23. 10. 2020  14:16 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Záchrana osôb zo stavebných výkopov
Szabová, Z.
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
2.
DP
Základné prvky virtuálneho uvedenia do prevádzky v programe TecnoMatix Plant Simulation: prípadová štúdia použitím stratégie SiL
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
3.BP
Zavedenie regranulácie plastov do automotive výroby
Hajdu, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPTMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
DPZavedenie UR kolaboratívneho robota do procesu výrobyNémethová, A.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
DP
Zavedenie výroby nového výrobku z plastu v podmienkach spoločnosti JIT Plastic s.r.o
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Sládková, N.
6.
BP
Zber údajov z výrobnej linky data technikou data flow
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.DP
Zefektívnenie medzioperačnej logistiky vo výrobe
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Bolebruch, R.
8.DPZefektívnenie montážnych staníc JLR 462Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1
--
9.
DP
Zefektívnenie montážnych staníc JRL
Važan, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
10.DP
Zefektívnenie montážnych staníc JRL
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
MTFPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPZískavanie striebra z vyradených počítačových klávesníc
Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
12.
DP
Zjednotenie výrobných montážnych liniek za účelom zvýšenia produktivity a redukcie manuálnej práce pomocou robotizácie a automatizácie logistických tokov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Macánek, J.
13.BPZváranie hliníkových zliatin laserovým lúčomBárta, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
14.BPZváranie kombinácií materiálov určených pre lisovanie za tepla a za studena koncentrovaným zdrojom energieSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.
DP
Zváranie nehrdzavejúcej ocele s meďou
Urminský, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
16.
BP
Zváranie preplátovaných spojov laserom
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
17.
DP
Zváranie preplátovaných spojov nehrdzavejúca oceľ - mosadz laserovým lúčom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
18.
BP
Zváranie pulzným a kontinuálnym laserovým lúčomKovačócy, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
MTFPodrobnosti témy1 / --
19.
DPZváranie trimetalu elektrónovým lúčom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
MTF
Podrobnosti témy
1 / --