18. 10. 2019  20:56 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 5

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAditívna výroba komponentov z Al zliatiny naváraním CMTSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Stiller, M.
2.BPAditívne systémy a automatizácia 3D tlačePokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Šoltýs, K.
3.BPAditívne výrobné technológieŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kalafut, D.
4.BPAktívne riadenie vibrácií votknutého nosníkaRolník, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / -- Marekovič, T.
5.BPAlternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysleRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPAnalýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BKDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Mikláš, S.
7.DPAnalýza faktorov pracovného prostredia Centra excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM MTF STU (2019÷2020)Pauliková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mužíková, V.
8.BPAnalýza materiálu opierok pre brúsny proces synchrónneho krúžkuHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Bordáč, O.
9.BPAnalýza metódy zvárania koroziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčomKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Szabóová, H.
10.BPAnalýza metódy zváranie korozivzdornej ocele s meďou elektrónovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Konevalik, F.
11.DPAnalýza mikroštruktúry a mechanických vlastností komponentov vyhotovených aditívnou výrobou oblúkovým zváranímSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ciutti, A.
12.DPAnalýza možností výroby súčiastky v podmienkach KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / -- Slováková, M.
13.BPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
14.DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
15.DPAnalýza nasadenia viacúčelových montážnych a iných zariadení do výrobného procesu v spoločnosti BOGE v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. TrnavaHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Čulík, M.
16.BPAnalýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ružička, J.
17.DPAnalýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Anina, T.
18.BPAnalýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovaniaBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
19.BPAnalýza technologických možností spájania keramiky s kompozitným materiálomKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPAnalýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť.Moravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ježík, P.
21.DPAnalýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach ŠVEC a SPOL, s.r.o.Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / -- Ondicová, M.
22.BPAnalyzovanie plôch na rotačných rezných nástrojovBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy2 / 2 Schmidt, S.
Lesay, A.
23.DPAplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2019/2020)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
24.DPAplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
25.DPAplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
26.DPAplikácia laserového textúrovania v procesoch tvárneniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
27.BPAplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDLĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
28.BPAplikácia technológie tailor blanks v automobilovom priemysleŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
29.BPAplikovanie technických ekolabelingových schém v rámci produktovej politikyRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
30.BPArchivácia údajov z výrobnej linkyJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Vogel, T.
31.BPAutentifikačné a autorizačné algoritmyĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveB-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kriš, M.
32.DPAutomatizácia nasadenia softvéru do produkčného prostredia s využitím klastrovej infraštruktúry a kontajnerizácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Miškolci, M.
33.DPAutomatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcieTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy2 / -- Hurčíková, Z.
Šrenkel, M.
34.DPAutomatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo ParametricKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Žovinec, J.
35.DPAutomatizácia vybraných funkcií pre Smart HouseVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Pajkoš, A.
36.DPAutomatizované navrhovanie technologických postupovPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
37.DPBalancing of cutting toolsPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Michalec, M.
38.DPBezdrôtový senzor enveronmentálych dátĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveI-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Dobrovodský, J.
39.DPBezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupineRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Markovičová, A.
40.DPDeformačný proces v koreni trieskyPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
41.BPDesign of experimentsKotianová, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
42.DPDigitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
43.DPDigitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
44.DPDistribuovaný systém riadenia čerpacej stanice v prostredie PCS7Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
45.DPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
46.DPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
47.DPDrsnosť obrobeného povrchuPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
48.BPEfektívne riadenie obmedzenia dopravy pomocou simulácieČerveňanská, Z.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kostolanský, D.
49.BPEkonomické zhodnotenie malosériovej výroby odlievaného rámuŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy0 / ----
50.DPEmisie prachových častíc v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s.Soldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Škutová, R.
51.DPEnvironmentálne a bezpečnostné riziká aditívnych technológií.Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
52.BPEnvironmnetálne a bezpečnostné aspekty aditívnej technológie FDMBuranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mészáros, D.
53.DPFiltrácia dát pri meraní drsnosti povrchuGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
54.DPFormovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov v HKS Forge s.r.o. TrnavaVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
55.DPFormovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov - ŠVEC a SPOL, s.r.o., Vráble (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
56.DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
57.DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
58.DPFrézovanie s upraveným polomerom nástrojaPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
59.DPFrézovanie ťažkoobrobiteľných materiálovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
60.BPGeometria rezných nástrojovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Večerová, M.
61.BPHodnotenie horľavých kvapalín pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarovMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Harnoš, M.
62.DPHodnotenie stavu povrchových vôd vo vybranej likaliteMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Božik, M.
63.DPHolická Katarína: Riadenie klimatických podmienok obytnej budovy na báze platformy DCUJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Holická, K.
64.BPChemické a elektrochemické obrábanie - edukačné videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
65.BPChladenie pri brúsení synchrónnych krúžkovGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Vizváry, Z.
66.BPIdentifikácia nebezpečenstiev a ohrození pri práci na vybranom strojnom zariadeníSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
67.DPIdentifikácia nebezpečenstva a rizík vo vybranej prevádzkeSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
68.DPIdeový návrh robotizovaného pracoviska pre kalibráciu ložískBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
69.DPImplementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
70.BPImplementácia normy STN EN ISO 45 001 do zavedeného systému BOZP vo vybranom podnikuPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Jalakšová, V.
71.BPImplementácia odmeriavacieho systému pre 3 osovú cnc frézovačku riadenú pomocou modulu arduinoŠimon, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
72.DPImplementácia opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR v organizačnom prostredíPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kanja, P.
73.BPImplementácia riadenia stohovacej jednotky prostredníctvom PLC v priemyselnom podnikuNikmon, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
74.BPImplementácia riadenia stohovacej jednotky prostredníctvom PLC v priemyselnom podnikuNikmon, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
75.DPImplementácia rozšírenej reality pri výrobe montážnej linkyPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Böhm, P.
76.BPInformačný systém pre evidenciu a zber údajov z herných zariadeníMasárová, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
77.DPInformačný systém pre firmu FormicaNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
78.BPInkrementálne procesy v tvárneníŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
79.DPInovácia materiálového toku na montážnej linke v podniku MTA Slovakia s.r.o.Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Červeňan, R.
80.BPIS pre grafickú firmuJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Ranglová, R.
81.BPIS pre potravinársky podnikJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Bohunický, T.
82.DPIS pre združenie živnostníkovJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Burdej, E.
83.BPKlientská aplikácia pre zobrazenie dát ako súčasť monitorovacieho systémuĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveB-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Zverbík, A.
84.DPKomplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM InspectMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Nagy, P.
85.DPKonfiguračné rozhranie pre koncové moduly systému zberu environmentálnych dát.Ďuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Žlnay, D.
86.BPKonštrukcia foriem na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
87.DPKonštrukcia formy na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Cíbik, M.
88.BPKonštrukcia formy na vstrekovanie termoplastovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Babiš, M.
89.DPKonštrukcia nástroja na výrobu nadstavca s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Čepela, P.
90.BPKonštrukcia tvárniaceho nástroja na ohýbanieBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kačmár, B.
91.BPKonštrukčný návrh prípravku pre konkrétny upínací systémKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
92.BPKonštrukčný návrh prípravku rozširujúci možnosti upnutia rotačných súčiastok na Difraktometer HZG4Kusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Burian, D.
93.BPKontrola profilu a mikrogeometrie povrchuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
94.BPKopúnek Michal: Online rezervačný systém pre servis vozidielJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kopúnek, M.
95.BPLaserové leštenieŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
96.BPLaserové obrábanie biokompatibilných materiálovLudrovcová, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Zguriš, B.
97.BPLaserové obrábanie titánového kompozitu vyrobeného PMLudrovcová, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kamhal, J.
98.DPMachine learning pre použitie v mikrokontrolérochĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveI-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
99.DPMarketingová stratégia podniku pri jeho vstupe na globálny trhVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
100.DPMeranie teploty pri obrábaníPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Keleši, R.
101.BPMeranie vybranej súčiastky pomocou optického 3D skeneraMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
102.BPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy2 / 2 Foltín, A.
Vajla, S.
103.DPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu pri rôznych podmienkachKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy2 / 3 Kohúcik, Ľ.
Duchoň, D.
104.DPMobilná aplikácia na notifikáciu a potvrdzovanie alarmov/hlásení a zobrazenie OEE z FESTO linky s využitím protokolu MQTTVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Pereira, M. W.
105.DPModelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyholeBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
106.DPModelovanie a simulácia procesu tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
107.BPModelovanie súčiastok pomocou generatívneho dizajnuBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Richnák, T.
108.DPModelovanie špeciálnych rezných nástrojovBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kováčik, J.
109.BPModernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kulíšek, P.
110.BPModernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
111.DPModul IS pre kvalitatívnu evidenciu vzoriek so zameraním na potravinársky priemysel.Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Dobo, F.
112.DPMonitorovanie skládky tuhého komunálneho odpaduMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Petrášová, Z.
113.DPMožnosti konštrukcie a výroby foriem na vstrekovanie s využitím aditívnych technológiíBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Dobrovszký, P.
114.BPMožnosti projektovania materiálového tokuMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
115.BPMožnosti úpravy aktívnych častí nástrojov v procesoch tvárneniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
116.BPMožnosti využitia edukatívneho robota Dobot MagicianHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Nižňan, P.
117.BPMožnosti využitia WSN na monitorovanie parametrov prostredia v priemysleHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Strunga, E.
118.BPMožnosti využívania odpadov zo spracovania kávyBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
119.DPMožnosti získavania alebo recyklácie vybraných kovov a ich zlúčenínBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Forgáčová, V.
120.BPNáhrada doteraz využívaného tvrdokovového náradia s povlakom ALCrN náradím z rýchloreznej ocele s povlakom FeinAlMatúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
121.BPNasadenie nástrojov softvérového inžinierstva pre vývoj softvérového produktuĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveB-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Jánosfalvi, D.
122.BPNástroje digitálneho podniku aplikované v priemyselnom podniku - ANTOLIN TRNAVA s.r.o. (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Horný, M.
123.DPNávrh analýzy a využitia vekovej heterogenity pre udržanie výkonnosti pracovného tímuSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
124.DPNávrh modelu zácviku na senzomotoricky náročné pracovné činnostiSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
125.BPNávrh a analýza pohonnej a prevodovej jednotky mechatronického systémuRolník, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / -- Horňák, T.
126.BPNávrh a analýza snímača krútiaceho momentuRolník, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / -- Hutár, M.
127.BPNávrh a implementácia informačného systému pre výrobu nábytku na mieru.Križanová, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Zimka, M.
128.DPNávrh a implementácia rozširujúcich komponentov polohovacieho prípravku.Moravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Šedovič, V.
129.BPNávrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLANémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Holický, M.
130.BPNávrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLANémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Senneš, S.
131.BPNávrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnikTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy3 / -- Bílik, T.
Haríň, A.
Prochádzka, M.
132.BPNávrh a realizácia IS pre správu študentského domovaTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kmotorka, M.
133.BPNávrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časťHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Perička, J.
134.BPNávrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časťHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Peter, R.
135.DPNávrh a realizácia modulu informačného systémuTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Smutný, M.
136.BPNávrh a realizácia modulu informačného systému v prostredi WebTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Málek, Ľ.
137.BPNávrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Skuhra, P.
138.BPNávrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietíHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Jančíová, B.
139.BPNávrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietíHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Uhlárová, I.
140.BPNávrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500Bartoň, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Toman, J.
141.BPNávrh a realizácia systému pre centrum sociálnych služiebIringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
142.BPNávrh a realizácia systému pre podporu kontroly kvality produktov vo výrobnom podnikuIringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Riedlmajer, M.
143.BPNávrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Javorský, J.
144.BPNávrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Frtús, J.
145.BPNávrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens (princíp master-slave, PLC 1200 PLC 300).Borkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Krippnerová, A.
146.BPNávrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre predmet Projektovanie výrobných systémovBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
147.BPNávrh a simulácia riadiaceho systému kanalizačnej čerpacej staniceNémethová, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
148.DPNávrh a výroba hybridného výrobného systémuMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Michálik, M.
149.BPNávrh a výroba prípravku na tvárnenie rúrKuruc, M.Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Podolská, J.
150.DPNávrh a výroba súčiastky pomocou 3D tlače kovovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Denko, M.
151.BPNávrh a výroba výukového modelu na predmet PrípravkyKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
152.BPNávrh a vytvorenie modelu monolitnej karbidovej frézy v CAD softvériVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / -- Majtán, D.
153.DPNávrh a vývoj univerzálneho chápadla pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., TrnavaKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Petrík, P.
154.DPNávrh a vývoj univerzálneho uchopovacieho systému pre svetlometyKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Potúček, M.
155.BPNávrh a montáž palivovej nádrže pre SCR systémVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Čobrda, V.
156.BPNávrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet LSRNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Jurkasová, D.
157.BPNávrh a realizácia chladnenia výrobnej haly adiabatickou vežou B.A.C.Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
158.DPNávrh a realizácia inteligentného riadenia pre jednu bytovú jednotkuNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Leško, M.
159.DPNávrh a realizácia inteligentného vysávačaNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
160.DPNávrh a realizácia mobilného HMI pre vybranú časť linky MPS500Németh, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Hanzel, E.
161.BPNávrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkouMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAB-AIA-PPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
162.DPNávrh a simulácia automatizovaného pracoviska pre zváranie výliskovKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kopiar, M.
163.BPNávrh a tvorba web portálu pre záhradnícke centrumIringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, R.
164.DPNávrh automatizácie na orientáciu synchronného krúžku pri balení v podniku Schaeffler s.r.o.Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Zifčák, J.
165.DPNávrh automatizácie na zisťovanie chýb pri balení synchrónneho krúžkuHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Mlynarčíková, M.
166.BPNávrh automatizácie procesu ručného pracoviskaMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Švorc, M.
167.DPNávrh automatizovaného merania súčiastky v podmienkach Schaeffler Skalica s r.o.Pokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
168.DPNávrh automatizovaného pracoviska v prostredí simulačného softvéru Process Simulate s využitím vo virtuálnej realiteHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Dávidek, J.
169.DPNávrh autonómneho riešenia unášacej a lisovacej hlavy vnútorného krúžku s naklonenou transportnou rovinou s využitím 3D tlačeKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Končitý, P.
170.DPNávrh a výroba komponentov pre omielacie zariadenieBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
171.DPNávrh a výroba komponentov upínacieho stavebnicového sytémuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
172.BPNávrh elektrickej odporovej pece pre tavenie zliatin mediBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
173.DPNávrh geometrie a výroby nástrojov pre proces tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
174.DPNávrh implementácie finančného controllingu vo vybranom priemyselnom podniku ( ak.rok 2019/2020)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
175.BPNávrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastkyBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
176.DPNávrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastky s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
177.BPNávrh informačného systému pre porovnávanie cienŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
178.DPNávrh informačného systému pre požičovňuGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ardan, P.
179.BPNávrh informačného systému pre príjem a odovzdávanie servisovaných zariadeníKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Szabó, R.
180.BPNávrh informačného systému pre spoločnosť ABRASIV s.r.o.Kebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Tomáška, M.
181.BPNávrh informačného systému pre spoločnosť Zatis, spol s r. o.Kebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Belokostolská, N.
182.BPNávrh informačného systému pre veľkoobchod s náradímKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Šuran, T.
183.DPNávrh informačného systému pre výrobu a predajŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
184.BPNávrh jadrovníkov pre výrobu netrvalej formy na odlievanie bloku lodného motoraŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / ----
185.BPNávrh komplexnej kontroly parametrov závitu skrutky malého priemeruMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
186.BPNávrh komponentov upínacieho stavebnicového sytémuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
187.DPNávrh konceptu automatického merania rozstupovej kturžnice (HK) na valčekových ložiskáchHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
188.BPNávrh kontroly parametrov vnútorného závituMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
189.BPNávrh kontroly parametrov vnútorného závituMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
190.BPNávrh marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
191.DPNávrh matematického modelu tupého zvarového spoja vyhotoveného z koroziivzdornej ocele a medi laserovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Hnilica, M.
192.DPNávrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom strojiGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
193.BPNávrh meracieho plánu v softvére CalypsoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
194.BPNávrh merania parametrov závitu skrutky malého priemeruMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
195.BPNávrh metód spájania rotačných segmentovKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Tarčák, M.
196.BPNávrh metód spájania rotačných segmentovKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
197.BPNávrh metodiky pre podporu rozhodovania v oblasti korektívnej údržbyHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
198.DPNávrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie hliníkových komponentovKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Liko, R.
199.DPNávrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie prírubKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kapsová, S.
200.DPNávrh mobilného pracoviska s kolaboratívnym robotom UR pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., TrnavaKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Balogh, M.
201.DPNávrh mobilného zariadenia na kontrolu potrubných systémovBučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Hais, J.
202.DPNávrh modelových dosiek pre vertikálny formovací stroj DISAMATIC D3Bajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
203.DPNávrh modelu a simulácia mechatronického systému v prostredie "Matlab"Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
204.DPNávrh modelu sklárskej formy a vplyv navrhnutých renovačných technológií na jej životnosť vo výrobeKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Minárech, I.
205.DPNávrh modulu výrobnej linky s montážnym robotomKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
206.DPNávrh montáže káblových zväzkovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Komůrka, M.
207.BPNávrh montáže motora osobného automobiluVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ďuroška, L.
208.BPNávrh montáže potrubiaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Paluš, T.
209.BPNávrh montáže robotickej rukyVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Matovič, D.
210.BPNávrh montáže stredového zloženia bicyklaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Blaho, T.
211.BPNávrh montáže valčekového dopravníkaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Špalek, M.
212.DPNávrh montáže vstrekovacích lisovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Petráš, M.
213.DPNávrh možností nasadenia automatizácie a robotiky vo výrobnom procese vo vhodnom simulačnom softvéri v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. TrnavaHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Krchnavý, M.
214.BPNávrh netrvalej formy pre odlievaný konektor nosníkovŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / ----
215.DPNávrh novej koncepcie layoutu a materiálového toku výrobnej linky ZM-MAG v závode ZF Slovakia, a.s. Trnava z dôvodu rozšírenia výrobyDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Korec, S.
216.BPNávrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
217.BPNávrh opatrení na zdokonalenie vybraných funkcií manažmentu ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
218.BPNávrh opatrení na zlepšenie organizácie údržby kaliacich zariadení v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Šuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / -- Baran, L.
219.DPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akad. rok 2019/2020)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
220.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akad. rok 2019/2020)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
221.DPNávrh orovnávacieho nástroja brúsneho kotúča v brúske na otvoryBučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Vajay, J.
222.DPNávrh parametrov zvárania Ni a Ti laserovým lúčomKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Lipár, T.
223.BPNávrh pásového dopravníka pre sypké materiályMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Bulák, J.
224.BPNávrh pneumatického uchopovacieho zariadeniaRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mihálik, T.
225.BPNávrh pneumatického upínacieho zariadeniaRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Csekei, M.
226.BPNávrh postupu výroby repliky korby tankuŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
227.BPNávrh postupu výroby repliky veže tankuŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
228.BPNávrh povlakovania na strižník a strižnicu pre podložky brzdného dieluMatúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Medlen, D.
229.DPNávrh pracoviska s kolaboratívnym robotom pre robotickú obsluhu CNC strojovRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kokoš, M.
230.DPNávrh prípravku na montáž podskupín drevodomovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Levák, M.
231.DPNávrh prípravku určeného na obrábanie poškodených tesniacich plôch parogenerátora JE VVER 440Bučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Sekera, M.
232.DPNávrh racionalizačných opatrení v podniku ZF LeviceVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kamenszká, A.
233.BPNávrh rezného nástroja v CAD softvéry pomocou nameranej geometrieHrbál, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
234.BPNávrh riadenia modelu angulárneho robotaŠimon, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
235.BPNávrh riadenia výrobného zariadenia prostredníctvom PLC Allen BradleyRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Račák, M.
236.DPNávrh riadiaceho systému pre vzdialené riadenie osvetlenia budovyNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Bajús, A.
237.DPNávrh robotického pracoviska pre stanicu výstupnej kontroly smerových svetielRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kuric, D.
238.BPNávrh robotického ramenaMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Vallašek, J.
239.DPNávrh robotizácie výrobnej bunky pre proces lepeniaRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, Š.
240.BPNávrh robotizovaného pracoviska v simulačnom softvéry RobotStudioHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Zemko, F.
241.DPNávrh rozšírenia vstupno-výstupnej pozície systému iCIM 3000 v softvéri Proces SimulateHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kňažek, J.
242.BPNávrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastokKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
243.BPNávrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastokKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
244.BPNávrh spôsobu spájkovania keramických materiálovKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
245.BPNávrh spôsobu spájkovania keramických materiálovKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
246.BPNávrh spôsobu spájkovania kompozitných materiálovKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Belko, M.
247.BPNávrh stendu na realizáciu meraní pri základných spôsoboch namáhaniaLabašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
248.DPNávrh systémových opatrení na zvýšenie výkonnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
249.BPNávrh systému pre monitorovanie výšky hladiny kvapaliny vo valcovom zásobníkuLabašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kocanda, D.
250.DPNávrh systému pre on-line schvaľovanie zmien vo výrobeVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
251.DPNávrh systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiachGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mlynár, M.
252.DPNávrh systému riadenia asynchrónneho motora prostriedkami riadiacej jednotky G120Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
253.DPNávrh technológie zvárania prechodových medzikusov Cu- Al pre elektrotechnický priemyselMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
254.DPNávrh testovacieho pracoviska pre mechatronický systémBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
255.DPNávrh testovacieho pracoviska pre technický systémBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
256.DPNávrh uplatnenie online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku - ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
257.BPNávrh váhy pre meranie zostatkovej hmotnosti materiálu pre 3d tlačŠimon, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
258.DPNávrh virtuálneho uvedenia do prevádzky pre model výrobného zariadeniaRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Skýpala, R.
259.BPNávrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy2 / -- Dančišin, M.
Čapkovič, M.
260.BPNávrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
261.DPNávrh vložky formy pre vysokotlakové liatie lopatkového kolesaBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
262.DPNávrh výrobného systému na výrobu výkovkov s pozdĺžnou osouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
263.DPNávrh výroby a montáže prípravku pre obrábanieVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mozolík, M.
264.DPNávrh využitia koexistencie rôznych generácií zamestnancov v priemyselnom podniku na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
265.DPNávrh zariadenia na manipuláciu cylindrických článkovKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Babirát, M.
266.DPNávrh zariadenia pre automatické dávkovanie granulátuVelíšek, K.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
267.BPNávrh zariadenia pre meranie mechanického napätiaGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Halják, R.
268.BPNávrh zariadenia pre meranie pulzuGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Nemček, B.
269.BPNávrh zariadenia pre meranie pulzuGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ondrášik, J.
270.BPNávrh zariadenia pre orientačné meranie dĺžky nástrojovej zostavyŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / ----
271.DPNávrh zdokonalenia finančno-ekonomickej analýzy vybraného priemyselného podniku (akad. rok 2019/2020)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
272.DPNávrh zdokonalenia podnikovej kultúry v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
273.DPNávrh zváracieho prípravku pre zváranie oceľového uzáveru nádrže komunálneho vozidla KaiserKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Remiaš, D.
274.DPNavrhnutie, vyprojektovanie a naprogramovanie systému merania aNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
275.BPNavrhovanie a simulácia výroby nástrojov v CAD/CAMPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kubek, P.
276.BPNelineárne polynomické transformácie kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Rariga, M.
277.DPNormovanie pracovných časov za účelom zefektívnenia výrobyVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mogyorósi, L.
278.BPNumerická simulácia a experimentálna verifikácia teplotných polí v procese zvárania elektrónovým lúčomBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
279.BPNumerická simulácia redukcie torzných kmitov hriadeľa pomocou torzného absorbéraNaď, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
280.BPNumerická simulácia riadenia modálnych vlastností kužeľového vlnovoduNaď, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
281.DPObjednávkový systém pre výrobu polotvarov na linke MPS500Némethová, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 2 Šustek, P.
282.BPObrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - edukačné videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
283.DPObrábanie keramiky pomocou rotačného ultrazvukového obrábanie pri vysokých rezných rýchlostiachKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Drgoň, M.
284.DPObrábanie robotomPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
285.BPObrábateľnosť materiálov pri laserom mikroobrábaníŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
286.DPOdolnosť proti opotrebovaniu pri obrábaníPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Jedinák, M.
287.BPOdporúčania pre systém riadenia bezpečnosti informácií v podmienach priemyselných podnikov (2019/2020)Husovič, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
288.BPOnline databáza na inventár majetku.Križanová, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Danek, A.
289.DPOpticky transparentný, drevný biokompozitWachter, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Gereková, D.
290.DPOptimalizácia cieľových parametrov pri rozvhovaní operáciíVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Valuška, J.
291.DPOptimalizácia parametrov navárania koróziivzrodných ocelíBárta, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Barutík, M.
292.BPOptimalizacia procesov pomocou využitia nástrojov manažérstva kvality (2019÷2020)Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Bulko, M.
293.DPOptimalizácia procesu CNC konvenčného tlačeniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Benian, M.
294.DPOptimalizácia technologického procesu gravírovania a značeniea koróziivzdornej ocele pomocou CO2 laseruNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Pacalaj, L.
295.DPOverovanie hybridného výrobného systémuMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Macháč, T.
296.BPPalubný počítač automobiluNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Szabó, I.
297.DPPočítačová podpora monitorovania rezných kvapalínPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy2 / -- Vincze, S.
Lašo, M.
298.DPPolakovič Dávid: Návrh a riadenie dvojnohého robotaJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Polakovič, D.
299.BPPorovnanie CAM stratégií vzhľadom na kvalitu povrchu pri frézovaní materiálu PE1000Šimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / -- Cíbik, M.
300.DPPorovnanie obrábania ultrazvukovým nástrojom s a bez ultrazvukuKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Barták, M.
301.BPPorovnanie súčiastok vyrobených 3D tlačou a vstrekovaním plastu z hľadiska presnostiVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / ----
302.BPPorovnanie vybraných štatistických softvérov na výpočet úloh z DOEKotianová, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
303.BPPorovnanie výkonu navárania oblúkovými metódami zváraniaUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
304.DPPosúdenie elektrických káblov z hľadiska ochrany pred požiarmiRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Gabriška, M.
305.DPPosúdenie malosériovej výroby odlievanej príruby z ekonomického hľadiskaŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / -- Mašek, M.
306.DPPosúdenie rizík pri práci na vybranom pracoviskuSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 2 Matušov, D.
307.DPPosúdenie účinnosti odstraňovania špecifických organických kontaminantov v simulovaných procesoch čistenia odpadových vôdSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Štefunková, A.
308.BPPosúdenie úrovne bezpečnosti vo vybranej spoločnostiMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 2 Krchnák, E.
309.DPPoužitie FTIR-ATR spektroskopie na skúmanie aditív v plastochBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
310.DPPoužitie Ramanovej spektroskopie pri identifikácii nebezpečných chemických látok v teréne pre jednotky Hasičského a záchranného zboru.Soldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Otajovičová, M.
311.DPPovrchové úpravy súčiastok vyrobených aditívnou technológiouČaus, A.Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Valovičová, N.
312.DPPožiarne riziko elektrických káblovMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 2 Hrnčiar, J.
313.DPPredikcia porušovania materiálov v procesoch indukčného kalenia s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
314.BPPrehľad a charakteristika zlievarenskej výroby v rámci dvoch krajín Vyšehradskej skupiny (Česká republika a Poľsko)Bajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
315.BPPrehľad a charakteristika zlievarenskej výroby v rámci dvoch krajín Vyšehradskej skupiny (Slovenská republika a Maďarsko)Bajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Puk, N.
316.DPPrepojenie systému Wonderware MES o možnosť zadávať a sledovať zákazky z Microsoft Dynamics AX (Axapta) vrátane skladového hospodárstvaVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
317.DPPreprava nebezpečných látokMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
318.DPPríprava a analýza vlastností gumových zmesí s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kuril, L.
319.DPPripravenosť priemyselných podnikov na zavedenie systémov riadenia kvality a životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Rodinová, S.
320.BPPrístrojový panel (doska) automobiluNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Petráš, D.
321.DPProces interných reklamácií v MTA SLOVAKIA s.r.o.Pauliková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Vicianová, A.
322.DPProces interných reklamácií vo vybranej priemyselnej organizáciiPauliková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Helt, P.
323.BPProgresívne metódy spájania súčiastok v montáži pomocou skrutkových spojovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Lišaník, S.
324.BPProgresívne technológie výroby biomedicínskych komponentovŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
325.DPPrvá pomoc v chemickom laboratóriuSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Janušková, P.
326.DPRacionalizácia procesu balenia výrobkov z vlnitej lepenky v podmienkach Grafobal a.s.Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Semrová, K.
327.DPRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastkyGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
328.DPRacionalizácia výroby lisovaného dielca v podmienkach fy HP Strojárne, spol. s r. o.Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ondrejmiška, D.
329.BPRacionalizácia výroby zápustkového výkovku v podmienkach HKS Forge, s.r.oKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
330.BPRacionalizácia výroby zápustkového výkovku v podmienkach HKS Forge, s.r.o.Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
331.DPRacionalizácia výroby zápustkového výkovku v podmienkach fy HKS Forge, s.r.o.Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Papp, J.
332.BPRacionalizácia výroby zápustkového výkovku v podmienkach HKS Forge, s.r.oKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Augustovičová, M.
333.BPRealizácia návrhu interaktívnej multimediálnej aplikácie pre monografiuBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
334.BPRegresívna approximácia množiny dát polynómamiVrábeľ, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy2 / 2 Pogády, P.
Lukáčik, M.
335.BPRegresívna approximácia množiny dát polynómami v MATLABeVrábeľ, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy2 / 2 Polakovič, S.
Hlavatovič, J.
336.DPReverzné inžinierstvo rotačných rezných nástrojovBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Martinek, F.
337.DPReverzné inžinierstvo vybraného komponentuMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy2 / 2 Koleňák, M.
Machala, E.
338.BPReverzné modelovanie v prostredí CAD programu Fusion 360Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Lederleitner, M.
339.BPRiadenie modelu robotického ramena na základe spracovania obrazu manipulačného priestoruĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
340.BPRiadenie modelu vozidla na báze Arduino s využitím neurónovej sieteĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
341.BPRiadiaci elektro-pneumatický obvod daného výrobného zariadeniaMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
342.DPRiešenie realizácie S/R skrutkového spoja s ohľadom na produktovú diverzitu pre konkrétny pracovný post montážnej linky zadných nápravníc.Zvolenský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
343.BPRotačné ultrazvukové obrábanie v medicíneKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Remiš, P.
344.DPRozvrhovanie operácií s využitím simulácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mérés, M.
345.BPSignalizácia narušenia priestoruMasárová, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Preložník, D.
346.DPSimulácia linky pre opravu dvojkolesíVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
347.BPSimulácia procesov oblúkového zvárania prostredníctvom virtuálnej realityMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
348.DPSimulácia robotického pracoviska pre manipulačnú operáciuRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Totka, Ľ.
349.DPSimulácia robotického pracoviska pre manipulačnú operáciu vo firme Bizzcom, s.r.o.Delgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
350.DPSimulácia technologického procesu ťahania v simulačnom programe DEFORMSobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
351.DPSimulačné techniky a metódy v obrábaníPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Čuhák, M.
352.BPSkúmanie modálnych vlastností vlnovodov pre ultrazvukom podporované technologické procesyKolíková, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
353.DPSledovania vybraných aspektov pri sústružení ťažkoobrobiteľných materiálov vzhľadom na úpravu rezných hrán nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Straka, R.
354.DPSledovania vybraných aspektov pri sústružení ťažkoobrobiteľných materiálov vzhľadom na úpravu rezných hrán nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
355.DPSorpcia fenolu na aktivovaných alternatívnych sorbentochSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mihelová, M.
356.DPSpájkovanie elektrónovým lúčom s využitím aktívnych spájkovacích zliatinKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Pluhár, A.
357.DPSpájkovanie keramických materiálov hybridným spôsobom laser/ultrazvukKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Meluš, T.
358.BPSpájkovanie koroziivzdornej ocele s meďou tvrdými spájkamiHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
359.DPSpoločensky zodpovedný marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikuVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
360.BPSpôsoby upínaniaPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / -- Bíly, J.
361.BPStabilizácia kývania bremena žeriava pomocou prídavnej hmotyNaď, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Velich, M.
362.BPStabilizácia polohy inverzného kyvadlaĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
363.DPStrategický manažment priemyselných podnikov v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založeného na stratégii "výhra-výhra" (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
364.DPStrategický manažment priemyselných podnikov v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založeného na stratégii "výhra-výhra" (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
365.BPStroje a nástroje pre rotačné ultrazvukové obrábanieKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Backo, P.
366.BPSystematický prístup k tvorbe PLC programov vo vyučovacom proceseNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / -- Benedikovičová, S.
367.BPSystémy monitorovania parametrov oblúkových metód zváraniaMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Gracik, T.
368.BPŠtúdium spájkovateľnosti koroziivzdornej ocele s meďou mäkkými spájkamiHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kopčanová, L.
369.BPTechnológie výroby vnútorných drážokPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / ----
370.BPTendencie v oblasti výrobnej logistiky: rola simulačných metód a softvérov s dôrazom na TecnoMatix Plant SimulationDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Vittek, M.
371.BPTeoretická štúdia procesov laserového obrábaniaLudrovcová, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Hollý, L.
372.BPTeoretický rozbor procesov výroby bezšvových rúrBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Köttner, M.
373.DPThe influence of laser beam offset on the microstructure and mechanical properties of copper - austenitic stainless steel dissimilar metals weld jointsSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Tomčíková, E.
374.DPTorzná tuhosť stopkových nástrojovPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
375.BPTóth Andrej: Systém podpory transferu zákazníkov pre platformu AndroidJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Tóth, A.
376.BPTrendy v oblasti obrábania, obrábacích strojov a ich programovaniaPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Fodora, P.
377.BPTropická matematika a jej aplikácie v automatizáciiMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Borbély, B.
378.DPTvorba kinematiky a simulácie 3D objektov v programe TecnoMatix Plant SimulationDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
379.BPTvorba makierPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kutej, M.
380.DPTvorba systému integrovanej marketingovej komunikácie v priemyselnom podnikuVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
381.DPTvorba značky priemyselného podniku prostredníctvom PR aktivítVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
382.DPTvrdé spájkovanie ocelí CMT metódouUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
383.DPUpínaniePeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Skladaný, D.
384.BPÚplný faktorový experiment pre dva faktoryLabašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kaufman, P.
385.BPÚprava a zvýšenie kvality vody v domácich podmienkachPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
386.DPÚprava pohybu robota BIOLOID na základe údajov o okolitom prostredíĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Burčiar, F.
387.DPÚprava rezných hrán nástrojov a jej vplyv na opotrebovanieŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
388.DPÚprava rezných hrán nástrojov na prototype omieľacieho zariadeniaVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Galko, P.
389.DPÚprava rezných hrán vymeniteľných rezných platničiek z CBNKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
390.DPUrčenie miery pravdepodobnosti vybraného javu pomocou neurónových sietíNémethová, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Dudek, D.
391.BPVariabilita výsledkov merania drsnosti povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
392.BPVariabilita výsledkov merania kruhovitosti na kruhomereGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
393.BPVirtuálny model modulárneho robotického systému (MRS) na báze kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Lehotský, J.
394.DPVizualizácia štandardov systémov manažérstva kvality pomocou modelu siete Malého svetaPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Solik, M.
395.BPVizualizácia textúry povrchuGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
396.BPVplyv dĺžky kroku skenovania na vyhodnocovanie tolerancií polohy pri meraní na SMS.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
397.DPVplyv drsnosti povrchu zliatiny Al-Li na vlastnosti laserom vyhotovených zvarových spojovMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Šugra, F.
398.DPVplyv externého tepelného toku na podlahové krytinyRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Bathó, M.
399.BPVplyv geometrie rezného klina na profil drsnosti sústruženého povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
400.BPVplyv hĺbky rezu na profil drsnosti sústruženého povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
401.DPVplyv hustoty vnútornej štruktúry v procese metódy FDM na rozmerovú presnosť vybranej súčiastkyMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Blaha, J.
402.BPVplyv NC dráh na rýchlosť posuvu pri frézovaníVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / -- Jakubička, M.
403.DPVplyv oscilácie elektrónového lúča na vlastnosti zvarových spojov z Al-Li zliatinyUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
404.BPVplyv posuvu na profil drsnosti sústruženého povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
405.DPVplyv povrchovej úpravy dreva na kritický tepelný tokRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
406.BPVplyv priemeru guličky snímača na vyhodnocovanie tolerancií polohy pri meraní na SMS.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
407.DPVplyv reverzného modelovania na kvalitu 3D modeluBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kuchárik, J.
408.BPVplyv reznej rýchlosti na profil drsnosti sústruženého povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
409.BPVplyv rýchlosti skenovania na vyhodnocovanie tolerancií polohy pri meraní na SMS.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
410.DPVplyv technologických pohybov elektrónového lúča na vlastnosti zvarových spojovUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
411.DPVplyv úpravy povrchu zliatiny Al-Li na pórovitosť zvarových spojov vyhotovených laseromMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
412.DPVplyv úpravy zvarových plôch plazmovým rezaním na vybrané vlastnosti zvarových spojov z koróziivzdornej oceleUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Nyeki, N. A.
413.DPVplyv veľkosti mikrogeometrie rezných hrán na opotrebovanie rezných nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Petráš, T.
414.DPVplyv veľkosti polomeru zaoblenia rezných hrán nástrojov na drsnosť povrchu pri frézovaníVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
415.DPVplyv veľkosti zaoblenia rezných hrán nástrojov na rezné sily pri frézovaní austenitickej nehrdzavejúcej oceleŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
416.DPVplyv vytvorenia základného súradnicového systému na vyhodnocovanie tolerancií polohy pri meraní na SMS.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Molnár, M.
417.BPVybrané matematické funkcie a ich transformácia do tropickej matematikyMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
418.DPVyhodnocovanie pórovitosti hliníkových dielov pomocou CT zariadenia.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Čmela, M.
419.DPVyhodnocovanie pórovitosti plastových dielov pomocou CT zariadenia.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Sobčák, D.
420.BPVýpočet kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
421.BPVýroba a brúsenie rezných nástrojov a úprava reznej hranyVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / -- Filo, J.
422.BPVýroba presných dier pomocou technológie Fused Deposition ModellingMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Madaj, M.
423.BPVýroba súčiastok prostredníctvom 3D tlače kovovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Bitter, M.
424.BPVýroba závitovPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy3 / -- Bučko, B.
Chovanec, M.
Vyskoč, K.
425.DPVýskum beztavivového spájkovania kovokeramických kompozitov s využitím ultrazvukovej energieKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
426.DPVýskum interakcií na rozhraní spájkovaného spoja keramika/kompozitKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
427.DPVýskum vplyvu technologických parametrov pri ťahaní bezšvových rúr s podporou numerickej simulácieSobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Masár, P.
428.DPVýskum vybraných termoplastických materiálov a ich vplyv na rozmerovú presnosť vybranej súčiastky v procese technológie Fused Deposition ModelingMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Nguyen, D.
429.DPVýskum zvárania koróziivzdornej ocele a Cu laserovým lúčomKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Harsányiová, J.
430.DPVýskum zvárania Ni a Ti elektrónovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Škoviera, R.
431.DPVysokorýchlostné obrábaniePeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
432.BPVytvorenie aplikácie na návrh a výpočet častí vtokovej sústavy pre gravitačné liatieBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
433.BPVytvorenie e-learningových modulov pre inovované vzdelávanie v laboratóriu pneumatického riadeniaMatúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Poláčik, M.
434.DPVytvorenie internetového portálu pre zavádzanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Ravas, B.
435.BPVytvorenie metamodelu black-box funkcie na predikciu výrobných cieľovČerveňanská, Z.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
436.DPVytvorenie SSRS (SQL server reportiSSng services) reportov v rámci linky FESTOVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
437.DPVyužitie AOP pri odstraňovaní organického znečisteniaSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Balková, L.
438.DPVyužitie CA technológií pre vybraný tvarovo-zložitý výrobokPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy2 / -- Kurtulík, A.
Líška, J.
439.DPVyužitie CA technológií pri návrhu a výrobe pre vybrané úžitkové zariadeniePeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Šatka, F.
440.BPVyužitie CA technológií pri návrhu a výrobe vybranej súčiastkyPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy8 / -- Kolibjár, M.
Drmlík, Ľ.
Mazúr, L.
Mejía, A.
Maliarik, O.
Lesay, S.
Rubaninský, N.
Gábriš, A. I.
441.DPVyužitie CA technológií pri návrhu technologického robotického pracoviskaPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Repa, R.
442.BPVyužitie digitálnych nástrojov rozšírenej a virtuálnej reality vo výrobnom podnikuHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Pavlík, A.
443.BPVyužitie informačných technológií v riadení vzťahov so zákazníkmi (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy2 / 1 Hargaš, J. F.
Siroma, J.
444.BPVyužitie lúčových technológií spájkovania koroziivzdornej ocele s meďouKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
445.DPVyužitie manifestu humanistickej ekonomiky profesora Ivana Halušku pri návrhu systému odmeňovania zamestnancov priemyselných podnikov (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
446.DPVyužitie manifestu humanistickej ekonomiky profesora Ivana Halušku pri návrhu systému odmeňovania zamestnancov priemyselných podnikov (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
447.DPVyužitie modelovania a simulácie procesu obrábania na stanovenie vhodnej rektifikačnej metódy rezných nástrojovNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
448.DPVyužitie modelovania a simulácie procesu obrábania v súvislosti s predikciou trvanlivosti rezných nástrojovNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
449.DPVyužitie počítačovej podpory pri výrobe a kontrole rozmerov hrdla plynomera v spoločnosti Klimstahl s.r.o.Görögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Nikodem, M.
450.BPVyužitie strojového učenia pri analýze dátBudjač, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
451.BPVyužitie technológií spájkovania kompozitných a keramických materiálov v praxiKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
452.DPVyužitie uhlikatých materiálov ako sorbentov pri odstraňovaní kontaminantov z odpadových vôdPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kosár, L.
453.BPVyužitie vysokorýchlostných kamier vo zváraníMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
454.BPVyužitie zdielanej ekonomiky v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (2019/2020)Šarmír, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
455.BPVyužitie zváraných a spájkovaných spojov z koroziivzdornej ocele s meďou v praxiHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
456.DPVývoj a implementácia systému sledovania výrobyKopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Lenkavský, R.
457.BPWeb aplikácia na zdieľanie vecí a služieb.Križanová, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Pavelka, J.
458.DPZabezpečenie jednosmernej komunikácie v systéme zberu environmentálnych dátĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveI-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
459.DPZákladné prvky virtuálneho uvedenia do prevádzky v programe TecnoMatix Plant Simulation: návrh metodikyDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
460.DPZákladné prvky virtuálneho uvedenia do prevádzky v programe TecnoMatix Plant Simulation: prípadová štúdia použitím stratégie SiLDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
461.DPZefektívnenie materiálového toku na základe integrácie mobilného robota na výrobnej linke v podniku Faurecia s.r.o.Delgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Mihalovič, M.
462.BPZelená chémia ako súčasť environmentálnej bezpečnostiPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Drobná, D.
463.DPZelená chémia ako súčasť environmentálnej bezpečnostiPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
464.BPZhodnotenie kvality poľnohospodárskej pôdy vo vybranom mikroúzemíSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Václavík, L.
465.BPZhodnotenie kvality povrchových vôd vo vybranom mikropovodíSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Mahútová, K.
466.DPZlepšenie procesu výroby pomocou simulácie.Križanová, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Faidzen, A.
467.DPZmena tribologických vlastností s využitím laserového mikroobrábania na tvárniacich nástrojoch v procese ťahania bezšvíkových rúrNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
468.DPZnižovanie pórovitosti zvarových spojov vytvorených z hliníkových zliatin pomocou laserového lúčaBárta, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / -- Špániková, M.
469.DPZváranie Inconelu laserovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Woźnica, A.
470.DPZváranie koľajníc metódou InnershieldKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Tomášik, A.
471.DPZváranie preplátovaných spojov meď - nehrdzavejúca oceľ elektrónovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Gross, J.
472.DPZváranie preplátovaných spojov meď - nehrdzavejúca oceľ laserovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Neštický, J.
473.DPZváranie rúr tranzitného plynovoduKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Boroš, J.
474.DPZváranie zliatiny AW2099 laserom s využitím prídavného materiáluMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
475.DPŽivotnosť tvárniacich nástrojovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Rusková, A.
476.DPŽivotný cyklus flaštičiek a ich priradenie do rodného listu zákazky v rámci Wonderware MESVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
477.DPŽivotný cyklus flaštičiek a ich priradenie do rodného listu zákazky v rámci Wonderware MESVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
478.BP3D model zariadenia na experimentálnu diagnostiku mechanických porúch zariadeníOravcová, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
479.DP5-osové obrábaniePeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kováč, M.