20. 5. 2019  20:41 Bernard
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPV prostredí WEB SERVER (HISTORIAN SERVER PCS 7) vytvoriť „Prehľadové schémy a grafy“Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
2.BPVariabilita výsledkov merania kruhovitosti na kruhomereGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPVariabilita výsledkov merania kruhovitosti na súradnicovom meracom strojiGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kováčik, D.
4.DPVávrh a implementacia vizualizacie technologie pre vybranu stavbu v riadiacom systeme DCU control system platformNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Lušťoň, P.
5.BPVedenie ľudí a motivácia podriadených v práci manažéra vo vybranom priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy2 / 1 Hírešová, M. K.
Danihelová, M.
6.DPVekovo diverzifikovaná pracovná sila ako výzva pre manažment ľudských zdrojov (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hebertová, V.
7.DizPViacprvkové diboridové vrstvy pre vysokoteplotné aplikácieMikula, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / ----
8.BPVirtuálny model modulárneho robotického systému (MRS) na báze kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Ďurica, J.
9.BPVirtuálny model viacosového robota s využitím kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Rehák, T.
10.DPVizualizácia vybrených parametrov z RJ automobiluNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Gerthofer, M.
11.BPVizualizácia vybrených parametrov z RJ automobiluNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Hornáček, D.
12.DPVlastnosti gumárenských zmesí s obsahom zeolitovBošák, O.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gubrický, M.
13.BPVlastnosti laserom zváraných oceľových plechovKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Gunda, M.
14.BPVlastnosti povrchových vrstiev obrobku a ich hodnotenieŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
15.BPVoľba obrábacieho stroja pre brúsiace operácie na danej súčiastkeBučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Kochan, M.
16.BPVoľba obrábacieho stroja pre sústružnícke operácie na danej súčiastkeBučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Paulovič, A.
17.DPVply vyvažovania rezných nástrojov na proces obrábaniaPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 2--
18.DPVplyv defektov žiarového povlaku na kvalitu finálneho povrchu ťahaného drôtuGogola, P.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Špaček, L.
19.BPVplyv drsnosti povrchu základných materiálov na priľnavosť PVD povlakovZacková, P.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kotrus, A.
20.DPVplyv Fe-Zn zliatinovej vrstvy na vlastnosti drôtov z vysoko-uhlíkových ocelí počas ťahaniaGogola, P.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Suchánek, H.
21.DPVplyv hustoty vnútornej štruktúry v procese metódy FDM na rozmerovú presnosť vybranej súčiastkyMilde, J.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Blaha, J.
22.BPVplyv kontaktného elektrického odporu na ohrev materiálov v procese bodového odporového zváraniaBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZMTFPodrobnosti témy1 / -- Dúbravský, T.
23.DizPVplyv legujúcich prvkov na vybrané vlastnosti nanokompozitných povlakovČaplovič, Ľ.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / ----
24.DPVplyv ochrannej známky na hodnotu priemyselného podniku (ak.r. 2019/2020)Šefčíková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
25.DPVplyv orientácie prúdenia kyslíka na lineárnu rýchlosť horenia usadeného prachuBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kozák, T.
26.DPVplyv oscilácie elektrónového lúča na kvalitu zvarových spojov vyhotovených z Ni zliatinŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Klempová, L.
27.DPVplyv parametrov depozície na vybrané vlastnosti vysokotvrdých povlakovSahul, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gavenda, A.
28.DPVplyv parametrov rezania na deformačný proces v koreni trieskyPokorný, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 2--
29.DPVplyv parametrov zvárania STTIr na vlastnosti zvarových spojov termoplastovSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Petrek, J.
30.DizPVplyv pasivačných TiO2 obálok na mechanické vlastnosti Ti pripraveného práškovou metalurgiou.Balog, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / ----
31.DizPVplyv pasivačných TiO2 obálok na mechanické vlastnosti Ti pripraveného práškovou metalurgiou.Balog, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDxAMTFPodrobnosti témy0 / ----
32.DPVplyv plnív na mechanické vlastnosti plastových kompozitovPašák, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Garai, V.
33.DPVplyv povrchovej úpravy dreva na kritický tepelný tokRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
34.DPVplyv stratégií merania na súradnicovom meracom stroji na presnosť meraných hodnôtMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Valach, L.
35.DPVplyv stratégií merania na súradnicovom meracom stroji na presnosť meraných hodnôtMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / 1--
36.BPVplyv technologických parametrov austenitizácie na mikoštruktúru a tvrdosť zakalenej ocele 100Cr6Grgač, P.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Hollý, M.
37.DPVplyv technológií zvyšovania životnosti nástroja na opotrebovaniePokorný, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Marek, A.
38.DPVplyv tepelného spracovania na vlastnosti zvarových spojov zliatiny AlLi vyhotovených laserovým zváranímMarônek, M.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Kováč, J.
39.DPVplyv viacnásobných opráv na mechanické vlastnosti zvarových spojov ocelí používaných vo firme STAKOTRA MANUFACTURINGKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Segeš, T.
40.DPVplyv voľby utopického bodu na cieľové parametre multikriteriálnej optimalizácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gergelová, H.
41.DizPVplyv mikroštruktúry a fázového zloženia na koróznu odolnosť zliatin pre žiarové pokovovanieKusý, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
42.BPVýber vhodného optického vyhodnocovacieho systému pre výstupnú kontrolu spojkového ložiskaHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Macánek, J.
43.DPVybrané aspekty bezpečnostného a environmentálneho manažérstva vo vybranej spoločnostiRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Antalová, N.
44.BPVýmena vertikálneho vzduchového piestu za servo pohon v spoločnosti Schaeffler s.r.o.Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Spevák, R.
45.BPVýpočet kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
46.DPVypracovanie bezpečného pracovného postupu v podniku Lear CorporationBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kutláková, R.
47.DPVypracovanie školiaceho materiálu pre vstupné školenie BOZP zahraničných pracovníkov v podniku Lear corporation.Bartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
48.DPVypracovanie školiacich materiálov pre servisných technikov pri manipulácií s bremenami Balog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hrnčiar, J.
49.DizPVýskum vzniku vibrácií pri strojnom obrábaní na báze inerciálneho meracieho systémuBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)D-VZASMTFPodrobnosti témy0 / 2--
50.DizPVýskum príčin vzniku geometrických odchýlok s využitím metrologických systémov pri výrobe bezšvíkových rúr ťahaných za studenaMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
51.DizPVýskum stálosti geometrických rozmerov využitím metrotomografieMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
52.DPVýskum vplyvu technologických parametrov pri ťahaní bezšvových rúr s podporou numerickej simulácieSobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
53.DizPVýskum vybraných charakteristík procesu rezaniaPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
54.DizPVýskum vybraných technologických uzlov pri výrobe valcovaných rúr v Železiarňach Podbrezová a.s. s využitím numerickej simulácieParilák, Ľ.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
55.DPVysokoposuvové obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Augustovič, B.
56.BPVytvorenie jednotného reportingového prostredia pre efektívne využitie dátLestyánszka Škůrková, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Balážová, C. E.
57.BPVytvorenie katalógu chýb v procese frikčného zváraniaLestyánszka Škůrková, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kuťka, V.
58.BPVytvorenie komplexnej dokumentácie BOZP pre externých dodávateľov na zaistenie bezpečnosti práce na stavbáchSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gajdošík, J.
59.DPVytvorenie SCADA obrazoviek použitím Wonderware Situational Awareness knižnice (SAL) v rámci filozofie ISA-101 štandarduVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pekar, R.
60.DPVytvorenie webového prostredia pre základné spracovania a pred-analýzu rýchlej variability v pozorovaniach družicou XMM-NewtonDobrotka, A.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Polák, P.
61.DPVyužitie aktuálnych trendov marketingovej komunikácie v prezentácii značky produktu (značky podniku) na trhu (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy2 / 2 Šabo, M.
Otrísal, E.
62.DPVyužitie aktuálnych trendov marketingovej komunikácie v prezentácii značky podniku na trhu (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 2 Zöldfayová, J.
63.DizPVyužitie Big Data pri riadení komplexných procesov priemyselných podnikovKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti témy0 / ----
64.DPVyužitie CA technológií a návrh montáže vybraného strojárskeho produktu v podniku PROTHERM PRODUCTION, s.r.o.Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vajla, M.
65.DPVyužitie CAx technológií v podmienkach podniku Metzeler Slovakia s.r.o.Peterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Valentová, A.
66.DPVyužitie CAx technológií v podmienkach podniku JAMP SVORADA s.r.o.Peterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Chovanec, M.
67.BPVyužitie databázovej aplikácie WPad na hromadné spracovanie rozsiahlejších neštruktúrovaných dátSvetský, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
68.BPVyužitie Industry 4.0 v tvárniacich procesochNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Sládková, N.
69.BPVyužitie informačných technológií v riadení vzťahov so zákazníkmi (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Siroma, J.
70.DPVyužitie manifestu humanistickej ekonomiky profesora Ivana Halušku pri návrhu systému odmeňovania zamestnancov priemyselných podnikov (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
71.DPVyužitie manifestu humanistickej ekonomiky profesora Ivana Halušku pri návrhu systému odmeňovania zamestnancov priemyselných podnikov (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
72.DPVyužitie MatLab prostredia na ovládanie vyhodnocovania RBS, ERDA, NRA nameraných dátBezák, P.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
73.DPVyužitie metód operačnej analýzy pri optimalizácií podnikovej dopravy (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Indrišková, L.
74.DPVyužitie metód operačnej analýzy pri optimalizácií podnikovej dopravy (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
75.DPVyužitie metód operačnej analýzy v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
76.DizPVyužitie metód strojového učenia pri vyhodnocovaní signálov v astrofyzikeStrémy, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti témy0 / ----
77.DPVyužitie metódy DOE pri testoch rezných nástrojov v podniku Schaeffler SkalicaGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Čuvalová, L.
78.DPVyužitie modelovania a simulácie procesu obrábania na stanovenie vhodnej rektifikačnej metódy rezných nástrojovNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
79.DPVyužitie modelovania a simulácie procesu obrábania v súvislosti s predikciou trvanlivosti rezných nástrojovNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
80.BPVyužitie nanokompozitov pri odstraňovaní farbív z vodyGerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
81.DPVyužitie nanokompozitov pri odstraňovaní farbív z vodyGerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
82.DPVyužitie nanokompozitov pri odstraňovaní rias z vodyGerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
83.DPVyužitie nástrojov a metód pri riešení konkrétneho problému v priemyselnom podniku (2019/2020)Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
84.BPVyužitie nástrojov personálneho marketingu v riadení ľudských zdrojov (2019/2020)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
85.DPVyužitie nebezpečného odpadu pri odstraňovaní organického znečistenia Fentonovou reakciouSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mončeková, K.
86.DPVyužitie odpadu s obsahom hliníka pre produkciu vodíkaBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Rajtarová, V.
87.BPVyužitie ozónu alebo UV žiarenia pri odstraňovaní farbív z vodyGerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
88.DizPVyužitie prvky Inteligentného mesta v podmienkach priemyselnej praxeCagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 1--
89.DizPVyužitie prvky Inteligentného mesta v podmienkach priemyselnej praxeCagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
90.BPVyužitie Stateflow pri riadení časti výrobnej bunkyJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Belica, A.
91.BPVyužitie Stateflow pri riadení virtuálneho technického zariadeniaJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Kačina, J.
92.DizPVyužitie špecifických metód pri plánovaní v strategickom marketingu v priemyselných podnikochVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / ----
93.DizPVyužitie špecifických metód pri plánovaní v strategickom marketingu v priemyselných podnikochVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / ----
94.BPVyužitie uhlíkatých materiálov ako sorbentov pri odstraňovanie kontaminantov z odpadových vôdBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
95.BPVyužitie verejne prístupných databáz vo finančnom riadení priemyselného podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
96.DPVyužitie virtuálnej reality pri tvorbe inštruktážnych video návodovVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Perencsei, P.
97.BPVyužitie vysokorýchlostných kamier vo zváraníMarônek, M.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
98.DPVyužitie výstupov z  účtovníctva vo finančnom riadení podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
99.BPVyužitie zdielanej ekonomiky v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (2019/2020)Šarmír, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
100.DizPVyužívanie produktov finančného trhu pre financovanie reálnych investícii v podnikovej sféreBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
101.DPVývoj a programovanie riadiaceho algoritmu pre techológiu budovy v RS DCU control system platformNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Pelech, F.
102.BPVývoj riadených grafických aplikácií pre WindowsVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kubiček, S.
103.DizPVývoj vysokopevných precipitačne spevnených komplexných koncentrovaných zliatinLapin, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / 5--