2. 7. 2020  15:09 Berta
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 5

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramZaměřeníUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Aditívna výroba komponentov z Al zliatiny naváraním CMT
Sahul, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Stiller, M.
2.
DisP
Aditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami naváraniaÚstav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
3.
DisP
Aditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami naváraniaÚstav výrobných technológií (MTF)D-STAM--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
BP
Aditívne systémy a automatizácia 3D tlačeÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
5.DisP
Aditívne technológie - návrh, optimalizácia a výroba komponentov pre automobilový priemysel
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-STAM
D-PMMDxA
D-PMMD
--
--
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
6.
BP
Aditívne výrobné technológie
Šugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Kalafut, D.
7.
DisP
Agilné pristupovanie k projektovému manažmentu a jeho využitie v riadení projektov v priemyselných podnikoch
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
BPAgilné vnútropodnikové zásobovanie (Intralogistika 4.0) (2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
9.
BPAktívne riadenie vibrácií votknutého nosníkaRolník, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
10.BPAlternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysleRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
DP
Analýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BK
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Mikláš, S.
12.
DP
Analýza deformácií chemicko-tepelne spracovaných plechov lamely mechanickej spojkyHazlinger, M.Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bogyová, R.
13.
DPAnalýza faktorov pracovného prostredia Centra excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM MTF STU (2019÷2020)Pauliková, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mužíková, V.
14.DPAnalýza koreňovej príčiny defektov vo výrobe a nápravné opatrenia v podniku CIKAUTXO SK s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
15.
BP
Analýza materiálu opierok pre brúsny proces synchrónneho krúžkuHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
16.BP
Analýza metódy zvárania koroziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčom
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Szabóová, H.
17.BP
Analýza metódy zváranie korozivzdornej ocele s meďou elektrónovým lúčom
Hodúlová, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Konevalik, F.
18.
DPAnalýza mikroštruktúry a mechanických vlastností komponentov vyhotovených aditívnou výrobou oblúkovým zváraním
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Ciutti, A.
19.DP
Analýza možností výroby súčiastky v podmienkach KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.
Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM--MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Slováková, M.
20.DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti tématu0 / --
--
21.DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Behúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
22.
BP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
23.DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTFPodrobnosti tématu0 / ----
24.DPAnalýza nasadenia viacúčelových montážnych a iných zariadení do výrobného procesu v spoločnosti BOGE v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
25.
BP
Analýza postupov riadenia kvality pre zníženie počtu nezhodných výrobkov v HKS Forge, s.r.o.
Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPR--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
26.BPAnalýza príčin vzniku konkrétneho problému s využitím jednoduchých nástrojov a metód manažérstva kvality (2020/21)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPR
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BP
Analýza priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Gyurák Babeľová, Z.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
28.
BP
Analýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
29.
DP
Analýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Anina, T.
30.
DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.
BP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Behúlová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTFPodrobnosti tématu1 / -- Tonka, M.
32.
DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Behúlová, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI--MTFPodrobnosti tématu0 / --
--
33.
BP
Analýza štruktúry lomových plôch nástrojovej ocele po kryogénnom spracovaní
Ústav materiálov (MTF)B-MI--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Novosad, Ľ.
34.BPAnalýza technologických možností spájania keramiky s kompozitným materiálomKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
DP
Analýza úzkych miest vo vybranej linke v podniku IAC Group (Slovakia) s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
36.
DPAnalýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť.Moravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
37.
BP
Analýza vybraných vlastností binárnej zliatiny Sn-ZnGerhátová, Ž.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
38.DP
Analýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach ŠVEC a SPOL, s.r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Ondicová, M.
39.BP
Analýza zvarových spojov Al plechov
Ústav materiálov (MTF)
B-MI--MTFPodrobnosti tématu1 / -- Bryndza, M.
40.
BP
Analyzovanie plôch na rotačných rezných nástrojov
Buranský, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu2 / 2 Lesay, A.
Schmidt, S.
41.DP
Analýzy zvarových spojov tenkých plechov zváraných laserom
Hazlinger, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Drienovský, L.
42.
DisPAplikácia aditívnych technológií v procesoch konštrukcie a výroby výliskov a výroby foriem na vstrekovanie termoplastovBílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.DP
Aplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
44.DP
Aplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
45.
DPAplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
46.
DPAplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
47.
DP
Aplikácia laserového textúrovania v procesoch tvárnenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
DP
Aplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v priemyselnom podniku (2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti tématu
2 / 2
49.
DP
Aplikácia metódy KATA pri riešení problému na pracovisku vstrekolisov
Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
50.BPAplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDLĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
51.BPAplikácia pre výstupnú kontrolu produktovStřelec, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti tématu1 / --
52.
DisP
Aplikácia procesu reengineering v podnikoch strojárskeho priemysluBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
53.
BP
Aplikácia štatistických metód kontroly kvality v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Kučerová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti tématu2 / --
54.BPAplikácia technológie tailor blanks v automobilovom priemysleÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTE--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
55.
BP
Aplikovanie technických ekolabelingových schém v rámci produktovej politiky
Rusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.BP
Archivácia údajov z výrobnej linky
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vogel, T.
57.
BP
Autentifikačné a autorizačné algoritmyMateriálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
B-AIA
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
58.
DP
Automatické riadenie modelu robota ma platforme Arduino
Nemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu1 / --
59.
BP
Automatizácia kontrolného zariadeniaKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Gaža, P.
60.DPAutomatizácia nasadenia softvéru do produkčného prostredia s využitím klastrovej infraštruktúry a kontajnerizácieÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Miškolci, M.
61.
DP
Automatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcieTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / -- Šrenkel, M.
Hurčíková, Z.
62.DP
Automatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo Parametric
Košťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Žovinec, J.
63.
DP
Automatizácia vybraných funkcií pre Smart House
Važan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Pajkoš, A.
64.
DP
Automatizované navrhovanie technologických postupov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
65.
DisP
Autonómne riadenie elektrického vozíka pre hendikepovaných vo vnútorných priestoroch
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
66.DP
Balancing of cutting tools
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
67.
DP
Bezdrôtový senzor enveronmentálych dátĎuďák, J.
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
68.
BPBezpečná manipulácia so streľnou zbraňou
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
69.
DP
Bezpečnosť v oblasti robotiky vo vybranej spoločnosti
Rusko, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
70.
BP
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine stavebné materiály
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
71.DPBezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Markovičová, A.
72.
BP
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie krytov civilnej ochranyBalog, K.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Hrčka, M.
73.DisP
Big Data analýzy: použitie predikčných metód a techník Data Mining pri získavaní znalostí z databáz pre potreby riadenia procesov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
74.DisP
Budovanie a riadenie imidžu značky produktu prostredníctvom nástrojov digitálneho marketingu v priemyselných podnikoch
Babčanová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
BP
Budovanie a riadenie značky (Brand Management) v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2
76.
DP
Budovanie podnikovej kultúry orientovanej na inovácie (ak. rok 2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
77.
DP
Budovanie pozitívneho imidžu podniku s využitím princípov USZP(ak. rok 2020/21)
Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
78.
BP
Daňová a odvodová optimalizácia zamestnaneckých benefitov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
79.
BP
Daňová a odvodová optimalizácia zamestnaneckých benefitov (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu2 / 2 Čapkovičová, S.
Smolíčková, P.
80.
BP
Databázová aplikácia v prostredí web pre fitnes centrum
Nemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Matištík, L.
81.BP
Databázová aplikácia v prostredí web pre ubytovacie zariadenie
Nemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
82.
DisP
Deep learning v Industry 4.0
Schreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP
--MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
83.
DisP
Deformácia a lom precipitačne spevnených komplexných koncentrovaných zliatinÚstav materiálov (MTF)
D-PMMD
--MTFPodrobnosti tématu0 / --
--
84.
BP
Design of experiments
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
85.
BP
Detekcia objektov v definovanom prostredí.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
86.
DP
Digitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
87.
DP
Digitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šimorová, V.
88.
DP
Digitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
89.
DP
Digitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti tématu
2 / 1
Bačíková, B.
Gajarská, V.
90.
BP
Dilatometrická analýza ocele Vanadis 6Ústav materiálov (MTF)B-MI--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
91.
DP
Distribuovaný systém riadenia čerpacej stanice v prostredie PCS7
Michaľčonok, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Charvát, D.
92.
BP
Dokončovanie povrchov tvarovo zložitých súčiastok zo zliatiny EN AW-5754 H111Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Letko, A.
93.
DPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
94.
DP
Dopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
95.
DP
Dopady krízy koronavírusu na hospodárstvo SR a návrh protikrízových opatrení do budúcnosti 2020/2021
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Orešanský, C.
96.DP
Drsnosť obrobeného povrchu
Peterka, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
97.
BP
Efektívne riadenie obmedzenia dopravy pomocou simulácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
98.
BP
Efektívne vedenie ľudí a motivácia zamestnancov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
99.
BPEkonomické zhodnotenie malosériovej výroby odlievaného rámuŠuba, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
100.DP
Elektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel na báze TeO2 a Sb2O3
Kubliha, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Milkov, D.
101.
BP
Elektrochemické značenie kovových materiálov
Pašák, M.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
102.
DP
Emisie prachových častíc v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s.Soldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTFPodrobnosti tématu1 / --
103.DPEnvironmentálne a bezpečnostné riziká aditívnych technológií.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
104.BPEnvironmnetálne a bezpečnostné aspekty aditívnej technológie FDMBuranská, E.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
105.
DP
Experimentálna analýza počtu nukleačných zárodkov kryštalizácie v časticiach rýchlo stuhnutého práškuGrgač, P.Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Néma, M.
106.DP
Filtrácia dát pri meraní drsnosti povrchu
Görögová, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT--MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
107.
DP
Fluktuácia ako prejav pracovnej nespokojnosti. Jej príčiny a návrhy riešenia na jej zníženie a na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom podnikuHoleček, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
108.DP
Formovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov v HKS Forge s.r.o. Trnava
Vaňová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
109.
DP
Formovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov - ŠVEC a SPOL, s.r.o., Vráble (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
110.DP
Formovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTFPodrobnosti tématu0 / 2--
111.
DP
Formovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.
Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
112.
DP
Frézovanie s upraveným polomerom nástroja
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
113.
DP
Frézovanie ťažkoobrobiteľných materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
114.
DP
Generátor normalizovaných súčiastok pre CAD systém
Vaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
115.
BPGeometria rezných nástrojov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
116.
BP
Hodnotenie a odmeňovanie ako nástroj motivácie zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
117.DP
Hodnotenie a optimalizácia výkonnosti a finančnej stability priemyselného podniku. (akademický rok 2020/2021)
Šefčíková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Čaklošová, S.
118.
BP
Hodnotenie horľavých kvapalín pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarov
Martinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
119.DP
Hodnotenie kobotizovaného pracoviska priemyselnej prevádzky z hľadiska požiadaviek užívateľa (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
120.DPHodnotenie kobotizovaného pracoviska priemyselnej prevádzky z hľadiska požiadaviek edukačného programátora (2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
121.
DP
Hodnotenie kobotizovaného pracoviska priemyselnej prevádzky z hľadiska požiadaviek operátora (2020/2021)
Pauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
122.
DisP
Hodnotenie olfaktorickej záťaže v pracovnom prostredí výrobnej prevádzky
Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
123.
DisP
Hodnotenie olfaktorickej záťaže v pracovnom prostredí výrobnej prevádzky
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANxA--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
DPHodnotenie stavu povrchových vôd vo vybranej likaliteÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Božik, M.
125.
DP
Holická Katarína: Riadenie klimatických podmienok obytnej budovy na báze platformy DCU
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Holická, K.
126.
DP
Charakteristika sub- a mikroštruktúry strednomangánových ocelí pre použitie v automobilovom priemysle
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kicka, T.
127.
BP
Charakterizácia mechanických vlastností vysokoentropickej zliatiny FeNiMnCr
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
128.
DP
Charakterizácia práškov a spečených oceľových vzoriek
Grgač, P.Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Petrek, T.
129.
DP
Charakterizácia viacprvkových zliatin na báze Ga-Co-Cu-Ni-Fe s rôznym pomerom atómovPriputen, P.Ústav materiálov (MTF)I-MI--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bachleda, E.
130.
BP
Charakterizácia zliatin s viacerými základnými prvkami na báze Ga-Ni-Co-Cr-Fe
Ústav materiálov (MTF)B-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Nálepka, J.
131.
BP
Chemické a elektrochemické obrábanie - edukačné videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
132.
BP
Chladenie pri brúsení synchrónnych krúžkov
Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
133.
DP
Identifikácia a využitie faktorov ovplyvňujúcich pracovné správanie zamestnancov v kontexte vekového manažmentu v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/21)
Vaňová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Fraňová, E.
134.
DPIdentifikácia a využitie faktorov ovplyvňujúcich pracovné správanie zamestnancov v kontexte vekového manažmentu v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/21)Vaňová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti tématu0 / --
--
135.
BP
Identifikácia kategórií zamestnancov znevýhodnených zmenou podmienok fungovania priemyselných podnikov (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
136.
BP
Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození pri práci na vybranom strojnom zariadení
Szabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
137.DPIdentifikácia nebezpečenstva a rizík vo vybranej prevádzkeSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
138.
DP
Ideový návrh robotizovaného pracoviska pre kalibráciu ložísk
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
139.DP
Ideový návrh robotizovaného pracoviska pre kalibráciu ložísk
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
140.
DP
Implementácia automaticky riadených vozidiel
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Herceg, M.
141.
DP
Implementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
142.
BP
Implementácia metódy FMEA na vybranom produkte (ak. rok 2019/2020)
Lestyánszka Škůrková, K.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
143.
DP
Implementácia metódy KANBAN vo výrobnom podniku CIKAUTXO SK s.r.o. (akademický rok 2020/2021)
Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
144.
BP
Implementácia normy STN EN ISO 45 001 do zavedeného systému BOZP vo vybranom podniku
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Jalakšová, V.
145.
BP
Implementácia odmeriavacieho systému pre 3 osovú cnc frézovačku riadenú pomocou modulu arduino
Šimon, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Gazdík, M.
146.
DPImplementácia opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR v organizačnom prostredíPauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kaňa, P.
147.
BP
Implementácia riadenia stohovacej jednotky prostredníctvom PLC v priemyselnom podniku
Nikmon, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Heriban, J.
148.DP
Implementácia rozšírenej reality pri výrobe montážnej linky
Peterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Böhm, P.
149.DisPImplementácia subsystému riadenia controlling do malých a stredných podnikov strojárskeho a elektrotechnického priemysluBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
150.BPInformačný systém na evidenciu energetických zariadení a ich technickej dokumentácieMasárová, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zetka, D.
151.
DP
Informačný systém na identifikáciu väzieb zamestnaní SK ISCO-08 a akreditovaných programov ďalšieho vzdelávaniaSchreiber, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
152.
BP
Informačný systém pre evidenciu a zber údajov z herných zariadeníMasárová, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Frišo, P.
153.
DP
Informačný systém pre firmu FormicaNémeth, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
154.
BP
Inkrementálne procesy v tvárneníŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
155.
DisP
Inkrementálne tvárnenie laserom zváraných polotovarov z tenkých plechov
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
156.
DP
Inovácia materiálového toku na montážnej linke v podniku MTA Slovakia s.r.o.
Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
157.DP
Inovácie v oblasti využívaných nástrojov marketingového mixu v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Babčanová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu2 / 2 Jarušková, L.
Pristašová, V.
158.DisPIntegrita a ochrana dát využitím postkvantovej kryptografie a blockchainStrémy, M.
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
159.
DisP
Interakcia spájky pri aplikácií aktívneho ultrazvuku
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
160.BPIS pre grafickú firmuJuhásová, B.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
161.BPIS pre potravinársky podnikÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Bohunický, T.
162.
DP
IS pre združenie živnostníkov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Burdej, E.
163.BPKlientská aplikácia pre zobrazenie dát ako súčasť monitorovacieho systémuĎuďák, J.
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
164.
DP
Komplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM Inspect
Milde, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
165.
DPKonfiguračné rozhranie pre koncové moduly systému zberu environmentálnych dát.Ďuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
166.
BP
Konštrukcia foriem na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Tóth, A.
167.
DPKonštrukcia formy na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Cíbik, M.
168.
BP
Konštrukcia formy na vstrekovanie termoplastov
Bílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
169.
DP
Konštrukcia nástroja na výrobu nadstavca s počítačovou podporou
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Čepela, P.
170.
BP
Konštrukcia tvárniaceho nástroja na ohýbanie
Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kačmár, B.
171.
BPKonštrukčný návrh prípravku pre konkrétny upínací systémKusá, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
172.
BPKonštrukčný návrh prípravku rozširujúci možnosti upnutia rotačných súčiastok na Difraktometer HZG4Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu1 / --
173.
BP
Kontrola a riadenie regulovaného prostrediaÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
174.
BP
Kontrola profilu a mikrogeometrie povrchu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
175.
BP
Koordinácia bezpečnosti pri dostavbe atómovej elektrárne Mochovce
Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
176.
DisP
Koordinácia integrovaných manažérskych systémov prostredníctvom bezškálových sietí a sietí Malého svetaPauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTFPodrobnosti tématu0 / ----
177.
DisP
Koordinácia integrovaných manažérskych systémov prostredníctvom bezškálových sietí a sietí Malého sveta
Pauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
178.BPKopúnek Michal: Online rezervačný systém pre servis vozidielÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Kopúnek, M.
179.DP
Korózna odolnosť binárnej zliatiny Sn-Zn
Ústav materiálov (MTF)I-MI--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
180.
DisP
Korózna problematika austenitických materiálov primárneho okruhu jadrových elektrární
Dománková, M.
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD--MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
181.DP
Kvantitatívne metódy v manažmente priemyselných podnikov (2020/2021)
Hrablik Chovanová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Novotová, D.
182.BPLaserové leštenieŠugár, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
183.
BP
Laserové obrábanie biokompatibilných materiálov
Ludrovcová, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
184.BP
Laserové obrábanie titánového kompozitu vyrobeného PM
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kamhal, J.
185.
DPMachine learning pre použitie v mikrokontroléroch
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
186.BP
Manažment právnej ochrany značky v priemyselných podnikoch na slovenskom, európskom a svetovom trhu (akademický rok 2020/2021)
Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
187.
DisPManažment procesov FAT a SAT pre SW riadiacich systémovÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
188.
DP
Marketingová stratégia podniku pri jeho vstupe na globálny trh
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti tématu0 / --
--
189.
DP
Materiálový tok výrobného systémuKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
190.
BP
Medziľudské vzťahy na pracovisku a ich vplyv na pracovný výkon (akademický rok 2020/2021)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Krajčovičová, E.
191.
BP
Medziľudské vzťahy na pracovisku a ich vplyv na pracovný výkon (akademický rok 2020/2021)Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
192.
BP
Meranie, monitorovanie a zlepšovanie procesov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPR
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
193.
DP
Meranie teploty pri obrábaníPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Keleši, R.
194.
BP
Meranie vybranej súčiastky pomocou optického 3D skenera
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
195.BPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2
196.
DP
Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu pri rôznych podmienkach
Kuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 3
197.
BP
Metalografická analýza zvarových spojov plechov
Hazlinger, M.Ústav materiálov (MTF)B-MI--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
198.DisPMetodika aplikácie vybraných prvkov konceptu "Smart Factory" Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
199.DisPMikroštruktúra a vlastnosti in-situ kompozitov na báze TiAlLapin, J.
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
--MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
200.
DisP
Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť vysokoentropických zliatin
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
201.
DisP
Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť nových zliatin pre bezolovnaté spájkovanie
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
202.DPMikroštruktúra, chemické zloženie a korózna odolnosť zliatin Al-Co-Fe-Ni-CuPalcut, M.Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Czére, I.
203.
DP
Mikroštruktúrna analýza strednomangánových Q&P ocelí pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopieÚstav materiálov (MTF)
I-MI
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Slnek, D.
204.
DP
Mikroštruktúrna nalýza materiálu z digitálneho obrazu v prostredí MATLABÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
205.
DP
Mobilná aplikácia na notifikáciu a potvrdzovanie alarmov/hlásení a zobrazenie OEE z FESTO linky s využitím protokolu MQTT
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pereira, M. W.
206.DisP
Model a realizácia systému na získavanie údajov z časových značiek pre analýzu pomocou iónových zväzkov ToF ERDA
Strémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)D-MASP--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
207.DPModelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyholeBehúlová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
208.
DP
Modelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyhole
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
209.DisP
Modelovanie a numerická simulácia tvorby kombinovaných zvarových spojov koncentrovanými zdrojmi energie
Ústav výrobných technológií (MTF)D-PMMDxA
D-PMMD
D-STAM
--
--
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
210.
DP
Modelovanie a simulácia procesu tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
211.
DisP
Modelovanie a využitie EEG dát získaných prostredníctvom low-cost technológií pri riadení
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
212.
DP
Modelovanie kryštálovej štruktúry a termodynamickej stability nového oxidu niklu Ni2O3Derzsi, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
213.DisP
Modelovanie obrobených povrchov na základe fyzikálnych príčin ich vzniku
Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
214.DisPModelovanie, simulácia a stabilizácia mechanických sústav
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
215.DisPModelovanie, simulácia a stabilizácia mechanických sústavÚstav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
216.
BPModelovanie súčiastok pomocou generatívneho dizajnu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Richnák, T.
217.
DP
Modelovanie špeciálnych rezných nástrojov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
218.
BP
Moderná marketingová komunikácia v priemyselných podnikoch na Slovensku (2020/2021)Hrablik Chovanová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
219.
BPModernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.Kapustová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
220.
BPModernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.Kapustová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
221.DisP
Modifikácia tribologických vlastností aktívnych častí tvárniacich nástrojov
Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAM--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
222.
DP
Modul IS pre kvalitatívnu evidenciu vzoriek so zameraním na potravinársky priemysel.Tanuška, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
223.BPMonitoring a riadenie pohľadávok vo vybranom podniku Horváthová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
224.DPMonitorovanie skládky tuhého komunálneho odpaduÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
225.
DP
Možnosti konštrukcie a výroby foriem na vstrekovanie s využitím aditívnych technológiíBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Dobrovszký, P.
226.
BPMožnosti projektovania materiálového toku
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Liptáková, B.
227.
BP
Možnosti úpravy aktívnych častí nástrojov v procesoch tvárneniaŠugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
228.BPMožnosti využitia edukatívneho robota Dobot MagicianKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
229.
BPMožnosti využitia WSN na monitorovanie parametrov prostredia v priemysleHalenár, I.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Strunga, E.
230.
BPMožnosti využívania odpadov zo spracovania kávyBlinová, L.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
231.
DP
Možnosti získavania alebo recyklácie vybraných kovov a ich zlúčenín
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Forgáčová, V.
232.
DisPMultikriteriálna optimalizácia návrhu kolaboratívných priemyselných systémovPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
233.
DisP
Multikriteriálna optimalizácia návrhu kolaboratívných priemyselných systémov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
234.DP
Mzdová politika a systém odmeňovania vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jáňová, D.
235.BP
Náhrada doteraz využívaného tvrdokovového náradia s povlakom ALCrN náradím z rýchloreznej ocele s povlakom FeinAl
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
236.
BP
Nasadenie nástrojov softvérového inžinierstva pre vývoj softvérového produktu
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jánosfalvi, D.
237.
BP
Nástroje digitálneho podniku aplikované v priemyselnom podniku - ANTOLIN TRNAVA s.r.o. (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Horný, M.
238.
DP
Návrh analýzy a využitia vekovej heterogenity pre udržanie výkonnosti pracovného tímuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
239.DisPNávrh metodiky tvorby modelov integrovaných manažérskych systémov pomocou uplatnenia ISO noriemPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
240.DisPNávrh metodiky tvorby modelov integrovaných manažérskych systémov pomocou uplatnenia ISO noriemPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
241.
DP
Návrh modelu zácviku na senzomotoricky náročné pracovné činnosti
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
242.
DisP
Návrh využitia spotrebiteľského prístupu LOHAS pre získanie konkurenčnej výhody MSP na SlovenskuSakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
D-PPPP
--
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
243.
BP
Návrh a analýza pohonnej a prevodovej jednotky mechatronického systému
Rolník, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Horňák, T.
244.BP
Návrh a analýza snímača krútiaceho momentu
Rolník, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
245.BP
Návrh a implementácia informačného systému pre výrobu nábytku na mieru.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Zimka, M.
246.
BP
Návrh a implementácia metódy Kaizen v priemyselnom podniku (2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
247.
DP
Návrh a implementácia riadiaceho PLC programu a grafického používateľského rozhrania pre automatickú razičku plastov
Németh, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Janda, J.
248.
DP
Návrh a implementácia rozširujúcich komponentov polohovacieho prípravku.Moravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
249.DP
Návrh a implementácia systému pre zásobovanie montážnych buniek
Božek, P.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kollár, J.
250.
BP
Návrh a implementácia virtuálnej učebnej pomôcky pre potreby predmetu programovateľné logické automaty (PLA)
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ivánek, M.
251.
BPNávrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLA
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Holický, M.
252.
BP
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLA
Németh, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
253.BP
Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
4 / --
254.
BPNávrh a realizácia IS pre správu študentského domovaÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Kmotorka, M.
255.
BPNávrh a realizácia merania závislosti hysteréznych strát od frekvencie striedavého magnetovania feromagnetického materiáluJančuška, I.Ústav materiálov (MTF)B-MI--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Praslička, A.
256.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časť
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Perička, J.
257.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časťÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
258.
DP
Návrh a realizácia modulu informačného systémuTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
259.BPNávrh a realizácia modulu informačného systému v prostredi WebTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
260.
BP
Návrh a realizácia otočného zásobníka riadeného pomocou PLCBartoň, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
261.
BP
Návrh a realizácia palubného počítača automobiluÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
262.
BPNávrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Skuhra, P.
263.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hudák, M.
264.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jančíová, B.
265.
BPNávrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietíHorváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Uhlárová, I.
266.BPNávrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lopatka, M.
267.BPNávrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500Bartoň, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Toman, J.
268.BP
Návrh a realizácia systému pre centrum sociálnych služieb
Iringová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Šarik, M.
269.
BP
Návrh a realizácia systému pre podporu kontroly kvality produktov vo výrobnom podnikuIringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Riedlmajer, M.
270.
BP
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Borkin, D. V.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
271.BPNávrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
272.
BP
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens (princíp master-slave, PLC 1200 PLC 300).Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Krippnerová, A.
273.
BP
Návrh a realizácia vizualiácie parametrov elektrického vozidla s využitím PLC.Halenár, I.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
274.BPNávrh a realizácia 3-osého obrábacieho stroja riadeného mikrokontroleromÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
275.BPNávrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre predmet Projektovanie výrobných systémovBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
276.
BPNávrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre technický predmetÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
277.
BPNávrh a simulácia riadiaceho systému kanalizačnej čerpacej stanice
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Šido, J.
278.
DP
Návrh a simulácia robotického pracoviska pre zváranie automobilovej karosérie
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kalnássy, I.
279.
DP
Návrh a výroba hybridného výrobného systémuMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
280.DP
Návrh a výroba prevodovky omielacieho zariadenia
Pokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
281.
BP
Návrh a výroba prípravku na tvárnenie rúrKuruc, M.Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
282.DP
Návrh a výroba súčiastky pomocou 3D tlače kovov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
283.BPNávrh a výroba výukového modelu na predmet PrípravkyKusá, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu0 / ----
284.BPNávrh a vytvorenie modelu monolitnej karbidovej frézy v CAD softvériVozár, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / -- Deters, M.
Majtán, D.
285.
DP
Návrh a vývoj univerzálneho chápadla pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., Trnava
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Petrík, P.
286.
DP
Návrh a vývoj univerzálneho uchopovacieho systému pre svetlomety
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
287.DisP
Návrh a charakterizácia nových oxidov niklu, medi, paládia a striebra pomocou počítačového modelovania
Derzsi, M.
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-PMMD
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
288.
BP
Návrh a montáž palivovej nádrže pre SCR systém
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čobrda, V.
289.
DP
Návrh a realizácia CNC frézky na malosériovú výrobu DPS
Horváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hustý, R.
290.DPNávrh a realizácia CNC frézky na malosériovú výrobu DPSHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
291.
BPNávrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet LSRNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Jurkasová, D.
292.
BP
Návrh a realizácia chladnenia výrobnej haly adiabatickou vežou B.A.C.
Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Barka, M.
293.
BP
Návrh a realizácia informačného systému pre Konsignačný skladÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
294.
DP
Návrh a realizácia inteligentného riadenia pre jednu bytovú jednotkuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Leško, M.
295.
DP
Návrh a realizácia inteligentného vysávača
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Poleč, O.
296.
DPNávrh a realizácia mobilného HMI pre vybranú časť linky MPS500
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Hanzel, E.
297.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časť
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
298.
BPNávrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časťHorváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
299.
BP
Návrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu Arduino
Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
300.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Horváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
301.
BPNávrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietíHorváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
302.
BP
Návrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietí
Horváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
303.
BP
Návrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkouÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
B-AIA-PP
MTF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
304.DPNávrh a simulácia automatizovaného pracoviska pre zváranie výliskovKošťál, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
305.
BPNávrh atomistických modelov málo známeho oxidu paládia PdO2
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fabušová, D.
306.
BP
Návrh a tvorba web portálu pre záhradnícke centrum
Iringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
307.
DPNávrh automatizácie na orientáciu synchronného krúžku pri balení v podniku Schaeffler s.r.o.Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
308.DPNávrh automatizácie na zisťovanie chýb pri balení synchrónneho krúžkuHrušková, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
309.
BP
Návrh automatizácie procesu ručného pracoviska
Michal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
310.
DP
Návrh automatizovaného pracoviska v prostredí simulačného softvéru Process Simulate s využitím vo virtuálnej realiteKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
311.
DP
Návrh autonómneho riešenia unášacej a lisovacej hlavy vnútorného krúžku s naklonenou transportnou rovinou s využitím 3D tlačeÚstav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Končitý, P.
312.DP
Návrh a výroba komponentov pre omielacie zariadenie
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
313.DP
Návrh a výroba komponentov upínacieho stavebnicového sytému
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
314.
DP
Návrh daňovej a odvodovej optimalizácie mzdových nákladov vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
315.
DP
Návrh efektívneho využitia informačných technológií v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
316.
DP
Návrh efektívneho využitia personálneho informačného systému v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
317.BPNávrh elektrickej odporovej pece pre tavenie zliatin mediBajčičák, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
318.
DP
Návrh formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
319.
DP
Návrh geometrie a výroby nástrojov pre proces tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomÚstav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
320.
DP
Návrh implementácie a využitia vybraných nástrojov štíhlej výroby v podmienkach MSP (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Padyšáková, M.
321.
DP
Návrh implementácie finančného controllingu vo vybranom priemyselnom podniku ( ak.rok 2019/2020)
Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
322.
BPNávrh implementácie metódy Kaizen vo výrobnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
323.
BP
Návrh implementácie metódy Kaizen vo výrobnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Makyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
324.DP
Návrh implementácie princípov rodovej rovnosti pri riadení ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
325.
DP
Návrh implementácie smart riešení pri riadení ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)Cagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
326.DPNávrh implementácie vybraných nástrojov štíhlosti v logistických/výrobných procesoch priemyselného podniku (ak. rok 2020/2021)Makyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
327.
BP
Návrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastky
Behúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
328.
DP
Návrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastky s využitím numerickej simulácie
Behúlová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
329.
BP
Návrh informačného systému pre firmu Lindstrom
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Staník, F.
330.
DP
Návrh informačného systému pre firmu MPL-TECHSTAV
Špendla, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
331.
DP
Návrh informačného systému pre gastronomické podniky - administrátorský modulKebísek, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Marekovič, M.
332.DPNávrh informačného systému pre gastronomické podniky - pokladničný modulÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Pátrovič, M.
333.
BP
Návrh informačného systému pre porovnávanie cienŠpendla, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Broniš, J.
334.
DP
Návrh informačného systému pre požičovňuGašpar, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Ardan, P.
335.
BP
Návrh informačného systému pre príjem a odovzdávanie servisovaných zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
336.DPNávrh informačného systému pre skladové hospodárstvoKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu1 / --
337.
BP
Návrh informačného systému pre spoločnosť ABRASIV s.r.o.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
338.
BP
Návrh informačného systému pre spoločnosť Zatis, spol s r. o.
Kebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Belokostolská, N.
339.DP
Návrh informačného systému pre správu úloh
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
340.BP
Návrh informačného systému pre veľkoobchod s náradím
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
341.
DP
Návrh informačného systému pre výrobu a predaj
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Fančovič, D.
342.
DP
Návrh informačného systému pre zjednotenie pobočiek firmy
Važan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Malý, D.
343.
DP
Návrh inovatívnej marketingovej komunikácie vo vybranom multikultúrnom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lišková, K.
344.
BP
Návrh integračného modelu pre ISO 14001:2015, ISO 46001:2019 a ISO 37101:2016 (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
345.
BP
Návrh integračného modelu pre ISO 9001:2015, ISO 22301:2019 a ISO 44001:2017 (2020/2021)Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
346.
BP
Návrh jadrovníkov pre výrobu netrvalej formy na odlievanie bloku lodného motora
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
347.DisPNávrh kombinačného modelu udržateľného riadenia výkonnosti zamestnancov v rámci požiadaviek Industry 4.0Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
D-PMAN
--
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
348.BPNávrh komplexnej kontroly parametrov závitu skrutky malého priemeruÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
349.
BP
Návrh komponentov upínacieho stavebnicového sytému
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
350.
DP
Návrh koncepcie rozvoja priemyselného podniku v súlade s požiadavkami Industry 4.0 (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kubaščík, M.
351.DP
Návrh konceptu automatického merania rozstupovej kturžnice (HK) na valčekových ložiskách
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Polák, M.
352.
DisP
Návrh konceptu metodiky tvorby udržateľnej odmeny za vykonanú prácu v priemyselných podnikochSakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
D-PPPP
--
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
353.
BP
Návrh kontroly parametrov vnútorného závitu
Moravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Juhás, A.
354.BPNávrh kontroly parametrov vnútorného závituMoravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
355.DisP
Návrh marketingovej stratégie priemyselných podnikov v kontexte Age Managementu
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
356.
BP
Návrh marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce ("akademickýrok 2020/2021")
Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--MTFPodrobnosti tématu1 / 2 Bangová, M.
357.
BPNávrh marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
358.
DP
Návrh matematického modelu tupého zvarového spoja vyhotoveného z koroziivzdornej ocele a medi laserovým lúčomHodúlová, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
359.
DP
Návrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom stroji
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
360.
BP
Návrh meracieho plánu v softvére Calypso
Görögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
361.
BPNávrh merania parametrov závitu skrutky malého priemeruMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
362.
BPNávrh metód spájania rotačných segmentovÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
363.
BP
Návrh metodiky pre podporu rozhodovania v oblasti korektívnej údržby
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
364.DisP
Návrh metodiky projektovania montážnych pracovísk a systémov
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)D-VZAS--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 2--
365.DisPNávrh metodiky projektovania robotizovaných pracovísk v koncepte Industry 4.0Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
D-VZAS
--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
366.
DisP
Návrh metodiky racionalizácie montážnych pracovísk a systémovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 2--
367.
DisP
Návrh metodiky rozvoja manažérskych zručností v podmienkach multikultúrnych priemyselných podnikov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
368.
DisP
Návrh metodiky tvorby digitálneho dvojčaťa a virtuálneho uvedenia výrobného systému do prevádzkyRužarovský, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-VZAS
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
369.
DP
Návrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie hliníkových komponentov
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Liko, R.
370.
DP
Návrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie prírub
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
371.
DP
Návrh mobilného pracoviska s kolaboratívnym robotom UR pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., Trnava
Košťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
372.
DP
Návrh mobilného zariadenia na kontrolu potrubných systémov
Bučányová, M.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
373.
DP
Návrh modelových dosiek pre vertikálny formovací stroj DISAMATIC D3Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTFPodrobnosti tématu0 / --
--
374.
DP
Návrh modelu a simulácia mechatronického systému v prostredie "Matlab"Michaľčonok, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
375.
DisP
Návrh modelu riadenia ľudských zdrojov v kontexte s konceptom Industry 4.0
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
376.
DP
Návrh modelu sklárskej formy a vplyv navrhnutých renovačných technológií na jej životnosť vo výrobe
Kovaříková, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
377.DisP
Návrh modelu využívania manažérskych kapacít medzi priemyslom a verejným sektorom v kontexte udržateľného smart regiónu
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
378.DP
Návrh modulu výrobnej linky s montážnym robotom
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
379.
BP
Návrh modulu výrobnej linky s montážnym robotom
Košťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kotian, M.
380.
DP
Návrh montáže káblových zväzkov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Komůrka, M.
381.
BP
Návrh montáže krátkej strelnej zbrane Glock 26
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-PPT--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Mišovec, P.
382.
BP
Návrh montáže motora osobného automobilu
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Ďuroška, L.
383.
BP
Návrh montáže potrubia
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Paluš, T.
384.
BPNávrh montáže robotickej rukyVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Matovič, D.
385.
BPNávrh montáže stredového zloženia bicyklaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
386.
BPNávrh montáže valčekového dopravníkaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
387.
DP
Návrh montáže vstrekovacích lisovÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPN--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
388.BPNávrh montážneho postupu zariadenia na zber hrozna
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Marcinek, J.
389.DPNávrh možností nasadenia automatizácie a robotiky vo výrobnom procese vo vhodnom simulačnom softvéri v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. TrnavaHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
390.DPNávrh na elimináciu dopadov krízového vývoja na výkonnosť vybraného priemyselného podniku, resp. podnikov priemyselnej výroby (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
391.
DP
Návrh na komplexné zefektívnenie procesov podnikového logistického systému
Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
392.DPNávrh na systémové zavedenie personálneho kontrolingu vo vybranom priemyselnom podnikuHoleček, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
393.
DP
Návrh na využitie štíhlych nástrojov v logistike v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
394.
DP
Návrh na zdokonalenie procesu adaptácie zamestnancov v spoločnosti COLAS (akademický rok 2020/2021)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Laurincová, N.
395.
DP
Návrh na zdokonalenie systému náboru zamestnancov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 1
Vitteková, S.
Soshnikova, A.
396.
DP
Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov pre podporu výkonnosti v podniku. 2020/2021Mrvová, Ľ.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
397.
DP
Návrh na zefektívnenie komunikácie v priemyselných podnikoch v kontexte s pandemickou situáciou COVID-19 (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
398.
DP
Návrh na zefektívnenie materiálového toku v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
399.
DP
Návrh na zefektívnenie vybraných procesov vo výrobe priemyselného podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
400.
DP
Návrh na zefektívnenie vychystávania materiálu v sklade s využitím smart riešení v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
401.
DP
Návrh na zefektívnenie výrobného procesu (využitím prvkov Industry 4.0) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
402.
DP
Návrh na zefektívnenie zásobovania výrobnej linky v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
403.
DP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
404.
BP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
405.
DP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021
Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
406.
BP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
407.
DPNávrh na zlepšenie procesu adaptácie zamestnancov v podniku Antolin Trnava, s.r.o. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikaniaFero, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
408.
BPNávrh netrvalej formy pre odlievaný konektor nosníkovŠuba, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
409.
DPNávrh novej koncepcie layoutu a materiálového toku výrobnej linky ZM-MAG v závode ZF Slovakia, a.s. Trnava z dôvodu rozšírenia výrobyKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Korec, S.
410.
DP
Návrh novej metodiky analýzy externého a interného prostredia vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
411.
BP
Návrh opatrení ergonomickej racionalizácie vo vzťahu človek-stroj v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach podniku) (2020/2021)
Marková, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
412.
BP
Návrh opatrení na upevnenie imidžu značky produktov priemyselných podnikov (akademický rok 2020/2021)
Babčanová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 2 Ďurikovičová, L.
413.
BP
Návrh opatrení na uplatnenie vybraných metód priemyselného inžinierstva v podmienkach priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
414.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie manažérskych kompetencií v priemyslnom podniku
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
415.BP
Návrh opatrení na zdokonalenie manažérskych kompetencií v priemyslnom podniku
Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
416.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Hrebíčková, D.
417.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
418.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie predvýrobného procesu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Rybanský, F.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Antalovičová, K.
419.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia výroby (prostredníctvom smart riešení) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
420.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 3
421.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Saksun, M.
422.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
423.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
424.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov v priemyselnom podniku
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
425.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie vybraných funkcií manažmentu ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Resutíková, L.
426.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie manipulácie s materiálom v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 1
Osvald, P.
Valovičová, P.
427.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie metódy 5S v spoločnosti Elster s. r. o.Mĺkva, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
428.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie mimopodnikovej dopravy využitím smart riešení v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
429.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie označovania a identifikácie materiálu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
430.BPNávrh opatrení na zefektívnenie procesov podnikovej logistiky/ priemyselnej výroby podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
431.BPNávrh opatrení na zefektívnenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom priemyselnom podniku (akademicky rok 2020/2021)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
432.
DP
Návrh opatrení na zlepšenia systému manažérstva kvality vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
433.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie organizácie údržby kaliacich zariadení v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
434.BP
Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
435.DPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akad. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
436.
DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2
437.
DPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Belková, V.
Peťovská, N.
438.
DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Baranová, G.
439.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
440.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja konkurencieschopnosti priemyselného podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Drgoňová, V.
441.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku (akademický rok 2020/2021)
Horváthová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
442.BPNávrh opatrení na zlepšenie tvorby nástrojov marketingového mixu (7P) v SANITAS spol. s r.o.Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Petrášová, A.
443.BPNávrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie Bizzcom s.r.o.Canet, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
444.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie Bizzcom s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
445.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie vybraných funkcií personálneho manažmentu v priemyselnom podniku (akademický rok 2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
446.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pribyl, O.
447.
BPNávrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu využitím nástrojov manažérstva kvalityJurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Patko, J.
448.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie zručností a kompetencií zamestnancov logistiky v priemyselných podnikoch na Slovensku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
449.
BP
Návrh opatrení pre efektívnu komunikáciu v priemyselných podnikoch v čase krízy (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
450.
BP
Návrh opatrení pre zavedenie vybranej metódy štíhlej výroby (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vozár, J.
451.
BP
Návrh opatrení pre zlepšenie digitálneho marketingu priemyselných podnikov (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
452.
BP
Návrh opatrení pre zvýšenie spokojnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)
Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Petrovičová, A.
453.
BP
Návrh opatrení pri riešení zákazníckych reklamácií v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Halász, M.
454.BP
Návrh opatrení pri uplatňovaní motivačných stimulov a ich vplyv na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Homokyová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Rothová, D.
455.BP
Návrh opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej logistiky v priemyselných podnikoch v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)
Fidlerová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
456.BPNávrh optimalizácie materiálového toku v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dujka, S.
457.
BPNávrh optimalizácie systému údržby v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
458.
DP
Návrh orovnávacieho nástroja brúsneho kotúča v brúske na otvory
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Vajay, J.
459.
DP
Návrh parametrov pre obrábanie CBN a ich vplyv na vybrané charakteristikyKuruc, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vydrnák, M.
460.
DP
Návrh parametrov zvárania Ni a Ti laserovým lúčom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
461.
BPNávrh pásového dopravníka pre sypké materiályMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Bulák, J.
462.BPNávrh pneumatického uchopovacieho zariadeniaKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mihálik, T.
463.
BPNávrh pneumatického upínacieho zariadeniaRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Csekei, M.
464.
BPNávrh podnikateľského plánu pre start up so zameraním na priemyselné odvetvie. (akademický rok 2020/2021)Šefčíková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 2
465.
BP
Návrh podnikateľského plánu pre start up so zameraním na priemyselné odvetvie. (akademický rok 2020/2021)
Šefčíková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
466.
DP
Návrh portfólia dodávateľov pre vstrekolisované plastové diely spoločnosti IAC Group Slovakia (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
467.
DP
Návrh postupu identifikácie priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
468.
DP
Návrh postupu uplatnenia ergonomických princípov pri projektovaní pracovísk (2019/2020)
Marková, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ciganiková, K.
469.BP
Návrh postupu výroby repliky korby tanku
Šuba, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
470.
BP
Návrh postupu výroby repliky veže tankuŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
471.
BP
Návrh povlakovania na strižník a strižnicu pre podložky brzdného dielu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Medlen, D.
472.
DP
Návrh pracoviska s kolaboratívnym robotom pre robotickú obsluhu CNC strojov
Ružarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kokoš, M.
473.
BPNávrh prípravku na lisovanie ložísk do rámov bicyklovŠimna, V.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
474.
DP
Návrh prípravku na montáž podskupín drevodomov
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Levák, M.
475.
DP
Návrh prípravku určeného na obrábanie poškodených tesniacich plôch parogenerátora JE VVER 440Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Sekera, M.
476.
DP
Návrh procesu riadenia pohľadávok v priemyselnom podniku. (ak.r. 2020/2021)
Šefčíková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Koniarik, M.
477.
DP
Návrh racionalizácie procesu zásobovania vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
478.DPNávrh racionalizácie vybraného pracoviska v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
479.
DP
Návrh racionalizácie vybraného pracoviska v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
480.
DPNávrh racionalizačných opatrení v podniku ZF LeviceVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kamenszká, A.
481.
BP
Návrh rezného nástroja v CAD softvéry pomocou nameranej geometrie
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
482.BP
Návrh riadenia modelu angulárneho robota
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
483.
BP
Návrh riadenia výrobného zariadenia prostredníctvom PLC Allen Bradley
Ružarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
484.DP
Návrh riadiaceho systému pre vzdialené riadenie osvetlenia budovy
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Bajús, A.
485.
DP
Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach) (2020/2021)
Marková, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 4
486.DPNávrh riešenia na minimalizáciu negatívnych dopadov digitalizácie a znižovania podielu živej práce na zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Gyurák Babeľová, Z.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
487.
DPNávrh riešenia na zefektivnenie procesov podnikovej logistiky v kontexte s aktuálnymi výzvami priemyselnej praxe (akademický rok 2020/2021)Makyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
488.
BP
Návrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia v podniku Volkswagen Slovakia a.s.Mesárošová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
489.DPNávrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia v priemyselných podnikoch (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / -- Kolényová, M.
490.
DP
Návrh riešenia na zlepšenie využívania informačných systémov v priemyselnom podniku (2020/2021)
Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Vašková, V.
491.DPNávrh robotického pracoviska pre stanicu výstupnej kontroly smerových svetielRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Kuric, D.
492.BP
Návrh robotického ramena
Michal, D.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
493.
DP
Návrh robotizácie výrobnej bunky pre proces lepenia
Ružarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Horváth, Š.
494.
BP
Návrh robotizovaného pracoviska v simulačnom softvéry RobotStudio
Holubek, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Zemko, F.
495.
DP
Návrh rozšírenia vstupno-výstupnej pozície systému iCIM 3000 v softvéri Proces SimulateKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
496.DisP
Návrh rozvoja pracovných kompetencií v kontexte Industry 4.0
Cagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
497.
DP
Návrh rozvoja pracovných kompetencií v priemyselných podnikoch v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 2
498.DisPNávrh rozvoja pracovných kompetencií v kontexte Industry 4.0
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
499.
DP
Návrh skladu výrobného systému
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
500.
BP
Návrh skúšobného zariadenia pre hydraulické komponentyHajdu, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Stano, F.
501.
BP
Návrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
Koleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
502.BP
Návrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
503.
BP
Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
504.
BP
Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálov
Koleňák, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
505.
BP
Návrh spôsobu spájkovania kompozitných materiálov
Koleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
506.BP
Návrh stendu na realizáciu meraní pri základných spôsoboch namáhania
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
507.
DisP
Návrh stratégie personálneho manažmentu v priemyselnom podniku s ohľadom na rodovú rovnosť
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPP--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
508.DP
Návrh stratégie zamestnávania cudzincov v podmienkach SPP - distribúcia, a.s. (2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
509.
DPNávrh systémového riešenia na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podnikuHoleček, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Mošková, M.
510.
DP
Návrh systémového riešenia plánovania nástupníctva na kľúčové pozície vo vybranom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
511.DisP
Návrh systémových implikácií udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania vo vybraných funkčných stratégiách strategických podnikateľských jednotiek v kontexte stratégie "výhra-výhra".
Sakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
D-PMAN
--
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
512.
DP
Návrh systémových opatrení na zvýšenie výkonnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
513.
DisP
Návrh systémových zmien konceptu riadenia (manažmentu) podnikov v kontexte Industry 4.0Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
514.
DP
Návrh systému a obsahu kvalifikačného vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bartošová, S.
515.
DP
Návrh systému nástupníctva ako predpoklad tvorby kariéry zamestnancov v priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Balogová, T.
516.
DP
Návrh systému opatrení na zefektívnenie materiálového toku uplatnením metód priemyselného inžinierstva (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
517.
BP
Návrh systému pre monitorovanie výšky hladiny kvapaliny vo valcovom zásobníku
Labašová, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
518.
DP
Návrh systému pre on-line schvaľovanie zmien vo výrobeVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
519.
DP
Návrh systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiach
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Mlynár, M.
520.DP
Návrh systému riadenia asynchrónneho motora prostriedkami riadiacej jednotky G120
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Fülöp, M.
521.DPNávrh systému riadenia procesnej dokumentácie v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
522.
DP
Návrh systému riadenia procesnej dokumentácie v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
523.
DP
Návrh technológie zvárania prechodových medzikusov Cu- Al pre elektrotechnický priemysel
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kubisová, D.
524.DPNávrh testovacieho pracoviska pre mechatronický systém
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
525.
DP
Návrh testovacieho pracoviska pre technický systém
Božek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2
526.
BP
Návrh triediacej stanice obrobkov
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Janček, M.
527.
DisPNávrh tvorby udržateľnej stratégie riadenia ľudských zdrojov v kontexte s implementáciou zmien
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
528.
DP
Návrh udržateľného systému duálneho vzdelávania zameraného na kľúčové výrobné pozície vo vybranom priemyselnom podniku (2020/21)
Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Valková, T.
529.
DP
Návrh udržateľného systému formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Bekaert Hlohovec, a.s.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
530.
DPNávrh udržateľného systému identifikácie, kategorizácie a popisu kľúčových pozícií v priemyselnom podniku (2020/21)Chlpeková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--MTFPodrobnosti tématu
1 / 2
Cagala, M.
531.DPNávrh udržateľného systému manažovania údržby výrobných zariadení vo vybranej prevádzke ZKW Slovakia, s.r.o. prostredníctvom optimalizačných nástrojov TPMSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Košík, J.
532.
DPNávrh udržateľného systému nástupníctva a zastupiteľnosti s ohľadom na koncept Age manažmentu v podmienkach priemyselného podniku (2020/21)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
533.
DP
Návrh udržateľného systému zdokonalenia hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku
Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Pušková, N.
534.
BPNÁVRH UDRŽATEĽNÝCH ODPORÚČANÍ NA ZLEPŠENIE MOTIVAČNÉHO SYSTÉMU V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH PRIEMYSELNÝCH PODNIKOVÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
535.
BPNávrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania výrobných zamestnancov v priemyselnom podniku 2020/2021Mrvová, Ľ.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
536.
BP
Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie stabilizácie zamestnancov v podnikuMrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
537.
BP
Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie stabilizácie zamestnancov v podniku
Mrvová, Ľ.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
538.
DisP
Návrh uplatnenia nástrojov digitálneho marketingu v riadení ľudských zdrojov v priemyselných podnikochBabčanová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
539.
DP
Návrh uplatnenia nástrojov štíhlej výroby v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
540.
DP
Návrh uplatnenia princípov spoločenskej zodpovednosti podnikov pri starostlivosti o zamestnancov a udržaní ich zamestnateľnosti v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
541.
DP
Návrh uplatnenia princípov spoločenskej zodpovednosti podnikov pri starostlivosti o zamestnancov a udržaní ich zamestnateľnosti v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
542.
BPNávrh uplatnenia vybraných metód agilnej výroby v podmienkach priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sulyok, T.
543.
DP
Návrh uplatnenia vybraných nástrojov štíhlej výroby v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Koleňák, A.
544.
DPNávrh uplatnenie online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku - ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
545.DPNávrh uplatnenie online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
546.
BPNávrh váhy pre meranie zostatkovej hmotnosti materiálu pre 3d tlač
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Haljak, M.
547.
DP
Návrh virtuálneho uvedenia do prevádzky pre model výrobného zariadeniaKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
548.
BP
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Borkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / --
549.
BP
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Borkin, D. V.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
550.DP
Návrh vložky formy pre vysokotlakové liatie lopatkového kolesa
Bajčičák, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
551.
DP
Návrh výrobného systému na výrobu výkovkov s pozdĺžnou osou
Bílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
552.
DP
Návrh výroby a montáže prípravku pre obrábanie
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mozolík, M.
553.DP
Návrh využitia koexistencie rôznych generácií zamestnancov v priemyselnom podniku na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti (pre ak. rok 2019/2020)
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
554.
BP
Návrh využitia nástrojov lean manažmentu v priemyselných podnikoch v podmienkach Industry 4.0Stupavská, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
555.BP
Návrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vybraných prevádzkach podniku) (2020/2021)
Marková, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
556.
BP
Návrh základných opatrení racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybranej prevádzke alebo prevádzkach podniku)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 1
557.
DP
Návrh zariadenia na manipuláciu cylindrických článkov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Babirát, M.
558.
DP
Návrh zariadenia pre automatické dávkovanie granulátuÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
559.BPNávrh zariadenia pre meranie mechanického napätiaÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
560.
BPNávrh zariadenia pre meranie pulzu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
561.
BP
Návrh zariadenia pre meranie pulzu
Gašpar, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ondrášik, J.
562.
BPNávrh zariadenia pre orientačné meranie dĺžky nástrojovej zostavy
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
563.
DP
Návrh zdokonalenia finančno-ekonomickej analýzy vybraného priemyselného podniku (akad. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
564.
DP
Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
565.
BP
Návrh zdokonalenia procesov marketingu v priemyselnom podniku
Johanesová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ivaničková, R.
566.
BPNávrh zdokonalenia procesov marketingu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
567.
BP
Návrh zdokonalenia procesov public relations marketingu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Johanesová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Čulík, M.
568.
DPNávrh zefektívnenia logistického/výrobného procesu priemyselného podniku s využitím vybraných prvkov konceptu „Smart Factory“ (ak. rok 2020/2021)Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
569.
DP
Návrh zefektívnenia materiálového toku (využitím prvkov Industry 4.0) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
570.
DPNávrh zefektívnenia procesov balenia ako súčasť udržateľnej spätnej logistiky (akademický rok 2020/2021)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Sklenárová, L.
571.
DP
Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
572.
DP
Návrh zefektívnenia vstupnej kontroly materiálu v podniku Biebighäuser Slovakia s.r.o.
Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Hubinová, G.
573.
DP
Návrh zefektívnenia výrobného procesu využitím kobotov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Daubnerová, I.
574.
DP
Návrh zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie metódy FMEA v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
I-PMA-PP
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
575.
BPNávrh zlepšenia motivácie zamestnancov generácie Z v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)Haladová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Čavarová, N.
576.BP
Návrh zlepšenia motivácie zamestnancov generácie Z v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021
Haladová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
577.DP
Návrh zlepšenia motivačného programu vo vybranom priemyselnom podniku
Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
578.DP
Návrh zlepšenia plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Žitňanský, M.
579.
BPNávrh zlepšenia spolupráce zamestnancov v kontexte rôznych generácií zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Šlabjarova, E.
580.
BP
Návrh zlepšenia systému auditov kvality vo vybranom priemyselnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Bombala, D.
581.
DP
Návrh zlepšenia systému merania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Vargová, I.
582.DPNávrh zlepšenia systému odmeňovania ako nástroja motivácie zamestnancov vo vybranom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
583.
DPNávrh zlepšenia systému personálneho riadenia vo vybranom malom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
584.
DP
Návrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie zamestnancov vo vybranom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Poličková, K.
585.
DP
Návrh zváracieho prípravku pre zváranie oceľového uzáveru nádrže komunálneho vozidla Kaiser
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Remiaš, D.
586.DPNavrhnutie, vyprojektovanie a naprogramovanie systému merania a
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Lašák, T.
587.
BP
Navrhovanie a simulácia výroby nástrojov v CAD/CAM
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
588.BPNelineárne polynomické transformácie kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Rariga, M.
589.DP
Nespojitosti pri počiatočnej a koncovej fáze v procese zvárania zliatin AlSiMg pevnolátkovým Nd:YAG laserom
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
590.
DisP
Nové metódy výchovy a vzdelávania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Martinka, J.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
D-INBE--MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
591.
DisP
Nové metódy výchovy a vzdelávania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Martinka, J.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
D-INBE
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
592.DPNové trendy v riadení ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
593.
BP
Numerická simulácia a experimentálna verifikácia teplotných polí v procese zvárania elektrónovým lúčom
Behúlová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
594.DisP
Numerická simulácia and predikcia správania sa materiálov v procesoch povrchového tepelného spracovania
Behúlová, M.
Ústav materiálov (MTF)
D-STAM
D-PMMD
D-PMMDxA
--
--
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
595.
BP
Numerická simulácia redukcie torzných kmitov hriadeľa pomocou torzného absorbéra
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTFPodrobnosti tématu1 / --
596.
BP
Numerická simulácia riadenia modálnych vlastností kužeľového vlnovodu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
597.
DP
Objednávkový systém pre výrobu polotvarov na linke MPS500
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu2 / 2
598.BPObrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - edukačné videoGörögová, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
599.
DPObrábanie keramiky pomocou rotačného ultrazvukového obrábanie pri vysokých rezných rýchlostiach
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Drgoň, M.
600.DPObrábanie robotomPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
601.
BPObrábateľnosť materiálov pri laserom mikroobrábaníŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
602.
DP
Odolnosť proti opotrebovaniu pri obrábaní
Pokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
603.
BP
Odporúčania pre systém riadenia bezpečnosti informácií v podmienach priemyselných podnikov (2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
604.
DisP
Odstrańovanie liečiv z vodného roztoku progresívnymi metódamiSoldán, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
D-INBE
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
605.
BP
Online databáza na inventár majetku.
Križanová, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
606.
DP
Opticky transparentný, drevný biokompozit
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Gereková, D.
607.
DP
Optimalizácia a štandardizácia obalových materiálov v podniku IAC group (Slovakia) (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / --
608.DP
Optimalizácia cieľových parametrov pri rozvhovaní operácií
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Valuška, J.
609.DPOptimalizácia logistiky v automobilovom priemysle (Akad. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Špánik, E.
610.
DPOptimalizácia odpadového hospodárstva v podniku IAC Group (Slovakia), Lozorno (rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
611.DP
Optimalizácia parametrov navárania koróziivzrodných ocelí
Bárta, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Barutík, M.
612.DisP
Optimalizácia parametrov procesu CNC konvenčného kovotlačenia
Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAM
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
613.
BP
Optimalizacia procesov pomocou využitia nástrojov manažérstva kvality (2019÷2020)Pauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bulko, M.
614.
DPOptimalizácia procesu CNC konvenčného tlačeniaÚstav výrobných technológií (MTF)I-OAT--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Benian, M.
615.
BP
Optimalizácia spotreby pneumatických čerpadiel v PMR za účelom zníženia spotreby stlačeného vzduchu
Mudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Levický, T.
616.
DP
Optimalizácia technologického procesu gravírovania a značeniea koróziivzdornej ocele pomocou CO2 laseru
Necpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Pacalaj, L.
617.
DP
Optimalizácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2 Michalíková, Z.
Slaninková, J.
618.
DP
Optimalizácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v priemyselnom podniku (akademický rok 2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
619.DP
Overovanie hybridného výrobného systému
Morovič, L.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Macháč, T.
620.
BP
Palubný počítač automobiluNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
621.
BPPevnosť plastu po 3D tlačiDrienovský, M.Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
622.
DP
Pevnosť spájkovaných spojov pri zvýšených teplotách
Drienovský, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bodnárik, M.
623.
DP
Piliptsevich Aleksandr: KDDJuhás, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
624.
DP
Počítačová podpora monitorovania rezných kvapalín
Peterka, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti tématu2 / -- Lašo, M.
Vincze, S.
625.
DP
Polakovič Dávid: Návrh a riadenie dvojnohého robotaÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
626.
BPPorovnanie CAM stratégií vzhľadom na kvalitu povrchu pri frézovaní materiálu PE1000Šimna, V.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
627.DPPorovnanie obrábania ultrazvukovým nástrojom s a bez ultrazvukuÚstav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Barták, M.
628.
BPPorovnanie optickej a tenzometrickej metódy vyhodnotenia ťahovej skúškyĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Líška, M.
629.
BP
Porovnanie súčiastok vyrobených 3D tlačou a vstrekovaním plastu z hľadiska presnosti
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
630.
BPPorovnanie vybraných štatistických softvérov na výpočet úloh z DOEKotianová, J.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
631.
BP
Porovnanie výkonu navárania oblúkovými metódami zvárania
Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
632.
DP
Posúdenie elektrických káblov z hľadiska ochrany pred požiarmi