30. 10. 2020  0:39 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž | 3

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DP
Harmonická analýza kruhového profilu
Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Schuster, M.
2.DPHarmonická analýza profilu drsnosti povrchu
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
3.
DP
Hlasové povely na ovládanie spotrebičov implementované v mikroprocesore
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Rónai, J.
4.
BP
Hodnotenie minerálnych a stolových vôd
Michalíková, A.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
DPHodnotenie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) v laboratóriuKatedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.BPHodnotenie životnosti elektród pri stykovom stláčacom odporovom zváraní
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTF
Podrobnosti témy
1 / -- Šantavý, G.
7.DP
HW modul pre analýzu vibrácií mechanických častí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
DPHW modul pre analýzu zvukových vibráciíĎuďák, J.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
9.
BPHybridné výrobné systémy
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Mesíček, Š.
10.
BPHydrometalurgické získavanie striebra z použitých rtg snímkovKatedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--