30. 10. 2020  0:41 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž | 3

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Makrá v softvéri Powermill
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Manuál pre prácu s kolaboratívnym robotom DOBOT MagicianJaníček, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZSMTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DPMechanické vlastnosti "transparentného dreva"Wachter, I.
Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / --
--
4.
BP
Meranie kvality vody v záhradnom jazierku
Nemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
5.
BP
Meranie plochy záberu monolitnej frézy
Vozár, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
6.
BP
Metódy merania mikrogeometrie nástrojovÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
7.
BP
Model pracoviska triedenia súčiastok na báze programovateľného modulu Arduino
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti témy1 / -- Danek, T.
8.BP
Model pracoviska triedenia súčiastok na báze programovateľného modulu Arduino
Ďuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BPModel samostabilizujúcej sa plošiny
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
10.DP
Modelovanie a simulácia drsnosti obrobeného povrchu
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 2 Veselý, M.
11.DizPModelovanie a simulácia vybraných procesov a charakteristík procesu rezaniaPeterka, J.
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
D-STAM
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
12.
DizP
Modelovanie a simulácia vybraných charakteristík procesu rezaniaPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAM
MTF
Podrobnosti témy0 / 5--
13.
BP
Modelovanie profilu drsnosti sústruženého povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1
--
14.
BPModelovanie súčiastok z plechu v programoch Fusion 360 a InventorKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
15.
DP
Modelovanie trvanlivosti nástroja v procese obrábania
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
16.
BP
Modelovanie tvárniaceho technologického procesu strihanie
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
17.
BP
Modelovanie tvárniaceho technologického procesu voľné kovanie
Sobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
18.
BPModernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Kulíšek, P.
19.
BP
Modernizácia sieťovej infraštruktúry stredného podniku
Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Pejko, P.
20.
DP
Monitorovanie parametrov priemyselných zariadení s využitím OPC-UA
Halenár, I.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
Možnosti spájania medi s oceľou
Kovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
22.
BP
Možnosti úpravy aktívnych častí nástrojov v procesoch tvárnenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Možnosti využitia programu Siemens NX Mechatronics Concept Designer pre návrh automatizovaného výrobného zariadenia
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZSMTFPodrobnosti témy
1 / 1
24.DP
Možnosti využitia technológie blockchain
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kotasz, Á.
25.
DP
Možnosti využitia virtuálnej reality pre podporu výučby v oblasti automatizácie.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
26.
BP
Možnosti zabezpečenia komunikačných sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1