23. 10. 2019  23:03 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 5

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAditívna výroba komponentov z Al zliatiny naváraním CMTSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Stiller, M.
2.BPAditívne systémy a automatizácia 3D tlačePokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Šoltýs, K.
3.BPAditívne výrobné technológieŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kalafut, D.
4.BPAktívne riadenie vibrácií votknutého nosníkaRolník, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / -- Marekovič, T.
5.BPAlternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysleRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPAnalýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BKDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Mikláš, S.
7.DPAnalýza faktorov pracovného prostredia Centra excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM MTF STU (2019÷2020)Pauliková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mužíková, V.
8.BPAnalýza materiálu opierok pre brúsny proces synchrónneho krúžkuHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Bordáč, O.
9.BPAnalýza metódy zvárania koroziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčomKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Szabóová, H.
10.BPAnalýza metódy zváranie korozivzdornej ocele s meďou elektrónovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Konevalik, F.
11.DPAnalýza mikroštruktúry a mechanických vlastností komponentov vyhotovených aditívnou výrobou oblúkovým zváranímSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ciutti, A.
12.DPAnalýza možností výroby súčiastky v podmienkach KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / -- Slováková, M.
13.BPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
14.DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
15.DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
16.DPAnalýza nasadenia viacúčelových montážnych a iných zariadení do výrobného procesu v spoločnosti BOGE v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. TrnavaHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Čulík, M.
17.BPAnalýza postupov riadenia kvality pre zníženie počtu nezhodných výrobkov v HKS Forge, s.r.o.Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPR--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Bohunická, L.
18.BPAnalýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ružička, J.
19.DPAnalýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Anina, T.
20.DPAnalýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovaniaBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
21.BPAnalýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovaniaBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy0 / ----
22.BPAnalýza technologických možností spájania keramiky s kompozitným materiálomKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
23.DPAnalýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť.Moravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ježík, P.
24.DPAnalýza výhodnosti resp. nevýhodnosti zavedenia systému duálneho vzdelávania v priemyselných podnikoch z pohľadu jeho nákladovostiHoleček, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Hajnovič, D.
25.DPAnalýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach ŠVEC a SPOL, s.r.o.Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti témy1 / -- Ondicová, M.
26.BPAnalyzovanie plôch na rotačných rezných nástrojovBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy2 / 2 Schmidt, S.
Lesay, A.
27.DPAplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2019/2020)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
28.DPAplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
29.DPAplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
30.DPAplikácia laserového textúrovania v procesoch tvárneniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPAplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDLĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
32.BPAplikácia pre výstupnú kontrolu produktovStřelec, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
33.BPAplikácia technológie tailor blanks v automobilovom priemysleŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
34.BPAplikovanie technických ekolabelingových schém v rámci produktovej politikyRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
35.BPArchivácia údajov z výrobnej linkyJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Vogel, T.
36.BPAutentifikačné a autorizačné algoritmyĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveB-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kriš, M.
37.DPAutomatické riadenie modelu robota ma platforme ArduinoNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / ----
38.DPAutomatizácia nasadenia softvéru do produkčného prostredia s využitím klastrovej infraštruktúry a kontajnerizácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Miškolci, M.
39.DPAutomatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcieTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy2 / -- Hurčíková, Z.
Šrenkel, M.
40.DPAutomatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo ParametricKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Žovinec, J.
41.DPAutomatizácia vybraných funkcií pre Smart HouseVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Pajkoš, A.
42.DPAutomatizované navrhovanie technologických postupovPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----