20. 10. 2020  14:44 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
PHP Restful API pre zber údajov z IOT zariadení
Střelec, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.BPPID regulátor na báze neurónových sietí pre PLC S7-1200Kopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Ruchovanský, O.
3.
BP
Počítačová podpora navrhovania technologických postupov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
4.
BP
Počítačová podpora návrhu a výroby tvarovo zložitej súčiastky
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
4 / -- Ikrényi, F.
Valachovič, T.
Málik, J.
Tariška, E.
5.
DP
Počítačová simulácia opotrebenia rezného nástroja
Necpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.
DP
Pohyb robota po vodiacej čiare tvorenej vodičovi s elektrickým prúdom
Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
7.
DP
Pórovistosť meraná pomocou CT zariadenia v súčiastkach vyrobených 3D tlačov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
DP
Porovnanie mäkkého a tvrdého spájkovania potrubných rozvodov z medených rúrok
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTFPodrobnosti témy1 / -- Ďurmek, A.
9.
DP
Porovnanie modulov pre aditívnu výrobu v programoch Fusion 360 a PowerMill
Kuruc, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1
10.
BP
Porovnanie reverzného inžinierstva v programoch Fusion 360 a PowerShapeKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Štefek, G.
11.
DP
Porovnanie rôznych metód delenia konštrukčných ocelí v spoločnosti DDO s.r.o.
Kuruc, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTFPodrobnosti témy0 / 1--
12.
BP
Porovnanie vlastností skúšobných telies vyrobených z ABS dvomi technológiami
Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kunkelová, G.
13.
BP
Posúdenie bezpečnosti práce na vybranom pracovisku
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBEMTF
Podrobnosti témy
3 / 2
Režná, T.
Beňovský, S.
Grmanová, K.
14.BP
Posúdenie modelovej situácie procesu spájania konštrukčných komponentov z technologického a ekonomického hľadiska
Kostolný, I.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bobček, L.
15.BPPosúdenie možností znižovania pórovitosti kompaktov z práškových zmesí s využitím numerickej simulácie
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.BP
Posúdenie rizík vybraných technických zariadení
Martinka, J.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
17.DPPosúdenie účinnosti sorpčných materiálov pre odstraňovanie ropných látok z vôdSirotiak, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1
18.
BP
Potravinový odpad - analýza spotrebiteľského správania a možnosti predchádzania jeho vzniku
Šefčovičová, K.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBEMTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Použitie rozvetvených regulačných obvodov
Flochová, J.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
20.
BP
Požiarna bezpečnosť materiálov pre aditívnu výrobu
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
21.BP
Predikcia vplyvu lisovacej sily na mechanické vlastnosti výliskov z práškov na báze železa
Behúlová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
22.
DPPriame spájkovanie keramiky SiC s aktívnou spájkou typu Sn-Ag-Sb-TiÚstav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTF
Podrobnosti témy
1 / -- Šimek, P.
23.
DP
Proces tvorby akceptačných testov pre vybraný produkt
Tanuška, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Pavlíková, L.
24.
BP
Progresívne technológie modifikácie povrchov biomedicínskych komponentov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
DP
Projektový návrh pracoviska na výrobu betónových blokov v podmienkach spoločnosti J&M Slovak s.r.o
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy1 / 1