25. 10. 2020  9:20 Aurel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž | 3

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Makrá v softvéri PowermillÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.BP
Manuál pre prácu s kolaboratívnym robotom DOBOT Magician
Janíček, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Mechanické vlastnosti "transparentného dreva"
Wachter, I.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
BP
Meranie kvality vody v záhradnom jazierku
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti témy
1 / --
5.
BP
Meranie plochy záberu monolitnej frézy
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Metódy merania mikrogeometrie nástrojov
Vozár, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Model pracoviska triedenia súčiastok na báze programovateľného modulu Arduino
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti témy
1 / --
8.
BP
Model pracoviska triedenia súčiastok na báze programovateľného modulu ArduinoĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti témy0 / 1--
9.
BP
Model samostabilizujúcej sa plošiny
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZMTFPodrobnosti témy
1 / --
Peško, F.
10.
DP
Modelovanie a simulácia drsnosti obrobeného povrchu
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy1 / 2
11.
DizP
Modelovanie a simulácia vybraných procesov a charakteristík procesu rezania
Peterka, J.Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
D-STAM
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.
DizP
Modelovanie a simulácia vybraných charakteristík procesu rezania
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / 5
--
13.BP
Modelovanie profilu drsnosti sústruženého povrchu
Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Modelovanie súčiastok z plechu v programoch Fusion 360 a InventorKuruc, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1
15.
DP
Modelovanie trvanlivosti nástroja v procese obrábania
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
16.
BPModelovanie tvárniaceho technologického procesu strihanieSobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy1 / --
17.BPModelovanie tvárniaceho technologického procesu voľné kovanieÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.
BP
Modernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kulíšek, P.
19.
BP
Modernizácia sieťovej infraštruktúry stredného podnikuHalenár, I.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
20.
DP
Monitorovanie parametrov priemyselných zariadení s využitím OPC-UA
Halenár, I.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
Možnosti spájania medi s oceľou
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Rences, A.
22.
BP
Možnosti úpravy aktívnych častí nástrojov v procesoch tvárnenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Možnosti využitia programu Siemens NX Mechatronics Concept Designer pre návrh automatizovaného výrobného zariadenia
Ružarovský, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
24.
DP
Možnosti využitia technológie blockchainSchreiber, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
DP
Možnosti využitia virtuálnej reality pre podporu výučby v oblasti automatizácie.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
26.
BP
Možnosti zabezpečenia komunikačných sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Znamenák, J.