5. 8. 2020  3:57 Hortenzia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 5

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Filtrácia dát pri meraní drsnosti povrchu
Görögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Fluktuácia ako prejav pracovnej nespokojnosti. Jej príčiny a návrhy riešenia na jej zníženie a na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Formovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov v HKS Forge s.r.o. Trnava
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DPFormovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov - ŠVEC a SPOL, s.r.o., Vráble (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
6.
DP
Formovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.
Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.
DP
Frézovanie s upraveným polomerom nástroja
Peterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
8.DPFrézovanie ťažkoobrobiteľných materiálovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--