22. 5. 2019  9:27 Júlia, Juliana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPUdržateľná právna stratégia v slovenských priemyselných podnikoch (2019/2020)Császár, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPUdržateľný marketingový mix ako súčasť marketingovej stratégie udržateľného rozvoja priemyselného podnikuPrajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy2 / 1 Vojtas, M.
Španková, D.
3.BPUltrazvukové spájkovanieKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Sýkora, P.
4.BPUplatnenie metódy 5S v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Lestyánszka Škůrková, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ukropec, M.
5.BPUplatnenie metódy 8D v HKS Forge, s.r.o. Trnava (pre ak. rok 2019/2020)Lestyánszka Škůrková, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Paulenová, D.
6.BPUplatnenie štatistickej regulácie v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Lestyánszka Škůrková, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Rychtáriková, I.
7.BPUplatnenie štatistických metód v manažérstve kvality v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Lestyánszka Škůrková, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gálisová, A.
8.BPUplatňovanie metodiky Six Sigma v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Kučerová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Matulová, K.
9.BPUplatňovanie nástrojov manažérstva kvality vo vybranom podniku (2019/2020)Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ngová, M.
10.DPUrčenie aktivačnej energie polarizačných mechanizmov vo vybraných polymérných materiálochLabaš, V.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Púchovský, D.
11.BPUvoľňovanie oxidov uhlíka pri spaľovaní biomasyRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Bôrik, A.