13. 8. 2020  1:59 Ľubomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 5

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Zameranie
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Senzorické vybavenie výrobných zariadeníMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
BP
Signalizácia narušenia priestoru
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Preložník, D.
3.
DP
Simulácia a optimalizácia procesu výroby
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
DP
Simulácia linky pre opravu dvojkolesí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Simulácia obmedzenia dopravy svetelnou signalizáciouÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
6.
DP
Simulácia procesu pracoviska s kolaboratívnym robotom vo firme BizzcomÚstav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1--
7.
DP
Simulácia robotického pracoviska pre manipulačnú operáciu
Ružarovský, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.
DP
Simulácia robotického pracoviska pre manipulačnú operáciu vo firme Bizzcom, s.r.o.Delgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
9.
DP
Simulácia technologického procesu ťahania v simulačnom programe DEFORM
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
DPSimulacia vyrobnych procesov vo vybranej spolocnosti v programe Witness
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.BPSimulácia výroby bŕzdČerveňanská, Z.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.DP
Simulačné techniky a metódy v obrábaní
Peterka, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
13.
BP
Skúmanie mikroštruktúry zliatin na báze Zn
Gabalcová, Z.Ústav materiálov (MTF)B-MI--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Skúmanie modálnych vlastností vlnovodov pre ultrazvukom podporované technologické procesyKolíková, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Skúmanie subštruktúry ledeburitickej ocele po kryogénnom spracovaní
Ústav materiálov (MTF)I-MI--MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
16.
DizP
Skúmanie trvanlivosti rezných nástrojov
Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
DPSledovania vybraných aspektov pri sústružení ťažkoobrobiteľných materiálov vzhľadom na úpravu rezných hrán nástrojovVopát, T.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DP
Sledovania vybraných aspektov pri sústružení ťažkoobrobiteľných materiálov vzhľadom na úpravu rezných hrán nástrojov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BPSledovanie spôsobilosti meradiel v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Lestyánszka Škůrková, K.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
20.
DP
Smart House - ovladanie zariadeni pomocou railduina
Važan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Gažo, J.
21.
DP
Softvérovo definované siete v koncepte Industry 4.0Kebísek, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
22.DP
Sorpcia fenolu na aktivovaných alternatívnych sorbentoch
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DP
Spájkovanie elektrónovým lúčom s využitím aktívnych spájkovacích zliatinÚstav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.DP
Spájkovanie keramických materiálov hybridným spôsobom laser/ultrazvuk
Koleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
25.
BP
Spájkovanie koroziivzdornej ocele s meďou tvrdými spájkami
Hodúlová, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Spájkovanie supravodivých pások bezolovnatými spájkami pri použití rôznych tavív
Ústav materiálov (MTF)B-MI--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
27.DizP
Spevnenie povrchu produktov aditívnej výroby pomocou laserového lúča
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTFPodrobnosti témy0 / ----
28.
DizP
Spevnenie povrchu produktov aditívnej výroby využitím termodifúznej metódy
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
29.
DP
Spoločensky zodpovedný marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy0 / ----
30.
BP
Spoločensky zodpovedný marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku (produktov) (ak. rok 2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
31.
BP
Spôsoby upínania
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
BP
Stabilizácia kývania bremena žeriava pomocou prídavnej hmotyNaď, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Stabilizácia polohy inverzného kyvadla
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTFPodrobnosti témy0 / --
--
34.BPStanovenie fyzikálno-technologických vlastností zliatiny typu Sn-BiÚstav materiálov (MTF)
B-MI
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
35.BPStanovenie použiteľnosti materiálu S355JR na skrutky určené pre uchytenie koľajnícÚstav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.BP
Stanovenie príčin poškodenia hriadeľa prevodovky dopravníka
Ústav materiálov (MTF)B-MI--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.DPStrategický manažment priemyselných podnikov v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založeného na stratégii "výhra-výhra" (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Horváthová, A.
38.DP
Strategický manažment priemyselných podnikov v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založeného na stratégii "výhra-výhra" (pre ak. rok 2019/2020)
Sakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
39.
DP
Strategický manažment priemyselných podnikov v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založeného na stratégii "výhra-výhra" (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
40.
DizP
Stratégie vzdelávania v kontexte Manažmentu 4.0
Cagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
41.
BP
Stroje a nástroje pre rotačné ultrazvukové obrábanieÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
42.
DP
Súčasné možnosti uplatnenia koncepcie Industry 4.0 (2020/2021)Hrablik Chovanová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
43.
DP
Systematický návrh riešenia na zabezpečenie udržateľnosti pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 1
44.
BP
Systematický prístup k tvorbe PLC programov vo vyučovacom proceseÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
45.
BP
Systémy monitorovania parametrov oblúkových metód zvárania
Marônek, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--