29. 10. 2020  23:26 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Obrábanie na CNC strojoch
Pokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
3 / 1
2.
BP
Obrábateľnosť materiálov pri laserovom mikroobrábaníŠugár, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTF
Podrobnosti témy
1 / --
Vlček, T.
3.
BP
Optické 3D skenovanie a meranie súčiastky v softvéri GOM InspectÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
4.DP
Optimalizácia logistiky v automobilovom priemysle
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
5.
DP
Optimalizácia pre montáž železničných ložískRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Benedikovič, R.
6.DPOptimalizácia procesu CNC konvenčného tlačeniaÚstav výrobných technológií (MTF)I-OAT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Balogh, I.
7.DP
Optimalizácia štruktúry a vlastností povrchovej vrstvy rýchloreznej ocele ožiarením povrchu laserovým lúčom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Holkovičová, S.
8.
DPOptimalizácia výrobného postupu rolovania zámkov pre radiálne ihličkové venceBílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OATMTFPodrobnosti témy
1 / 1
Vacula, L.
9.
BP
Optimalizácia výrobných procesov pomocou softwaru Plant Simulation vo firme Schaeffler
Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Orbitálne zváranie austenitickej koróziivzdornej ocele
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTFPodrobnosti témy1 / -- Nyeki, N. A.