29. 10. 2020  23:37 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Technologické riešenie bimetalických konštrukčných uzlov častí kotlov na spaľovanie odpadovSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
DP
Teplotný logger s využitím ESP32
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTF
Podrobnosti témy
1 / 2
3.
DP
Termoregulacny obal na inzulinovu pumpuAbas, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Tvorba dráh pre obrábanie v programe Autodesk Fusion 360
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Švarba, B.
5.
BP
Tvorba e-learningovej podpory pri návrhu kabelových zväzkov
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
BP
Tvorba e-learningových materiálov pre predmet Rezné nástroje
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
3 / 2
Matej, L.
Lukáč, P.
Planeta, L.
7.
BPTvorba e-študijných materiálov pre predmet Konštruovanie s podporou PC ( 2D objekty)
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZSMTFPodrobnosti témy
1 / --
8.
BPTvorba e-študijných materiálov pre predmet Konštruovanie s podporou PC (3D objekty)
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Tvorba kinematiky a simulácie 3D modelov v programe TecnoMatix Plant SimulationÚstav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTF
Podrobnosti témy
1 / --
Rendeková, T.
10.
BP
Tvorba príručky pre pracovné pozície "plánovanie výroby" v podniku Schaeffler s r.o.Hrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Baran, L.
11.
BP
Tvorba virtuálneho modelu na edukačné účely v oblasti automatizacie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Tvorba výkresovej dokumentácie v programe Autodesk Fusion 360
Kuruc, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
BP
Tvorba zostáv v programe Autodesk Fusion 360Kuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Burza, P.