28. 5. 2020  10:46 Viliam
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 5

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Zabezpečenie jednosmernej komunikácie v systéme zberu environmentálnych dátĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
2.DPZákladné prvky virtuálneho uvedenia do prevádzky v programe TecnoMatix Plant Simulation: návrh metodiky
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
3.
DP
Základné prvky virtuálneho uvedenia do prevádzky v programe TecnoMatix Plant Simulation: prípadová štúdia použitím stratégie SiLDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Horváth, J.
4.
DP
Zavedenie metódy 5S a návrh layoutu a mikrolayoutu na pracovisku v podniku CIKAUTXO SK s.r.o. (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
BP
Zavedenie metódy 5S na pracovisku (2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
DPZber a vizualizácia údajov v SCADA systéme z PLC zariadenia modelovej linkyVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Chrvala, F.
7.
DizP
Zdokonalenie prepojenia vedy a inovácií v priemyselných podnikoch s ohľadom na rodovú rovnosť
Cagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.
DPZefektívnenie a štandardizácia obalových materiálov v spoločnosti IAC Group Slovakia (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
9.DP
Zefektívnenie materiálového toku na základe integrácie mobilného robota na výrobnej linke v podniku Faurecia s.r.o.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
10.
BP
Zelená chémia ako súčasť environmentálnej bezpečnosti
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE--MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Drobná, D.
11.DPZelená chémia ako súčasť environmentálnej bezpečnostiÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
12.
DizP
Zelená výroba - výzva pre 21. storočie
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
13.
BP
Zhodnotenie kvality poľnohospodárskej pôdy vo vybranom mikroúzemí
Sirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
14.
BPZhodnotenie kvality povrchových vôd vo vybranom mikropovodí
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--MTFPodrobnosti témy1 / -- Mahútová, K.
15.
BP
Zisťovanie spôsobilosti strojov a procesov v priemyselnom podnikuKučerová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
16.DizP
Zjednotenie princípov zodpovedného investovania vo vzťahu k spoločensky zodpovednému podnikaniu a HCS modelu 3E
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPP
D-PMAN
--
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DP
Zlepšenie procesu výroby pomocou simulácie.
Križanová, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Faidzen, A.
18.DP
Zlepšenie vybraného procesu aplikáciou metodiky Six Sigma
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy2 / 2
19.
DP
Zlepšovanie kvality rýchloreznej ocele použitím vákuových technológií pretavenia a odlievaniaČaus, A.
Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)
I-VTVM
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
20.DPZlepšovanie procesov uplatnením metodiky Six Sigma (akademický rok 2020/2021Kučerová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
21.
DP
Zlepšovanie procesov uplatnením vhodných metód manažérstva kvality v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
22.
DizP
Zmáčavosť a interakcia špeciálnych zliatin pri ohreve elektrónovým lúčomKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAM
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
23.
DP
Zmena tribologických vlastností s využitím laserového mikroobrábania na tvárniacich nástrojoch v procese ťahania bezšvíkových rúr
Necpal, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DP
Znižovanie pórovitosti zvarových spojov vytvorených z hliníkových zliatin pomocou laserového lúčaBárta, J.
Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
25.DPZváranie Inconelu laserovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Woźnica, A.
26.
DP
Zváranie koľajníc metódou Innershield
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Tomášik, A.
27.
DP
Zváranie preplátovaných spojov meď - nehrdzavejúca oceľ elektrónovým lúčom
Kovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Gross, J.
28.
DP
Zváranie preplátovaných spojov meď - nehrdzavejúca oceľ laserovým lúčomKovačócy, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Neštický, J.
29.DP
Zváranie rúr tranzitného plynovodu
Kovačócy, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Boroš, J.
30.BPZvýšenie udržateľnosti pracovnej sily prostredníctvom návrhov opatrení v oblasti riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (academic year 2020/2021)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Bieliková, S.