16. 6. 2019  20:36 Blanka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav elektrotechniky (FEI)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | Č | D | F | I | K | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPAktívny filter pre EMCKováč, K.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti tématu0 / ----
2.DisPAnalýza zložitých časových radovKrakovská, A.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
3.BPAplikačná platformaBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Kubík, M.
4.DisPAspekty elektromagnetickej kompatibility Internetu vecíBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti tématu0 / ----
5.BPAutomatizované pracovisko pre meranie amplitúdovo frekvenčných charakteristíkHallon, J.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Novotný, L.
6.DisPBezkontaktné meranie geometrických veličín v 3D objektoch s využitím RTG mikrotomografieHain, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
7.DisPBodové a semidistribuované senzorické systémy na báze braggovských mriežok.Červeňová, J.Ústav elektrotechniky (FEI)D-TEFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
8.DisPCitlivosť systému nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR)Andris, P.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
9.BPČasomiera pre hasičský športMierka, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Kučera, J.
10.BPDigitálny fázomerJančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Valach, O.
11.BPFFT analyzátor zvukuBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Jánošík, M.
12.BPFM rozhlasový vysielačHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Dzuriš, M.
13.DPInteligentný inventarizčný informačný systémBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Chovanec, V.
14.DPKomplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniuHallon, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Šefčík, I.
15.DisPMapovanie a analýza hluku a vibrácií NMR tomografov pracujúcich so slabým magnetickým poľom a ich vplyv na fyziológiu a psychiku vyšetrovanej osobyPřibil, J.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTD-MT-UMFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
16.DisPMeracie metódy a systémy na monitorovanie životných funkcií a neinvazívnu diagnostiku kardiovaskulárneho systémuTyšler, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
17.DisPMetóda výpočtu, spriemerňovania, zobrazovania a vyhodnocovania povrchových izochrónnych máp elektrického poľa srdcaKozlíková, K.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
18.DisPMetódy analýzy magnetických vlastností feromagnetických ocelí so zameraním na ich nedeštruktívnu defektoskopiu.Jančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)D-TEFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
19.DisPModelovanie elektrického poľa srdca a simulácia meraných povrchových EKG potenciálov pri vybraných ochoreniach srdcaTyšler, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
20.DPNávrh magnetovacieho zosilňovačaJančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AEFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Haluška, J.
21.BPPrevodník napätie / frekvencia (pre pedagogické účely)Králiková, E.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti tématu0 / ----
22.BPProgramovateľný prístrojový zosilňovačJančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Wangui, E.
23.BPRaspberry Pi ako dátový prezentačný systémHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Švajka, J.
24.BPRFID snímacie zariadenieHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti tématu1 / -- Traj, J.
25.BPSpektrálny analyzátor na báze "Software defined radio"Harťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti tématu0 / ----
26.DPSystém harmonickej analýzy periodických neharmonických signálovČerveňová, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AEFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Volek, M.
27.DisPŠtatistické a metrologické metódy kalibrácie a vyhodnocovania neistôt v meraníWitkovský, V.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
28.BPTelemetrický systém pre monitorovanie včelstvaBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Hank, J.
29.BPVirtuálny elektromerBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Gallasová, K.
30.DisPVysokofrekvenčné detektory v EMCBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti tématu0 / ----
31.DisPVyužitie analýzy neštandardných elektromagnetických parametrov feromagnetických materiálov na nedeštruktívnu defektoskopiu materiálov.Ušák, E.Ústav elektrotechniky (FEI)D-TEFEIPodrobnosti tématu0 / 2--
32.DisPVývoj novej magnetometrickej metódy pre diagnostiku kardiovaskulárnych a onkologických ochorení na zvieracích a bunkových modeloch s využitím nanočastícMaňka, J.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
33.DisPVývoj platformy na meranie biologickej odozvy slabých nízkofrekvenčných elektromagnetických políBajla, I.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
34.DisPVývoj platformy na meranie biologickej odozvy slabých nízkofrekvenčných elektromagnetických políBajla, I.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti tématu0 / 1--
35.BPZariadenie na zrýchlenie procesu leptania DPSMierka, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti tématu1 / 1 Vozár, M.