21. 10. 2019  6:03 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 5

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPIdentifikácia nebezpečenstiev a ohrození pri práci na vybranom strojnom zariadeníSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
2.DPIdentifikácia nebezpečenstva a rizík vo vybranej prevádzkeSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPIdeový návrh robotizovaného pracoviska pre kalibráciu ložískBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
4.DPImplementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPImplementácia normy STN EN ISO 45 001 do zavedeného systému BOZP vo vybranom podnikuPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Jalakšová, V.
6.BPImplementácia odmeriavacieho systému pre 3 osovú cnc frézovačku riadenú pomocou modulu arduinoŠimon, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
7.DPImplementácia opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR v organizačnom prostredíPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kanja, P.
8.BPImplementácia riadenia stohovacej jednotky prostredníctvom PLC v priemyselnom podnikuNikmon, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPImplementácia riadenia stohovacej jednotky prostredníctvom PLC v priemyselnom podnikuNikmon, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPImplementácia rozšírenej reality pri výrobe montážnej linkyPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Böhm, P.
11.BPInformačný systém pre evidenciu a zber údajov z herných zariadeníMasárová, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPInformačný systém pre firmu FormicaNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
13.BPInkrementálne procesy v tvárneníŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPInovácia materiálového toku na montážnej linke v podniku MTA Slovakia s.r.o.Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Červeňan, R.
15.BPIS pre grafickú firmuJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Ranglová, R.
16.BPIS pre potravinársky podnikJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Bohunický, T.
17.DPIS pre združenie živnostníkovJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Burdej, E.