26. 5. 2019  15:00 Dušan
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPTechnológia ultrazvukového obrábaniaPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
2.DizPTechnologické aspekty inovácie výroby zápustkových výkovkov z neželezných kovov pre automobilový priemyselKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPTechnológie renovácie kovacieho náradiaŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
4.DPTepelná stabilizácia supravodivých pások pre obmedzovače skratových prúdovPekarčíková, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Stanovičová, S.
5.DizPTepelná stabilizácia vysokoteplotných supravodivých pások pre použitie v obmedzovačoch skratových prúdovPekarčíková, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / ----
6.DizPTepelné vznietenie horľavých kvapalín na horúcich povrchochBalog, K.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)D-INBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPTermogravimetrická analýza termicky upraveného drevaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
8.BPTriedenie objektov robotickým ramenom na základe farbyĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Sedlák, D.
9.DPTvárnenie zváraných polotovarovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Majtánová, L.
10.DPTvorba a riadenie hodnoty/imidžu značky v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tonhajzerová, M.
11.BPTvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLANémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy3 / 3 Krajčovič, F.
Červenka, S.
Škodáček, P.
12.BPTvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLANémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZMTFPodrobnosti témy0 / 2--
13.BPTvorba meracieho plánu v softvére CalypsoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 2 Gála, R.
14.BPTvorba MM učebnice pre odborný predmetBožek, P.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 3--
15.DPTvorba systému integrovanej marketingovej komunikácie v priemyselnom podniku (2019/2020)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Chnapko, I.
16.DPTvorba vizualizácie procesu pre vybranu firmuNémethová, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Chovanec, J.
17.DPTvorba značky priemyselného podniku prostredníctvom PR aktivít (2019/2020)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Korba, K.