20. 4. 2019  12:46 Marcel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPZabezpečenie lokálnej počítačovej siete v prostredí internetuHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Čech, M.
2.DizPZápalnosť materiálov a forenzný prístup pri zisťovaní príčin vzniku požiarovBalog, K.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)D-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPZásady bezpečnosti práce na vybranom pracoviskuSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Pecko, D.
4.DPZavedenie metódy FMEA pre konštrukciu nástrojov v organizácii ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (pre ak. rok 2019/2020)Lestyánszka Škůrková, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
5.DizPZavedenie systému manažérstva kvality vysokoškolského vzdelávania na MtF STU v TrnavePauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / ----
6.DPZefektívnenie procesu výberu a hodnotenia dodávateľov vybranej spoločnosti s využitím metód operačnej analýzy - ANTOLIN TRNAVA s.r.o. (2019/2020)Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPZefektívnenie riadenia vnútropodnikových logistických procesov (2019/2020)Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPZefektívnenie vybraných výrobných procesov (2019/2020)Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPZhodnotenie BOZP v úseku logistika v podniku Lear CorporationBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hudcovská, B.
10.DPZhodnotenie kvality ovzdušia vo vybranom regióne z hľadiska vybraných ukazovateľovMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Balogh, L.
11.BPZhodnotenie kvality poľnohospodárskej pôdy vo vybranom mikroúzemíSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPZhodnotenie kvality povrchových vôd vo vybranom mikropovodíSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hruboňová, P.
13.DPZhodnotenie vplyvu emisií zo Slovenských elektrární, a.s. Mochovce na životné prostredieSoldán, M.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Položániová, V.
14.DizPZjednotenie princípov zodpovedného investovania vo vzťahu k spoločensky zodpovednému podnikaniu a HCS modelu 3ESakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN, D-PPPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPZjednotenie princípov zodpovedného investovania vo vzťahu k spoločensky zodpovednému podnikaniu a HCS modelu 3E (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPZlepšenie celkovej efektivity montážnej linky V10 na základe OEE princípov v spoločnosti ZF Slovakia, a.s., TrnavaDelgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lengyel, G.
17.DPZlepšenie systému projektového riadenia (2019/2020)Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPZlepšenie výkonových parametrov výrobnej linky pomocou simulácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Mních, R.
19.DPZlepšenie výrobného procesu plnenia fliaš pomocou simulácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Zemková, T.
20.BPZlepšenie využívania nástrojov marketingového mixu (7P) v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPZlepšovanie procesov kontroly kvality v podniku HB Steel, s.r.o.Lestyánszka Škůrková, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Balážová, M.
22.DPZlepšovanie procesov v priemyselnom podniku uplatnením metódy Six Sigma (pre ak. rok 2019/2020)Lestyánszka Škůrková, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
23.DizPZmáčavosť a interakcia špeciálnych zliatin pri ohreve elektrónovým lúčomKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
24.DizPZmáčavosť a interakcia vývojových spájok pri ohreve laserovým lúčomKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
25.DPZmena tribologických vlastností s využitím laserového mikroobrábania na tvárniacich nástrojoch v procese ťahania bezšvíkových rúrNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / 1--
26.BPZodpovedné investovanie verzus spoločensky zodpovedné podnikanie verzus HCS model 3E (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
27.BPZodpovedné investovanie verzus spoločensky zodpovedné podnikanie verzus HCS model 3E (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
28.BPZostavenie plánu BOZP pre vybrané pracoviskoČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ondriš, F.
29.DPZosynchronizovanie IBA dátových výstupov meracieho systému urýchľovačaBezák, P.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
30.DPZváranie električkových vozňovKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Vlachovič, P.
31.DizPZváranie kombinácií ľahkých zliatin lúčovými technológiamiMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
32.BPZváranie mosadze laserovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Soukup, P.
33.BPZvýšenie efektívnosti výroby drôtov vo firme Vincente Torns Slovakia a.s.Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kosztolánszka, E.
34.DPZvýšenie presnosti oporných roľní pre brúsenie IDM na strojoch NOVAGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Rausa, L.
35.DPZvýšenie spoľahlivosti čerpadla P606 na výrobnej jednotke SAR v spoločnosti Slovnaft, a.s.Bučányová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Kravárik, M.
36.DPZvyšovanie efektívnosti výroby zápustkových výkovkovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Haladová, K.
37.BPZvyšovanie výkonu navarenia oblúkových metód zváraniaMarônek, M.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Beťko, L.