26. 5. 2019  11:56 Dušan
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 3

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPBezpečné nakladanie s podpaľovačmi pre vykurovacie telesáBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Majáková, Ľ.
2.DisPBezpečnosť priemyselného Internetu vecí v koncepcií Industry 4.0Huraj, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
3.DPBezpečnosť v oblasti robotiky vo vybranej spoločnostiRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Hruška, T.
4.DPBezpečnosť zariadení detských ihrískBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Mrázik, T.
5.DPBezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupineRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu2 / 2 Čáp, M.
Hanuláková, L.
6.DPBezpečnostné a environmentálne označovanie príslušenstva v automobilových prostriedkochRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Černý, M.
7.DPBezpečnostné posúdenie nápravných technologických opatrení z hľadiska zvýšenia bezpečnosti pracovného a výrobného prostredia práškovej lakovneBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Mĺkvy, R.
8.DPBezpečnostné požiadavky pri modernizácii výťahovBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Bukovič, M.
9.DisPBig Data - nová výzva pre podnikovú logistikuMakyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
10.DisPBig Data - získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesovTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti tématu0 / 2--
11.BPBiologicky rozložiteľné plastyBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / -- Brisuda, M.
12.DPBodorík-Návrh konceptu automatizácie pracoviska ARLJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti tématu1 / -- Bodorík, J.
13.BPBoridovanie a štúdium štruktúry boridovaných liatinHudáková, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Ondrejička, A.
14.DPBudovanie pozitívneho imidžu podniku s využitím princípov CSR(2019/2020)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti tématu2 / -- Miháliková, J.
Papierniková, K.
15.BPBudovanie značky atraktívneho zamestnávateľa podniku HKS Forge, s.r.o. Trnava (2019/2020)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti tématu1 / -- Hýbelová, B.