14. 10. 2019  3:16 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 5

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPTechnológie výroby vnútorných drážokPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
2.BPTendencie v oblasti výrobnej logistiky: rola simulačných metód a softvérov s dôrazom na TecnoMatix Plant SimulationDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Vittek, M.
3.BPTeoretická štúdia procesov laserového obrábaniaLudrovcová, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hollý, L.
4.BPTeoretický rozbor procesov výroby bezšvových rúrBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Köttner, M.
5.DPThe influence of laser beam offset on the microstructure and mechanical properties of copper - austenitic stainless steel dissimilar metals weld jointsSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tomčíková, E.
6.DPTorzná tuhosť stopkových nástrojovPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
7.BPTóth Andrej: Systém podpory transferu zákazníkov pre platformu AndroidJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Tóth, A.
8.BPTrendy v oblasti obrábania, obrábacích strojov a ich programovaniaPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Fodora, P.
9.BPTropická matematika a jej aplikácie v automatizáciiMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Borbély, B.
10.DPTvorba kinematiky a simulácie 3D objektov v programe TecnoMatix Plant SimulationDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
11.BPTvorba makierPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Kutej, M.
12.DPTvorba systému integrovanej marketingovej komunikácie v priemyselnom podnikuVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
13.DPTvorba značky priemyselného podniku prostredníctvom PR aktivítVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
14.DPTvrdé spájkovanie ocelí CMT metódouUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--