17. 10. 2019  19:55 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 5

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPVariabilita výsledkov merania drsnosti povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPVariabilita výsledkov merania kruhovitosti na kruhomereGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPVirtuálny model modulárneho robotického systému (MRS) na báze kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / -- Lehotský, J.
4.DPVizualizácia štandardov systémov manažérstva kvality pomocou modelu siete Malého svetaPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Solik, M.
5.BPVizualizácia textúry povrchuGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPVplyv dĺžky kroku skenovania na vyhodnocovanie tolerancií polohy pri meraní na SMS.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPVplyv drsnosti povrchu zliatiny Al-Li na vlastnosti laserom vyhotovených zvarových spojovMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Šugra, F.
8.DPVplyv externého tepelného toku na podlahové krytinyRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Bathó, M.
9.BPVplyv geometrie rezného klina na profil drsnosti sústruženého povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPVplyv hĺbky rezu na profil drsnosti sústruženého povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPVplyv hustoty vnútornej štruktúry v procese metódy FDM na rozmerovú presnosť vybranej súčiastkyMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Blaha, J.
12.BPVplyv NC dráh na rýchlosť posuvu pri frézovaníVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / -- Jakubička, M.
13.DPVplyv oscilácie elektrónového lúča na vlastnosti zvarových spojov z Al-Li zliatinyUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPVplyv posuvu na profil drsnosti sústruženého povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPVplyv povrchovej úpravy dreva na kritický tepelný tokRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
16.BPVplyv priemeru guličky snímača na vyhodnocovanie tolerancií polohy pri meraní na SMS.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPVplyv reverzného modelovania na kvalitu 3D modeluBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kuchárik, J.
18.BPVplyv reznej rýchlosti na profil drsnosti sústruženého povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPVplyv rýchlosti skenovania na vyhodnocovanie tolerancií polohy pri meraní na SMS.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPVplyv technologických pohybov elektrónového lúča na vlastnosti zvarových spojovUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPVplyv úpravy povrchu zliatiny Al-Li na pórovitosť zvarových spojov vyhotovených laseromMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPVplyv úpravy zvarových plôch plazmovým rezaním na vybrané vlastnosti zvarových spojov z koróziivzdornej oceleUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Nyeki, N. A.
23.DPVplyv veľkosti mikrogeometrie rezných hrán na opotrebovanie rezných nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Petráš, T.
24.DPVplyv veľkosti polomeru zaoblenia rezných hrán nástrojov na drsnosť povrchu pri frézovaníVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
25.DPVplyv veľkosti zaoblenia rezných hrán nástrojov na rezné sily pri frézovaní austenitickej nehrdzavejúcej oceleŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
26.DPVplyv vytvorenia základného súradnicového systému na vyhodnocovanie tolerancií polohy pri meraní na SMS.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Molnár, M.
27.BPVybrané matematické funkcie a ich transformácia do tropickej matematikyMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
28.DPVyhodnocovanie pórovitosti hliníkových dielov pomocou CT zariadenia.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Čmela, M.
29.DPVyhodnocovanie pórovitosti plastových dielov pomocou CT zariadenia.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Sobčák, D.
30.BPVýpočet kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTFPodrobnosti témy0 / ----
31.BPVýroba a brúsenie rezných nástrojov a úprava reznej hranyVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / -- Filo, J.
32.BPVýroba presných dier pomocou technológie Fused Deposition ModellingMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Madaj, M.
33.BPVýroba súčiastok prostredníctvom 3D tlače kovovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Bitter, M.
34.BPVýroba závitovPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy3 / -- Bučko, B.
Chovanec, M.
Vyskoč, K.
35.DPVýskum beztavivového spájkovania kovokeramických kompozitov s využitím ultrazvukovej energieKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
36.DPVýskum interakcií na rozhraní spájkovaného spoja keramika/kompozitKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
37.DPVýskum vplyvu technologických parametrov pri ťahaní bezšvových rúr s podporou numerickej simulácieSobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Masár, P.
38.DPVýskum vybraných termoplastických materiálov a ich vplyv na rozmerovú presnosť vybranej súčiastky v procese technológie Fused Deposition ModelingMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Nguyen, D.
39.DPVýskum zvárania koróziivzdornej ocele a Cu laserovým lúčomKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Harsányiová, J.
40.DPVýskum zvárania Ni a Ti elektrónovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Škoviera, R.
41.DPVysokorýchlostné obrábaniePeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / ----
42.BPVytvorenie aplikácie na návrh a výpočet častí vtokovej sústavy pre gravitačné liatieBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
43.BPVytvorenie e-learningových modulov pre inovované vzdelávanie v laboratóriu pneumatického riadeniaMatúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Poláčik, M.
44.DPVytvorenie internetového portálu pre zavádzanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Ravas, B.
45.BPVytvorenie metamodelu black-box funkcie na predikciu výrobných cieľovČerveňanská, Z.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
46.DPVytvorenie SSRS (SQL server reportiSSng services) reportov v rámci linky FESTOVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
47.DPVyužitie AOP pri odstraňovaní organického znečisteniaSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Balková, L.
48.DPVyužitie CA technológií pre vybraný tvarovo-zložitý výrobokPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy2 / -- Kurtulík, A.
Líška, J.
49.DPVyužitie CA technológií pri návrhu a výrobe pre vybrané úžitkové zariadeniePeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Šatka, F.
50.BPVyužitie CA technológií pri návrhu a výrobe vybranej súčiastkyPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTFPodrobnosti témy8 / -- Kolibjár, M.
Drmlík, Ľ.
Mazúr, L.
Mejía, A.
Maliarik, O.
Lesay, S.
Rubaninský, N.
Gábriš, A. I.
51.DPVyužitie CA technológií pri návrhu technologického robotického pracoviskaPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / -- Repa, R.
52.BPVyužitie digitálnych nástrojov rozšírenej a virtuálnej reality vo výrobnom podnikuHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / -- Pavlík, A.
53.BPVyužitie informačných technológií v riadení vzťahov so zákazníkmi (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy2 / 1 Hargaš, J. F.
Siroma, J.
54.BPVyužitie lúčových technológií spájkovania koroziivzdornej ocele s meďouKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
55.DPVyužitie manifestu humanistickej ekonomiky profesora Ivana Halušku pri návrhu systému odmeňovania zamestnancov priemyselných podnikov (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
56.DPVyužitie manifestu humanistickej ekonomiky profesora Ivana Halušku pri návrhu systému odmeňovania zamestnancov priemyselných podnikov (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
57.DPVyužitie modelovania a simulácie procesu obrábania na stanovenie vhodnej rektifikačnej metódy rezných nástrojovNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
58.DPVyužitie modelovania a simulácie procesu obrábania v súvislosti s predikciou trvanlivosti rezných nástrojovNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
59.DPVyužitie počítačovej podpory pri výrobe a kontrole rozmerov hrdla plynomera v spoločnosti Klimstahl s.r.o.Görögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Nikodem, M.
60.BPVyužitie strojového učenia pri analýze dátBudjač, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
61.BPVyužitie technológií spájkovania kompozitných a keramických materiálov v praxiKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
62.DPVyužitie uhlikatých materiálov ako sorbentov pri odstraňovaní kontaminantov z odpadových vôdPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / -- Kosár, L.
63.BPVyužitie vysokorýchlostných kamier vo zváraníMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
64.BPVyužitie zdielanej ekonomiky v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (2019/2020)Šarmír, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / ----
65.BPVyužitie zváraných a spájkovaných spojov z koroziivzdornej ocele s meďou v praxiHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
66.DPVývoj a implementácia systému sledovania výrobyKopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Lenkavský, R.