22. 11. 2019  21:05 Cecília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 5

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPMachine learning pre použitie v mikrokontrolérochĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveI-AIPP--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Lipták, T.
2.DPMarketingová stratégia podniku pri jeho vstupe na globálny trhVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
3.DPMateriálový tok výrobného systémuMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
4.DPMeranie teploty pri obrábaníPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti tématu1 / -- Keleši, R.
5.BPMeranie vybranej súčiastky pomocou optického 3D skeneraMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
6.BPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti tématu2 / 2 Foltín, A.
Vajla, S.
7.DPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu pri rôznych podmienkachKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti tématu2 / 3 Kohúcik, Ľ.
Duchoň, D.
8.DPMikroštruktúrna nalýza materiálu z digitálneho obrazu v prostredí MATLABVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
9.DPMobilná aplikácia na notifikáciu a potvrdzovanie alarmov/hlásení a zobrazenie OEE z FESTO linky s využitím protokolu MQTTVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Pereira, M. W.
10.DPModelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyholeBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
11.DPModelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyholeBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
12.DPModelovanie a simulácia procesu tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
13.BPModelovanie súčiastok pomocou generatívneho dizajnuBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Richnák, T.
14.DPModelovanie špeciálnych rezných nástrojovBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Kováčik, J.
15.BPModernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Kulíšek, P.
16.BPModernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
17.DPModul IS pre kvalitatívnu evidenciu vzoriek so zameraním na potravinársky priemysel.Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu1 / -- Dobo, F.
18.DPMonitorovanie skládky tuhého komunálneho odpaduMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Petrášová, Z.
19.DPMožnosti konštrukcie a výroby foriem na vstrekovanie s využitím aditívnych technológiíBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Dobrovszký, P.
20.BPMožnosti projektovania materiálového tokuMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti tématu1 / -- Liptáková, B.
21.BPMožnosti úpravy aktívnych častí nástrojov v procesoch tvárneniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
22.BPMožnosti využitia edukatívneho robota Dobot MagicianHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti tématu1 / -- Nižňan, P.
23.BPMožnosti využitia WSN na monitorovanie parametrov prostredia v priemysleHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Strunga, E.
24.BPMožnosti využívania odpadov zo spracovania kávyBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Bartek, M.
25.DPMožnosti získavania alebo recyklácie vybraných kovov a ich zlúčenínBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Forgáčová, V.