (Ga2O3)
Kováč, J.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-AM
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
41.
BP
Moderné vysoko výkonové elektronické súčiastky na báze oxidu gália (Ga2O3)
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
42.
DP
Moderné vysoko výkonové elektronické súčiastky na báze oxidu gália (Ga2O3)Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
BP
Multikanálové snímanie ľudskej fyziológieÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
44.BP
Multikanálové snímanie ľudskej fyziológie
Vavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
45.
DizP
Nanoštruktúrované polovodivé materiály pre senzory a mikrosystémy
Hotový, I.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
D-EFxA
D-ME
--
--
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
46.
BP
Návrh a realizácia monitorovania HRV pomocou pulz-oxymetrického senzora
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
47.BP
Návrh a verifikácia digitálneho teplomera pomocou FPGA
Benko, P.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEIPodrobnosti témy0 / --
--
48.
DizPNávrh a príprava automatizovaného testovacieho zariadenia pre ESD ochranné prvkyChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
49.
BP
Návrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky
Chvála, A.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
50.
DPNávrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvkyChvála, A.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
51.
DP
Návrh automatizovaného zavlažovacieho systému pre izbové rastliny
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--FEIPodrobnosti témy
1 / --
52.
DizP
Návrh integrovaných meničov napätia pre systémy na konverziu energieStopjaková, V.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
53.
BPNávrh prostriedkov pre automatizované testovanie integrovaných obvodov pre automobilový priemyselBenko, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
54.
BP
Návrh siete na čipeÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
55.
DizP
Návrh, simulácia a optimalizácia pasívnych fotonických prvkov pre komunikačné a medicínske aplikácieUherek, F.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
BP
Neurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúr
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
57.DP
Neurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúr
Chvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2
--
58.BP
Nové generácie superkapacitorov s vysokou hustotou energie
Mikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
59.
DP
Nové trendy v SMART oblečení
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
60.
BP
Nové trendy v SMART oblečení
Vavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
61.
DP
Optimalizácia parametrov rastu diamantových vrstiev
Michniak, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
62.
BPPlatforma pre vizualizáciu údajov kvality ovzdušia
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API
B-API-ITVEL
B-API-ITVR
B-API-ITVEN
B-API-BIS
B-API-MSUS
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
63.
BP
Plynové senzory na báze uhlíkových nanomateriálovÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
64.DPPokročilé skúmanie svalovej činnostiÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
65.
BP
Pokročilé skúmanie svalovej činnosti
Vavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
66.BPPokročilé skúmanie svalovej činnostiVavrinský, E.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
67.BP
Použitie gyrátora v zvukovej technike
Kubinec, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
68.
BP
Príprava a charakterizácia ultratenkých vrstiev a štruktúr PtSe2
Mikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
69.
BP
Príprava a analýza diamantových vrstiev
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
70.
BP
Príprava a analýza diamantových vrstievMichniak, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
71.
DP
Príprava a charakterizácia optoelektronických súčiastok na báze heteroštruktúr oxidov kovov
Mikolášek, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2 Sobota, M.
72.DizP
Príprava a štúdium vlastností polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
73.DizPRast a vlastnosti III-N kvantových štruktúr pre vysokofrekvenčnú elektronikuKuzmík, J.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
74.
DizP
Rozvoj metód hľadania maximálneho výkonu zberačov energieStopjaková, V.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
75.
BPSenzory pre neuromonitoringKohútka, L.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
76.
DP
Simulácia a modelovanie elektrických vlastností polovodičových prvkov
Chvála, A.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
77.
BPSimulácia a modelovanie elektrických vlastností polovodičových prvkovChvála, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--FEIPodrobnosti témy0 / 2
--
78.
DP
Skúmanie emisných a záchytných procesov HEMT štruktúr na báze GaN spektroskopiou hlbokých hladínÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Vadovský, J.
79.
BP
Skúmanie porúch v moderných tranzistorových štruktúrach pre 5G sieť
Stuchlíková, Ľ.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEIPodrobnosti témy2 / -- Benc, P.
Faraga, J.
80.
BP
Skúmanie porúch v moderných polovodičových materiáloch
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
81.
BP
Snímanie a rekonštrukcia obrazov trojrozmerných objektov.
Šatka, A.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
82.
DizP
Softverové riešenia pre zariadenia integrované v sietach autonomnych/nezávislých riadiacich a meracich systémov
Vojs, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
83.
BP
Spracovanie obrazu z optického mikroskopu v reálnom čase
Priesol, J.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API--FEIPodrobnosti témy1 / --
84.
BP
Spracovanie obrazu z optického mikroskopu v reálnom časeÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
85.
BP
Teplotne nezávislá napäťová referencia pre automobilové aplikácieBenko, P.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
86.
DP
Testovanie výkonových tranzistorov v podmienkách skratuÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Forgáč, M.
87.BPUhlíkové nanomateriály pre superkapacitory a batérie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
88.BPÚprava zariadenia pre UIS testovanieJagelka, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-ELN--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
89.DizP
Vybrané problémy integrovaných obvodov na širokozonálnych polovodičoch
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-ME
D-EFxA
D-EF
--
--
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
90.DizPVýkonový menič na báze širokopásmových polovodičov a analýza spoľahlivosti výkonových tranzistorov
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
91.
DizP
Výskum a diagnostika štruktúr a prvkov pre uskladnenie elektrickej energie
Mikolášek, M.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
92.DizPVýskum elektrických a optických vlastností C-dopovaných GaN štruktúr pre inovatívne vysoko-výkonové vertikálne spínacie súčiastkyÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
93.
DP
Vývoj algoritmov strojového učenia pre identifikáciu núdzových stavov v nameraných dátach v telemedicíne
Kuzma, A.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)I-API
I-API-MSUS
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
94.
DP
Vývoj a testovanie superkapacitorov novej generácie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
95.BPVývoj edukačnej hry „Popularizácia Elektroniky“ vo virtuálnej realiteÚstav elektroniky a fotoniky (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
96.
DizPVývoj metód merania a vyhodnocovania parametrov prototypových ASIC čipovStopjaková, V.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
97.
DPVývoj mobilnej aplikácie v oblasti telemedicínyStuchlíková, Ľ.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
98.
DizP
Vývoj perspektívnych optoelektronických a fotonických prvkov na báze nízkodimenzionálnych štruktúr
Kováč, J.Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
D-EFxA
--
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
99.
DP
Vývoj pracoviska pre automatizované meranie senzorov plynu
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Režo, V.
100.
DP
Vývoj senzora na báze GaN pre vesmírne aplikácie
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
I-EN
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
101.
DizP
Vývoj technológií elektronických prvkov na báze kovových oxidov pre senzorické aplikácie
Weis, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
102.
DizP
Vzdialené preprogramovanie vnorených zariadení
Vojs, M.
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
D-EF--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--