3. 6. 2020  20:01 Karolína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav elektrotechniky (FEI)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | E | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | V | Z

Por.
TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramZameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Analýza elektromagnetických polí v okolí IoT zariadení
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Fecišková, R. B.
2.
DPAnalýza, návrh a využitie plug-in bezdrôtových modulov pre rôznorodé smart-metering platformyHalgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
3.
DizP
Analýza vplyvu hluku a vibrácií na ľudskú fyziológiu a psychiku počas skenovania v NMR tomografe pracujúcom so slabým magnetickým poľom
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
4.
DizP
Analýza zložitých časových radov
Krakovská, A.
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.DP
Anténna sústava s fázovým riadením zmeny smerovej charakteristiky
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
6.
DP
Anténne sústavy
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEIPodrobnosti témy1 / --
7.
DPAutomatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajovUšák, E.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Kubík, M.
8.
DizP
Bezkontaktné meranie geometrických veličín v 3D objektoch s využitím RTG mikrotomografieÚstav elektrotechniky (FEI)D-MT--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DizP
Citlivosť systému nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR)
Ústav elektrotechniky (FEI)D-MT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
10.DPElektrické zariadenie pre bezdrôtové nabíjanieHalgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy1 / --
11.
BP
Elektrotechnika - vzdelávanie hrouBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
2 / 2
12.BPExperimentálna aparatúra na meranie rýchlosti pohybu doménovej steny v dlhej feromagnetickej vzorkeUšák, E.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Experimentálne štúdium prechodu elektrického prúdu spojom supravodivých pások.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
14.BPKarcinotrón ako zdroj vysokofrekvenčného harmonického signáluHarťanský, R.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
15.
BPLaboratórne učebné pomôcky stabilizátorov napätiaÚstav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
16.
BP
Meranie magnetických parametrov feromagnetík
Jančárik, V.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Škarbala, D.
17.
DP
Meranie tieniacej činnosti planárnych štruktúrBittera, M.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
18.
BP
Metódy stanovenia efektívnej hodnoty napätia.
Jančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
19.
DizP
Modelovanie elektrického poľa srdca a simulácia meraných povrchových EKG potenciálov pri vybraných ochoreniach srdca
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
20.DizP
Moderné metódy vyhodnocovania neistôt v meraní
Witkovský, V.Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DP
Návrh a realizácia gradientných cievok pre spektrometer MiniSpecHalgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
22.
DP
Návrh a realizácia LoRawan indoor gateway pomocou Raspberry Pi
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--FEIPodrobnosti témy1 / --
23.
BP
Návrh a riadenie účelového elektropneumatického systému
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
24.DP
Návrh a realizácia HW a SW prepojenia a riadenia modulov experimentálnej platformy na kvantitatívnu charakterizáciu biologickej odozvy buniek na elektromagnetické polia
Harťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
DP
Návrh a realizácia zabezpečenia objektu rodinného domu
Halgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AE--FEIPodrobnosti témy
1 / --
26.DP
Návrh fotopletysmografického senzora pracujúceho na transmisnom princípe vhodného pre funkciu v prostredí slabého magnetického poľa
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
27.BP
Návrh gradientných cievok pre spektrometer MiniSpec
Halgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEIPodrobnosti témy
1 / --
Egressy, S.
28.
DP
Návrh meracej staniceÚstav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--FEIPodrobnosti témy1 / -- Kubík, M.
29.
BP
Návrh program v prostredí MATLAB na riadenie celotelového tomografu pre MRIÚstav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
30.
BP
Návrh prostriedkov pre automatizované spracovanie údajov pri testovaní integrovaných obvodov
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Puváková, E.
31.
BP
Návrh radio frekvenčnej prijímacej cievky pre tomograf s horizontálnou orientáciou magnetického poľa
Halgoš, J.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
BPNávrh riešenia bezpečnosti robotického pracoviskaBabinec, A.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
33.
BPNávrh stolového osvetlenia riadeného mikropočítačomÚstav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Krajňák, M.
34.
DP
Optimalizácia vlastností magneticky mäkkých materiálov na báze feritov
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
35.
BPPočítačom riadený zdroj teploty
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEIPodrobnosti témy1 / 1
36.DizPPokročilé metódy identifikácie magnetických vlastností feromagnetických materiálov so zameraním na ich štrukturálnu diagnostiku.Ústav elektrotechniky (FEI)D-TE--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.DizPPokročilé metódy snímania fyzikálnych veličínHarťanský, R.
Ústav elektrotechniky (FEI)
D-MT
--FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
38.
BPPrevodník napätie / frekvencia (pre pedagogické účely)Králiková, E.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
39.
BP
Riadenie krokového motora
Halgoš, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.
BP
Riadený usmerňovač pre napájanie jednosmerného motora
Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Hlinka, M.
41.
BP
Riadiaci systém pre skúšku odolnosti voči elektromagnetickému poľuHallon, J.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
42.
DP
Sonda pre magnetické meraniaJančárik, V.
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Kafka, F.
43.
BP
Syntéza a charakterizácia perspektívnych magnetických materiálov
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
DP
Systém na meranie šumového čísla prijímača NMR tomografu
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
45.DP
Systém na stanovenie vybraných parametrov feromagnetických vzoriek
Jančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.DP
Systém pre ochranu laboratória EMC na FEI STU pred zatopením
Ústav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
47.DizPŠirokopásmové žiariče elektromagnetického poľa pre použitie v EMC na báze TEM CellÚstav elektrotechniky (FEI)
D-MT
D-MT-UM
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
48.
BPVirtuálny merací prístroj pre pedagogické účelyHallon, J.
Ústav elektrotechniky (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 3
--
49.BPVirtuálny osciloskopBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-API
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
50.
DizPVyužitie analýzy neštandardných elektromagnetických parametrov feromagnetických materiálov na nedeštruktívnu defektoskopiu materiálov.Ústav elektrotechniky (FEI)
D-TE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
51.
DizPVývoj novej magnetometrickej metódy pre diagnostiku ochorení súvisiacich s metabolizmom železa na zvieracích a bunkových modelochÚstav elektrotechniky (FEI)D-MT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
BPZariadenie na prenos signálu z mikrofónu do audio zosilňovača prostredníctvom priamej linky a aj prepojenia pomocou frekvenčnej modulácieMierka, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ET--FEIPodrobnosti témy1 / 1 Sikomas, D.
53.
DP
Zdokonalenie elektronického hudobného nástroja thereminÚstav elektrotechniky (FEI)
I-AE
--FEIPodrobnosti témy
1 / --
Hrušková, L.