30. 10. 2020  0:12 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Návrh a implementácia aplikačného programového rozhrania pre senzorický informačný systém
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIAMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Pačes, V.
2.
BP
Návrh a implementácia modulu pre IoT
Ďuďák, J.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Balla, G.
3.
BP
Návrh a implementácia prevodníka IP/serial
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIAMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
BP
Návrh a implementácia systému údržby pre firmu VUNAR Product a.s.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Szabó, Ľ.
5.
BP
Návrh a príprava výroby modelov pre presné odlievaniePokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
BP
Návrh a realizácia elektronickej pomôcky na výpočet parametrov odrezávanej vrstvy pre vybrané technológie obrábania
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
BP
Návrh a realizácia informačného systému pre dochádzku v zbore väzenskej a justičnej stráže (Krištek)
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
8.
DP
Návrh a realizácia portálu pre podporu výučby predmetu Programovateľné logické automaty
Németh, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1
9.DP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre dopravníkový pás
Némethová, A.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
BP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500 so zberom dát
Bartoň, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Horváth, A.
11.BP
Navrh a realizácia riadiaceho systému pre otočné montážne lôžko
Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Kasan, T.
12.BP
Návrh a realizácia riadiacich obvodov pre krokové/jednosmerné motory pre platformu Linux CNC
Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
DP
Návrh a realizácia SCADA systému pre vybraný proces
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
14.DPNávrh a realizácia systému na zhromažďovanie, spracovanie a vizualizáciu výsledkov automatizovaných softvérových testov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
15.
BP
Návrh a realizácia systému pre firmu poskytujúcu upratovacie služby
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
16.
BPNávrh a realizácia systému pre požičovňu nástrojov a náradiaIringová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIAMTFPodrobnosti témy
1 / --
17.
DP
Návrh a realizácia virtuálneho modelu vybraného pracoviska výrobnej linky MPS500
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTF
Podrobnosti témy
4 / 5 Ševcech, Š.
Zuberský, D.
Dúbravský, T.
Juris, L.
18.
BPNávrh a simulácia robotického pracoviska v prostredí ABB RobotStudioRužarovský, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
19.BP
Návrh a simulácia výroby súčiastky v programe Catia
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTFPodrobnosti témy
1 / --
20.
BP
Návrh a tvorba štúdií zobrazovaných v prostredí rozšírenej reality so zameraním na strojársky priemysel
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
21.
BP
Návrh a výroba jednoúčelovej 3D tlačiarneÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Holický, M.
22.
DP
Návrh a výroba polohovacieho prípravku optického zobrazovacieho zariadeniaMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Rojko, M.
23.
DP
Návrh a výroba rezných nástrojov pre dokončovacie operácie
Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Miček, J.
24.DP
Návrh a výroba súčiastky v podmienkach EKOM spol. s r.o.
Pokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Boor, M.
25.
BP
Návrh a výroba šachových figúrok pomocou aditívnej technológie
Hrbál, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTFPodrobnosti témy
1 / 1
26.
BP
Návrh a výroba vybranej súčiastky pomocou CAD softvéru a technológie Rapid PrototypingMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BPNávrh a výroba výukového modelu mechanizmu na predmet Prípravky
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
BP
Návrh a výroba vzoriek pre presné odlievanieÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy
1 / 1
Špányi, M.
29.DP
Návrh a vývoj univerzálneho chápadla pre manipuláciu s plastovými výrobkami
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
30.DPNávrh a implementácia detekcie pravdivosti informácii z textuŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
31.DP
Navrh a implementacia informacneho systemu pre sledovanie skladu karoserii (Gajdos)
Juhásová, B.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Gajdoš, M.
32.
DP
Návrh a implementácia softvérového senzora pre riadenie optiky iónového zväzku 500 kV iónového implantátora MTF STU
Noga, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTF
Podrobnosti témy
1 / --
33.
DP
Návrh a komparácia metód merania parametrov vybranej súčiastky
Moravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
34.
BP
Návrh aktuátora na báze SMART materiálovÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
35.
DP
Návrh algoritmov a neurónových sietí pre prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
36.
BP
Návrh algoritmu automatického parkovania vozidla na báze Arduina
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Polakovič, O.
37.
BP
Návrh a realizácia elektronickej pomôcky na výpočet parametrov odrezávanej vrstvy pre vybrané technológie obrábania
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
38.
BP
Návrh a realizácia informačného systému
Juhásová, B.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2--
39.BPNávrh a realizácia informačného systému pre evidovanie COVID19 testovÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1
40.
DP
Návrh a realizácia informačného systému určeného pre traumatologické oddelenie fakultnej nemocnice Trnava
Križanová, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Krasňan, P.
41.
DP
Návrh a realizácia integrovaného informačného systému pre firmu TUMA INVEST
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
42.BP
Návrh a realizácia IS pre autobazár
Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti témy1 / --
43.
BP
Návrh a realizácia programu na riadenie a vizualizáciu vetrania garáže
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Lenčéš, I.
44.
DP
Návrh a realizácia systému pre firmu poskytujúcu rekonštrukčné práceÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
45.
DP
Návrh a realizácia systému pre robotizované testovanie web aplikácií.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
46.DP
Návrh a realizácia zariadenia na meranie elektrických parametrov výkonových modulov
Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti témy0 / ----
47.
DP
Návrh a simulácia robotického pracoviska v Tecnomatix Process Simulate
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
Šumichrast, D.
Prosňanský, M.
48.
DP
Návrh automatického nakladania dielov do stroja Bimeric v podniku Schaeffler s r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / --
--
49.
DPNávrh automatizácie montážneho pracoviska v podniku Schaeffler SkalicaÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
50.DPNávrh automatizovaného robotického pracoviska, ako súčasť komplexnej linky k lisu na vstrekovanie plastov v spoločnosti Revol TT Consulting s.r.o. TrnavaHolubek, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZSMTF
Podrobnosti témy
1 / --
Károlyiová, R.
51.
BP
Návrh automatizovaného výrobného zariadenia v programe Siemens NXRužarovský, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Maška, O.
52.
DP
Návrh a výroba laserového zariadenia využiteľného pri opravách smartfónov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Kadlec, J.
53.
DP
Návrh a vývoj aplikácie pre riadenie a diagnostiku mechatronických systémov
Božek, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
54.DPNávrh Business Intelligence reportov pre oddelenie Customer care firmy Dell
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Antol, N.
55.
BP
Návrh čistiaceho zariadenia pre robotické pracovisko
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
56.
BP
Návrh držiaku nástrojov pre prototyp omieľacieho zariadeniaPätoprstý, B.
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPTMTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Návrh edukačnej pomôcky vo virtuálnej realite pre podporu výučby v oblasti automatizácie.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
58.DPNávrh informačného systému na sledovanie polohy zamestnancov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTFPodrobnosti témy
1 / --
59.
DP
Návrh informačného systému pre administratívne činnosti
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Szmatanová, F.
60.
DP
Návrh informačného systému pre logistiku a skladovanie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPPMTFPodrobnosti témy
1 / --
Zemko, A.
61.
DP
Návrh informačného systému pre sledovanie úloh a projektov v podnikuVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
62.
DP
Návrh informačného systému pre sledovanie úloh a projektov v podniku (pre študenta Jánošíka)Juhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Jánošík, M.
63.
BP
Návrh informačného systému pre spoločnosť zaoberajúcu sa poľnohospodárskou výrobou
Kebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy
1 / 1
Chrenko, P.
64.DPNávrh inovácie výroby zápustkového výkovku s podporou simulačného programuKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Jurkas, F.
65.
BP
Návrh jadrovníkov pre výrobu netrvalej formy na odlievanie bloku lodného motora
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti témy1 / --
66.
DP
Návrh jednoúčelového pneumatického balančného manipulátora v spoločnosti Revol TT Consulting s.r.o. Trnava
Holubek, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Belák, A.
67.
DP
Návrh jednoúčelového stroja s kontrolnou stanicouÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
68.
BP
Návrh kamerovej kontroly pri montáži svetlometov
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Nedelka, E.
69.
DP
Návrh koncepcie orientácie dielov v automatickom lisovacom module v spoločnosti Schaeffler s.r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
70.
DP
Návrh koncového efektora priemyselného robota
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
71.DPNávrh konštrukcie žeriavu pre výrobnú haluKusá, M.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Marček, M.
72.
DP
Návrh konštrukcie a výroby prípravku na ustavenie testovacích vzoriek
Moravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPNMTF
Podrobnosti témy
1 / -- Horváth, P.
73.
DP
Návrh konštrukcie ohýbacieho nástroja s počítačovou podporou
Bílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
74.
DPNávrh marketingovej stratégie vybraného priemyselného podniku na základe systémových implikácií konceptu USZP (ak. rok. 2020/2021)Sakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kočiková, D.
75.
BP
Návrh mechatronického zariadenia riadeného prostredníctvom PLC
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZMTFPodrobnosti témy
1 / 1
76.DP
Návrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom stroji
Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
77.
BP
Návrh metodiky prípravy digitálneho modelu pre proces virtuálneho uvedenia do prevádzky metódou Software in the loop
Skýpala, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
BP
Návrh modulu pre skúšanie konektorov v podmienkach spoločnosti LEONI Slovakia, spol. s r.o.
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
79.
BP
Návrh montáže CNC frézovacieho stroja
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
80.
BP
Návrh montáže elektronickej cigaretyÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
81.
DP
Návrh montáže eskalátorov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
82.
BP
Návrh montáže motora osobného automobilu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
83.
BP
Návrh montáže štiepacieho stroja na drevoVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Matúš, M.
84.
BP
Návrh montážneho pracoviska pre montáž horských bicyklov
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
85.BP
Návrh montážneho pracoviska pre montáž tlmičov do motocykla
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Vrábel, M.
86.
BPNávrh montážneho prípravku pre nástrojový držiak HSK E50Jurina, F.
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Stareček, B.
87.DPNávrh montážneho robotizovaného pracoviska s použitím napájania fotovoltaickou technológiou o výkone do 500 kWpÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bínovský, M.
88.DPNávrh nástroja na procesy plošného tvárneniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
89.BP
Návrh netrvalej formy pre odlievaný konektor nosníkov
Šuba, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
90.
DP
Návrh novej spájkovacej zliatiny pre spájanie výkonných polovodičovÚstav výrobných technológií (MTF)I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Sýkora, P.
91.
BP
Návrh opatrení pre zlepšenie systému riadenia znalostí v podmienkach priemyselných podnikov (2020/2021)
Husovič, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
Čulík, M.
Špánik, M. L.
92.
DP
Návrh operátorského panelu pre robotické zváracie pracovisko.Némethová, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hrtánek, A.
93.BP
Návrh optimalizácie procesu renovácie prievlakov obrábaním v ŽP a.s.
Morovič, L.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
94.
BP
Návrh paletizačného robotizovaného pracoviska v programe Process Simulate
Bočák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Indrišek, A.
95.DPNávrh parametrov spájkovania koróziivzdornej ocele a Cu elektrónovým lúčomKatedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Dérik, J.
96.
DPNávrh parametrov zvárania tupých spojov koróziivzdornej ocele s meďou pomocou laserového lúčaHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
97.
DP
Návrh personálnej stratégie vybraného priemyselného podniku na základe systémových implikácií konceptu USZP (ak. rok. 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
98.
BPNávrh postupu výroby repliky odlievanej korby tanku
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTFPodrobnosti témy
1 / --
Skýpala, M.
99.BP
Návrh pracoviska pre oblúkové technológie zvárania a spájania materiálov
Urminský, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / --
Šatura, R.
100.
BP
Návrh prípravku na zváranie
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
101.
BP
Návrh prípravku pre rotačný dynamometerPätoprstý, B.Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
102.
DP
Návrh procesu riadenia pohľadávok vo vybranom priemyselnom podnikuHomokyová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
103.
DPNávrh racionalizácie montážnej linky
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVMMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
104.
BP
Návrh redukčného člena pre upínacie kužele obrábacieho stroja
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
105.
DP
Návrh riadenia a vizualizácia procesu riadenia vykurovania v obytnom dome.Halenár, I.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Barnin, J.
106.BPNávrh riadiaceho systému pre nastavenie hodnoty momentu uťahovača skrutiek kolesa automobiluÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
107.
BP
Návrh riešenia zváračky plastov s PLCGašpar, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Gábor, F.
108.
DP
Návrh robotizovanej stanice pre montážnu operáciu v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ištvanec, Š.
109.
DP
Návrh SCADA systémmu pre vybranú firmuNémethová, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTFPodrobnosti témy0 / --
--
110.
DP
Návrh senzorického riešenia na báze mikrokontroléra s využitím MicroPythonGašpar, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
111.
DP
Návrh skrutkovacej stanice pre montáž napínača
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Váňa, V.
112.
DP
Návrh snímania prevádzkových údajov a fyzikálnych veličín
Važan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.
BP
Návrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
Koleňák, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / --
114.
BP
Návrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
Koleňák, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTFPodrobnosti témy
0 / --
--
115.
BPNávrh spôsobu spájkovania keramických materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Blaško, J.
116.
BP
Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálovKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
117.
BPNávrh spôsobu spájkovania kompozitných materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / --
118.
BP
Návrh spôsobu spájkovania kompozitných materiálovÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
119.BP
Návrh synchrónneho uťahovača skrutiek kolesa automobilu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
120.
BP
Návrh systematického riešenia dvojkusového zápichového brúsenia na otvorových brúskachÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Mihočko, M.
121.
BP
Návrh technológie a parametrov zvárania pre opravu poškodených bronzových odliatkovÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.
BP
Návrh technológie a parametrov zvárania pre opravu poškodených mosadzných odliatkov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Palkech, B.
123.
DP
Návrh testovacieho modelu dynamického systému riadenia pre vývoj algoritmov strojového učenia
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
124.BPNávrh univerzálneho prípravku na ručné vŕtanie otvorov do vybraných súčiastokVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
125.
DP
Návrh univerzálneho upínacieho prípravku
Šimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
126.
BP
Návrh upínacieho prípravku pre strojný zverák
Šimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Klofáč, K.
127.
DP
Návrh virtuálnych prevádzok riadených PLC v software Factory I/O
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2 Botka, L.
Rehák, T.
128.
DP
Návrh výrobnej stratégie vybraného priemyselného podniku na základe systémových implikácií konceptu USZP (ak. rok. 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
129.
BP
Návrh výroby formy pre výrobu lodnej skrutky motorového člna
Šuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTF
Podrobnosti témy
0 / ----
130.
DP
Návrh zariadenia na skúmanie vplyv štruktúry objemovej výplne 3D tlačených dielov na ich pevnosť a pružnosťÚstav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
131.
DP
Návrh zariadenia pre automatické dávkovanie granulátuÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.
BP
Návrh zariadenia pre určovanie orientačnej dĺžky nástrojovej zostavy
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Cverenkár, M.
133.
DP
Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTF
Podrobnosti témy
1 / --
134.BPNávrh zlepšenia času výrobného procesu vstrekovania plastuÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
135.
BP
Návrh zváracieho polohovadla s využitím počítačovej podpory
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
136.
BP
Návrh zváracieho prípravu s využitím počítačovej podporyUrminský, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Glasa, N.
137.
BP
Navrhovanie súčiastok z hľadiska aditívnej výroby
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Polakovič, V.
138.
DP
Neuronova siet na identifikaciu stratenej batožiny
Schreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
139.
BP
Normovanie montážnych operácií
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kopinec, P.
140.
BP
Nove možnosti 3D simulácií výrobných a logistických procesov v programe TecnoMatix Plant SimulationDelgado Sobrino, D. R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
141.
BP
Nové trendy a inovácie vo výrobe výkovkov tvaru krúžkuKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTFPodrobnosti témy1 / 1
142.
DP
Numerická simulácia a analýza vplyvu lisovacej sily na mechanické vlastnosti výliskov z práškov na báze železa
Behúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--