5. 8. 2020  3:35 Hortenzia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 5

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Laserové leštenie
Šugár, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
2.
BP
Laserové obrábanie biokompatibilných materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
BP
Laserové obrábanie titánového kompozitu vyrobeného PM
Ludrovcová, B.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kamhal, J.