23. 10. 2020  13:36 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPVáha pre úľ a monitoring systém pre včely
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Bánó, J.
2.
BP
Virtuálny katapult
Kotianová, J.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
3.BP
Virtuálny objekt riadenia pre Siemens PLC pre on-line výučbu
Strémy, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
4.
DP
Vlastnosti kovových súčiastok vyrábaných 3D tlačou
Pokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
DPVlastnosti preplátovaných spojov meď - oceľ zvarených elektrónovým lúčomÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTFPodrobnosti témy
1 / --
6.
DP
Vlastností súčiastok vytlačených z kompozitných materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Ižvolt, T.
7.
BP
Vodíkové technológie z pohľadu bezpečnosti a životného prostrediaSoldán, M.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy
1 / 1
8.
BP
Vplyv externého tepelného toku na hmotnostný úbytok pri horení dreva
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBEMTFPodrobnosti témy
0 / --
--
9.BP
Vplyv filtrácie na vyhodnotenie geometrických odchýlok tvaru pri meraní na SMS
Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
DP
Vplyv fokusácie na vlastnosti elektrónovým lúčom zvarených spojov meď - oceľ
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
11.
DP
Vplyv generovania kriviek pretvárnej pevnosti pri ťahaní bezšvových rúr s podporou numerickej simulácie
Sobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
12.
BPVplyv hĺbky rezu na kruhovitosť a drsnosť sústruženého povrchu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kušnierová, K.
13.
DPVplyv orientácie a rozstupu na požiarne riziko elektrických káblovÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kostický, Š.
14.DPVplyv parametrov navárania mobilným laserovým zariadením na vybrané vlastnosti nástrojových ocelíKatedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Koník, M.
15.DP
Vplyv parametrov aditívnej výroby oblúkovým naváraním na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti komponentov z hliníkovej zliatiny AW5087
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bakovka, J.
16.
DPVplyv parametrov zvárania elektrónovým lúčom na vlastnosti preplátovaných zvarových spojov kombinácie meď – austenitická nehrdzavejúca oceľÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
17.BP
Vplyv posuvu na kruhovitosť a drsnosť sústruženého povrchu
Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
18.
DP
Vplyv povrchovej úpravy dreva na kritický tepelný tokÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Rakús, B.
19.
DP
Vplyv premiešania na vlastnosti laserom zvarených spojov meď - oceľ
Kovačócy, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
20.
BP
Vplyv priemeru snímača na geometrické tolerancie polohy pri meraní na SMS
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
21.DizP
Vplyv rektifikácie rezných hrán na trvanlivosť rezných nástrojov pri sústružení ťažkoobrobiteľných materiálov
Peterka, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
22.
DP
Vplyv reverzného geometrického modelovania na geometrické parametre 3D CAD modelu
Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kanta, M.
23.
DPVplyv rezania plazmou na vlastnosti rezaného materiáluUrminský, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy
0 / --
--
24.
BP
Vplyv rôznych technológií delenia materiálu na rozmerové tolerancie komplexnej súčiastky
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
25.
DP
Vplyv rýchlosti posuvu pri brúsení na kvalitu drážok rezných nástrojov
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy
1 / 1
26.
BP
Vplyv rýchlosti skenovania na geometrické tolerancie polohy pri meraní na SMS
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
27.BP
Vplyv technologických parametrov na vlastnosti výtvarkov
Bílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1
28.
BP
Vplyv teploty na zmenu farby vybraných drevín
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Begán, M.
29.
DPVplyv úpravy povrchu zliatiny Al-Li na pórovitosť zvarových spojov vyhotovených laseromMarônek, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Kukan, P.
30.
DP
Vplyv úpravy zvarových plôch rezaním plazmou na zvariteľnosť uhlíkových ocelí
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
31.
DP
Vplyv veľkosti zaoblenia rezných hrán frézovacieho nástroja na rezný proces
Šimna, V.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
DP
Vplyv veľkosti zaoblenia rezných hrán na drsnosť obrobeného povrchu
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
33.
DP
Vplyv veľkosti zaoblenia rezných hrán na opotrebovanie fréz
Vopát, T.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPNMTFPodrobnosti témy
1 / 1
34.
DP
Vplyv vybraných fotopolymérov na rozmerovú presnosť súčiastok v procese technológie DLPMilde, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Pitek, P.
35.
DP
Vyhodnocovanie defektov pomocou CT zariadenia v závislosti od veľkosti voxelu v hliníkových dieloch
Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
36.
DP
Vyhodnocovanie defektov pomocou CT zariadenia v závislosti od veľkosti voxelu v plastových dieloch
Kritikos, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTFPodrobnosti témy0 / 1--
37.
DPVyhodnotenie presnosti vybraných rozmerov bezšvíkových oceľových rúr pomocou 3D digitalizácieMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy
1 / --
Havran, F.
38.BPVýpočet kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
39.
BP
Výroba bezšvových rúr
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Beňo, J.
40.BPVýroba komponentov pre upevnenie LCD panelaJurina, F.Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
41.
BP
Výroba plastových komponentov technológiou vstrekovania do formy
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Stacho, P.
42.
DPVýroba stabilizačných krídeliek k prídavnej palivovej nádrži z lietadla pomocou reverzného inžinierstvaMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Minárik, Š.
43.
BP
Výroba tvarovej súčiastky z plastuPokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
44.
DP
Výroba zápustiek na CNC sústruhu s použitím CAM softvéru EdgecamÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy2 / -- Habšuda, K.
Bodnár, R.
45.
BP
Výroba závitov
Kuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy
1 / 1
46.DP
Výskum procesu prievlačného ťahania rúr za studena využitím FEM simulácie
Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Katona, G.
47.DPVýskum procesu prievlačného ťahania rúr za studena využitím počítačovej simulácie
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
DPVýskum zvárania zliatiny Inconel laserovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
49.DP
Výskum zvariteľnosti koróziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčom v pulznom režime
Hodúlová, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.
DP
Výskum zvariteľnosti koróziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčom v pulznom režime
Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Fojtík, Š.
51.BPVysokopresné metódy obrábania povrchov RTG kryštáľovej optikyÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ferkodič, Š.
52.
DP
Vytvorenie Data Stream platformy pre detekciu anomálií vo výrobnom prostredíÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Mĺkvy, D.
53.
DP
Vytvorenie Data Stream platformy pre získavanie veľkých objemov dát z výrobného procesu
Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy1 / --
54.
DP
Vytvorenie datasetu pre neuronovú sieť na identifikáciu prehreškov
Schreiber, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.
DP
Vytvorenie e-learningových modulov pre inovovanú formu výučby v laboratóriu projektovania výrobných systémov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
56.DP
Vytvorenie mobilnej aplikácie pre smartfóny na riadenie a optimalizáciu ich prevádzky, prediktívnej údržby a opráv
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Využitie aditívnej technológie WAAM
Urminský, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy1 / --
58.
DPVyužitie Big Data analýz pri predikcii vývoja epidemiologickej situácieTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy1 / --
59.
BP
Využitie CNC strojov v stolárstve
Šimna, V.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Tomašovič, R.
60.BP
Využitie lúčových technológií spájania koróziivzdornej ocele s meďou
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
61.
BP
Využitie metód strojového učenia pri kontrole zadaní
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Polák, Š.
62.BPVyužitie vysokorýchlostných kamier vo zváraní
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTEMTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
63.DizP
Vyvažovani rezných nástrojov
Peterka, J.
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
D-STAM
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
64.
DizP
Vyvažovanie rezných nástrojov
Peterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
DP
Vývoj modulárne produkčného systému novej generácieVažan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
66.DPVývoj podprogramov pre aplikáciu pohybujúcich sa zdrojov tepla pri zváraní v programovom systéme ANSYSBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
67.
DP
Vývoj technológií výrobných podnikov budúcnosti
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--