26. 5. 2020  16:12 Dušan
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 5

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
ZameranieUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Aditívna výroba komponentov z Al zliatiny naváraním CMT
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
DizPAditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami navárania
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
DizP
Aditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami naváraniaMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
BP
Aditívne systémy a automatizácia 3D tlače
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
5.
DizP
Aditívne technológie - návrh, optimalizácia a výroba komponentov pre automobilový priemysel
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-STAM
D-PMMDxA
D-PMMD
--
--
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
6.
BP
Aditívne výrobné technológie
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
7.
DizP
Agilné pristupovanie k projektovému manažmentu a jeho využitie v riadení projektov v priemyselných podnikoch
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.
BP
Agilné vnútropodnikové zásobovanie (Intralogistika 4.0) (2020/2021)
Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
9.
BPAktívne riadenie vibrácií votknutého nosníkaRolník, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Marekovič, T.
10.
BP
Alternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysle
Rusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.DP
Analýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BK
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Mikláš, S.
12.
DP
Analýza deformácií chemicko-tepelne spracovaných plechov lamely mechanickej spojky
Hazlinger, M.Ústav materiálov (MTF)I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
DP
Analýza faktorov pracovného prostredia Centra excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM MTF STU (2019÷2020)
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
14.
DPAnalýza koreňovej príčiny defektov vo výrobe a nápravné opatrenia v podniku CIKAUTXO SK s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
15.
BP
Analýza materiálu opierok pre brúsny proces synchrónneho krúžku
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS--MTFPodrobnosti témy
1 / --
16.BPAnalýza metódy zvárania koroziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčomKovaříková, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Szabóová, H.
17.
BP
Analýza metódy zváranie korozivzdornej ocele s meďou elektrónovým lúčom
Hodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Konevalik, F.
18.
DP
Analýza mikroštruktúry a mechanických vlastností komponentov vyhotovených aditívnou výrobou oblúkovým zváraním
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ciutti, A.
19.
DP
Analýza možností výroby súčiastky v podmienkach KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Slováková, M.
20.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Behúlová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
21.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
22.
BP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
23.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
24.DP
Analýza nasadenia viacúčelových montážnych a iných zariadení do výrobného procesu v spoločnosti BOGE v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
Holubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
25.
BP
Analýza postupov riadenia kvality pre zníženie počtu nezhodných výrobkov v HKS Forge, s.r.o.
Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bohunická, L.
26.
BPAnalýza príčin vzniku konkrétneho problému s využitím jednoduchých nástrojov a metód manažérstva kvality (2020/21)Mĺkva, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.BPAnalýza priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Vyskočová, K.
28.BPAnalýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovovBílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
29.DP
Analýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..
Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
30.
DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Behúlová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
31.
BP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovaniaBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Tonka, M.
32.
DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovaniaÚstav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
BP
Analýza štruktúry lomových plôch nástrojovej ocele po kryogénnom spracovaní
Ptačinová, J.Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTFPodrobnosti témy1 / -- Novosad, Ľ.
34.
BPAnalýza technologických možností spájania keramiky s kompozitným materiálomKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
35.
DP
Analýza úzkych miest vo vybranej linke v podniku IAC Group (Slovakia) s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.DPAnalýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
37.
BP
Analýza vybraných vlastností binárnej zliatiny Sn-Zn
Ústav materiálov (MTF)B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Šenkarčin, M.
38.DP
Analýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach ŠVEC a SPOL, s.r.o.
Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / -- Ondicová, M.
39.BPAnalýza zvarových spojov Al plechovHazlinger, M.Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
40.
BPAnalyzovanie plôch na rotačných rezných nástrojovÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy2 / 2
41.
DP
Analýzy zvarových spojov tenkých plechov zváraných laserom
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Drienovský, L.
42.
DizP
Aplikácia aditívnych technológií v procesoch konštrukcie a výroby výliskov a výroby foriem na vstrekovanie termoplastovBílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
DP
Aplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2019/2020)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
44.
DP
Aplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
DP
Aplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2
--
46.DP
Aplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2
--
47.
DP
Aplikácia laserového textúrovania v procesoch tvárnenia
Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
48.
DPAplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v priemyselnom podniku (2020/2021)Mĺkva, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
49.
DP
Aplikácia metódy KATA pri riešení problému na pracovisku vstrekolisovMĺkva, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Mikulincová, K.
50.
BP
Aplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDL
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
51.
BP
Aplikácia pre výstupnú kontrolu produktov
Střelec, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
52.
DizPAplikácia procesu reengineering v podnikoch strojárskeho priemysluBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.BPAplikácia štatistických metód kontroly kvality v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)Kučerová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
2 / --
Kováčová, T.
Binčík, R.
54.BP
Aplikácia technológie tailor blanks v automobilovom priemysle
Šugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.
BPAplikovanie technických ekolabelingových schém v rámci produktovej politikyRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.BP
Archivácia údajov z výrobnej linky
Juhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
57.
BPAutentifikačné a autorizačné algoritmyMateriálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveB-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
58.
DP
Automatické riadenie modelu robota ma platforme Arduino
Nemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
59.BP
Automatizácia kontrolného zariadenia
Mudriková, A.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
60.DP
Automatizácia nasadenia softvéru do produkčného prostredia s využitím klastrovej infraštruktúry a kontajnerizácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Miškolci, M.
61.
DP
Automatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti témy
2 / -- Šrenkel, M.
Hurčíková, Z.
62.
DPAutomatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo Parametric
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
63.DP
Automatizácia vybraných funkcií pre Smart House
Važan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Pajkoš, A.
64.
DP
Automatizované navrhovanie technologických postupovÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
DizP
Autonómne riadenie elektrického vozíka pre hendikepovaných vo vnútorných priestoroch
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
66.DP
Balancing of cutting tools
Peterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
67.DPBezdrôtový senzor enveronmentálych dátĎuďák, J.
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
I-AIPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
68.
BP
Bezpečná manipulácia so streľnou zbraňou
Balog, K.
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Mĺkvy, I.
69.
DP
Bezpečnosť v oblasti robotiky vo vybranej spoločnosti
Rusko, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Hruška, T.
70.BP
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine stavebné materiály
Rusko, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
71.
DP
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupineRusko, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Markovičová, A.
72.BPBezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie krytov civilnej ochranyBalog, K.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Hrčka, M.
73.DizP
Big Data analýzy: použitie predikčných metód a techník Data Mining pri získavaní znalostí z databáz pre potreby riadenia procesov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
74.
DizP
Budovanie a riadenie imidžu značky produktu prostredníctvom nástrojov digitálneho marketingu v priemyselných podnikoch
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
BPBudovanie a riadenie značky (Brand Management) v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 2
Štrbák, M.
76.
DP
Budovanie podnikovej kultúry orientovanej na inovácie (ak. rok 2020/21)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
77.DPBudovanie pozitívneho imidžu podniku s využitím princípov USZP(ak. rok 2020/21)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
78.BPDaňová a odvodová optimalizácia zamestnaneckých benefitov Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
79.
BP
Daňová a odvodová optimalizácia zamestnaneckých benefitov (akademický rok 2020/2021)Horváthová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
80.
BP
Databázová aplikácia v prostredí web pre fitnes centrumNemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / --
81.
BPDatabázová aplikácia v prostredí web pre ubytovacie zariadenieNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Vorčák, A.
82.
DizP
Deep learning v Industry 4.0Schreiber, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.
DizP
Deformácia a lom precipitačne spevnených komplexných koncentrovaných zliatin
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
84.
BP
Design of experiments
Kotianová, J.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
85.
BP
Detekcia objektov v definovanom prostredí.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
86.
DP
Digitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
87.DPDigitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
88.
DP
Digitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
89.
DPDigitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy
2 / 1
90.
BP
Dilatometrická analýza ocele Vanadis 6
Krajčovič, J.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hudec, M.
91.
DP
Distribuovaný systém riadenia čerpacej stanice v prostredie PCS7
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Charvát, D.
92.
BP
Dokončovanie povrchov tvarovo zložitých súčiastok zo zliatiny EN AW-5754 H111
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
93.
DP
Dopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
94.
DPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2
--
95.
DP
Dopady krízy koronavírusu na hospodárstvo SR a návrh protikrízových opatrení do budúcnosti 2020/2021
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
96.DP
Drsnosť obrobeného povrchu
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti témy0 / ----
97.BPEfektívne riadenie obmedzenia dopravy pomocou simulácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Kostolanský, D.
98.
BP
Efektívne vedenie ľudí a motivácia zamestnancov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Pľutová, D.
99.
BP
Ekonomické zhodnotenie malosériovej výroby odlievaného rámu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
100.DP
Elektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel na báze TeO2 a Sb2O3
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Milkov, D.
101.
BP
Elektrochemické značenie kovových materiálov
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kočitá, L.
102.DPEmisie prachových častíc v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
103.
DP
Environmentálne a bezpečnostné riziká aditívnych technológií.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
104.
BP
Environmnetálne a bezpečnostné aspekty aditívnej technológie FDMÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Mészáros, D.
105.
DP
Experimentálna analýza počtu nukleačných zárodkov kryštalizácie v časticiach rýchlo stuhnutého prášku
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
106.
DPFiltrácia dát pri meraní drsnosti povrchu
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
107.DP
Fluktuácia ako prejav pracovnej nespokojnosti. Jej príčiny a návrhy riešenia na jej zníženie a na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom podniku
Holeček, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
108.DPFormovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov v HKS Forge s.r.o. TrnavaVaňová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
109.DPFormovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov - ŠVEC a SPOL, s.r.o., Vráble (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
110.
DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
111.DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
112.
DP
Frézovanie s upraveným polomerom nástroja
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.DPFrézovanie ťažkoobrobiteľných materiálovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
114.
DP
Generátor normalizovaných súčiastok pre CAD systém
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
115.BP
Geometria rezných nástrojov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
116.
BP
Hodnotenie a odmeňovanie ako nástroj motivácie zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
117.DPHodnotenie a optimalizácia výkonnosti a finančnej stability priemyselného podniku. (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
118.BPHodnotenie horľavých kvapalín pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarov
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
119.
DP
Hodnotenie kobotizovaného pracoviska priemyselnej prevádzky z hľadiska požiadaviek užívateľa (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
120.
DP
Hodnotenie kobotizovaného pracoviska priemyselnej prevádzky z hľadiska požiadaviek edukačného programátora (2020/2021)
Pauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
121.DP
Hodnotenie kobotizovaného pracoviska priemyselnej prevádzky z hľadiska požiadaviek operátora (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.
DizP
Hodnotenie olfaktorickej záťaže v pracovnom prostredí výrobnej prevádzkyÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
123.
DizP
Hodnotenie olfaktorickej záťaže v pracovnom prostredí výrobnej prevádzky
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
124.
DPHodnotenie stavu povrchových vôd vo vybranej likaliteMichalíková, A.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
125.DP
Holická Katarína: Riadenie klimatických podmienok obytnej budovy na báze platformy DCU
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Holická, K.
126.
DP
Charakteristika sub- a mikroštruktúry strednomangánových ocelí pre použitie v automobilovom priemysle
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
127.
BP
Charakterizácia mechanických vlastností vysokoentropickej zliatiny FeNiMnCr
Noga, P.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
128.DPCharakterizácia práškov a spečených oceľových vzoriekGrgač, P.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
129.DP
Charakterizácia viacprvkových zliatin na báze Ga-Co-Cu-Ni-Fe s rôznym pomerom atómov
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
130.
BPCharakterizácia zliatin s viacerými základnými prvkami na báze Ga-Ni-Co-Cr-FeÚstav materiálov (MTF)B-MI--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
131.
BP
Chemické a elektrochemické obrábanie - edukačné videoGörögová, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.
BPChladenie pri brúsení synchrónnych krúžkovÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
133.DP
Identifikácia a využitie faktorov ovplyvňujúcich pracovné správanie zamestnancov v kontexte vekového manažmentu v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/21)
Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Fraňová, E.
134.
DP
Identifikácia a využitie faktorov ovplyvňujúcich pracovné správanie zamestnancov v kontexte vekového manažmentu v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/21)
Vaňová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
135.BPIdentifikácia kategórií zamestnancov znevýhodnených zmenou podmienok fungovania priemyselných podnikov (ak. rok 2020/2021)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Michalková, D.
136.BP
Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození pri práci na vybranom strojnom zariadení
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2
--
137.DPIdentifikácia nebezpečenstva a rizík vo vybranej prevádzke
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Koštrnová, R.
138.DPIdeový návrh robotizovaného pracoviska pre kalibráciu ložískBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Švančara, P.
139.DPIdeový návrh robotizovaného pracoviska pre kalibráciu ložísk
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
140.
DP
Implementácia automaticky riadených vozidielVažan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Herceg, M.
141.
DPImplementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
142.BPImplementácia metódy FMEA na vybranom produkte (ak. rok 2019/2020)Lestyánszka Škůrková, K.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Hakala, G.
143.
DP
Implementácia metódy KANBAN vo výrobnom podniku CIKAUTXO SK s.r.o. (akademický rok 2020/2021)
Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
144.
BP
Implementácia normy STN EN ISO 45 001 do zavedeného systému BOZP vo vybranom podniku
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--MTFPodrobnosti témy1 / -- Jalakšová, V.
145.BP
Implementácia odmeriavacieho systému pre 3 osovú cnc frézovačku riadenú pomocou modulu arduino
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTFPodrobnosti témy1 / -- Gazdík, M.
146.
DP
Implementácia opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR v organizačnom prostredíÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
147.
BPImplementácia riadenia stohovacej jednotky prostredníctvom PLC v priemyselnom podnikuNikmon, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Heriban, J.
148.
DP
Implementácia rozšírenej reality pri výrobe montážnej linkyPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
149.
DizP
Implementácia subsystému riadenia controlling do malých a stredných podnikov strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
150.
BP
Informačný systém na evidenciu energetických zariadení a ich technickej dokumentácie
Masárová, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
151.
DP
Informačný systém na identifikáciu väzieb zamestnaní SK ISCO-08 a akreditovaných programov ďalšieho vzdelávaniaÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Sorád, M.
152.
BP
Informačný systém pre evidenciu a zber údajov z herných zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Frišo, P.
153.DPInformačný systém pre firmu FormicaNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Lukáč, D.
154.
BP
Inkrementálne procesy v tvárnení
Šugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Beňo, J.
155.
DizP
Inkrementálne tvárnenie laserom zváraných polotovarov z tenkých plechov
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
156.DP
Inovácia materiálového toku na montážnej linke v podniku MTA Slovakia s.r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
157.
DP
Inovácie v oblasti využívaných nástrojov marketingového mixu v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
2 / 2
158.
DizP
Integrita a ochrana dát využitím postkvantovej kryptografie a blockchain
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
159.
DizP
Interakcia spájky pri aplikácií aktívneho ultrazvuku
Koleňák, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
160.
BP
IS pre grafickú firmu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Ranglová, R.
161.
BP
IS pre potravinársky podnik
Juhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Bohunický, T.
162.DP
IS pre združenie živnostníkov
Juhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
163.
BP
Klientská aplikácia pre zobrazenie dát ako súčasť monitorovacieho systému
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
164.
DP
Komplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM InspectMilde, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
165.
DP
Konfiguračné rozhranie pre koncové moduly systému zberu environmentálnych dát.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
166.BP
Konštrukcia foriem na vstrekovanie plastov s počítačovou podporou
Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Tóth, A.
167.
DP
Konštrukcia formy na vstrekovanie plastov s počítačovou podporou
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Cíbik, M.
168.
BP
Konštrukcia formy na vstrekovanie termoplastov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
169.
DPKonštrukcia nástroja na výrobu nadstavca s počítačovou podporouBílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
170.
BPKonštrukcia tvárniaceho nástroja na ohýbanieBílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kačmár, B.
171.BPKonštrukčný návrh prípravku pre konkrétny upínací systémÚstav výrobných technológií (MTF)B-VZS
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
172.
BP
Konštrukčný návrh prípravku rozširujúci možnosti upnutia rotačných súčiastok na Difraktometer HZG4
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Burian, D.
173.
BP
Kontrola a riadenie regulovaného prostredia
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
174.
BP
Kontrola profilu a mikrogeometrie povrchu
Moravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
175.BPKoordinácia bezpečnosti pri dostavbe atómovej elektrárne MochovceMartinka, J.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBE
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Odziomek, P. S.
176.
DizP
Koordinácia integrovaných manažérskych systémov prostredníctvom bezškálových sietí a sietí Malého sveta
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
177.
DizP
Koordinácia integrovaných manažérskych systémov prostredníctvom bezškálových sietí a sietí Malého svetaPauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
178.
BP
Kopúnek Michal: Online rezervačný systém pre servis vozidielJuhás, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
179.
DP
Korózna odolnosť binárnej zliatiny Sn-ZnGerhátová, Ž.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
180.
DizPKorózna problematika austenitických materiálov primárneho okruhu jadrových elektrárníÚstav materiálov (MTF)
D-PMMD
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
181.
DP
Kvantitatívne metódy v manažmente priemyselných podnikov (2020/2021)
Hrablik Chovanová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
182.BP
Laserové leštenie
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
183.
BP
Laserové obrábanie biokompatibilných materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
184.
BP
Laserové obrábanie titánového kompozitu vyrobeného PM
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
185.
DP
Machine learning pre použitie v mikrokontrolérochĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Lipták, T.
186.
BP
Manažment právnej ochrany značky v priemyselných podnikoch na slovenskom, európskom a svetovom trhu (akademický rok 2020/2021)Babčanová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
187.
DizP
Manažment procesov FAT a SAT pre SW riadiacich systémovKopček, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP
--MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
188.
DP
Marketingová stratégia podniku pri jeho vstupe na globálny trh
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
189.
DPMateriálový tok výrobného systémuMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
190.BPMedziľudské vzťahy na pracovisku a ich vplyv na pracovný výkon (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovičová, E.
191.
BP
Medziľudské vzťahy na pracovisku a ich vplyv na pracovný výkon (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
192.
BP
Meranie, monitorovanie a zlepšovanie procesov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021
Kučerová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPR--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
193.DPMeranie teploty pri obrábaníPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / --
194.
BP
Meranie vybranej súčiastky pomocou optického 3D skenera
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
195.
BP
Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
Vajla, S.
Foltín, A.
196.
DP
Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu pri rôznych podmienkach
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--MTF
Podrobnosti témy
2 / 3 Duchoň, D.
Kohúcik, Ľ.
197.BPMetalografická analýza zvarových spojov plechovÚstav materiálov (MTF)B-MI--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
198.
DizP
Metodika aplikácie vybraných prvkov konceptu "Smart Factory" Makyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
199.
DizP
Mikroštruktúra a vlastnosti in-situ kompozitov na báze TiAl
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
--
MTFPodrobnosti témy0 / --
--
200.
DizP
Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť vysokoentropických zliatin
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
201.
DizP
Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť nových zliatin pre bezolovnaté spájkovanieÚstav materiálov (MTF)
D-PMMD
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
202.
DP
Mikroštruktúra, chemické zloženie a korózna odolnosť zliatin Al-Co-Fe-Ni-Cu
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Czére, I.
203.
DPMikroštruktúrna analýza strednomangánových Q&P ocelí pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopieKrižan, D.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
204.
DP
Mikroštruktúrna nalýza materiálu z digitálneho obrazu v prostredí MATLAB
Vaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
205.
DP
Mobilná aplikácia na notifikáciu a potvrdzovanie alarmov/hlásení a zobrazenie OEE z FESTO linky s využitím protokolu MQTTVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
206.
DizP
Model a realizácia systému na získavanie údajov z časových značiek pre analýzu pomocou iónových zväzkov ToF ERDA
Strémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)D-MASP--MTFPodrobnosti témy0 / --
--
207.
DP
Modelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyholeBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
208.
DPModelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyholeÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
209.
DizP
Modelovanie a numerická simulácia tvorby kombinovaných zvarových spojov koncentrovanými zdrojmi energieBehúlová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-PMMDxA
D-PMMD
D-STAM
--
--
--
MTFPodrobnosti témy0 / ----
210.
DPModelovanie a simulácia procesu tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
211.
DizPModelovanie a využitie EEG dát získaných prostredníctvom low-cost technológií pri riadeníStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)D-MASP--MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
212.
DP
Modelovanie kryštálovej štruktúry a termodynamickej stability nového oxidu niklu Ni2O3Derzsi, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
213.
DizP
Modelovanie obrobených povrchov na základe fyzikálnych príčin ich vzniku
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
214.
DizP
Modelovanie, simulácia a stabilizácia mechanických sústav
Vrábeľ, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIP
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
215.DizPModelovanie, simulácia a stabilizácia mechanických sústavÚstav výskumu progresívnych technológií (MTF)D-MASP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
216.
BP
Modelovanie súčiastok pomocou generatívneho dizajnuBuranský, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1
217.
DP
Modelovanie špeciálnych rezných nástrojov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kováčik, J.
218.BPModerná marketingová komunikácia v priemyselných podnikoch na Slovensku (2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
219.BPModernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
220.
BP
Modernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.
Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
221.DizPModifikácia tribologických vlastností aktívnych častí tvárniacich nástrojovŠugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
222.
DP
Modul IS pre kvalitatívnu evidenciu vzoriek so zameraním na potravinársky priemysel.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Dobo, F.
223.
BP
Monitoring a riadenie pohľadávok vo vybranom podniku Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
224.DPMonitorovanie skládky tuhého komunálneho odpaduÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Petrášová, Z.
225.
DP
Možnosti konštrukcie a výroby foriem na vstrekovanie s využitím aditívnych technológií
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Dobrovszký, P.
226.
BP
Možnosti projektovania materiálového toku
Mudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Liptáková, B.
227.
BP
Možnosti úpravy aktívnych častí nástrojov v procesoch tvárnenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
228.
BP
Možnosti využitia edukatívneho robota Dobot Magician
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Nižňan, P.
229.
BP
Možnosti využitia WSN na monitorovanie parametrov prostredia v priemysle
Halenár, I.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Strunga, E.
230.
BPMožnosti využívania odpadov zo spracovania kávyÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
231.DP
Možnosti získavania alebo recyklácie vybraných kovov a ich zlúčenín
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
232.DizP
Multikriteriálna optimalizácia návrhu kolaboratívných priemyselných systémov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
233.
DizPMultikriteriálna optimalizácia návrhu kolaboratívných priemyselných systémovÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
234.
DP
Mzdová politika a systém odmeňovania vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Jáňová, D.
235.BP
Náhrada doteraz využívaného tvrdokovového náradia s povlakom ALCrN náradím z rýchloreznej ocele s povlakom FeinAl
Matúšová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
236.
BP
Nasadenie nástrojov softvérového inžinierstva pre vývoj softvérového produktu
Ďuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
237.
BP
Nástroje digitálneho podniku aplikované v priemyselnom podniku - ANTOLIN TRNAVA s.r.o. (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Horný, M.
238.
DP
Návrh analýzy a využitia vekovej heterogenity pre udržanie výkonnosti pracovného tímuSablik, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
239.DizP
Návrh metodiky tvorby modelov integrovaných manažérskych systémov pomocou uplatnenia ISO noriem
Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
240.
DizPNávrh metodiky tvorby modelov integrovaných manažérskych systémov pomocou uplatnenia ISO noriemPauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
241.
DP
Návrh modelu zácviku na senzomotoricky náročné pracovné činnosti
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTFPodrobnosti témy0 / --
--
242.DizPNávrh využitia spotrebiteľského prístupu LOHAS pre získanie konkurenčnej výhody MSP na SlovenskuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
D-PPPP
--
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
243.BPNávrh a analýza pohonnej a prevodovej jednotky mechatronického systému
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
244.
BP
Návrh a analýza snímača krútiaceho momentu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
245.
BP
Návrh a implementácia informačného systému pre výrobu nábytku na mieru.
Križanová, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
246.
BP
Návrh a implementácia metódy Kaizen v priemyselnom podniku (2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
247.DPNávrh a implementácia riadiaceho PLC programu a grafického používateľského rozhrania pre automatickú razičku plastovÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
248.DPNávrh a implementácia rozširujúcich komponentov polohovacieho prípravku.Moravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Šedovič, V.
249.
DPNávrh a implementácia systému pre zásobovanie montážnych buniek
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kollár, J.
250.
BP
Návrh a implementácia virtuálnej učebnej pomôcky pre potreby predmetu programovateľné logické automaty (PLA)
Fačková, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ivánek, M.
251.
BP
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLA
Németh, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Holický, M.
252.
BP
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLANémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
253.
BP
Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti témy4 / -- Kubiček, S.
Bílik, T.
Prochádzka, M.
Haríň, A.
254.
BP
Návrh a realizácia IS pre správu študentského domova
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
255.
BP
Návrh a realizácia merania závislosti hysteréznych strát od frekvencie striedavého magnetovania feromagnetického materiálu
Ústav materiálov (MTF)B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Praslička, A.
256.BPNávrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časťHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
257.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časť
Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy1 / --
258.
DPNávrh a realizácia modulu informačného systému
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
259.BP
Návrh a realizácia modulu informačného systému v prostredi Web
Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
260.
BP
Návrh a realizácia otočného zásobníka riadeného pomocou PLC
Bartoň, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Remiaš, D.
261.
BP
Návrh a realizácia palubného počítača automobiluNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Koščo, P.
262.
BP
Návrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu Arduino
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Skuhra, P.
263.BPNávrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietíHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hudák, M.
264.BP
Návrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Jančíová, B.
265.
BPNávrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietíHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Uhlárová, I.
266.
BPNávrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500Bartoň, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Lopatka, M.
267.BP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
268.BPNávrh a realizácia systému pre centrum sociálnych služieb
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Šarik, M.
269.BP
Návrh a realizácia systému pre podporu kontroly kvality produktov vo výrobnom podniku
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Riedlmajer, M.
270.
BP
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti témy1 / -- Frtús, J.
271.BP
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Javorský, J.
272.
BP
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens (princíp master-slave, PLC 1200 PLC 300).
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
273.
BPNávrh a realizácia vizualiácie parametrov elektrického vozidla s využitím PLC.Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Hanus, A.
274.
BP
Návrh a realizácia 3-osého obrábacieho stroja riadeného mikrokontrolerom
Halenár, I.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
275.
BP
Návrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre predmet Projektovanie výrobných systémovBožek, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
276.
BP
Návrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre technický predmet
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2--
277.
BP
Návrh a simulácia riadiaceho systému kanalizačnej čerpacej stanice
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Šido, J.
278.DP
Návrh a simulácia robotického pracoviska pre zváranie automobilovej karosérie
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kalnássy, I.
279.DPNávrh a výroba hybridného výrobného systému
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Michálik, M.
280.DP
Návrh a výroba prevodovky omielacieho zariadenia
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hanuliak, L.
281.
BPNávrh a výroba prípravku na tvárnenie rúr
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Podolská, J.
282.DPNávrh a výroba súčiastky pomocou 3D tlače kovov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
283.
BP
Návrh a výroba výukového modelu na predmet Prípravky
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
284.
BP
Návrh a vytvorenie modelu monolitnej karbidovej frézy v CAD softvéri
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / --
285.
DP
Návrh a vývoj univerzálneho chápadla pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., Trnava
Kusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
286.
DP
Návrh a vývoj univerzálneho uchopovacieho systému pre svetlometyÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
287.DizPNávrh a charakterizácia nových oxidov niklu, medi, paládia a striebra pomocou počítačového modelovaniaÚstav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-PMMD
--MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
288.
BP
Návrh a montáž palivovej nádrže pre SCR systém
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Čobrda, V.
289.
DP
Návrh a realizácia CNC frézky na malosériovú výrobu DPS
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
290.DP
Návrh a realizácia CNC frézky na malosériovú výrobu DPS
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
291.
BP
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet LSR
Németh, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
292.
BP
Návrh a realizácia chladnenia výrobnej haly adiabatickou vežou B.A.C.Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTFPodrobnosti témy1 / 1
293.BP
Návrh a realizácia informačného systému pre Konsignačný sklad
Juhásová, B.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Papp, A.
294.
DP
Návrh a realizácia inteligentného riadenia pre jednu bytovú jednotku
Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy1 / -- Leško, M.
295.
DP
Návrh a realizácia inteligentného vysávačaNemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Poleč, O.
296.
DPNávrh a realizácia mobilného HMI pre vybranú časť linky MPS500Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hanzel, E.
297.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časť
Horváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
298.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časť
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
299.
BP
Návrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu Arduino
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
300.BP
Návrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
301.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietíÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
302.
BP
Návrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietíÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
303.
BP
Návrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkou
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIAB-AIA-PP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
304.DPNávrh a simulácia automatizovaného pracoviska pre zváranie výliskovÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
305.
BP
Návrh atomistických modelov málo známeho oxidu paládia PdO2
Derzsi, M.Ústav materiálov (MTF)B-MI--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Fabušová, D.
306.
BP
Návrh a tvorba web portálu pre záhradnícke centrum
Iringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kováč, R.
307.DP
Návrh automatizácie na orientáciu synchronného krúžku pri balení v podniku Schaeffler s.r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
308.
DP
Návrh automatizácie na zisťovanie chýb pri balení synchrónneho krúžkuHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
309.
BP
Návrh automatizácie procesu ručného pracoviskaMichal, D.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Švorc, M.
310.
DP
Návrh automatizovaného pracoviska v prostredí simulačného softvéru Process Simulate s využitím vo virtuálnej realiteHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
311.
DP
Návrh autonómneho riešenia unášacej a lisovacej hlavy vnútorného krúžku s naklonenou transportnou rovinou s využitím 3D tlačeKusá, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Končitý, P.
312.
DP
Návrh a výroba komponentov pre omielacie zariadenie
Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
313.
DP
Návrh a výroba komponentov upínacieho stavebnicového sytémuMoravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
314.
DP
Návrh daňovej a odvodovej optimalizácie mzdových nákladov vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Jurková, M.
315.
DP
Návrh efektívneho využitia informačných technológií v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
316.
DP
Návrh efektívneho využitia personálneho informačného systému v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
317.BP
Návrh elektrickej odporovej pece pre tavenie zliatin medi
Bajčičák, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--MTFPodrobnosti témy0 / ----
318.DPNávrh formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Huraj, M.
319.
DP
Návrh geometrie a výroby nástrojov pre proces tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
320.
DP
Návrh implementácie a využitia vybraných nástrojov štíhlej výroby v podmienkach MSP (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
321.
DP
Návrh implementácie finančného controllingu vo vybranom priemyselnom podniku ( ak.rok 2019/2020)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
322.
BP
Návrh implementácie metódy Kaizen vo výrobnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
323.
BP
Návrh implementácie metódy Kaizen vo výrobnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Makyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
324.DP
Návrh implementácie princípov rodovej rovnosti pri riadení ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
325.DPNávrh implementácie smart riešení pri riadení ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2--
326.DPNávrh implementácie vybraných nástrojov štíhlosti v logistických/výrobných procesoch priemyselného podniku (ak. rok 2020/2021)Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
327.BPNávrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastky
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTFPodrobnosti témy0 / ----
328.
DPNávrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastky s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / --
--
329.
BP
Návrh informačného systému pre firmu Lindstrom
Špendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
330.DPNávrh informačného systému pre firmu MPL-TECHSTAVŠpendla, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy1 / -- Martinus, L.
331.
DPNávrh informačného systému pre gastronomické podniky - administrátorský modulKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
332.
DP
Návrh informačného systému pre gastronomické podniky - pokladničný modul
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy1 / -- Pátrovič, M.
333.
BP
Návrh informačného systému pre porovnávanie cien
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Broniš, J.
334.
DP
Návrh informačného systému pre požičovňu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ardan, P.
335.
BP
Návrh informačného systému pre príjem a odovzdávanie servisovaných zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Szabó, R.
336.
DP
Návrh informačného systému pre skladové hospodárstvo
Kebísek, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
337.
BP
Návrh informačného systému pre spoločnosť ABRASIV s.r.o.
Kebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Tomáška, M.
338.
BPNávrh informačného systému pre spoločnosť Zatis, spol s r. o.Kebísek, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
339.
DP
Návrh informačného systému pre správu úlohÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Juráň, D.
340.
BP
Návrh informačného systému pre veľkoobchod s náradím
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Šuran, T.
341.
DPNávrh informačného systému pre výrobu a predajÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
342.DPNávrh informačného systému pre zjednotenie pobočiek firmyVažan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Malý, D.
343.
DP
Návrh inovatívnej marketingovej komunikácie vo vybranom multikultúrnom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
344.
BPNávrh integračného modelu pre ISO 14001:2015, ISO 46001:2019 a ISO 37101:2016 (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
345.
BP
Návrh integračného modelu pre ISO 9001:2015, ISO 22301:2019 a ISO 44001:2017 (2020/2021)
Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
346.BP
Návrh jadrovníkov pre výrobu netrvalej formy na odlievanie bloku lodného motora
Šuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
347.DizP
Návrh kombinačného modelu udržateľného riadenia výkonnosti zamestnancov v rámci požiadaviek Industry 4.0
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
D-PMAN
--
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
348.BPNávrh komplexnej kontroly parametrov závitu skrutky malého priemeruMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
349.
BP
Návrh komponentov upínacieho stavebnicového sytému
Moravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
350.
DP
Návrh koncepcie rozvoja priemyselného podniku v súlade s požiadavkami Industry 4.0 (Akademický rok 2020/2021)Szabó, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kubaščík, M.
351.
DP
Návrh konceptu automatického merania rozstupovej kturžnice (HK) na valčekových ložiskáchHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
352.
DizP
Návrh konceptu metodiky tvorby udržateľnej odmeny za vykonanú prácu v priemyselných podnikochÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
D-PPPP
--
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
353.BP
Návrh kontroly parametrov vnútorného závitu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
354.
BP
Návrh kontroly parametrov vnútorného závituMoravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
355.
DizPNávrh marketingovej stratégie priemyselných podnikov v kontexte Age ManagementuBabčanová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
356.
BP
Návrh marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce ("akademickýrok 2020/2021")
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 2
357.
BP
Návrh marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
358.DPNávrh matematického modelu tupého zvarového spoja vyhotoveného z koroziivzdornej ocele a medi laserovým lúčomHodúlová, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hnilica, M.
359.
DPNávrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom strojiGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
360.
BP
Návrh meracieho plánu v softvére Calypso
Görögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2--
361.BPNávrh merania parametrov závitu skrutky malého priemeru
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
362.
BP
Návrh metód spájania rotačných segmentov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
363.
BP
Návrh metodiky pre podporu rozhodovania v oblasti korektívnej údržbyÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
364.
DizP
Návrh metodiky projektovania montážnych pracovísk a systémov
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-VZAS
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
365.
DizP
Návrh metodiky projektovania robotizovaných pracovísk v koncepte Industry 4.0Holubek, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-VZAS
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
366.DizPNávrh metodiky racionalizácie montážnych pracovísk a systémovVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
367.
DizP
Návrh metodiky rozvoja manažérskych zručností v podmienkach multikultúrnych priemyselných podnikov
Cagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
368.
DizP
Návrh metodiky tvorby digitálneho dvojčaťa a virtuálneho uvedenia výrobného systému do prevádzky
Ružarovský, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-VZAS
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
369.
DP
Návrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie hliníkových komponentov
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Liko, R.
370.
DP
Návrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie prírub
Kovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kapsová, S.
371.
DPNávrh mobilného pracoviska s kolaboratívnym robotom UR pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., TrnavaKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Balogh, M.
372.
DP
Návrh mobilného zariadenia na kontrolu potrubných systémov
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Hais, J.
373.
DP
Návrh modelových dosiek pre vertikálny formovací stroj DISAMATIC D3Bajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
374.
DP
Návrh modelu a simulácia mechatronického systému v prostredie "Matlab"
Michaľčonok, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
375.
DizPNávrh modelu riadenia ľudských zdrojov v kontexte s konceptom Industry 4.0Chlpeková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
376.
DP
Návrh modelu sklárskej formy a vplyv navrhnutých renovačných technológií na jej životnosť vo výrobe
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Minárech, I.
377.
DizPNávrh modelu využívania manažérskych kapacít medzi priemyslom a verejným sektorom v kontexte udržateľného smart regiónuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
378.
DPNávrh modulu výrobnej linky s montážnym robotom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
379.
BPNávrh modulu výrobnej linky s montážnym robotomÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kotian, M.
380.DP
Návrh montáže káblových zväzkov
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
381.BP
Návrh montáže krátkej strelnej zbrane Glock 26
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
382.BP
Návrh montáže motora osobného automobilu
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
383.
BP
Návrh montáže potrubia
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Paluš, T.
384.
BP
Návrh montáže robotickej ruky
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
385.
BP
Návrh montáže stredového zloženia bicykla
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
386.
BP
Návrh montáže valčekového dopravníka
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Špalek, M.
387.
DP
Návrh montáže vstrekovacích lisov
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Petráš, M.
388.
BP
Návrh montážneho postupu zariadenia na zber hrozna
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Marcinek, J.
389.
DP
Návrh možností nasadenia automatizácie a robotiky vo výrobnom procese vo vhodnom simulačnom softvéri v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
Holubek, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
390.
DP
Návrh na elimináciu dopadov krízového vývoja na výkonnosť vybraného priemyselného podniku, resp. podnikov priemyselnej výroby (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
391.
DP
Návrh na komplexné zefektívnenie procesov podnikového logistického systému
Makyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2
--
392.DPNávrh na systémové zavedenie personálneho kontrolingu vo vybranom priemyselnom podnikuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
393.
DP
Návrh na využitie štíhlych nástrojov v logistike v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
394.
DPNávrh na zdokonalenie procesu adaptácie zamestnancov v spoločnosti COLAS (akademický rok 2020/2021)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
395.
DPNávrh na zdokonalenie systému náboru zamestnancov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 1
396.DPNávrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov pre podporu výkonnosti v podniku. 2020/2021Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
397.
DP
Návrh na zefektívnenie komunikácie v priemyselných podnikoch v kontexte s pandemickou situáciou COVID-19 (akademický rok 2020/2021)Cagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
398.
DP
Návrh na zefektívnenie materiálového toku v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
399.
DP
Návrh na zefektívnenie vybraných procesov vo výrobe priemyselného podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
400.
DP
Návrh na zefektívnenie vychystávania materiálu v sklade s využitím smart riešení v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
401.
DP
Návrh na zefektívnenie výrobného procesu (využitím prvkov Industry 4.0) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
402.
DP
Návrh na zefektívnenie zásobovania výrobnej linky v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
403.
DP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o.
Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
404.
BP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
405.
DP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
406.
BPNávrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021Mrvová, Ľ.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
407.
DP
Návrh na zlepšenie procesu adaptácie zamestnancov v podniku Antolin Trnava, s.r.o. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
408.
BP
Návrh netrvalej formy pre odlievaný konektor nosníkovÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
409.
DP
Návrh novej koncepcie layoutu a materiálového toku výrobnej linky ZM-MAG v závode ZF Slovakia, a.s. Trnava z dôvodu rozšírenia výroby
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
410.
DP
Návrh novej metodiky analýzy externého a interného prostredia vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
411.
BPNávrh opatrení ergonomickej racionalizácie vo vzťahu človek-stroj v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach podniku) (2020/2021)Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
412.
BP
Návrh opatrení na upevnenie imidžu značky produktov priemyselných podnikov (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 2
413.
BP
Návrh opatrení na uplatnenie vybraných metód priemyselného inžinierstva v podmienkach priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
414.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie manažérskych kompetencií v priemyslnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
415.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie manažérskych kompetencií v priemyslnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
416.BPNávrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)Szabó, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
417.BPNávrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
418.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie predvýrobného procesu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Rybanský, F.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
419.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia výroby (prostredníctvom smart riešení) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
420.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 3 Hutirová, L.
421.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom podnikuMakyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Saksun, M.
422.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
423.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
424.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov v priemyselnom podniku
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
425.BP
Návrh opatrení na zdokonalenie vybraných funkcií manažmentu ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Resutíková, L.
426.BPNávrh opatrení na zefektívnenie manipulácie s materiálom v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy2 / 1 Osvald, P.
Valovičová, P.
427.BP
Návrh opatrení na zefektívnenie metódy 5S v spoločnosti Elster s. r. o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Žáková, M.
428.BP
Návrh opatrení na zefektívnenie mimopodnikovej dopravy využitím smart riešení v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
429.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie označovania a identifikácie materiálu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
430.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie procesov podnikovej logistiky/ priemyselnej výroby podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2--
431.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom priemyselnom podniku (akademicky rok 2020/2021)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Knotková, M.
432.
DPNávrh opatrení na zlepšenia systému manažérstva kvality vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
433.BPNávrh opatrení na zlepšenie organizácie údržby kaliacich zariadení v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
434.BPNávrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Bestvinová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
435.
DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akad. rok 2019/2020)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
436.DPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
2 / 2
437.
DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
Belková, V.
Peťovská, N.
438.DPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)Szabó, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Baranová, G.
439.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.Bestvinová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Palko, M.
440.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja konkurencieschopnosti priemyselného podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
441.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Rusnáková, S.
442.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie tvorby nástrojov marketingového mixu (7P) v SANITAS spol. s r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Petrášová, A.
443.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie Bizzcom s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
444.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie Bizzcom s.r.o.Canet, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
445.
BPNávrh opatrení na zlepšenie vybraných funkcií personálneho manažmentu v priemyselnom podniku (akademický rok 2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy1 / 1
446.
BPNávrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
447.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu využitím nástrojov manažérstva kvalityJurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Patko, J.
448.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie zručností a kompetencií zamestnancov logistiky v priemyselných podnikoch na Slovensku (akademický rok 2020/2021)
Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
449.BP
Návrh opatrení pre efektívnu komunikáciu v priemyselných podnikoch v čase krízy (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
450.
BPNávrh opatrení pre zavedenie vybranej metódy štíhlej výroby (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Vozár, J.
451.
BP
Návrh opatrení pre zlepšenie digitálneho marketingu priemyselných podnikov (akademický rok 2020/2021)Canet, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
452.BP
Návrh opatrení pre zvýšenie spokojnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Petrovičová, A.
453.
BP
Návrh opatrení pri riešení zákazníckych reklamácií v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
454.BPNávrh opatrení pri uplatňovaní motivačných stimulov a ich vplyv na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Homokyová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Rothová, D.
455.
BPNávrh opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej logistiky v priemyselných podnikoch v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
456.
BP
Návrh optimalizácie materiálového toku v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
457.BP
Návrh optimalizácie systému údržby v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Mesárošová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1--
458.
DP
Návrh orovnávacieho nástroja brúsneho kotúča v brúske na otvory
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Vajay, J.
459.
DPNávrh parametrov pre obrábanie CBN a ich vplyv na vybrané charakteristikyKuruc, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1
460.
DPNávrh parametrov zvárania Ni a Ti laserovým lúčomÚstav výrobných technológií (MTF)I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Lipár, T.
461.
BPNávrh pásového dopravníka pre sypké materiályMichal, D.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Bulák, J.
462.
BP
Návrh pneumatického uchopovacieho zariadeniaKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
463.
BP
Návrh pneumatického upínacieho zariadenia
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
464.BP
Návrh podnikateľského plánu pre start up so zameraním na priemyselné odvetvie. (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
465.
BP
Návrh podnikateľského plánu pre start up so zameraním na priemyselné odvetvie. (akademický rok 2020/2021)Šefčíková, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2
--
466.
DP
Návrh portfólia dodávateľov pre vstrekolisované plastové diely spoločnosti IAC Group Slovakia (ak. rok 2020/2021)
Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
467.DP
Návrh postupu identifikácie priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
468.
DP
Návrh postupu uplatnenia ergonomických princípov pri projektovaní pracovísk (2019/2020)Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ciganiková, K.
469.
BP
Návrh postupu výroby repliky korby tankuÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
470.
BP
Návrh postupu výroby repliky veže tanku
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
471.
BP
Návrh povlakovania na strižník a strižnicu pre podložky brzdného dieluMatúšová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Medlen, D.
472.
DP
Návrh pracoviska s kolaboratívnym robotom pre robotickú obsluhu CNC strojov
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
473.
BPNávrh prípravku na lisovanie ložísk do rámov bicyklovŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Dian, F.
474.
DP
Návrh prípravku na montáž podskupín drevodomov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
475.
DP
Návrh prípravku určeného na obrábanie poškodených tesniacich plôch parogenerátora JE VVER 440
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
476.
DP
Návrh procesu riadenia pohľadávok v priemyselnom podniku. (ak.r. 2020/2021)Šefčíková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
477.
DP
Návrh racionalizácie procesu zásobovania vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
478.
DP
Návrh racionalizácie vybraného pracoviska v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Mesárošová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
479.DPNávrh racionalizácie vybraného pracoviska v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
480.
DP
Návrh racionalizačných opatrení v podniku ZF LeviceVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Kamenszká, A.
481.
BP
Návrh rezného nástroja v CAD softvéry pomocou nameranej geometrie
Hrbál, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
482.BPNávrh riadenia modelu angulárneho robotaŠimon, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
483.
BP
Návrh riadenia výrobného zariadenia prostredníctvom PLC Allen Bradley
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Račák, M.
484.
DP
Návrh riadiaceho systému pre vzdialené riadenie osvetlenia budovy
Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
485.
DP
Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach) (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 4
486.DPNávrh riešenia na minimalizáciu negatívnych dopadov digitalizácie a znižovania podielu živej práce na zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
487.DPNávrh riešenia na zefektivnenie procesov podnikovej logistiky v kontexte s aktuálnymi výzvami priemyselnej praxe (akademický rok 2020/2021)Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
488.
BPNávrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia v podniku Volkswagen Slovakia a.s.Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Jaklovská, V.
489.
DP
Návrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia v priemyselných podnikoch (2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
490.
DP
Návrh riešenia na zlepšenie využívania informačných systémov v priemyselnom podniku (2020/2021)
Mĺkva, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Vašková, V.
491.
DP
Návrh robotického pracoviska pre stanicu výstupnej kontroly smerových svetiel
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Kuric, D.
492.BP
Návrh robotického ramena
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Vallašek, J.
493.
DP
Návrh robotizácie výrobnej bunky pre proces lepenia
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Horváth, Š.
494.BP
Návrh robotizovaného pracoviska v simulačnom softvéry RobotStudio
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--MTFPodrobnosti témy1 / -- Zemko, F.
495.
DP
Návrh rozšírenia vstupno-výstupnej pozície systému iCIM 3000 v softvéri Proces Simulate
Holubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Kňažek, J.
496.
DizP
Návrh rozvoja pracovných kompetencií v kontexte Industry 4.0Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
497.DP
Návrh rozvoja pracovných kompetencií v priemyselných podnikoch v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 2
498.
DizP
Návrh rozvoja pracovných kompetencií v kontexte Industry 4.0
Cagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANxA
--
MTFPodrobnosti témy0 / ----
499.
DP
Návrh skladu výrobného systému
Mudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
500.
BPNávrh skúšobného zariadenia pre hydraulické komponentyHajdu, Š.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Stano, F.
501.
BPNávrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
502.
BPNávrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
503.BPNávrh spôsobu spájkovania keramických materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
504.
BPNávrh spôsobu spájkovania keramických materiálovÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
505.
BP
Návrh spôsobu spájkovania kompozitných materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
506.
BP
Návrh stendu na realizáciu meraní pri základných spôsoboch namáhania
Labašová, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
507.DizPNávrh stratégie personálneho manažmentu v priemyselnom podniku s ohľadom na rodovú rovnosť
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP--MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
508.DPNávrh stratégie zamestnávania cudzincov v podmienkach SPP - distribúcia, a.s. (2019/2020)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
509.
DP
Návrh systémového riešenia na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podnikuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
510.DP
Návrh systémového riešenia plánovania nástupníctva na kľúčové pozície vo vybranom podniku
Holeček, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
511.
DizP
Návrh systémových implikácií udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania vo vybraných funkčných stratégiách strategických podnikateľských jednotiek v kontexte stratégie "výhra-výhra".
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
D-PMAN
--
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 3
--
512.
DP
Návrh systémových opatrení na zvýšenie výkonnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
513.
DP
Návrh systémových opatrení pre aplikáciu princípov časového manažmentu v spoločnosti
Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
514.DizP
Návrh systémových zmien konceptu riadenia (manažmentu) podnikov v kontexte Industry 4.0
Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
515.
DPNávrh systému a obsahu kvalifikačného vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
516.
DP
Návrh systému nástupníctva ako predpoklad tvorby kariéry zamestnancov v priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Balogová, T.
517.
DP
Návrh systému opatrení na zefektívnenie materiálového toku uplatnením metód priemyselného inžinierstva (akademický rok 2020/2021)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
518.
BP
Návrh systému pre monitorovanie výšky hladiny kvapaliny vo valcovom zásobníku
Labašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Kocanda, D.
519.
DP
Návrh systému pre on-line schvaľovanie zmien vo výrobe
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
520.
DPNávrh systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiachÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
521.
DPNávrh systému riadenia asynchrónneho motora prostriedkami riadiacej jednotky G120Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
522.
DP
Návrh systému riadenia procesnej dokumentácie v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
523.
DP
Návrh systému riadenia procesnej dokumentácie v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Makyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
524.
DP
Návrh technológie zvárania prechodových medzikusov Cu- Al pre elektrotechnický priemysel
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kubisová, D.
525.
DPNávrh testovacieho pracoviska pre mechatronický systémBožek, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
526.
DPNávrh testovacieho pracoviska pre technický systémBožek, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
Vatrt, M.
Kormúth, F.
527.BP
Návrh triediacej stanice obrobkov
Mudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
528.
DizP
Návrh tvorby udržateľnej stratégie riadenia ľudských zdrojov v kontexte s implementáciou zmienChlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
529.DP
Návrh udržateľného systému duálneho vzdelávania zameraného na kľúčové výrobné pozície vo vybranom priemyselnom podniku (2020/21)
Chlpeková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Valková, T.
530.
DPNávrh udržateľného systému formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Bekaert Hlohovec, a.s.Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kakviczová, D.
531.
DP
Návrh udržateľného systému identifikácie, kategorizácie a popisu kľúčových pozícií v priemyselnom podniku (2020/21)
Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
532.
DP
Návrh udržateľného systému manažovania údržby výrobných zariadení vo vybranej prevádzke ZKW Slovakia, s.r.o. prostredníctvom optimalizačných nástrojov TPM
Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
533.DPNávrh udržateľného systému nástupníctva a zastupiteľnosti s ohľadom na koncept Age manažmentu v podmienkach priemyselného podniku (2020/21)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
534.
DPNávrh udržateľného systému zdokonalenia hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podnikuMrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Pušková, N.
535.BP
NÁVRH UDRŽATEĽNÝCH ODPORÚČANÍ NA ZLEPŠENIE MOTIVAČNÉHO SYSTÉMU V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV
Sakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ševčíková, K.
536.
BP
Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania výrobných zamestnancov v priemyselnom podniku 2020/2021
Mrvová, Ľ.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
537.
BPNávrh udržateľných opatrení na zlepšenie stabilizácie zamestnancov v podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
538.
BP
Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie stabilizácie zamestnancov v podniku
Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
539.
DizPNávrh uplatnenia nástrojov digitálneho marketingu v riadení ľudských zdrojov v priemyselných podnikoch
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
540.
DP
Návrh uplatnenia nástrojov štíhlej výroby v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
541.
DPNávrh uplatnenia princípov spoločenskej zodpovednosti podnikov pri starostlivosti o zamestnancov a udržaní ich zamestnateľnosti v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
542.DPNávrh uplatnenia princípov spoločenskej zodpovednosti podnikov pri starostlivosti o zamestnancov a udržaní ich zamestnateľnosti v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Gyurák Babeľová, Z.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
543.
DP
Návrh uplatnenia vybraných nástrojov štíhlej výroby v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
544.
DP
Návrh uplatnenie online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku - ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
545.
DP
Návrh uplatnenie online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
546.
BP
Návrh váhy pre meranie zostatkovej hmotnosti materiálu pre 3d tlač
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Haljak, M.
547.DPNávrh virtuálneho uvedenia do prevádzky pre model výrobného zariadenia
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
548.BP
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti témy2 / -- Čapkovič, M.
Dančišin, M.
549.
BP
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
550.
DP
Návrh vložky formy pre vysokotlakové liatie lopatkového kolesaBajčičák, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
551.
DP
Návrh výrobného systému na výrobu výkovkov s pozdĺžnou osou
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
552.
DP
Návrh výroby a montáže prípravku pre obrábanieVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Mozolík, M.
553.
DP
Návrh využitia koexistencie rôznych generácií zamestnancov v priemyselnom podniku na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
554.
BP
Návrh využitia nástrojov lean manažmentu v priemyselných podnikoch v podmienkach Industry 4.0
Stupavská, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
555.
BPNávrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vybraných prevádzkach podniku) (2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
556.BP
Návrh základných opatrení racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybranej prevádzke alebo prevádzkach podniku)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTF
Podrobnosti témy
2 / 1
557.
DPNávrh zariadenia na manipuláciu cylindrických článkovKošťál, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
558.
DP
Návrh zariadenia pre automatické dávkovanie granulátuVelíšek, K.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
559.
BP
Návrh zariadenia pre meranie mechanického napätia
Gašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Halják, R.
560.
BP
Návrh zariadenia pre meranie pulzu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
561.BPNávrh zariadenia pre meranie pulzu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
562.
BP
Návrh zariadenia pre orientačné meranie dĺžky nástrojovej zostavy
Šimna, V.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy0 / ----
563.
DP
Návrh zdokonalenia finančno-ekonomickej analýzy vybraného priemyselného podniku (akad. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
564.
DP
Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
565.
BP
Návrh zdokonalenia procesov marketingu v priemyselnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ivaničková, R.
566.
BP
Návrh zdokonalenia procesov marketingu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Johanesová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
567.
BP
Návrh zdokonalenia procesov public relations marketingu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Johanesová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Čulík, M.
568.
DP
Návrh zefektívnenia logistického/výrobného procesu priemyselného podniku s využitím vybraných prvkov konceptu „Smart Factory“ (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
569.
DPNávrh zefektívnenia materiálového toku (využitím prvkov Industry 4.0) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
570.
DP
Návrh zefektívnenia procesov balenia ako súčasť udržateľnej spätnej logistiky (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
571.
DP
Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
572.
DP
Návrh zefektívnenia vstupnej kontroly materiálu v podniku Biebighäuser Slovakia s.r.o.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
573.DPNávrh zefektívnenia výrobného procesu využitím kobotov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Daubnerová, I.
574.DP
Návrh zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie metódy FMEA v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
I-PMA-PP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
575.
BP
Návrh zlepšenia motivácie zamestnancov generácie Z v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Čavarová, N.
576.
BP
Návrh zlepšenia motivácie zamestnancov generácie Z v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021
Haladová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
577.
DP
Návrh zlepšenia motivačného programu vo vybranom priemyselnom podniku
Horváthová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Daňová, R.
578.
DP
Návrh zlepšenia plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Žitňanský, M.
579.
BPNávrh zlepšenia spolupráce zamestnancov v kontexte rôznych generácií zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Haladová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
580.
BPNávrh zlepšenia systému auditov kvality vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Bombala, D.
581.
DP
Návrh zlepšenia systému merania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Vargová, I.
582.
DP
Návrh zlepšenia systému odmeňovania ako nástroja motivácie zamestnancov vo vybranom podniku (akademický rok 2020/2021)
Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
583.DPNávrh zlepšenia systému personálneho riadenia vo vybranom malom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
584.DP
Návrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie zamestnancov vo vybranom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
585.
DP
Návrh zváracieho prípravku pre zváranie oceľového uzáveru nádrže komunálneho vozidla Kaiser
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Remiaš, D.
586.
DP
Navrhnutie, vyprojektovanie a naprogramovanie systému merania a
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
587.
BP
Navrhovanie a simulácia výroby nástrojov v CAD/CAM
Pokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
588.BP
Nelineárne polynomické transformácie kvázi-robogami objektu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Rariga, M.
589.
DP
Nespojitosti pri počiatočnej a koncovej fáze v procese zvárania zliatin AlSiMg pevnolátkovým Nd:YAG laserom
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
590.
DizP
Nové metódy výchovy a vzdelávania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)
D-INBE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
591.
DizP
Nové metódy výchovy a vzdelávania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciMartinka, J.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
D-INBE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
592.DP
Nové trendy v riadení ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Belková, M.
593.BP
Numerická simulácia a experimentálna verifikácia teplotných polí v procese zvárania elektrónovým lúčom
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
594.
DizP
Numerická simulácia and predikcia správania sa materiálov v procesoch povrchového tepelného spracovania
Behúlová, M.
Ústav materiálov (MTF)
D-STAM
D-PMMD
D-PMMDxA
--
--
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
595.
BP
Numerická simulácia redukcie torzných kmitov hriadeľa pomocou torzného absorbéra
Naď, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTFPodrobnosti témy1 / --
596.BPNumerická simulácia riadenia modálnych vlastností kužeľového vlnovoduNaď, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
597.DPObjednávkový systém pre výrobu polotvarov na linke MPS500
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
Krútil, S.
Šustek, P.
598.
BP
Obrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - edukačné video
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
599.
DP
Obrábanie keramiky pomocou rotačného ultrazvukového obrábanie pri vysokých rezných rýchlostiach
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Drgoň, M.
600.DPObrábanie robotom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
601.BPObrábateľnosť materiálov pri laserom mikroobrábaníŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
602.
DP
Odolnosť proti opotrebovaniu pri obrábaní
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Jedinák, M.
603.
BP
Odporúčania pre systém riadenia bezpečnosti informácií v podmienach priemyselných podnikov (2019/2020)Husovič, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
604.
DizP
Odstrańovanie liečiv z vodného roztoku progresívnymi metódami
Soldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBE--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
605.
BP
Online databáza na inventár majetku.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Danek, A.
606.DP
Opticky transparentný, drevný biokompozit
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1
607.
DP
Optimalizácia a štandardizácia obalových materiálov v podniku IAC group (Slovakia) (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
608.
DP
Optimalizácia cieľových parametrov pri rozvhovaní operáciíVažan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
609.
DP
Optimalizácia logistiky v automobilovom priemysle (Akad. rok 2020/2021)
Mesárošová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Špánik, E.
610.
DP
Optimalizácia odpadového hospodárstva v podniku IAC Group (Slovakia), Lozorno (rok 2020/2021)Fidlerová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy
1 / --
Války, L.
611.
DP
Optimalizácia parametrov navárania koróziivzrodných ocelíÚstav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Barutík, M.
612.DizPOptimalizácia parametrov procesu CNC konvenčného kovotlačenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--MTFPodrobnosti témy0 / ----
613.BPOptimalizacia procesov pomocou využitia nástrojov manažérstva kvality (2019÷2020)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bulko, M.
614.
DP
Optimalizácia procesu CNC konvenčného tlačenia
Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
615.
BP
Optimalizácia spotreby pneumatických čerpadiel v PMR za účelom zníženia spotreby stlačeného vzduchu
Mudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS
--
MTFPodrobnosti témy1 / --
616.DPOptimalizácia technologického procesu gravírovania a značeniea koróziivzdornej ocele pomocou CO2 laseru
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
617.
DPOptimalizácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
618.DPOptimalizácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v priemyselnom podniku (akademický rok 2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 3--
619.
DP
Overovanie hybridného výrobného systémuMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Macháč, T.
620.
BP
Palubný počítač automobilu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Szabó, I.
621.BPPevnosť plastu po 3D tlačiDrienovský, M.Ústav materiálov (MTF)B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Filin, J.
622.DPPevnosť spájkovaných spojov pri zvýšených teplotáchÚstav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Bodnárik, M.
623.
DP
Piliptsevich Aleksandr: KDDJuhás, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
624.
DP
Počítačová podpora monitorovania rezných kvapalín
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTFPodrobnosti témy
2 / --
625.
DPPolakovič Dávid: Návrh a riadenie dvojnohého robotaJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Polakovič, D.
626.
BP
Porovnanie CAM stratégií vzhľadom na kvalitu povrchu pri frézovaní materiálu PE1000
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
627.
DP
Porovnanie obrábania ultrazvukovým nástrojom s a bez ultrazvuku
Kuruc, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
628.BP
Porovnanie optickej a tenzometrickej metódy vyhodnotenia ťahovej skúšky
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
629.BP
Porovnanie súčiastok vyrobených 3D tlačou a vstrekovaním plastu z hľadiska presnosti
Vozár, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy1 / --
630.BP
Porovnanie vybraných štatistických softvérov na výpočet úloh z DOE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
631.
BP
Porovnanie výkonu navárania oblúkovými metódami zvárania
Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
632.
DP
Posúdenie elektrických káblov z hľadiska ochrany pred požiarmiRantuch, P.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Gabriška, M.
633.
DizP
Posúdenie funkčnej bezpečnosti a integrity systému riadenia akcelerátora a súvisiacich systémov
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
634.
DPPosúdenie malosériovej výroby odlievanej príruby z ekonomického hľadiskaŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF