23. 10. 2020  14:03 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DPKalibrácia taktilných senzorov s ohľadom na zvyšovanie životnosti snímačaBožek, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
DP
Komisné vozíkyMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
3.
DPKomplexné meranie vybraných súčiastok pomocou optického 3D skeneraMilde, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVMMTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.
BP
Konštrukcia a tvorba 3D modelov nástroja na ohýbanie profilovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Bobovnický, D.
5.
BP
Konštrukcia tvárniaceho nástroja na ohýbanieBílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kačmár, B.
6.DP
Konštrukčný a technologický návrh plastového obalu prístroja CMR-I
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
DP
Konštrukčný návrh a vývoj prípravkov diagnostického zariadenia pre automatizované kalibrovanie riadené počítačom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTFPodrobnosti témy
1 / 2
8.BP
Konštrukčný návrh náradia určeného pre operáciu montáže plastového krúžka v spojkovom ložisku
Kusá, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
9.
BP
Konštrukčný návrh nástroja v plošnom tvárnení
Šugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BPKonštrukčný návrh prípravku pre konkrétny systémÚstav výrobných technológií (MTF)B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
11.BPKonštrukčný návrh prípravku rozširujúci možnosti stroja pri výrobe závitov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kadák, M.
12.
BPKonštrukčný návrh uloženia hriadeľa vo veku nádobyKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Vymyslický, D.
13.
DP
Kontrola geometrie rezných nástrojov použitím optického 3D skenera
Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
2 / 1 Kováčik, D.
Matovič, S.