15. 10. 2019  5:37 Terézia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 5

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPSignalizácia narušenia priestoruMasárová, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Preložník, D.
2.DPSimulácia linky pre opravu dvojkolesíVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
3.BPSimulácia procesov oblúkového zvárania prostredníctvom virtuálnej realityMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
4.DPSimulácia robotického pracoviska pre manipulačnú operáciuRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti tématu1 / -- Totka, Ľ.
5.DPSimulácia robotického pracoviska pre manipulačnú operáciu vo firme Bizzcom, s.r.o.Delgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
6.DPSimulácia technologického procesu ťahania v simulačnom programe DEFORMSobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
7.DPSimulačné techniky a metódy v obrábaníPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti tématu1 / -- Čuhák, M.
8.DPSledovania vybraných aspektov pri sústružení ťažkoobrobiteľných materiálov vzhľadom na úpravu rezných hrán nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Straka, R.
9.DPSledovania vybraných aspektov pri sústružení ťažkoobrobiteľných materiálov vzhľadom na úpravu rezných hrán nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
10.DPSorpcia fenolu na aktivovaných alternatívnych sorbentochSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Mihelová, M.
11.DPSpájkovanie elektrónovým lúčom s využitím aktívnych spájkovacích zliatinKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Pluhár, A.
12.DPSpájkovanie keramických materiálov hybridným spôsobom laser/ultrazvukKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Meluš, T.
13.BPSpájkovanie koroziivzdornej ocele s meďou tvrdými spájkamiHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
14.DPSpoločensky zodpovedný marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikuVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
15.BPSpôsoby upínaniaPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti tématu1 / -- Bíly, J.
16.DPStrategický manažment priemyselných podnikov v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založeného na stratégii "výhra-výhra" (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti tématu0 / 2--
17.DPStrategický manažment priemyselných podnikov v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založeného na stratégii "výhra-výhra" (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti tématu0 / 2--
18.BPStroje a nástroje pre rotačné ultrazvukové obrábanieKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Backo, P.
19.BPSystémy monitorovania parametrov oblúkových metód zváraniaMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Gracik, T.