20. 6. 2019  13:07 Valéria
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav elektrotechniky (FEI)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | Č | D | F | I | K | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAktívny filter pre EMCKováč, K.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy0 / ----
2.DizPAnalýza zložitých časových radovKrakovská, A.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPAplikačná platformaBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kubík, M.
4.DizPAspekty elektromagnetickej kompatibility Internetu vecíBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / ----
5.BPAutomatizované pracovisko pre meranie amplitúdovo frekvenčných charakteristíkHallon, J.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Novotný, L.
6.DizPBezkontaktné meranie geometrických veličín v 3D objektoch s využitím RTG mikrotomografieHain, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
7.DizPBodové a semidistribuované senzorické systémy na báze braggovských mriežok.Červeňová, J.Ústav elektrotechniky (FEI)D-TEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
8.DizPCitlivosť systému nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR)Andris, P.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPČasomiera pre hasičský športMierka, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Kučera, J.
10.BPDigitálny fázomerJančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Valach, O.
11.BPFFT analyzátor zvukuBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Jánošík, M.
12.BPFM rozhlasový vysielačHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Dzuriš, M.
13.DPInteligentný inventarizčný informačný systémBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Chovanec, V.
14.DPKomplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniuHallon, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / 1--
15.DizPMapovanie a analýza hluku a vibrácií NMR tomografov pracujúcich so slabým magnetickým poľom a ich vplyv na fyziológiu a psychiku vyšetrovanej osobyPřibil, J.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTD-MT-UMFEIPodrobnosti témy0 / 1--
16.DizPMeracie metódy a systémy na monitorovanie životných funkcií a neinvazívnu diagnostiku kardiovaskulárneho systémuTyšler, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
17.DizPMetóda výpočtu, spriemerňovania, zobrazovania a vyhodnocovania povrchových izochrónnych máp elektrického poľa srdcaKozlíková, K.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
18.DizPMetódy analýzy magnetických vlastností feromagnetických ocelí so zameraním na ich nedeštruktívnu defektoskopiu.Jančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)D-TEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
19.DizPModelovanie elektrického poľa srdca a simulácia meraných povrchových EKG potenciálov pri vybraných ochoreniach srdcaTyšler, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPNávrh magnetovacieho zosilňovačaJančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPPrevodník napätie / frekvencia (pre pedagogické účely)Králiková, E.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy0 / ----
22.BPProgramovateľný prístrojový zosilňovačJančárik, V.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Wangui, E.
23.BPRaspberry Pi ako dátový prezentačný systémHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Švajka, J.
24.BPRFID snímacie zariadenieHarťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / -- Traj, J.
25.BPSpektrálny analyzátor na báze "Software defined radio"Harťanský, R.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy0 / ----
26.DPSystém harmonickej analýzy periodických neharmonických signálovČerveňová, J.Ústav elektrotechniky (FEI)I-AEFEIPodrobnosti témy0 / 1--
27.DizPŠtatistické a metrologické metódy kalibrácie a vyhodnocovania neistôt v meraníWitkovský, V.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
28.BPTelemetrický systém pre monitorovanie včelstvaBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Hank, J.
29.BPVirtuálny elektromerBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Gallasová, K.
30.DizPVysokofrekvenčné detektory v EMCBittera, M.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / ----
31.DizPVyužitie analýzy neštandardných elektromagnetických parametrov feromagnetických materiálov na nedeštruktívnu defektoskopiu materiálov.Ušák, E.Ústav elektrotechniky (FEI)D-TEFEIPodrobnosti témy0 / 2--
32.DizPVývoj novej magnetometrickej metódy pre diagnostiku kardiovaskulárnych a onkologických ochorení na zvieracích a bunkových modeloch s využitím nanočastícMaňka, J.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
33.DizPVývoj platformy na meranie biologickej odozvy slabých nízkofrekvenčných elektromagnetických políBajla, I.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
34.DizPVývoj platformy na meranie biologickej odozvy slabých nízkofrekvenčných elektromagnetických políBajla, I.Ústav elektrotechniky (FEI)D-MTFEIPodrobnosti témy0 / 1--
35.BPZariadenie na zrýchlenie procesu leptania DPSMierka, M.Ústav elektrotechniky (FEI)B-ETFEIPodrobnosti témy1 / 1 Vozár, M.