Jun 22, 2018   9:36 a.m. Paulína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z | Ž | 1 | 2 | 3

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisTUp-to-date trends in intercultural management in industrial enterprises of the Slovak republicCagáňová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 3--
2.DTAlternative financing of LTA in industrial companyTalnagiová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Polacká, V.
3.DTAnalyza a navrh spatnovazobneho riadenia pre bezkontaktny predohrev drotuTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
4.BTAnalýza a návrh využitia e-marketingu ako nástroja pre udržateľnú marketingovú komunikačnú stratégiu v podniku CD - profil s.r.o.Šujaková, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / -- Vašková, V.
5.BTAnalysis of the safety of construction works at heights in a selected companyBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / -- Nemček, M.
6.DTAnalýza bežiaceho programového vybavenia riadiaceho systému a následná zmena podľa požiadaviek zákazníkaTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
7.BTAnalysis of biocompatible metallic materials used in medicineGerhátová, Ž.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Paták, J.
8.BTAnalyses of quality managements documentation in the context of the revision of ISO standards in Műhlbauer, s.r.o., NitraNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / -- Marciňa, M.
9.DTAnalysis of phase transformations in tool steel using experimental and computational thermodynamicsČička, R.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / 1--
10.DTAnalýza mikroštruktúry a mechanických vlastností zvarových spojov Al zliatiny pre letecký priemyselSahul, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / ----
11.BTAnalýza montážnych pracovískLecký, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Čmela, M.
12.BTAnalýza montážnych systémovLecký, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Cesnek, B.
13.BTAnalýza možností generovania modelu modulárneho kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Martinek, K.
14.BTAnalýza možností lineárnych transformácií geometrického dizajnu modelu kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Valuška, J.
15.BTAnalysis of the possibilities of reducing scraps in the company KNOTT, s.r.o. ModraNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / 1 Tekulová, M.
16.BTAnalysis of possibilities of reducing the parallelism of welding equipment brackets in the working cycleDragula, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Jurák, R.
17.BTAnalysis of vapor-deposited aluminium layer on polymer substrateĎuriška, L.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Minarovičová, V.
18.DisTAnalysis, design and verification of control intelligent methods for the energy systemsMichaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)D-AAIPMTFDetails of topic0 / 1--
19.BTAnalysis of knives made of corrosion resistant steelsGrgač, P.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / -- Krutek, M.
20.BTAnalysis of worn inserts made of sintered carbidesGrgač, P.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / -- Petrek, T.
21.BTAnalysis of plated steel tubesGerhátová, Ž.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Milkov, D.
22.BTAnalysis of damaged circular saw bladeGrgač, P.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Néma, M.
23.DTAnalysis of the car headlight bulb damage.Perichta, P.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / 1--
24.DTAnalysis of shunt layers for heat sinking in superconducting tapes used in fault current limitersPekarčíková, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / 1--
25.BTAnalýza prístupov pre stanovenie akustickej impedancie a zvukovej pohltivosti a jej využitie v praxiČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Matušov, D.
26.BTAnalysis of solution claims on selected components in company Protherm Production, Ltd., SkalicaNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / 1 Sprušanský, M.
27.BTAnalýza rizík vybraného vyhradeného technického zariadeniaMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Bathó, M.
28.BTAnalýza rizík z hľadiska BOZP v zbrojných skladochČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Kijovská, M.
29.BTAnalysis of customer satisfaction through 8 D report in the company BROVEDANI Slovakia, s.r.o., GalantaNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / 1 Tonkovič, P.
30.DTAnalýza spôsobilosti procesu a jej aplikácia vo vybranom podniku (ak. rok 2018/2019)Lestyánszka Škůrková, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
31.BTAnalysis capabilities of the manufacturing process in selected companyNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / 1 Šimko, V.
32.BTAnalýza súčasneho stavu systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek novelizovaných noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016Mĺkva, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic0 / ----
33.BTAnalýza technologických parametrov pri ťahaní oceľových bezšvových rúr za studena využitím CA technológiíKapustová, M.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Ježík, P.
34.BTAnalýza technologických podmienok pri výrobe bezšvíkových rúr ťahanímMartinkovič, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / 1 Beňo, J.
35.DTAnalýza toku materiálu pri ťahaní bezšvíkových rúr za studena pri použití rôznych technológií ťahania s využitím počítačovej tomografie v podmienkach Železiarne Podbrezová, a.s.Šugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / ----
36.DTAnalýza toku materiálu pri ťahaní bezšvíkových rúr za studena pri použití rôznych technológií ťahania s využitím počítačovej tomografie v podmienkach Železiarne Podbrezová a.s.Ridzoň, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Vetrák, M.
37.DTAnalysis / choice of conditions / assumptions for building a flexible production system (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
38.DisTAnalysis of the impact of the new generation of employees (generation Z) on enterprise performanceČambál, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / ----
39.DisTAnalysis of the impact of the new generation of employees (generation Z) on enterprise performanceČambál, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PPPPMTFDetails of topic0 / ----
40.BTAnalyses of the use of statisticals scrutineering methods in check-in input in company Hella Innenleuchten System, s.r.o., BratislavaNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / 1 Greguštobires, L.
41.DTAnalýza vyváženosti montážnej linky dvojhmotnostných zotrvačníkov L2 s cieľom optimalizovať čas vo firme ZF Slovakia, a.s. v TrnaveDelgado Sobrino, D. R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / 1--
42.DTAnalýza vzoriek z ocele X12Cr5Mo0,5 pripravených aditívnou technológiou MIG/MAG - CMTKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / ----
43.BTAnalysis of reducing claims number on the production line ABBO Finland in company Tesla VsetínNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / -- Fojtík, Š.
44.DTAnalysis of residual stresses in large-diameter bearingsČaplovič, Ľ.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / 1--
45.DTAnalysis of hot-dip coatings on steel substrate after cold deformationGogola, P.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / 1--
46.DTAPEX databázová aplikácia úloh pre oddelenie Engineering-u v G+D Mobile SecurityTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
47.BTAplikácia CAx technológií v podmienkach spoločnosti Muehlbauer Technologies s.r.o. NitraGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic2 / 2 Denko, M.
Ondrejmiška, D.
48.DTAplikácia FMEA v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Lestyánszka Škůrková, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
49.DisTApplication of methods of material structure quantitative analysis for cold deformation processesMartinkovič, M.Institute of Production Technologies (MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / 1--
50.DTApplication of quality management methods due to making better of production processesPauliková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Petrášová, K.
51.DTApplication of quality management methods due to decreasing of unconformities in production plantPauliková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Brlej, T.
52.DTApplication of quality management methods due to increasing of competetiveness in production organisationPauliková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
53.DTAplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov (ak. rok 2018/2019)Lestyánszka Škůrková, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
54.DisTApplication of Method of Business Process Reengineering in the Company PracticeBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
55.DTApplication of the 5S Method in the industrial enterprisesMĺkva, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
56.BTApplication for editing ANSYS APDL filesĎuriš, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Roman, T.
57.BTAplikácia pre úpravu vstupných APDL súborov programu ANSYSĎuriš, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / ----
58.DTAplikácia princípov Age manažmentu v podmienkach priemyselného podniku v kontexte so sociálnym pilierom USZP (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / ----
59.DTAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Podešva, P.
60.DTAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
61.DTAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / ----
62.DTAplikácia Simatic PCS 7 na riadenie simulovaného modeluGese, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
63.DisTApplication of foresight for innovation processes in the enterprise sectorBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 2--
64.BTAplikácia zabezpečujúca prenos dát zo silomera Sauter FH50 do PC v prostredí LabViewĎuriš, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Burčiar, F.
65.DisTApplying of technical eco-labelling instruments in the scope of integrated product policyRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFDetails of topic0 / ----
66.BTArchiving data from the production line using the LibNoDave libraryNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Vogel, T.
67.DisTAsymptotic properties of dynamical systems with quasi-derivativesPalumbíny, O.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)D-AAIPMTFDetails of topic0 / 1--
68.DTAutomatická výmena čeľustí v upínači robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / 1--
69.DTAutomatizácia hodnotenia mikroštruktúry materiálu s využitím metód číslicového spracovania obrazuVaský, J.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
70.BTAutomation of machine toolsPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Goliáš, D.
71.DTAutomation of drainage of waste water in productionMišútová, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
72.DTAutomatizácia tvorby simulačného modelu procesov tavného zvárania v jazyku APDL programu ANSYS.(2017/2018)Babalová, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
73.DTAutomatizácia vizuálnej kontroly dielov pomocou kamerového systémuTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
74.DTAutomatizácia vybraných funkcií bytového domuVažan, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
75.DTAutomatizovaný hydroponický systémNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
76.DisTAutonomous real-time control and navigationStrémy, M.Advanced Technologies Research Institute (MTF)D-AAIPMTFDetails of topic0 / ----
77.DTBezpečnosť dodávok a dodávateľských reťazcov - dôležitá oblasť medzinárodnej a národnej bezpečnostiKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
78.BTBezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupineRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Malíšek, A.
79.DTBezpečnostné aspekty stabilných hasiacich zariadení pre vysokonapäťové transformátoryRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
80.BTBezpečnostné a environmentálne aspekty hnedých polí vo vybranom intraviláneRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
81.DTBezpečnostné a environmentálne aspekty starých environmentálnych záťaží vo vybranom intraviláneRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
82.DTBezpečnostné a environmentálne označovanie v automobilovom sektoreRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Jankovič, L.
83.BTBezpečnostné požiadavky pre činnosti vykonávané vo výškach a nad voľnou hladinouBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Bednáriková, M. Z.
84.DisTBig Data - knowledge discovery from heterogeneous data stores for process controlTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)D-AAIPMTFDetails of topic0 / 2--
85.BTBoronizing and study of structure of borided sintered carbidesHudáková, M.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Slnek, D.
86.BTBuilding an attractive employer's brand in an industrial enterpriseVaňová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / -- Cagala, M.
87.DTControlling of product in intustrial companyTalnagiová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Bubák, B.
88.BTTime analysis of assembly process of CNC lathe Index ABC in GEMATECH, s.r.o.Matúšová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Režný, M.
89.BTDatabázová aplikácia v prostredí web pre distribučnú firmuNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Malý, D.
90.DTDátová integrácia simulátora Witness s vybraným MES systémomVažan, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
91.DisTDeep learning in systems identificationSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)D-AAIPMTFDetails of topic0 / ----
92.DTDegradácia farbív z odpadových vôdBlinová, L.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
93.DTDekolorizácia odpadových vôd s využitím ozónuGerulová, K.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
94.BTDekolorizácia odpadových vôd s využitím ozónuGerulová, K.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / ----
95.BTDigitalizácia analógových údajovBožek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Šácha, P.
96.BTDobrovoľný reporting organizácií k bezpečnosti, zdraviu, životnému prostrediu a udržateľnému rozvojuRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
97.BTDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na SlovenskuSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
98.BTDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na SlovenskuSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
99.BTImpacts of outsourcing costs of multinational corporations to the economy of SMEs in Slovakia (as of 2018/2019)Sakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
100.BTImpacts of outsourcing costs of multinational corporations to the economy of SMEs in Slovakia (as of 2018/2019)Sakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
101.BTImpacts of outsourcing costs of multinational corporations to the economy of SMEs in Slovakia (as of 2018/2019)Sakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
102.DTDostupnosť výrobných technológií „FDS a RES“ v oblasti spájania hybridných karosérií v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.Holubek, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / ----
103.DisTEEG signals and real-time controlStrémy, M.Advanced Technologies Research Institute (MTF)D-AAIPMTFDetails of topic0 / ----
104.DTEffective management of in-house logistics processesHrablik Chovanová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Khandl, D.
105.BTElektropneumatický riadiaci obvod pre vybrané zariadenie.Mudriková, A.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic4 / -- Levák, M.
Totka, Ľ.
Skýpala, R.
Petrík, P.
106.BTEliminácia rizík a zlepšenie úrovne bezpečnosti práce v priemyselných skladochČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / -- Anina, T.
107.BTEmisie v leteckej dopraveKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / -- Kadlec, V.
108.DTEnergomanažment vo veľkom podnikuBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
109.DTEnvironmentálne a bezpečnostné aspekty vo vybranej organizáciiRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
110.BTEvakuácia zamestnancov zo stavieb z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Humaj, T.
111.BTExperimental determination of the cooling rate of ZnAl based alloysBabinec, M.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Bončo, J.
112.DTExpertný diagnostický systémKopček, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
113.DTFinancial analysis of selected industrial companyBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
114.DTFuzzy regulácia inverzného kyvadlaSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
115.DTFuzzy regulácia inverzného kyvadla (2017/2018)Schreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
116.DisTThe physical properties of glasses based on the heavy metals oxidesKubliha, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / 2--
117.DTGenerátor normalizovaných súčiastok v prostredí CAD systémuVaský, J.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
118.BTGenetické algoritmy - návod na cvičeniaSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / ----
119.BTGreen analytical chemistryBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / ----
120.DisTRubber blends containing an active filler based on zeolites for industrial applicationsKubliha, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / 2--
121.BTHodnotenie emisií prachových častíc do ovzdušia v spoločnosti CRH (Slovensko) a.s.Soldán, M.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Bartoňová, R.
122.DTHodnotenie kvality povrchových vôd určených na kúpanieMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
123.DisTAssessment of dangerous substances elimination with the use of progressive methodsSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFDetails of topic0 / 1--
124.BTHodnotenie spokojnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Lestyánszka Škůrková, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
125.BTCharacterization of Al-Co-Cu-Fe-Ni-based high-entropy alloysPriputen, P.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Bachleda, E.
126.BTChemické a elektrochemické obrábanie - výučbové videoGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
127.DTIdentification and use of factors influencing the work behavior of employees in the context of age management in an industrial enterpriseVaňová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / -- Adamčíková, M.
128.DTIdentification and use of factors influencing the work behavior of employees in the context of age management in an industrial enterpriseVaňová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
129.DTIdentifikácia procesov v robotickom pracoviskuSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
130.BTIdentifikácia stresových faktorov na vybranom pracoviskuMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Foltín, J.
131.BTIdentifikácia stresových faktorov pri práci rušňovodičaMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Masár, M.
132.BTIdeový návrh aplikácie strojového videnia na vybrané pracoviskoMichal, D.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Zajíček, I.
133.BTIdeový návrh automatizovaného pracoviska pre zváranie oceľových plechovMichal, D.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / -- Kopiar, M.
134.BTIdeový návrh vodiacej kladky v stroji Huckepack v podniku Schaeffler Slovensko spol. s r.o.Hrušková, E.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Mlynarčíková, M.
135.DTImplementácia bezpečnostných prvkov do riadenia robotickej bunkyTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Hlubina, R.
136.DTImplementácia inerciálneho meracieho systému v strojárskych technológiach.Božek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
137.DTImplementation of method SMED in the industrial enterprisesMĺkva, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
138.BTImplementácia preventívnej a prediktívnej údržby TPMKleinedlerová, I.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Šatka, F.
139.DisTThe implementation of subsystem of management controlling in medium enterprises in the SRBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 2--
140.DTImplementácia systému riadenia bezpečnosti dodávateľovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
141.BTInformation system for corporate diningHalenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Jirkovský, M.
142.DTInformačný systém pre podporu agilného vývoja a správu úlohNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
143.BTInformačný systém pre stredné školyŠpendla, L.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Pátrovič, M.
144.BTInformation system for the PC components storeHalenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Detrich, D.
145.DisTIncremental sheet metal forming of laser welded blanksŠugárová, J.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
146.DTInnovation of the marketing mix tools ("4P", "5P", "7P") in an industrial enterprisePrajová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 2 Višňovská, V.
147.DisTThe range inovation of precise tubes production for automotivePeterka, J.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
148.DTInnovation management in multinational industrial enterprise in the area of automotiveCagáňová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 2 Kadlečík, M.
149.DTIn-situ XRD analysis of stress evolution in the hot dip wire coating during bendingKusý, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / 1--
150.DisTInteraction of solder at application of an active ultrasoundKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
151.BTInternal guidelines for bookkeeping at a selected industrial enterpriseHorváthová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
152.DTKnižnica funkcií genetických algoritmov pre PLC SimaticKopček, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
153.DTKomparácia vybraných metód multikriteriálnej optimalizácieVažan, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
154.DTComparative analysis of microstructural characteristics of sub-zero treated Cr-V ledeburitic steel.Jurči, P.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / 1--
155.DisTComplex concentrated alloys for high temperature structural applicationsLapin, J.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
156.DisTComplex concentrated alloys prepared by directional solidificationLapin, J.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
157.DTKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / ----
158.DTKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Institute of Materials (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
159.DTKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / ----
160.DTKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Institute of Materials (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / ----
161.DisTComposite panels with aluminum foam skeleton for heat storageJerz, J.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
162.DisTAluminium based composites prepared by powder casting.Balog, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
163.DTKoncept HCS modelu 3E vs. koncept Balanced Score Card (BSC)Sakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
164.DTCompetitive differentiation of the company in the process of market position creationHrablik Chovanová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
165.BTCompetitive differentiation of the company in the process of market position creationHrablik Chovanová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
166.DTKonštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre automobilový priemysel s počítačovou podporou (2018)Bílik, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Ondraščin, P.
167.DTDesign modification of plastic part with using computer simulationDuga, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Talába, M.
168.BTKonštrukčný návrh prípravku na zváranie a upínanie bočníc na polohovadle SP 50Kleinedlerová, I.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Cíbik, M.
169.DTKonštrukčný návrh 3D modelu zostavy upínacieho prípravku pre zváranie v oblasti AutomotiveHajdu, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
170.BTKontrola plastových výliskou.Buranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Galko, P.
171.DTKorekcia rozmerov formy pre lisovanie plastov za pomoci počítačovej simulácieBuranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
172.DTKoreň triesky pri vysokorýchlostnom frézovaníPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Gregor, V.
173.BTCorrosive properties of tin-based alloysRízeková Trnková, L.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Nyeki, N. A.
174.DisTMetal matrix composites with high carbon content: interfaceKováčik, J.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
175.DTQualitative and quantitative microstructure analysis of Zn-based alloysKusý, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / 1--
176.DTQuantification of carbide phases in Sub-Zero treated of Cr-V ledeburitic steelHudáková, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / 1--
177.DTQuantitative analysis of carbide phases on fracture surfaces of sub-zero treated and tempered Cr-V ledeburitic steel.Jurči, P.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / ----
178.DTLaserové mikro-obrábanie spekaného karbiduNecpal, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / ----
179.DTLaserové mikro-obrábanie spekaného karbiduNecpal, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
180.DisTLaser surface texturing of hot bulk forming toolsŠugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
181.BTLaserové zváranie ocele s meďouKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Šugra, F.
182.DTLaser Beam for Material Processing in 2D Controled by ArduinoMasárová, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Valigurčin, M.
183.DisTSmall and medium industrial enterprises as a driving force for innovationCagáňová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMA, D-PMAN, D-PMANxAMTFDetails of topic0 / 3--
184.BTManažment značky (Brand Management) v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Slezák, M.
185.DTManažment značky vo vybranom podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
186.DTManipulátor pre kontrolu tesnosti rúrok výmenníka PG bublinkovou a héliovou metódouRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / 1--
187.BTMateriálový tok vo výrobnom systéme v koncepte I 4.0Michal, D.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Dávidek, J.
188.BTMechanical testing of large-scale centrifugal castsPašák, M.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / -- Gašpárková, M.
189.BTMechatronický systém ovládaný RFID technológiouNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Leško, M.
190.BTMeranie, monitorovanie a zlepšovanie procesov (ak. rok 2018/2019)Lestyánszka Škůrková, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
191.BTMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 2 Kohúcik, Ľ.
192.DTMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 2--
193.DTMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od veľkosti častícKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
194.BTMeasurement of the Young´s modulus of elasticity of thin samples using the bending method of Searle´s pendulumKvetan, K.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Pacher, D.
195.BTMercedes Benz Slovakia s.r.o. v príprave na 4. priemyselnú revolúciu - súčasný stav a opatreniaSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Kočiková, D.
196.BTMetallographic analysis of selected steel mining tools from the 14th - 19th centuriesPašák, M.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Drienovský, L.
197.BTMethodology of programming a collaborative robotMatúšová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Andelek, L.
198.BTMethodology of selection the suitable welding tools for welding selected nonferrous alloys with FSW technologyNagy, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / ----
199.DTMetodiky hodnotenia environmentálnych aspektovBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
200.DisTLaser beam and ion beam machining of tool materialsŠugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
201.DisTMicrostructure and mechanical properties of in-situ TiAl matrix composites reinforced with carbide particlesLapin, J.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
202.DisTMicrostructure and properties of advanced materials prepared with the use of rapid solidification processesBehúlová, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMD, D-PMMDxAMTFDetails of topic0 / ----
203.DisTMicrostructure and properties of advanced materials prepared with the use of rapid solidification processesBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
204.DisTMicrostructure, phase constitution and corrosion performance of advanced Al-TM alloys (TM = transition metal)Palcut, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / 1--
205.BTMicrostructure analysis of the laser beam welded high strength steelDománková, M.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / -- Kicka, T.
206.BTMicrostructure analysis of the laser beam welded high strength steelDománková, M.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic0 / ----
207.DisTModeling and numerical simulation of the production of dissimilar weld joints by concentrated energy sourcesBehúlová, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMD, D-PMMDxAMTFDetails of topic0 / ----
208.DisTModeling and numerical simulation of the production of dissimilar weld joints by concentrated energy sourcesBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
209.DisTModeling and simulation of selected processes and characteristics of the cutting processPeterka, J.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / 5--
210.BTModelovanie dynamických charakteristík krokového motora v prostredie "Matlab".Michaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / ----
211.BTModifikácia automobilu Škoda FormanKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic0 / 1--
212.BTModifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch tvárnenia (2018)Šugárová, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
213.DisTModification properties glasses for photonic by implanting rare earth elements' ions.Labaš, V.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
214.BTModifikácie robotizovaných zváracích pracovísk v automobilovom priemysleKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Barutík, M.
215.DTModular extension of information system for car managementLiška, V.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Botka, J.
216.DTMonitorovanie a porovnanie ručného a strojového zvárania MAGKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / ----
217.DTMonitorovanie kvality procesných kvapalín pomocou automatického monitorovacieho systémuGerulová, K.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
218.BTÜberwachung der Mitarbeiterzufriedenheit in einem IndustrieunternehmenKučerová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic2 / 2 Sekulová, D.
Provazník, T.
219.BTMožnosti a opatrenia na znižovanie hluku v leteckej dopraveKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / ----
220.DTMožnosti nakladania s odpadom z hliníka a hliníkových zliatinBlinová, L.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 2 Lednár, T.
221.BTMožnosti nakladania s odpadovými olejmiBlinová, L.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Lorinc, D.
222.BTMožnosti prípravy nanočastíc a ich využitia pri čistení odpadových vôdGerulová, K.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / ----
223.BTMožnosti spájkovania zliatin titánuŠimeková, B.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
224.DTMožnosti uplatňovania environmentálneho úradovania v praxiRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
225.BTMožnosti výpočtu kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / ----
226.BTPossibility of using voluntary fire units in Senica district in responding to fires and extraordinary eventsBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / -- Petrášová, Z.
227.BTMožnosti využitia metód rapid prototypingu v zlievarenstvePodhorský, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Straka, R.
228.BTMožnosti využitia nových trendov v marketingu priemyselného podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Chnapko, I.
229.BTMožnosti využitia počítača na technologický proces strihania profilového materiálu a pásov plechuSobota, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Sitta, M.
230.DTMožnosti využitia počítačovej simulácie pri optimalizácií výroby a logistiky.Božek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
231.BTMožnosti využitia virtuálnej reality vo výrobných systémov so zameraním na kolaboratívnu spoluprácu človek- stroj v koncepcii Industry 4.0Holubek, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / -- Koronczi, P.
232.DisTMulticultural team as a driver for innovation in the Slovak automotive sectorCagáňová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 3--
233.DTNakladanie s odpadmi a hygienický servisRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
234.DTNáklady na výrobu a stanovenie ceny výrobkuPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Mašek, M.
235.DisTNanopatterning of structurally complex metallic substrates by ion beam sputteringJanovec, J.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
236.DisTNanomachining of ultra-precision flat surfacesŠugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
237.DisTNanomachining of ultra-precision shaped surfacesŠugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
238.DTNanoobrábanie 3D tvarových plôch pre rtg optiku (2018)Šugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / ----
239.DTNávrh a modelovanie systému riadenia chemickým reaktoromMichaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 2--
240.DisTProposal of mechanism for selection of industrial engineering methods to increase the performance of production processes in industrial companiesKučerová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / ----
241.DisTProject of methodology of integrated systems building models for the application of ISO standards for QEMS, OHSMS and EMSPauliková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
242.DisTCreating a methodology for validating and developing a product at the level of compliance with the requirements of the revised ISO standards for quality management systemsNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
243.DisTProject of visualisation procedure of IMS with using of institutional, standard-setting and legislative meansPauliková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
244.DisTProposal to use the LOHAS consumer approach to gain competitive advantage for SMEs in SlovakiaSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMAN, D-PPPPMTFDetails of topic0 / 1--
245.DTProposal to use the LOHAS consumer approach to gain competitive advantage for SMEs in Slovakia (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
246.DTProposal to use the LOHAS consumer approach to gain competitive advantage for SMEs in Slovakia (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
247.DTNávrh a impementácia safety systému pre zabezpečenie riadenia modelu CNC frézy.Nemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
248.DTNávrh a impementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik StaviváSPNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
249.BTNávrh a implementácia aplikácie pre správu osobných financií na platforme AndroidNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Hanzel, E.
250.BTNávrh a implementácia modulu univerzálneho riadaiceho systému (Holická)Juhás, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Holická, K.
251.BTNávrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnikTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic6 / 2 Dobo, F.
Hurčíková, Z.
Šrenkel, M.
Ravas, B.
Šrámek, M.
Tomašovič, P.
252.BTNávrh a realizácia animačnej podpory meraní na univerzálnom dĺžkomereMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic0 / 1--
253.BTDesign of an internet database application for a warehouseBezák, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Martinus, L.
254.BTNávrh a realizácia informačného systému evidencie odpadových látok vo farmaceutickej firmeJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Lukáč, D.
255.BTNávrh a realizácia informačného systému na spracovanie nezhody kvality výrobkuJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Zguriš, B.
256.BTNávrh a realizácia informačného systému pre podporu riadenia prevádzky (Faidzen)Juhás, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Faidzen, A.
257.BTISTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Szabó, Ľ.
258.DTNávrh a realizácia informačného systému pre vybraný podnik spolu s eshopomTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
259.BTDesign and implementation of an information system designed to manage the teaching of selected chapters from mathematical analysisLiška, V.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / ----
260.BTDesign and realization of a laser diffraction system to assess the surface quality of transparent materialsJančuška, I.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Piňák, M.
261.BTNávrh a realizácia riadenia krokového motora pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Bacigál, P.
262.BTNávrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Lukačovič, M.
263.BTNávrh a realizácia riadenia robotickej ruky pomocou mikroprocesorového modulu Arduino.Horváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Kulla, R.
264.BTNávrh a realizácia riadiaceho programu pomocou nástroju S7 GRAPHNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 2 Šustek, P.
265.BTNávrh a realizácia softvérovej podpory pre výpočet sústavy tolerancií a uloženíMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
266.DTNávrh a realizácia systému na monitorovanie prostredia v serverovni (2017/2018)Halenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Kondel, R.
267.BTNávrh a realizácia systému pre objednávanie jedál v stravovacom zariadeníJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Botka, L.
268.BTNávrh a realizácia systému pre váženie nákladných áutJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Brecska, P.
269.BTNávrh a realizácia ultrazvukového radaru pomocou mikropočítača Raspberry Pi.Horváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Kiác, T.
270.BTNávrh a realizácia virtuálnej knižnice pre Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave v prostredí webNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Žlnay, D.
271.DTNavrh a realizacia 3D tlaciarneTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
272.BTNávrh a výroba automatického dávkovača živého krmiva pomocou CAD softvéru a 3D tlačiarneMilde, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Žovinec, J.
273.DTNávrh a výroba časti zadného odpruženia horského bicyklaŠimna, V.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
274.BTNávrh a výroba diferenciálu automobilu pomocou CA technológiíMolnár, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Woźnica, A.
275.BTNávrh a výroba edukačného modelu rezného nástrojaMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic2 / 2 Stareček, B.
Vardzik, T.
276.BTNávrh a výroba formy pre vstrekovanie.Buranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Hanuliak, L.
277.DTNávrh a výroba komponentov pre 3D tlačovú hlavu.Buranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
278.DTNávrh a výroba nástrov pre frézovanie tenkostenných súčiastok.Buranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
279.BTNávrh a výroba prípravku pre frézovaniePokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Kormúth, F.
280.BTNávrh a výroba prototypu prevodovky pomocou CA technológiíMolnár, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Kováčik, J.
281.BTDesign and Manufacturing of a Gap Gauge PrototypeMorovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Koš, J.
282.DTDesign and manufacture of a chest set using CA technologiesKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Dráb, M.
283.DTNávrh a výroba ustavovacieho boxu pre upínací komponent konektora RJ45Buranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
284.BTDesign and production of a sport camera trailing holder by using a FDM method.Jurina, F.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Šturcel, R.
285.DTNávrh a výroba vložky vstrekovacej formy pre plasty (Rapid Tooling)Morovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Kurtulík, A.
286.DTNávrh a implementácia IS pre vybranú firmuNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
287.DTNávrh a implementácia systému pre zefektívnenie procesov vybranej firmyNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
288.DTNávrh, analýza a modelovanie systému riadenia s prediktívnym regulátoromMichaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 2--
289.DTProposal for analysis and use of age heterogeneity to maintain the work team's performance (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
290.DTNávrh aplikácie modelu výnimočnosti EFQM v podniku HF NaJUS, a.s.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Barcík, V.
291.DisTDesign and implementation of adaptive controllers with fuzzy logic for control of distributed processes in PC7 environmentMichaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)D-AAIPMTFDetails of topic0 / ----
292.BTNávrh a realizácia analógového modulu pre PLC pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Mlynár, M.
293.DTNávrh a realizácia CNC frézy riadenej ArduinomNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
294.BTNávrh a realizácia informačného systému evidencie výpožičiek časopisovJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Pereira, M. W.
295.BTNávrh a realizácia informačného systému pre malú výrobnú firmuJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Burdej, E.
296.DTDesign and implementation of an information system for marketing researchIringová, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
297.BTNávrh a realizácia informačného systému pre monitorovanie výrobného procesuJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Kalus, M.
298.DTDesign and implementation of an information system for a paper millVrábeľ, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
299.BTNávrh a realizácia informačného systému pre recykláciu oblečeniaJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Janda, J.
300.BTNávrh a realizácia informačného systému pre sledovanie údržby strojovJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Krajčovič, L.
301.DTNávrh a realizácia informačného systému s technickým zameranímJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Hlavna, M.
302.DTNávrh a realizácia informačného systému s technickým zameranímJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
303.BTDesign and implementation of an information system for the management of OOP-Java educationLiška, V.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Krčmár, D.
304.DTDesign and realization of measurement of hysteresis losses in alternating magnetization of ferromagnetic materialJančuška, I.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / 1--
305.DisTDesign and implementation of methods for evaluating the reliability of reserving an integrated control system in accordance with the concept of "Industry 4.0".Michaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)D-AAIPMTFDetails of topic0 / 1--
306.DTNávrh a realizácia modelu priemyselného procesu pomocou simulačného modulu Siemens „SIMBA PROFIBUS“ v prostredí OS PCS7Michaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 2--
307.DTNávrh a realizácia pohonu a jeho ovládania pre kamerový slider s využitím platformy ArduinoNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
308.BTProposal and implementation of the control program using the S7 GRAPH toolNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 2 Krútil, S.
309.DTDesign and Implementation of Lift Control System performed by Arduino from MatlabSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Krajčovič, J.
310.BTNávrh a realizácia rozhrania medzi LabView a PLC pomocou mikroprocesorovej jednotky ArduinoHorváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Žemla, M.
311.DTNávrh a realizácia simulačného modelu distribuovaného riadenia v prostredie PCS7Michaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 2--
312.BTNávrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkouMichaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / 1--
313.BTNávrh a realizácia softvérovej podpory pre výpočet sústavy tolerancií a uloženíMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Soos, M.
314.DTNávrh a realizácia 3D skeneraHalenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
315.DTNávrh a realizácia 3D tlačiarne s využitím voľne šíreného softvérového vybaveniaĎuriš, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
316.DTNávrh a simulácia robotického pracoviskaVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Kalnássy, I.
317.DTNávrh a simulácia robotizovanej prevádzky pre aplikáciu disperzného lepidla na plastový nosič v podniku Antolin Trnava s.r.o.Delgado Sobrino, D. R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / 1--
318.DTNávrh a tvorba databázy strojov a nástrojov pre progresívne metódy obrábaniaGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Fabianová, M.
319.DTNávrh automatického upínacieho zariadeniaMudriková, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / 1--
320.DTNávrh automatizácie pracoviska na meranie hlučnosti ložísk s použitím robotického ramenaVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
321.DTNávrh automatizovanej meracej bunky pre kontrolu kvality optickými meracími systémamiRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / 1--
322.DTDesign and production of components for diode laser projector with series manufacturing optimalizationMolnár, T.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
323.DTNávrh a výroba komponentov pre prototyp skútra s využitím CA technológiíŠimna, V.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
324.DTNávrh a výroba pamätnej medailyMorovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
325.DTNávrh a výroba prípravku pre konkrétnu súčiastkuGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 3 Čelko, J.
326.DTNávrh a výroba prípravku pre konkrétnu súčiastkuGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / 3--
327.DTProposal for Building Relations with Key Stakeholders in industrial enterpriseVaňová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / -- Dobrovodská, A.
328.BTNávrh cyklistickej prilby na mieruMorovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Machala, E.
329.BTDesign of a database application for the purpose of evidence production deviationsJánošík, J.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Ardan, P.
330.BTDesign of an internet database application for SK ModrankaBezák, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Fančovič, D.
331.BTNávrh datového zásobníka pre programovací jazyk C++Svetský, Š.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 2 Frišo, P.
332.DTNávrh digitálneho pneumatického panelu „Motion Terminal“ v stratégii Industry 4.0Ružarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / 1--
333.BTNávrh edukačných modelov rezných nástrojovMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 2--
334.BTNávrh edukačných modelov rezných nástrojovMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 2 Habšuda, K.
335.BTNávrh elektrickej odporovej pece na tavenie zliatin mediBajčičák, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Beňo, M.
336.DTSuggestion for ergonomic optimisation of the V2 assembly lineČaus, A.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / 1--
337.DTDesign of employer branding in the context of employee recruitment in Krošlák s.r.o.Mĺkva, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / -- Gabaj, I.
338.BTNávrh formy a jadier pre odlievanie bloku motoraŠuba, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Levický, M.
339.DTProposal of a hydraulic bushing with flexible hydraulic systemZvončan, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / 1--
340.DTProposal for the implementation and using of lean production elements in the manufacturing process in industrial enterpriseJurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Ďuriš, D.
341.DTProposal for implementation of Container management system in an industrial enterpriseHorňáková, N.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Bielovičová, R.
342.DTNávrh implementácie metód priemyselného inžinierstva do podnikuBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
343.DTNávrh implementácie metódy 5S na pracovisku údržby v podniku OKE Plastic SK, s.r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
344.DTThe implemenation proposal of 5S method at selected workplace of industrial enterpriseJurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Solčanský, L.
345.BTNávrh implementácie metódy 5S v podniku Semecs, s.r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Pekárová, L.
346.DTNávrh implementácie metódy 5S v podniku Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Novotková, R.
347.DTNávrh implementácie systému kontinuálneho zlepšovania do podnikuBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
348.DTNávrh implementácie systému kontinuálneho zlepšovania do podnikuBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
349.BTNávrh implementácie techniky Industry 4.0 v prestavbe poloautomatického plniaceho zariadenia ABRUFRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Novák, M.
350.DTNavrh informacneho systemu pre sklad strojarskej firmy NMH Sered.Tanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
351.BTNávrh informačného systému pre riadenie vnútropodnikových procesovŠpendla, L.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Lančarič, V.
352.DTNávrh informačného systému pre vybranú organizáciu/podnikKebísek, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
353.DTProposal for innovation of marketing mix tools in an industrial enterprise (academic year 2018/2019)Babčanová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 5--
354.BTNávrh inovácií procesov transferu technológie vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
355.BTProposal of technology transfer innovation in a selected industrial enterprise (Acad. y. 2018/2019)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
356.DTProposal of innovative model management of enterpriseSablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
357.DTProposal of innovative production management system focusing on Industry 4.0 trends in a selected industrial enterprise (Acad. 2018/2019)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
358.DTNávrh inovatívneho systému manažmentu výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 2 Chudíková, J.
359.DTNávrh integrácie priemyselných dát do špecializovaného dátového úložiskaKebísek, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
360.DTPropsal of competenceprofile of logistics manger in context of Industry 4.0. (year 2018/2019)Fidlerová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
361.DTMore complete optimization proposal of the production takt in an industrial enterpriseMesárošová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
362.BTNávrh komponentov upínacieho stavebnicového systémuMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Holba, K.
363.DTNávrh koncepcie digitálnej Integrácie návrhových procesov v podmienkach Industry 4.0Ružarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Szarka, D.
364.DTProposal of development concept of industrial production in accordance to challenges of industrial practiceSzabó, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
365.DTThe proposal of production planning concept in STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
366.DTDraft concept of sustainable marketing in industrial companyPrajová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 2 Vrbovská, M.
367.DTNávrh koncového efektora priemyselného robotaMudriková, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / ----
368.DTNávrh konštrukcie a riadiaceho systému „úkosovačky“ pre výrobu úkosov zvarových spojov na potrubíNaď, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / ----
369.DTNávrh konštrukcie náboja výsevného disku sejacieho strojaKusá, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Remiaš, D.
370.DTNávrh layoutu skladu v spoločnosti HOPI SK, s.r.o. SenecVajdel, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
371.DTNávrh logistiky materiálového toku v iCIM 3000 z hľadiska práce skladového systémuMudriková, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Babirát, M.
372.DTNávrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom strojiGörög, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 2--
373.DTNávrh merania teplotného profilu v dopravných konštrukciách s využitím PLCTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
374.DisTProposal of methodology for evaluation of impacts of social innovations using quality management toolsNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
375.DTProposal for a methodology for evaluating the effectiveness of the company's rationalization investments (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
376.DisTEntwurf einer Methodik für die Berechnung von Environmentaleffektivität der InvestitionenSablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 2--
377.DisTProposal of methodology for evaluation of the impact of quality management on economic results of industrial enterprisesNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
378.DTDraft methodology for measuring and evaluating the performance of the company's production processes (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
379.DTProposal of methodology for optimization of the production program / industrial enterprise plan (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
380.DisTProposal of the methodology for the design of the smart working environment from the sustainable workforce viewŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMAN, D-PMANxAMTFDetails of topic0 / ----
381.DisTProposal of methodology for the rationalization of assembly workplaces and systemsVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)D-STAM, D-STMMTFDetails of topic0 / 1--
382.DTDesign of a method of inserting a synchronous ring into the operation space of machineHrušková, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Nejedlík, M.
383.BTNávrh modelového zariadenia pre výrobu formy na odlievanie lodnej skrutkyŠuba, R.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Herceg, D.
384.DTDesigning a control model for management of an educational /research organization (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
385.DisTEntwurf des Controllingsmodels für den Management einer ForschungsorganisatuionSablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 2--
386.DisTModel design of human resource management in the concept of Industry 4.0Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PPPPMTFDetails of topic0 / 2--
387.BTDESIGN OF THE GLASS MOLD AND ITS IMPLEMENTATION IN MANUFACTURINGKovaříková, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Minárech, I.
388.DTDesign of training model for sensory-intensive work activities (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
389.DTNávrh montáže automatizovanej stanice na ustavenie a upnutie zváranej časti karosérie automobiluVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
390.BTNávrh montáže čerpadla na voduKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Firta, J.
391.BTNávrh montáže otočného mechanizmuVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Malík, J.
392.BTNávrh montáže pojazdného schodiskaVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Schwarz, R.
393.BTNávrh montáže posilňovacieho strojaRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Líška, J.
394.BTNávrh montáže spojky motocyklaVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Hajtman, V.
395.DTNávrh montáže vybraného strojárskeho výrobkuVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 2 Duriš, O.
396.DTNávrh montáže zariadenia určeného na recykláciu plastovVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / 1--
397.BTNávrh montáže zdvíhacieho mechanizmu pre osobné automobilyVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Skladaný, D.
398.DTProposal to rationalize the supply process in the selected industrial company (as 2018/2019)Bestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic2 / 2 Molovčáková, J.
Hájeková, M.
399.DTProposal for systemic implementation of personnel controlling in selected industrial enterprise (2018/2019)Holeček, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Mičeková, D.
400.DTProposal for systemic implementation of personnel controlling in selected industrial enterprise (2018/2019)Holeček, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
401.DTProposal for use of selected methods of industrial engineering in company (2018/2019)Fidlerová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Šedivý, M.
402.DTProposal for Improving the Calculation System of a Selected Industrial Enterprise (as 2018/2019)Bestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
403.DTProposal sustainable measures to improve the evaluation and remuneration of the companyMrvová, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 2 Pušková, N.
404.DTNávrh na zdokonalenie systému kalkulácií vo vybranom priemyselnom podnikuMrvová, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 2--
405.DTProposal to improve the calculation system in selected industrial enterpriseMrvová, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
406.BTThe proposal to improve system of employee motivation in industrial company (2018/2019)Urbanovičová, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Gogová, M.
407.DTThe proposal to improve the logistics processes through the blockchain technology in an industrial enterpriseHorňáková, N.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Fóka, M.
408.DTProposal to improvement material flow in industrial enterpriseJurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Režnák, R.
409.DTThe proposal to improve the flow of material in the industrial enterpriseHorňáková, N.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Píš, M.
410.DTThe proposal to improve the in-house transport by using Smart solutions in an industrial enterpriseHorňáková, N.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Lobotková, Z.
411.DTThe proposal to improve selected logistics processes by using Lean methods in an industrial enterpriseHorňáková, N.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Dobiš, Š.
412.DTThe proposal to improve the production process in the selected industrial enterpriseHorňáková, N.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Porubská, A.
413.DTProposal to improve the adaptation system of employees in selected industrial enterprise (academic year 2018/2019)Koltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Turská, A.
414.DTProposal to improve the innovation rating system in the selected industrial enterprise (as 2018/2019)Bestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
415.DTProposal to improve the system of personnel marketing in an industrial enterprise in the context of sustainable corporate social responsibility (academic year 2018/2019)Babčanová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic2 / 2 Kalinčíková, N.
Machová, L.
416.DTProposal to improve the education system of employees in selected industrial enterprise (academic year 2018/2019)Koltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Jakabovičová, D.
417.DTProposal to improve the supply system of industrial plants in an industrial enterpriseHrablik Chovanová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
418.DTProposal to Improve Sustainable Valuation and Employee Remuneration System in a Selected Industrial Enterprise (as of 2018/2019)Bestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
419.DTProposal to improve selected processes in an industrial enterpriseHrablik Chovanová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Burdejová, B.
420.DTNávrh na zlepšenie výroby pomocou simulácieVažan, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
421.DTProposal of implementaion of new on selected workpalce not used method of Lean production in ZF Slovakia, a.s.Fidlerová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Klačanová, M.
422.DTNávrh nového zváracieho prípravku robotizovaného pracoviska ABB pre regálové nosníky R300/R301 vo firme AJ Metal DesignPecháček, F.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
423.BTProposal of measures for identification of key competences of employees in context of Industry 4.0. (year 2018/2019)Fidlerová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / ----
424.BTNávrh opatrení na budovanie a vedenie projektových tímov a analýzu stakeholderov pri riadení projektov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Vitteková, S.
425.BTDesign of measures for the effective use of marketing mix tools in an industrial enterpriseVaňová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Dúcky, M.
426.BTDesigning measures to implement alternative innovative solutions for sustainable investment in an industrial enterprise to reduce employee turnover. (academic year 2018/2019)Šarmír, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
427.BTProposal for measures to innovate marketing mix tools in an industrial enterprise (academic year of 2018/2019)Babčanová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic4 / 4 Sklenárová, L.
Rychtárik, V.
Gažík, M.
Červenec, M.
428.BTDrafting measures to improve the concept of personal marketing in the selected businessHorváthová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / -- Holkovičová, S.
429.BTNávrh opatrení na optimalizáciu organizačnej štruktúry vybraného priemyselného podniku ako nástroj zvyšovania efektivity riadenia projektov (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Kumančíková, R.
430.BTNávrh opatrení na riešenie problematiky zamestnávania cudzokrajných zamestnancov vo výrobnom podniku z pohľadu vybraných personálnych činností v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / ----
431.BTNávrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v podmienkach vybraného priemyselného podniku v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / ----
432.BTDesigning measures to create a Sustainable Shared Value Model (SIC) system in the context of a sustainable CAP (as 2018/2019)Sakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / ----
433.BTThe proposal of measures to improve the 5S method in industrial enterpriseJurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
434.BTCorporate culture improve in an industrial enterprise (ak. rok 2018/2019)Čambál, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Brezinová, M.
435.BTNávrh opatrení na zdokonalenie udržateľných kľúčových kompetencií projektových manažérov a členov projektových tímov pri riadení projektov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Dobšovičová, N.
436.BTNávrh opatrení na zefektívnenie distribučnej logistiky v priemyselnom podniku (2017/2018)Horňáková, N.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Kamenszká, A.
437.BTProposal of arrangements to improve the warehouse management functioning in industrial companySzabó, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Kubaščík, M.
438.DTMeasures proposal to streamline the logistics system of the production line in the industrial plant (ac. y. 2018/2019)Mesárošová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
439.BTProposal of recommmendations for effective material flow using VSM method in a selected industrial enterprise (Academic year 2018/2019).Stareček, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
440.BTProposal of measures to improve the 5S method in industrial companyMĺkva, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Žáková, M.
441.BTThe proposal of measures to improve labeling and identification of material in an industrial enterpriseHorňáková, N.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Šlahor, O.
442.BTProposal to streamline reallocation of finance for selected personnel activities in the companySzabó, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / -- Farkaš, A.
443.BTProposal for measures to streamline empty return processes for empty packaging in an industrial enterprise (ac. y. 2018/2019)Mesárošová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Soshnikova, A.
444.BTProposal of measures to streamline the selection and evaluation of suppliers to the companyHrablik Chovanová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Novotová, D.
445.BT............Mĺkva, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Sollárová, K.
446.BTNávrh opatrení na zefektívnenie vnútropodnikovej komunikácie v tímoch v priemyselných podnikochPechanová, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Miháliková, J.
447.BTProposal of measures to improve selected human resources management functions in the context of intercultural management in an industrial enterpriseCagáňová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Gregorík, R.
448.BTThe proposal of measures to improve selected logistics processes in an industrial enterpriseHorňáková, N.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Špánik, E.
449.BTDraft measures to streamline the use of selected methods thinness in industrial companyMĺkva, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic2 / 2 Opletalová, A.
Pavlík, M.
450.BTThe proposal of measures to improve the implementation of the 5S method at a workplace in an industrial enterpriseHorňáková, N.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Masaryková, B.
451.BTProposal of recommendations for improving and sustainable the adaptation process in industrial enterprise (ak.rok 2018/2019)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 2 Pristašová, V.
452.BTProposal of recommendations for improving sustainable personal marketing activities in an industrial enterprise (ak.rok 2018/19)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic2 / 2 Daubnerova, I.
Krištofičová, P.
453.BTNávrh opatrení na zlepšenie obstarávania a skladovania výrobných zásob vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Bestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 2 Liko, R.
454.BTProposal of measures for improvement of reverse logistics processes in company (year 2018/2019)Fidlerová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Froncová, K.
455.BTNávrh opatrení na zlepšenie procesu komunikácie vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Koltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Kvasničková, S.
456.BTProposal of measures to improve communication process in selected industrial enterprise (academic year 2018/2019)Koltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Fraňová, E.
457.BTDraft measures to improve the supply process in the selected industrial company (as 2018/2019)Bestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 3--
458.BTProposal for employee satisfaction improvement in the context of sustainable performance and industrial development (2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 2--
459.BTNávrh opatrení na zlepšenie systému analýzy práce v podmienkach vybraného priemyselného podniku v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / ----
460.BTNávrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Homokyová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Bobek, S.
461.BTNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku LUNA-PLOTY, s.r.o.Baran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 3--
462.BTDraft measures to improve the human resources management system at Company LUNA-PLOTY, s.r.o.Baran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Polakovičová, M.
463.BTDrafting measures to improve the human resources management system in the enterprise LUNA-PLOTY, s.r.o.Baran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 3 Belková, V.
464.BTDrafting measures to improve the human resources management system in the enterprise LUNA-PLOTY, s.r.o.Baran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 3--
465.BTProposal of the measures improving employee motivation system in industrial companies (ac. year 2017/2018)Matejov, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Palko, M.
466.BTDraft measures to improve the remuneration system for employees in the selected firmHorváthová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
467.BTDraft measures to improve the remuneration system for employees in the selected firmHorváthová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 2 Kožáková, K.
468.BTNávrh opatrení na zlepšenie vybranej činnosti personálneho manažmentu (získavanie, výber, adaptácia, hodnotenie, vzdelávanie) vo vybranom priemyselnom podnikuKoltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic2 / 2 Domanická, P.
Havrlent Lecová, R.
469.BTProposal of measures to improve selected personnel activities (recruitment, selection, adaptation, evaluation, training) in selected industrial enterprise (academic year 2018/2019)Koltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic2 / 2 Fábryová, D.
Holecová, G.
470.BTProposal of measures to improve selected personnel activities (recruitment, selection, adaptation, evaluation, training) in selected industrial enterprise (academic year 2018/2019)Koltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Gajarská, V.
471.BTNávrh opatrení na zlepšenie vybraných činností personálneho manažmentu so zameraním na zníženie fluktuácie zamestnancov v priemyselnom podnikuKoltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Zöldfayová, J.
472.BTProposal of recommendations for improving selected personnel activities using mathematical - statistical principles in a selected industrial enterprises in the context of SCSR (Academic year 2018/2019).Stareček, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
473.DTThe proposal of measures to improve the production process in industrial enterpriseJurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Peťovský, Ľ.
474.BTThe proposal of measures to improve the production process in industrial enterpriseJurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
475.BTThe proposal of measures to improve the production process in industrial enterpriseJurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Krajčovič, A.
476.BTDrafting measures to improve the use of Internet marketing as an instrument to increase the competitiveness of an industry companyPrajová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Valkovič, J.
477.BTDesigning measures to improve the use of marketing activities to promote branding in an industrial enterprisePrajová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
478.BTNávrh opatrení na zlepšenie využitia vybraných marketingových aktivít na podporu budovania značky v priemyselnom podnikuPrajová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Hrušecký, O.
479.DTProposal of measures to reduce of financial risks in an industrial company on the basis of ex post and ex ante analysisTalnagiová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Majchrák, M.
480.BTProposal for measures to reduce the fluctuation and absence of employees in industrial enterpriseJurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Koleňák, A.
481.BTProposal for measures to reduce the fluctuation and absence of employees in industrial enterpriseJurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / ----
482.BTProposal of measures to reduce employees turnover in selected industrial enterprise (academic year 2018/2019)Koltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
483.BTProposal of the measures for decreasing employee fluctuation in industrial companies (ac. year 2017/2018)Matejov, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
484.BTNávrh opatrení na zníženie logistických nákladov v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Mesárošová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Bednáriková, S.
485.BTThe proposal of measures to increase the efficiency of the workplace in the industrial enterpriseHorňáková, N.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Hyžová, M.
486.BTNávrh opatrení na zvýšenie konkurencieschopnosti vybraného malého alebo stredného priemyselného podniku pôsobiaceho vo viac alebo v menej rozvinutom regióne SR (ak. rok 2017/2018)Bestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
487.DTNávrh opatrení na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu v podniku Faurecia Slovakia s.r.o.Baran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
488.BTNávrh opatrení na zvýšenie produktivity výrobných procesov prostredníctvom metódy 3MU v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Tomša, J.
489.BTProposal of measures for personal marketing and recruitment of new employees in selected industrial enterpriseHoleček, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Kovácsová, N.
490.BTProposal of recommendations for effective communication of different generational groups in the context of social pillar of the CSR in selected industrial enterprise (ac. year 2018/2019)Vraňaková, N.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Šemnická, L.
491.BTNávrh opatrení pre zlepšenie operatívneho plánovania a riadenia výrobyBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / ----
492.BTNávrh opatrení pre zníženie času pretypovávaniaBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / ----
493.BTNávrh opatrení pre zvýšenie efektívnosti materiálového tokuBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / ----
494.BTNávrh opatrení pre zvýšenie produktivity práce v podnikuBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / ----
495.BTProposal of recommendations for increasing the satisfaction of the employees in the selected industrial enterprise in the context of the age management concept (ac. year 2018/2019).Vraňaková, N.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Petríková, K.
496.BTMeasures proposal to deal with customer complaints in an industrial enterprise (ac.y. 2018/2019)Mesárošová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Bohdan, M.
497.BTProposalmeasures to apply incentive incentives and their impact on the stabilization of employees in the selected industrial enterprise (ac.year 2018/2019)Homokyová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Vavrová, N.
498.BTProposal measures in the adaptive process of newly recruited employees in the selected industrial enterprise (2018/2019)Homokyová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Resutíková, L.
499.BTNávrh opatrení v oblasti riadenia zásob a skladového hospodárstva v podnikuFidlerová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Hanšut, S.
500.BTNávrh opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej logistiky v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/18)Fidlerová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Bohunická, S.
501.BTProposal   measures in the process of evaluation of employees in the selected industrial enterprise (2018/2019)Homokyová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Kralovič, P.
502.DTProposal to optimize the functionality and cost of a selected product based on the Value Analysis application in an industrial enterprise (ac. y. 2018/2019)Mesárošová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
503.DTMaterial flow optimization proposal in an industrial enterprise (ac.year 2018/2019)Mesárošová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
504.DTNávrh parametrov spájkovania titánu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / 1--
505.DTNávrh parametrov spájkovania titánu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / ----
506.DTNávrh parametrov zvárania titánu elektrónovým lúčomŠimeková, B.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / 1--
507.DTNávrh pneumatického odstrihovania vtokov pre lis Krauss Maffei Cx MC6 v Ronson Plastics, s.r.o. MyjavaPecháček, F.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / ----
508.DTDesign of enterprise information system for Topaz LGPHalenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Slávik, M.
509.DTNávrh polohovacieho stolaKošťál, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / ----
510.DisTEntwurf der Methodik für die Identifikation und Bewertung von Risiken und Effektivität der Arbeiten, die sich unter der ungewöhnlichen Arbeitsbedingungen durführenSablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
511.DisTEntwurf eines Verfahrens für die Integration der Modulen des Betriebsmanagementes unter der Beachtung von ISO-NormenSablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
512.DTDesigning a process of comprehensive assessment of work environment at selected workplaces (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
513.BTNávrh postupu odlievania veľkej plastikyŠuba, R.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / ----
514.BTNávrh postupu okopírovania reliéfnej plastiky pre odlievanieŠuba, R.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / ----
515.DTDesigning an integrated management system design process (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
516.DTDesigning a process to process a map of value creation and its use in production management (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
517.DisTEntwurf eines Verfahrens für Bildung und Bewertung des Energieversorgungsmixes für ein IndustriebetriebSablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
518.DTProposed process for the development of an enterprise development plan (IRP) (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
519.DTProposal for application of ergonomic principles in designing workplaces (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
520.DTProposed procedure for choosing an optimal supply system for the implementation of the IRP (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
521.DTProposed procedure for the use of normative information (standards) in the production management system (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
522.BTNávrh prípravku na ustavenie a podopretie súčiastky určenej na kontrolu mikrogeometrie povrchuMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Šedovič, V.
523.BTNávrh prípravku určeného na kontrolu mikrogeometrie povrchu súčiastok veľmi malých rozmerovMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Kováč, M.
524.BTProposal for outplacement program in the context of corporate social responsibility of industrial enterprises (2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 2--
525.DTProposal to rationalize the work process in an industrial enterprise (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
526.DTProposal to rationalize the work environment in an industrial enterprise (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
527.DTNávrh realizácie a optimalizácie montážnej linky vo firme COAVIS Slovakia, s.r.o. HlohovecVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / 1--
528.DTProposal to manage the company's debt capital and ensure its financial stability (ac. y. 2018/2019)Šefčíková, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
529.DTProposal for the management of enterprise receivables (ac. y. 2018/2019)Šefčíková, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
530.BTNávrh riadenia solárneho navádzačaNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Augustín, M.
531.BTNávrh riadenia sústavy križovatiek so svetelnou signalizáciouPeterková, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Malíšek, G.
532.BTNávrh riadiaceho elektropneumatického obvodu pre kontrolné zariadenieMudriková, A.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Hrica, D.
533.DTNávrh riadiaceho systému výrobnej linkyTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
534.DTNávrh riadiaceho systému výrobnej linkyTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
535.DTProposal of solution ergonomic rationalization in selected operations of the enterprise REVOL TT Consulting Ltd.Hatiar, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Bačík, M.
536.DTProposal of solution ergonomic rationalization in selected operations of the enterprise (2018/2019)Hatiar, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 3--
537.DTProposal of solution ergonomic rationalization in selected operations of the enterprise (2018/2019)Hatiar, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 3--
538.DTProposal of solution ergonomic rationalization in an industrial company (in selected operations) (2018/2019)Marková, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 3--
539.DTProposal of solution ergonomic rationalization in an industrial company (in selected operations) (2018/2019)Marková, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 2--
540.BTProposal of solution to improve project management in industrial enterprisesHrablik Chovanová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Jaklovská, V.
541.DTProposal of the improvement of the project management in industrial enterprisesŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
542.DTNávrh robotizovaného pracoviska na zváranie bicyklových rámovBárta, J.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Daniel, A.
543.BTNávrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teplotyKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / ----
544.DTProposes a method for measuring employee satisfaction in industrial companyMĺkva, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Halašková, M.
545.DTThe proposal how to solve conflicts in the work of a manager in a selected industrial enterprise (2018/2019)Homokyová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Šulková, D.
546.BTDesign of table decorative biofireŠimeková, B.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Divinský, L.
547.BTNávrh súboru opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Homokyová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Jurková, M.
548.BTNávrh sústavy nástrojov na meranie spokojnosti zamestnancov v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Ondrovičová, V.
549.BTNávrh sústavy nefinančných benefitov pre vybrané kategórie zamestnancov v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Bombala, D.
550.DTNávrh sústavy ukazovateľov na finančno-ekonomickú analýzu spoločnosti OSRAM, a.s.Baran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
551.DTProposal of system solution for stabilization of employees in selected industrial enterprise (2018/2019)Holeček, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Kňažková, B.
552.DTProposal of system solution for stabilization of employees of personnel leasing companies in selected industrial enterprise (2018/2019)Holeček, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Ivič, M.
553.DTProposal of systemic arrangements for application of time management principles in an enterpriseSzabó, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / ----
554.DTProposal of systemic changes in order to reduce fluctuation of employees in selected industrial enterprise (academic year 2018/2019)Koltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Lovasíková, S.
555.DTProposal of systemic changes in order to increase stabilization of employees in selected industrial enterprise (academic year 2018/2019)Koltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
556.DTProposal of systemic changes in order to increase stabilization of employees in selected industrial enterprise (academic year 2018/2019)Koltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
557.DTNávrh systému a obsahu kvalifikačného vzdelávania zamestnancov v ZF Slovakia Levice (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
558.BTNávrh systému číslicového riadenia hladiny vody PID regulátorom pre fyzický model spojených nádob pomocou PLC S7-300.Samsonov, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Hracho, P.
559.BTNávrh systému číslicového riadenia tlaku vody PID regulátorom pre fyzický model spojených nádob pomocou PLC S7-300.Samsonov, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic2 / 1 Poliak, A.
Bachár, S.
560.BTNávrh systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v priemyselnom podniku. (ak. rok 2017/2018)Mesárošová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Péčová, L.
561.DTNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
562.DTNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
563.DTNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
564.DTDesign of the Sustainable Shared Value Modeling Model of the Industrial Enterprise in the Context of a Sustainable CSR (as of 2018/2019)Sakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
565.DTDesign of the Sustainable Shared Value Modeling Model of the Industrial Enterprise in the Context of a Sustainable CSR (as of 2018/2019)Sakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
566.DTDesign of the Sustainable Shared Value Modeling Model of the Industrial Enterprise in the Context of a Sustainable CSR (as of 2018/2019)Sakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
567.DTThe proposal of succession planning system as a prerequisite for career development of employees in the companySzabó, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Adamčík, P.
568.DTProposal of system measures for material flow improvement by use of selected methods of industrial engineering in company (year 2018/2019)Fidlerová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Bazala, P.
569.DTNávrh systému pre ultrazvukové mechanizované skúšanie austenitických zvarov technikou Phased ArrayKovaříková, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / 1--
570.DTProposal of an enterprise's investment management system (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
571.DTNávrh systému riadeniu výkonnosti zamestnancov špecificky so zameraním na medzigeneračné interakcie vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 2--
572.DTProposal for system of employee performance management specifically focused on intergenerational interactions in a selected industrial enterpriseChlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Kováčová, A.
573.DTProposal for system system for the development of managerial / staff competencies in the context of the social pillar of CSR in the conditions of the industrial enterprise (2018/19)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Nemcová, L.
574.DTNávrh systému rozvoja zamestnancov prostredníctvom aplikácie mentoringu a kaučingu v kontexte s Age manažmentom v podmienkach priemyselných podnikov v SRChlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Oman, D.
575.DTProposal of stabilization system for employees in industrial company (2017/2018)Marková, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Polačiková, V.
576.DTProposal of stabilization system for employees in industrial company (2017/2018)Marková, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
577.DTProposal of talent management system in conditions selected industrial enterprise (academic year 2018/2019)Koltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Hýbelová, Z.
578.DTDesigning a system of indicators for assessing the social /environmental effectiveness of investments (academic year 2018/2019)Sablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
579.DTThe proposal Training and Employee Development as an Instrument for Increasing Competitiveness in a Selected Industrial Enterprise (2018/2019)Homokyová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Bernaťák, J.
580.DTNávrh technických opatrení pri zavádzaní montážnej linky do výrobyRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / 1--
581.DTNávrh technológie CNC tlačenia laserom zváraných polotovarov (2018)Šugárová, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / 1--
582.DTNávrh technológie spájkovania kombinácie titán - nikelKostolný, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / 1--
583.DTNávrh technológie zvárania niklu laserovým lúčomKovaříková, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / 1--
584.DTProposal to create and manage the brand image of the industrial enterprise and its products (academic year 2018/2019)Babčanová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 3 Rybanský, F.
585.DTDesign of a sustainable (holistic) marketing concept in an industrial enterpriseVaňová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic2 / -- Siváková, M.
Veselý, P.
586.DTProposal sustainable competency model for selected categories of employees in the automotive industry (ak. rok 2018/2019)Hrablik Chovanová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Khandlová, M.
587.DTNávrh udržateľného systému personálneho marketingu vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / ----
588.DTNávrh udržateľného systému stabilizácie ľudských zdrojov ako dôležitého faktora rozvoja priemyselného podniku, resp. regiónuBestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Husárová, L.
589.DTNávrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v podnikuMrvová, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 2--
590.DTDesigning a Sustainable Stabilization System for Employees in an EnterpriseMrvová, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 2 Huraj, M.
591.DTDesigning a Sustainable Stabilization System for Employees in an EnterpriseMrvová, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 2 Nikelová, E.
592.DTDesigning a Sustainable Stabilization Scheme for Employees in an Industrial Enterprise (as of 2018/2019)Bestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Lamiová, M.
593.BTDesigning Sustainable Measures to Support Stabilization of Employees in an Industrial Enterprise (as of 2018/2019)Bestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Mazúrová, J.
594.BTProposal of sustainable measures to improve the evaluation and remuneration of employees in the companyMrvová, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 2 Jarušková, L.
595.BTProposal sustainable measures to improve the evaluation and remuneration of the companyMrvová, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 2--
596.BTNávrh udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v priemyselnom podnikuBestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / -- Gučková, V.
597.BTDesigning Sustainable Measures to Improve Employee Stabilization in an EnterpriseMrvová, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 3 Patka, M.
598.BTDesign of Sustainable Systemic Strategic Measures to Eliminate Inequalities between Employer and Employee in Selected Industrial Enterprise (2018/2019)Császár, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
599.DTThe proposal   indicators for the economic evaluation of employees' work in the selected industrial enterprise (2018/2019)Homokyová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Bango, E.
600.DTThe proposal   indicators for the economic evaluation of employees' work in the selected industrial enterprise (2018/2019)Homokyová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
601.DTNávrh upínacieho prípravku pre viacosové obrábacie centrumŠimna, V.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
602.DisTProject of application for progressive methods to ensure the efficiency of product developmentPauliková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
603.DisTProposal creative application of quality management in introducing new products into productionNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
604.DTThe proposal of applying lean manufacturing methods in industrial companySzabó, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Doričková, K.
605.DTProposal to apply new trends in marketing communication in an industrial enterprise (academic year 2018/2019)Babčanová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 3 Fabian, F.
606.DTNávrh vložky formy pre vysokotlaké liatie lopatkového kolesaBajčičák, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
607.BTNávrh vybraného modulu informačného systému pre obchodnú organizáciuTadanai, O.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Malý, M.
608.BTNávrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnikTadanai, O.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic2 / -- Hajdúch, P.
Vendžúr, M.
609.BTNávrh výliskov z plastov, tvorba modelov a výkresovej dokumentácie s počítačovou podporouBílik, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Čepela, P.
610.DTNávrh využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice pre logistické procesy priemyselného podnikuSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
611.DTNávrh využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice pre logistické procesy priemyselného podnikuSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
612.DisTProposal of advanced business models application in social oriented entrepreneurship in less developed regionsŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMAN, D-PMANxAMTFDetails of topic0 / 1--
613.DTProposal to use social fund as a source of financing social policy and motivation of employees in the selected enterprise (2018/2019)Homokyová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
614.DTProposal to use social fund as a source of financing social policy and motivation of employees in the selected enterprise (2018/2019)Homokyová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Hirešová, J.
615.DTNávrh využitia softvéru Expert Choice pri strategickom rozhodovaní v priemyselných podnikoch v kontexte so stratégiou USZPSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
616.DTNávrh využitia udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikaniaSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
617.DTNávrh využitia udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikaniaSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
618.BTNávrh využívania kompetenčného prístupu riadenia ľudských zdrojov v priemyselných podnikoch na SlovenskuJurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Vavrová, D.
619.DTProposal for the use of retention management (employee stabilization tools) in an industrial enterpriseVaňová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / ----
620.DTNávrh webového rozhrania pre krbové regulátoryTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
621.BTNávrh webovej aplikácie pre potrebu ZŠ.Nemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Radimák, D.
622.DTProposal to ensure the financial and investment literacy of management as a presumption of the long-term success of investment activities in the companySzabó, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
623.DTNávrh zabezpečenia lokálnej počítačovej siete v prostredí internetu. 2017/2018Halenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
624.BTNávrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vybraných prevádzkach podniku)Marková, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Kapsová, S.
625.BTDesign data backup using cloud and linux server technologyBezák, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Novotný, M.
626.DTNávrh zariadenia pre výrobu úkosov zvarových spojov na potrubných systémochNaď, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / ----
627.DTProposal to improvement of project management in HB STEEL, s.r.o.Samáková, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Dingová, D.
628.DTThe proposal for the improvement of production process management in industrial enterpriseJurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Hubinová, G.
629.DTSuggestion for improvement of recruitment and selection of employeesSablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
630.DTNávrh zefektívnenia procesu obstarávania a evidovania náhradných dielov na oddelení údržby v podniku OKE Plastic SK, s.r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Miština, M.
631.BTNávrh zefektívnenia procesu výroby ručného montážneho pracoviskaRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Benedikovič, R.
632.BTProposal of measures in logistics processes in industrial enterprise. (year 2018/2019)Fidlerová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Gahérová, L.
633.DTXYZNovotná, I.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Palúšna, D.
634.DTXYZNovotná, I.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Šarvaicová, B.
635.BTNávrh zlepšenia drsnosti povrchu pri finálnom trieskovom obrábaní 3D povrchovKleinedlerová, I.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Puček, M.
636.DTProposal to improve the implementation of financial controlling in a selected industrial companyBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic2 / 2 Maturkanič, L.
Nádašský, A.
637.DTNávrh zlepšenia implementácie finančného controllingu vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
638.DTNávrh zlepšenia inovačného plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselného podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
639.DTProposal of the quality processes improvement based on application of the FMEA method in an industrial enterprise (as of 2018/2019)Mesárošová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
640.DTProposal of the quality processes improvement based on application of the FMEA method in an industrial enterprise (as of 2018/2019)Mesárošová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
641.DTProposal of the quality processes improvement based on application of the FMEA method in an industrial enterprise (as of 2018/2019)Mesárošová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
642.DTProposal of the quality processes improvement based on application of the FMEA method in an industrial enterprise (as of 2018/2019)Mesárošová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Henčeková, M.
643.BTProposal for improving management of the main production process in a selected industrial plant (Acad. y. 2018/2019)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
644.BTNávrh zlepšenia manažmentu inovácií výrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
645.DTNávrh zlepšenia manažmentu predvýrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
646.DTNávrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
647.DTNávrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 3--
648.DTNávrh zlepšenia metodiky implementácie subsystému riadenia controlling vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 3--
649.BTProposal to improve the area of innovative activities in an industrial enterprise (ac. y. 2018/2019)Mesárošová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
650.BTProposal to improve the organizational structure of management in the selected industrial companyBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Učen, T.
651.DTProposal to improve planning of production processes in a selected industrial plant (Acad. y. 2018/2019)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
652.DTProposal for improving management of technological preparation of production in a selected industrial enterprise (Acad. y. 2018/2019)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic2 / 2 Košík, J.
Ryšavý, A.
653.BTNávrh zlepšenia procesov prípravy výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
654.BTProposal for improvement of pre-production processes in a selected industrial enterprise (Acad. y. 2018/2019)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 2 Koniarik, M.
655.DTNávrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
656.DTProposal to improve the human resource management system in the selected industrial companyBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 3--
657.DTProposal to improve the remuneration system as a tool for motivating employees in the selected businessHorváthová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Kontová, N.
658.DTProposal to improve the system of providing employee benefits in the selected enterpriseHorváthová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 2--
659.DTThe proposal to improve the system of acquisition and stabilization of employees in the selected industrial enterpriseHorváthová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 2--
660.BTProposal to improve the level of financial management in PS METAL, s.r.oBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Herda, J.
661.DTNebezpečné látky v chladiacich a nemrznúcich zmesiachBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
662.BTNekonvenčné spôsoby ťahania oceľových drôtov za studenaTittel, V.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
663.BTNeurónové siete - návod na cvičeniaSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / ----
664.DisTThe new generation of employees in the labor market and its impact on business performance.Čambál, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / ----
665.DisTThe new generation of employees in the labor market and its impact on business performance.Čambál, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PPPPMTFDetails of topic0 / ----
666.DisTNovel in-situ TiAl matrix composites prepared by castingLapin, J.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
667.BTNumerická analýza vplyvu kontaktného tepelného odporu na rozloženie teplôt pri tvorbe tupých zvarových spojov laseromBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTVMMTFDetails of topic0 / ----
668.BTNumerická analýza vplyvu kontaktného tepelného odporu na rozloženie teplôt pri tvorbe tupých zvarových spojov laseromBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Tóth, A.
669.DisTNumerical simulation and prediction of material behavior in the processes of surface heat treatmentBehúlová, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMD, D-PMMDxAMTFDetails of topic0 / ----
670.DisTNumerical simulation and prediction of material behavior in the processes of surface heat treatmentBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
671.DTNumerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYSBehúlová, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
672.BTNumerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYSBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Mocák, P.
673.DTNumerická simulácia procesu strihania plechov s využitím programového systému DEFORMBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / ----
674.DTNumerická simulácia procesu strihania plechov s využitím programového systému DEFORMBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
675.BTObrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - výučbové video (2018)Görögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
676.BTOdpady a ich využívanie a zneškodňovanieBlinová, L.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Mištinová, K.
677.DTOdporové zváranie drôtov s malým priemerom a vysokým obsahom uhlíkaBárta, J.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Harsányiová, J.
678.BTOdvodenie teoretickej rýchlosti rotácie formy pri dostredivom liatí s vertikálnou osou rotácie formyBajčičák, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
679.DTOchrana rúk hasiča proti sálavého teplu a ohňuBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
680.DTOpotrebovanie rezných nástrojovVopát, T.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
681.BTOprava oceľoliatinových sklárskych foriem tvrdonávarmiKovaříková, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
682.DTOptimalizácia fuzzy regulátora genetickými algoritmamiSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
683.DTOptimalizácia obrábania koróziivzdorných ocelí (2018)Šugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / ----
684.DTOptimalizácia obrábania výkovkov v podmienkach firmy HKS Forge, s.r.o.Buranská, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / 1--
685.DTOptimalizácia parametrov laserového rezaniaŠugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / ----
686.DisTOptimization of CNC conventional metal spinning parametersŠugárová, J.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
687.DTOptimalizácia pracoviska obrobňa vo firme Ekom spol s.r.o.Pecháček, F.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / ----
688.DTOptimalizácia pracoviska výroby ozubenia v ZF Sachs Slovakia a.s. LevicePecháček, F.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / ----
689.BTOptimization of tool manufacturing process on CNC milling machines at Schaeffler SkalicaJanota, B.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Romančík, D.
690.DTOptimalizácia procesu 2D a 3D frézovania odliatkov z tvárnej a sivej liatiny používaných pri výrobe lisovacích nástrojovŠimna, V.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
691.BTOptimization of warehouse management in an industrial companyBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Kováčová, K.
692.DTOptimalizácia tvaru dutiny kovacieho nástroja pre výkovok Príruba využitím FEM simulácieKapustová, M.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
693.DTOptimalizácia výberu naváracieho materiálu na renováciu kovacích nástrojov (2018)Šugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / ----
694.DTOptimalizácia výroby veka hydrodynamického meniča v podmienkach firmy ZF Slovakia, a. s.Šugárová, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / 1--
695.DTOverenie konceptu nasadenia open-source routingu a bezpečnosti v enterprise prostredí.Peterková, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
696.DTOverenie tvaru a veľkosti reálnych nehomogenít nameraných nedeštruktívnou metódou vírivých prúdov na mosadzných rúrkach teplovýmenníkov.Kovaříková, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / 1--
697.BTPersonálne informačné systémyŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / -- Cintulová, K.
698.BTPersonnel Information systemsŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic3 / 3 Bartošová, S.
Jáňová, D.
Sedláková, K.
699.DTPevnostná analýza a návrh vylepšenia nosnej konštrukcie strojaHajdu, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
700.BTDrinking water and possibility of treatment in householdsBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / -- Kováčiková, V.
701.DTPlánovaný experiment (Desing of Experiment - DoF)Labašová, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
702.DTPlasty a ich bezpečné používanieBlinová, L.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
703.BTPlazmové leštenie kovových povrchov v elektrolyte - prehľad súčasného stavu vo svetePodhorský, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / ----
704.DTPlazmové leštenie ocele s vyšším obsahom uhlíkaPodhorský, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / ----
705.BTPočítačom podporovaný návrh a výroba prevodovky nákladného automobilu v zmenšenej mierkeMorovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Čulen, J.
706.BTComputer-aided graphics simulation of cutting machine and NC code verificationNecpal, M.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Bodnár, R.
707.BTPočítačová podpora pri návrhu a výrobe súčiastkyGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic3 / 3 Molnár, M.
Nikodem, M.
Mozolík, M.
708.BTPočítačová podpora pri návrhu a výrobe súčiastkyBuranská, E.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Mikula, M.
709.DTPočítačová podpora výroby presných bezšvíkových rúr v Železiarňach Podbrezová, a. s.Necpal, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
710.BTPočítačová podpory kvalityPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Braniš, M.
711.DTPočítačové modelovanie dvojrozmerných nanomateriálovDubecký, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / 2--
712.DTCorporate culture and its construction in an industrial enterpriseVaňová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / -- Holkovičová, M.
713.BTPodnikové informačné systémyŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Šimo, M.
714.BTBusiness information systemsŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic2 / 2 Mucska, E.
Dekan, A.
715.DTPodporný softvér pre vnútropodnikovú predajňu v Železiarňach PodbrezováTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
716.BTPolymer composites for 3D printingŠpitalský, Z.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Lacenová, T.
717.BTPopis štruktúry systému riadenia v reálnom časeGese, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / 1--
718.DTThe comparison of current 3D printers with regard to the requirements of ZF Slovakia, a.s.Káčer, N.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Koštial, V.
719.DisTComparison of the effectiveness of fillers based on hydroxides and flame retardants on flammability reduction of selected thermoplasticsMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFDetails of topic0 / ----
720.DTPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska kvality obrobenej plochyKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
721.DTPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska opotrebenia rezného nástrojaKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
722.DTPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska presnosti rozmerovKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
723.DTPorovnanie metód výpočtu momentu zotrvačnostiPalumbíny, O.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Krajčovič, J.
724.DTPorovnanie metód výpočtu statických momentovPalumbíny, O.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
725.BTPorovnanie možností parametrického programovania a SL cyklov v riadiacom systéme Heidenhain iTNC530Šimna, V.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Nguyen, D.
726.DTPorovnanie požiadaviek na odbornú spôsobilosť v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci medzi Slovenskou republikou a MaďarskomMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
727.BTPorovnanie vybraných CAD softvérov z rôznych hľadískKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Müller, T.
728.BTPosádenie bezpečnosti prídavných látok v potravináchMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Mihelová, M.
729.BTPosúdenie hlukovej záťaže zamestnancov v strojárskych prevádzkachČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Klasová, P.
730.BTPosúdenie kvality podzemných vôd vo vybranej lokaliteMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Božik, M.
731.DTAssessment of the joinery workshop in terms of safety and fire protectionBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
732.BTPožiarne nebezpečenstvo kvapalínBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Tkáč, L.
733.DTPožiarno - technické charakteristiky mazacích práškov. Kuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
734.BTPredpoveď počasia pomocou neurónovej sieteSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Klačanský, M.
735.BTPrehľad a charakteristika CAD softvérov používaných pri návrhu foriemBajčičák, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Martinek, F.
736.BTOverview of software systems and approaches for modelling FSW technologyNagy, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic0 / ----
737.BTPrehľad spôsobov obrábania keramických materiálovKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Galko, F.
738.BTPrehľad spôsobov obrábania spekaných karbidovKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Keleši, R.
739.DTPresentation case with components from Rockwell AutomationMichaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Herceg, D.
740.BTPrchavé organické látky vo vybraných spotrebiteľských výrobkochMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Balková, L.
741.DisTDirect soldering of ceramic and metal/ceramic materialsKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
742.<