4. 6. 2020  14:32 Lenka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 5

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
ZaměřeníUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Aditívna výroba komponentov z Al zliatiny naváraním CMT
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.
DisP
Aditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami navárania
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
3.
DisP
Aditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami navárania
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
4.
BP
Aditívne systémy a automatizácia 3D tlače
Pokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šoltýs, K.
5.
DisP
Aditívne technológie - návrh, optimalizácia a výroba komponentov pre automobilový priemyselBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-STAM
D-PMMDxA
D-PMMD
--
--
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.BP
Aditívne výrobné technológie
Šugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Kalafut, D.
7.
DisP
Agilné pristupovanie k projektovému manažmentu a jeho využitie v riadení projektov v priemyselných podnikochÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
8.BP
Agilné vnútropodnikové zásobovanie (Intralogistika 4.0) (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gulár, M.
9.
BPAktívne riadenie vibrácií votknutého nosníkaRolník, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTFPodrobnosti tématu1 / -- Marekovič, T.
10.
BPAlternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysleRusko, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.DPAnalýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BKKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
12.
DP
Analýza deformácií chemicko-tepelne spracovaných plechov lamely mechanickej spojkyÚstav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Bogyová, R.
13.
DP
Analýza faktorov pracovného prostredia Centra excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM MTF STU (2019÷2020)
Pauliková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
14.
DP
Analýza koreňovej príčiny defektov vo výrobe a nápravné opatrenia v podniku CIKAUTXO SK s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.BPAnalýza materiálu opierok pre brúsny proces synchrónneho krúžkuÚstav výrobných technológií (MTF)B-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Bordáč, O.
16.
BP
Analýza metódy zvárania koroziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčom
Kovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
17.
BP
Analýza metódy zváranie korozivzdornej ocele s meďou elektrónovým lúčom
Hodúlová, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Konevalik, F.
18.DP
Analýza mikroštruktúry a mechanických vlastností komponentov vyhotovených aditívnou výrobou oblúkovým zváraním
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
19.
DP
Analýza možností výroby súčiastky v podmienkach KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--MTFPodrobnosti tématu1 / --
20.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
21.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
22.
BP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTFPodrobnosti tématu0 / ----
23.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
24.
DPAnalýza nasadenia viacúčelových montážnych a iných zariadení do výrobného procesu v spoločnosti BOGE v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. TrnavaHolubek, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
25.
BP
Analýza postupov riadenia kvality pre zníženie počtu nezhodných výrobkov v HKS Forge, s.r.o.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPR
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
26.BPAnalýza príčin vzniku konkrétneho problému s využitím jednoduchých nástrojov a metód manažérstva kvality (2020/21)Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BP
Analýza priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Vyskočová, K.
28.
BP
Analýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovov
Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
29.
DP
Analýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..
Buranská, E.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Anina, T.
30.
DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Behúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.BPAnalýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Tonka, M.
32.DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
33.
BPAnalýza štruktúry lomových plôch nástrojovej ocele po kryogénnom spracovaníPtačinová, J.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
34.
BP
Analýza technologických možností spájania keramiky s kompozitným materiálom
Kostolný, I.
Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
DP
Analýza úzkych miest vo vybranej linke v podniku IAC Group (Slovakia) s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)
Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
36.
DP
Analýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť.
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
37.BP
Analýza vybraných vlastností binárnej zliatiny Sn-Zn
Gerhátová, Ž.Ústav materiálov (MTF)B-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Šenkarčin, M.
38.
DP
Analýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach ŠVEC a SPOL, s.r.o.Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Ondicová, M.
39.
BP
Analýza zvarových spojov Al plechovHazlinger, M.Ústav materiálov (MTF)B-MI
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Bryndza, M.
40.
BP
Analyzovanie plôch na rotačných rezných nástrojov
Buranský, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Lesay, A.
Schmidt, S.
41.
DP
Analýzy zvarových spojov tenkých plechov zváraných laserom
Hazlinger, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
42.
DisP
Aplikácia aditívnych technológií v procesoch konštrukcie a výroby výliskov a výroby foriem na vstrekovanie termoplastovBílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Aplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2019/2020)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
44.
DP
Aplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
45.DP
Aplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
46.
DP
Aplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
47.DP
Aplikácia laserového textúrovania v procesoch tvárnenia
Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.DP
Aplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v priemyselnom podniku (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 2
Miškolci, I.
49.
DP
Aplikácia metódy KATA pri riešení problému na pracovisku vstrekolisovMĺkva, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Mikulincová, K.
50.
BP
Aplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDLÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
51.
BP
Aplikácia pre výstupnú kontrolu produktov
Střelec, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / -- Voštinár, M.
52.DisPAplikácia procesu reengineering v podnikoch strojárskeho priemysluÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
53.
BP
Aplikácia štatistických metód kontroly kvality v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu2 / -- Kováčová, T.
Binčík, R.
54.
BP
Aplikácia technológie tailor blanks v automobilovom priemysleŠugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.BP
Aplikovanie technických ekolabelingových schém v rámci produktovej politiky
Rusko, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
56.
BP
Archivácia údajov z výrobnej linky
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
57.BP
Autentifikačné a autorizačné algoritmy
Ďuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveB-AIA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
58.
DPAutomatické riadenie modelu robota ma platforme ArduinoÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Augustín, M.
59.
BP
Automatizácia kontrolného zariadenia
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Gaža, P.
60.DPAutomatizácia nasadenia softvéru do produkčného prostredia s využitím klastrovej infraštruktúry a kontajnerizácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Miškolci, M.
61.
DP
Automatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / --
62.DP
Automatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo Parametric
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Žovinec, J.
63.
DPAutomatizácia vybraných funkcií pre Smart HouseVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Pajkoš, A.
64.
DP
Automatizované navrhovanie technologických postupov
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.
DisP
Autonómne riadenie elektrického vozíka pre hendikepovaných vo vnútorných priestorochÚstav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
66.
DP
Balancing of cutting tools
Peterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Michalec, M.
67.
DP
Bezdrôtový senzor enveronmentálych dát
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
68.BPBezpečná manipulácia so streľnou zbraňou
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
69.
DP
Bezpečnosť v oblasti robotiky vo vybranej spoločnostiÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hruška, T.
70.
BP
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine stavebné materiály
Rusko, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
71.
DP
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Markovičová, A.
72.
BP
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie krytov civilnej ochrany
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Hrčka, M.
73.
DisPBig Data analýzy: použitie predikčných metód a techník Data Mining pri získavaní znalostí z databáz pre potreby riadenia procesovÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
74.DisP
Budovanie a riadenie imidžu značky produktu prostredníctvom nástrojov digitálneho marketingu v priemyselných podnikoch
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
BPBudovanie a riadenie značky (Brand Management) v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 2 Štrbák, M.
76.
DP
Budovanie podnikovej kultúry orientovanej na inovácie (ak. rok 2020/21)
Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
77.
DP
Budovanie pozitívneho imidžu podniku s využitím princípov USZP(ak. rok 2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
78.BP
Daňová a odvodová optimalizácia zamestnaneckých benefitov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
79.BP
Daňová a odvodová optimalizácia zamestnaneckých benefitov (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
80.BP
Databázová aplikácia v prostredí web pre fitnes centrum
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Matištík, L.
81.
BP
Databázová aplikácia v prostredí web pre ubytovacie zariadenieÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Vorčák, A.
82.DisP
Deep learning v Industry 4.0
Schreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
83.
DisP
Deformácia a lom precipitačne spevnených komplexných koncentrovaných zliatinÚstav materiálov (MTF)D-PMMD--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
84.
BP
Design of experimentsÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
85.BPDetekcia objektov v definovanom prostredí.Budjač, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
DP
Digitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
DP
Digitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šimorová, V.
88.
DP
Digitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
89.
DP
Digitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 1
Bačíková, B.
Gajarská, V.
90.
BP
Dilatometrická analýza ocele Vanadis 6Ústav materiálov (MTF)B-MI--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
91.
DP
Distribuovaný systém riadenia čerpacej stanice v prostredie PCS7
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
92.
BP
Dokončovanie povrchov tvarovo zložitých súčiastok zo zliatiny EN AW-5754 H111
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Letko, A.
93.
DP
Dopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
94.
DP
Dopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (pre ak. rok 2019/2020)
Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
95.
DP
Dopady krízy koronavírusu na hospodárstvo SR a návrh protikrízových opatrení do budúcnosti 2020/2021Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
96.
DP
Drsnosť obrobeného povrchu
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
97.
BP
Efektívne riadenie obmedzenia dopravy pomocou simulácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
98.BPEfektívne vedenie ľudí a motivácia zamestnancov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pľutová, D.
99.
BPEkonomické zhodnotenie malosériovej výroby odlievaného rámuŠuba, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
100.
DP
Elektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel na báze TeO2 a Sb2O3Ústav materiálov (MTF)I-MI--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
101.
BPElektrochemické značenie kovových materiálovPašák, M.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
102.
DP
Emisie prachových častíc v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
103.
DP
Environmentálne a bezpečnostné riziká aditívnych technológií.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
BP
Environmnetálne a bezpečnostné aspekty aditívnej technológie FDM
Buranská, E.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
105.
DP
Experimentálna analýza počtu nukleačných zárodkov kryštalizácie v časticiach rýchlo stuhnutého prášku
Grgač, P.Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Néma, M.
106.
DP
Filtrácia dát pri meraní drsnosti povrchu
Görögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
107.
DP
Fluktuácia ako prejav pracovnej nespokojnosti. Jej príčiny a návrhy riešenia na jej zníženie a na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom podnikuHoleček, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
108.
DPFormovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov v HKS Forge s.r.o. TrnavaVaňová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti tématu0 / ----
109.DPFormovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov - ŠVEC a SPOL, s.r.o., Vráble (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
110.
DP
Formovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.Mrvová, Ľ.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
111.
DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
112.
DP
Frézovanie s upraveným polomerom nástroja
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
113.DPFrézovanie ťažkoobrobiteľných materiálovÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
114.
DP
Generátor normalizovaných súčiastok pre CAD systém
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
115.
BP
Geometria rezných nástrojov
Pokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Večerová, M.
116.
BP
Hodnotenie a odmeňovanie ako nástroj motivácie zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Homokyová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Turská, Z.
117.DP
Hodnotenie a optimalizácia výkonnosti a finančnej stability priemyselného podniku. (akademický rok 2020/2021)
Šefčíková, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
118.
BPHodnotenie horľavých kvapalín pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarovÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Harnoš, M.
119.DP
Hodnotenie kobotizovaného pracoviska priemyselnej prevádzky z hľadiska požiadaviek užívateľa (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
120.
DP
Hodnotenie kobotizovaného pracoviska priemyselnej prevádzky z hľadiska požiadaviek edukačného programátora (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
121.
DP
Hodnotenie kobotizovaného pracoviska priemyselnej prevádzky z hľadiska požiadaviek operátora (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
122.DisP
Hodnotenie olfaktorickej záťaže v pracovnom prostredí výrobnej prevádzky
Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
123.
DisP
Hodnotenie olfaktorickej záťaže v pracovnom prostredí výrobnej prevádzky
Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
DPHodnotenie stavu povrchových vôd vo vybranej likalite
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
125.
DP
Holická Katarína: Riadenie klimatických podmienok obytnej budovy na báze platformy DCU
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
126.DP
Charakteristika sub- a mikroštruktúry strednomangánových ocelí pre použitie v automobilovom priemysle
Križan, D.Ústav materiálov (MTF)I-MI--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kicka, T.
127.
BP
Charakterizácia mechanických vlastností vysokoentropickej zliatiny FeNiMnCr
Noga, P.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Chobot, A.
128.DP
Charakterizácia práškov a spečených oceľových vzoriek
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Petrek, T.
129.
DP
Charakterizácia viacprvkových zliatin na báze Ga-Co-Cu-Ni-Fe s rôznym pomerom atómov
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
130.
BP
Charakterizácia zliatin s viacerými základnými prvkami na báze Ga-Ni-Co-Cr-Fe
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Nálepka, J.
131.
BP
Chemické a elektrochemické obrábanie - edukačné videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
132.
BP
Chladenie pri brúsení synchrónnych krúžkovGörög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
133.
DP
Identifikácia a využitie faktorov ovplyvňujúcich pracovné správanie zamestnancov v kontexte vekového manažmentu v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
134.
DP
Identifikácia a využitie faktorov ovplyvňujúcich pracovné správanie zamestnancov v kontexte vekového manažmentu v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/21)
Vaňová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
135.BP
Identifikácia kategórií zamestnancov znevýhodnených zmenou podmienok fungovania priemyselných podnikov (ak. rok 2020/2021)
Gyurák Babeľová, Z.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Michalková, D.
136.
BP
Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození pri práci na vybranom strojnom zariadeníSzabová, Z.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE--MTFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
137.
DP
Identifikácia nebezpečenstva a rizík vo vybranej prevádzkeSzabová, Z.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Koštrnová, R.
138.
DP
Ideový návrh robotizovaného pracoviska pre kalibráciu ložísk
Božek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Švančara, P.
139.DP
Ideový návrh robotizovaného pracoviska pre kalibráciu ložísk
Božek, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
140.
DP
Implementácia automaticky riadených vozidielÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
141.
DP
Implementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
142.
BP
Implementácia metódy FMEA na vybranom produkte (ak. rok 2019/2020)
Lestyánszka Škůrková, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPR--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hakala, G.
143.
DP
Implementácia metódy KANBAN vo výrobnom podniku CIKAUTXO SK s.r.o. (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
144.
BP
Implementácia normy STN EN ISO 45 001 do zavedeného systému BOZP vo vybranom podnikuPastierová, A.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Jalakšová, V.
145.
BP
Implementácia odmeriavacieho systému pre 3 osovú cnc frézovačku riadenú pomocou modulu arduinoŠimon, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
146.
DP
Implementácia opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR v organizačnom prostredí
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
147.
BP
Implementácia riadenia stohovacej jednotky prostredníctvom PLC v priemyselnom podniku
Nikmon, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Heriban, J.
148.
DP
Implementácia rozšírenej reality pri výrobe montážnej linky
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Böhm, P.
149.DisPImplementácia subsystému riadenia controlling do malých a stredných podnikov strojárskeho a elektrotechnického priemysluBaran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
150.
BP
Informačný systém na evidenciu energetických zariadení a ich technickej dokumentácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
151.
DPInformačný systém na identifikáciu väzieb zamestnaní SK ISCO-08 a akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
152.
BP
Informačný systém pre evidenciu a zber údajov z herných zariadeníÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Frišo, P.
153.
DP
Informačný systém pre firmu Formica
Németh, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
154.
BP
Inkrementálne procesy v tvárnení
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Beňo, J.
155.
DisP
Inkrementálne tvárnenie laserom zváraných polotovarov z tenkých plechov
Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAM--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
156.DPInovácia materiálového toku na montážnej linke v podniku MTA Slovakia s.r.o.Matúšová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Červeňan, R.
157.
DP
Inovácie v oblasti využívaných nástrojov marketingového mixu v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Jarušková, L.
Pristašová, V.
158.DisP
Integrita a ochrana dát využitím postkvantovej kryptografie a blockchain
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)D-MASP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
159.
DisPInterakcia spájky pri aplikácií aktívneho ultrazvukuÚstav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
160.
BP
IS pre grafickú firmuJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / --
161.BPIS pre potravinársky podnikÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
162.
DP
IS pre združenie živnostníkov
Juhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Burdej, E.
163.
BP
Klientská aplikácia pre zobrazenie dát ako súčasť monitorovacieho systému
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveB-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Zverbík, A.
164.
DPKomplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM InspectÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Nagy, P.
165.
DP
Konfiguračné rozhranie pre koncové moduly systému zberu environmentálnych dát.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Žlnay, D.
166.
BPKonštrukcia foriem na vstrekovanie plastov s počítačovou podporou
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
167.DPKonštrukcia formy na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Cíbik, M.
168.
BP
Konštrukcia formy na vstrekovanie termoplastovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Babiš, M.
169.
DP
Konštrukcia nástroja na výrobu nadstavca s počítačovou podporou
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
170.
BP
Konštrukcia tvárniaceho nástroja na ohýbanie
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
171.
BP
Konštrukčný návrh prípravku pre konkrétny upínací systém
Kusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
172.
BP
Konštrukčný návrh prípravku rozširujúci možnosti upnutia rotačných súčiastok na Difraktometer HZG4
Kusá, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Burian, D.
173.
BP
Kontrola a riadenie regulovaného prostredia
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Kulla, R.
174.
BP
Kontrola profilu a mikrogeometrie povrchu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
175.BPKoordinácia bezpečnosti pri dostavbe atómovej elektrárne MochovceMartinka, J.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBE--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
176.
DisP
Koordinácia integrovaných manažérskych systémov prostredníctvom bezškálových sietí a sietí Malého svetaÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
177.
DisP
Koordinácia integrovaných manažérskych systémov prostredníctvom bezškálových sietí a sietí Malého svetaÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANxA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
178.BPKopúnek Michal: Online rezervačný systém pre servis vozidielJuhás, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
179.
DP
Korózna odolnosť binárnej zliatiny Sn-Zn
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Paták, J.
180.
DisP
Korózna problematika austenitických materiálov primárneho okruhu jadrových elektrární
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
181.
DPKvantitatívne metódy v manažmente priemyselných podnikov (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
182.
BP
Laserové leštenie
Šugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
183.
BP
Laserové obrábanie biokompatibilných materiálovLudrovcová, B.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
184.
BPLaserové obrábanie titánového kompozitu vyrobeného PMLudrovcová, B.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
185.
DPMachine learning pre použitie v mikrokontrolérochĎuďák, J.
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lipták, T.
186.BP
Manažment právnej ochrany značky v priemyselných podnikoch na slovenskom, európskom a svetovom trhu (akademický rok 2020/2021)
Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
187.
DisP
Manažment procesov FAT a SAT pre SW riadiacich systémov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
188.DP
Marketingová stratégia podniku pri jeho vstupe na globálny trh
Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
189.
DP
Materiálový tok výrobného systému
Mudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
190.
BP
Medziľudské vzťahy na pracovisku a ich vplyv na pracovný výkon (akademický rok 2020/2021)
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
191.
BP
Medziľudské vzťahy na pracovisku a ich vplyv na pracovný výkon (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
192.
BP
Meranie, monitorovanie a zlepšovanie procesov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
193.DP
Meranie teploty pri obrábaní
Peterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTFPodrobnosti tématu1 / -- Keleši, R.
194.
BP
Meranie vybranej súčiastky pomocou optického 3D skeneraÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
195.BPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--MTFPodrobnosti tématu
2 / 2
196.
DP
Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu pri rôznych podmienkach
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--MTFPodrobnosti tématu2 / 3
197.BPMetalografická analýza zvarových spojov plechovHazlinger, M.Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Hlaď, A.
198.DisP
Metodika aplikácie vybraných prvkov konceptu "Smart Factory"
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
199.
DisP
Mikroštruktúra a vlastnosti in-situ kompozitov na báze TiAl
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
200.
DisP
Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť vysokoentropických zliatin
Palcut, M.
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
201.DisPMikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť nových zliatin pre bezolovnaté spájkovaniePalcut, M.
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
202.
DP
Mikroštruktúra, chemické zloženie a korózna odolnosť zliatin Al-Co-Fe-Ni-CuPalcut, M.Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Czére, I.
203.DPMikroštruktúrna analýza strednomangánových Q&P ocelí pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopieÚstav materiálov (MTF)I-MI--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Slnek, D.
204.DPMikroštruktúrna nalýza materiálu z digitálneho obrazu v prostredí MATLABÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
205.
DP
Mobilná aplikácia na notifikáciu a potvrdzovanie alarmov/hlásení a zobrazenie OEE z FESTO linky s využitím protokolu MQTT
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
206.
DisPModel a realizácia systému na získavanie údajov z časových značiek pre analýzu pomocou iónových zväzkov ToF ERDAStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
207.
DP
Modelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyhole
Behúlová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
208.
DP
Modelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyholeBehúlová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
209.
DisP
Modelovanie a numerická simulácia tvorby kombinovaných zvarových spojov koncentrovanými zdrojmi energie
Behúlová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-PMMDxA
D-PMMD
D-STAM
--
--
--
MTFPodrobnosti tématu0 / ----
210.
DP
Modelovanie a simulácia procesu tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
211.
DisP
Modelovanie a využitie EEG dát získaných prostredníctvom low-cost technológií pri riadení
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
212.
DPModelovanie kryštálovej štruktúry a termodynamickej stability nového oxidu niklu Ni2O3
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Gašpárková, M.
213.
DisP
Modelovanie obrobených povrchov na základe fyzikálnych príčin ich vznikuÚstav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
214.
DisP
Modelovanie, simulácia a stabilizácia mechanických sústav
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
215.DisP
Modelovanie, simulácia a stabilizácia mechanických sústav
Vrábeľ, R.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
216.
BP
Modelovanie súčiastok pomocou generatívneho dizajnuBuranský, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Richnák, T.
217.DPModelovanie špeciálnych rezných nástrojovÚstav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
218.
BP
Moderná marketingová komunikácia v priemyselných podnikoch na Slovensku (2020/2021)Hrablik Chovanová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
219.
BP
Modernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
220.
BP
Modernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.
Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
221.
DisP
Modifikácia tribologických vlastností aktívnych častí tvárniacich nástrojov
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
222.
DP
Modul IS pre kvalitatívnu evidenciu vzoriek so zameraním na potravinársky priemysel.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu1 / --
223.BP
Monitoring a riadenie pohľadávok vo vybranom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
224.
DPMonitorovanie skládky tuhého komunálneho odpaduMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
225.
DP
Možnosti konštrukcie a výroby foriem na vstrekovanie s využitím aditívnych technológií
Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dobrovszký, P.
226.
BP
Možnosti projektovania materiálového toku
Mudriková, A.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
227.
BP
Možnosti úpravy aktívnych častí nástrojov v procesoch tvárnenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
228.
BP
Možnosti využitia edukatívneho robota Dobot MagicianHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
229.
BP
Možnosti využitia WSN na monitorovanie parametrov prostredia v priemysle
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Strunga, E.
230.
BPMožnosti využívania odpadov zo spracovania kávy
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Bartek, M.
231.
DP
Možnosti získavania alebo recyklácie vybraných kovov a ich zlúčenínBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
232.DisPMultikriteriálna optimalizácia návrhu kolaboratívných priemyselných systémovPauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
233.DisPMultikriteriálna optimalizácia návrhu kolaboratívných priemyselných systémovPauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
234.
DP
Mzdová politika a systém odmeňovania vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)
Homokyová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
235.
BP
Náhrada doteraz využívaného tvrdokovového náradia s povlakom ALCrN náradím z rýchloreznej ocele s povlakom FeinAl
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
236.BP
Nasadenie nástrojov softvérového inžinierstva pre vývoj softvérového produktu
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveB-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jánosfalvi, D.
237.
BP
Nástroje digitálneho podniku aplikované v priemyselnom podniku - ANTOLIN TRNAVA s.r.o. (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Horný, M.
238.
DP
Návrh analýzy a využitia vekovej heterogenity pre udržanie výkonnosti pracovného tímu
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
239.
DisP
Návrh metodiky tvorby modelov integrovaných manažérskych systémov pomocou uplatnenia ISO noriem
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
240.DisPNávrh metodiky tvorby modelov integrovaných manažérskych systémov pomocou uplatnenia ISO noriemPauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
241.
DP
Návrh modelu zácviku na senzomotoricky náročné pracovné činnosti
Sablik, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
242.
DisPNávrh využitia spotrebiteľského prístupu LOHAS pre získanie konkurenčnej výhody MSP na Slovensku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
D-PPPP
--
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
243.BPNávrh a analýza pohonnej a prevodovej jednotky mechatronického systémuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
244.
BPNávrh a analýza snímača krútiaceho momentuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Hutár, M.
245.
BP
Návrh a implementácia informačného systému pre výrobu nábytku na mieru.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
246.
BP
Návrh a implementácia metódy Kaizen v priemyselnom podniku (2020/21)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
247.
DPNávrh a implementácia riadiaceho PLC programu a grafického používateľského rozhrania pre automatickú razičku plastovNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Janda, J.
248.DP
Návrh a implementácia rozširujúcich komponentov polohovacieho prípravku.
Moravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
249.
DP
Návrh a implementácia systému pre zásobovanie montážnych buniekBožek, P.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kollár, J.
250.BP
Návrh a implementácia virtuálnej učebnej pomôcky pre potreby predmetu programovateľné logické automaty (PLA)
Fačková, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
251.
BP
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLA
Németh, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
252.
BP
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLA
Németh, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Senneš, S.
253.
BP
Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnikTanuška, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
4 / -- Kubiček, S.
Bílik, T.
Prochádzka, M.
Haríň, A.
254.
BP
Návrh a realizácia IS pre správu študentského domova
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
255.
BP
Návrh a realizácia merania závislosti hysteréznych strát od frekvencie striedavého magnetovania feromagnetického materiálu
Jančuška, I.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
256.BPNávrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časťHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Perička, J.
257.
BPNávrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časťÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
258.
DP
Návrh a realizácia modulu informačného systémuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
259.
BP
Návrh a realizácia modulu informačného systému v prostredi Web
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
260.
BP
Návrh a realizácia otočného zásobníka riadeného pomocou PLC
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Remiaš, D.
261.BPNávrh a realizácia palubného počítača automobilu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Koščo, P.
262.BP
Návrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu Arduino
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
263.
BPNávrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietíHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
264.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
265.BPNávrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietíÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Uhlárová, I.
266.BP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500
Bartoň, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
267.BP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Toman, J.
268.
BP
Návrh a realizácia systému pre centrum sociálnych služiebIringová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šarik, M.
269.
BPNávrh a realizácia systému pre podporu kontroly kvality produktov vo výrobnom podnikuIringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Riedlmajer, M.
270.
BP
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Frtús, J.
271.
BP
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
272.
BPNávrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens (princíp master-slave, PLC 1200 PLC 300).Borkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
273.
BP
Návrh a realizácia vizualiácie parametrov elektrického vozidla s využitím PLC.
Halenár, I.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
274.
BPNávrh a realizácia 3-osého obrábacieho stroja riadeného mikrokontroleromHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
275.
BP
Návrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre predmet Projektovanie výrobných systémov
Božek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--MTFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
276.BPNávrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre technický predmetÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
277.BPNávrh a simulácia riadiaceho systému kanalizačnej čerpacej staniceNémethová, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
278.DP
Návrh a simulácia robotického pracoviska pre zváranie automobilovej karosérie
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
279.
DP
Návrh a výroba hybridného výrobného systému
Morovič, L.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Michálik, M.
280.
DP
Návrh a výroba prevodovky omielacieho zariadeniaÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
281.BP
Návrh a výroba prípravku na tvárnenie rúr
Kuruc, M.Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Podolská, J.
282.
DP
Návrh a výroba súčiastky pomocou 3D tlače kovov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Denko, M.
283.BP
Návrh a výroba výukového modelu na predmet Prípravky
Kusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
284.
BP
Návrh a vytvorenie modelu monolitnej karbidovej frézy v CAD softvéri
Vozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTF
Podrobnosti tématu
2 / --
Deters, M.
Majtán, D.
285.
DP
Návrh a vývoj univerzálneho chápadla pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., TrnavaKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Petrík, P.
286.
DPNávrh a vývoj univerzálneho uchopovacieho systému pre svetlomety
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Potúček, M.
287.
DisPNávrh a charakterizácia nových oxidov niklu, medi, paládia a striebra pomocou počítačového modelovaniaDerzsi, M.
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-PMMD
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
288.BP
Návrh a montáž palivovej nádrže pre SCR systém
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
289.
DP
Návrh a realizácia CNC frézky na malosériovú výrobu DPS
Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hustý, R.
290.DP
Návrh a realizácia CNC frézky na malosériovú výrobu DPS
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
291.BPNávrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet LSRÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
292.
BPNávrh a realizácia chladnenia výrobnej haly adiabatickou vežou B.A.C.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
293.BP
Návrh a realizácia informačného systému pre Konsignačný sklad
Juhásová, B.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / --
294.
DP
Návrh a realizácia inteligentného riadenia pre jednu bytovú jednotku
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu1 / --
295.
DP
Návrh a realizácia inteligentného vysávača
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Poleč, O.
296.
DPNávrh a realizácia mobilného HMI pre vybranú časť linky MPS500Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
297.
BPNávrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časťHorváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
298.BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časť
Horváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
299.BPNávrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
300.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Horváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
301.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
302.
BP
Návrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietí
Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
303.
BP
Návrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkouÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
B-AIA-PPMTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
304.
DP
Návrh a simulácia automatizovaného pracoviska pre zváranie výliskov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kopiar, M.
305.
BP
Návrh atomistických modelov málo známeho oxidu paládia PdO2
Derzsi, M.Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Fabušová, D.
306.
BP
Návrh a tvorba web portálu pre záhradnícke centrum
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
307.
DP
Návrh automatizácie na orientáciu synchronného krúžku pri balení v podniku Schaeffler s.r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Zifčák, J.
308.
DP
Návrh automatizácie na zisťovanie chýb pri balení synchrónneho krúžkuÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Mlynarčíková, M.
309.BPNávrh automatizácie procesu ručného pracoviskaÚstav výrobných technológií (MTF)B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Švorc, M.
310.
DPNávrh automatizovaného pracoviska v prostredí simulačného softvéru Process Simulate s využitím vo virtuálnej realiteHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Dávidek, J.
311.
DP
Návrh autonómneho riešenia unášacej a lisovacej hlavy vnútorného krúžku s naklonenou transportnou rovinou s využitím 3D tlačeKusá, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Končitý, P.
312.
DP
Návrh a výroba komponentov pre omielacie zariadenie
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
313.
DP
Návrh a výroba komponentov upínacieho stavebnicového sytému
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
314.DPNávrh daňovej a odvodovej optimalizácie mzdových nákladov vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jurková, M.
315.
DP
Návrh efektívneho využitia informačných technológií v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
316.
DPNávrh efektívneho využitia personálneho informačného systému v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Sedláková, K.
317.
BPNávrh elektrickej odporovej pece pre tavenie zliatin mediBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
318.
DP
Návrh formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
319.
DP
Návrh geometrie a výroby nástrojov pre proces tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
320.
DP
Návrh implementácie a využitia vybraných nástrojov štíhlej výroby v podmienkach MSP (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
321.
DP
Návrh implementácie finančného controllingu vo vybranom priemyselnom podniku ( ak.rok 2019/2020)Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
322.
BP
Návrh implementácie metódy Kaizen vo výrobnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
323.
BP
Návrh implementácie metódy Kaizen vo výrobnom podniku (ak. rok 2020/2021)Makyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Štrbo, J.
324.DP
Návrh implementácie princípov rodovej rovnosti pri riadení ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Cagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
325.
DP
Návrh implementácie smart riešení pri riadení ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 2--
326.
DP
Návrh implementácie vybraných nástrojov štíhlosti v logistických/výrobných procesoch priemyselného podniku (ak. rok 2020/2021)Makyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
327.
BP
Návrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastky
Behúlová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
328.
DP
Návrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastky s využitím numerickej simulácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
329.
BP
Návrh informačného systému pre firmu Lindstrom
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
330.
DPNávrh informačného systému pre firmu MPL-TECHSTAVŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu1 / -- Martinus, L.
331.DPNávrh informačného systému pre gastronomické podniky - administrátorský modul
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Marekovič, M.
332.DP
Návrh informačného systému pre gastronomické podniky - pokladničný modul
Kebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
333.
BP
Návrh informačného systému pre porovnávanie cien
Špendla, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
334.
DP
Návrh informačného systému pre požičovňu
Gašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
335.
BPNávrh informačného systému pre príjem a odovzdávanie servisovaných zariadeníKebísek, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
336.
DP
Návrh informačného systému pre skladové hospodárstvo
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Bašovská, Z.
337.
BP
Návrh informačného systému pre spoločnosť ABRASIV s.r.o.Kebísek, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / -- Tomáška, M.
338.
BP
Návrh informačného systému pre spoločnosť Zatis, spol s r. o.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
339.
DP
Návrh informačného systému pre správu úloh
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Juráň, D.
340.
BPNávrh informačného systému pre veľkoobchod s náradímKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Šuran, T.
341.
DP
Návrh informačného systému pre výrobu a predaj
Špendla, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Fančovič, D.
342.
DPNávrh informačného systému pre zjednotenie pobočiek firmyÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Malý, D.
343.
DP
Návrh inovatívnej marketingovej komunikácie vo vybranom multikultúrnom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Lišková, K.
344.
BP
Návrh integračného modelu pre ISO 14001:2015, ISO 46001:2019 a ISO 37101:2016 (2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPR
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
345.BPNávrh integračného modelu pre ISO 9001:2015, ISO 22301:2019 a ISO 44001:2017 (2020/2021)Pauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
346.
BP
Návrh jadrovníkov pre výrobu netrvalej formy na odlievanie bloku lodného motoraŠuba, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
347.
DisP
Návrh kombinačného modelu udržateľného riadenia výkonnosti zamestnancov v rámci požiadaviek Industry 4.0
Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPP
D-PMAN
--
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
348.
BP
Návrh komplexnej kontroly parametrov závitu skrutky malého priemeru
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
349.
BP
Návrh komponentov upínacieho stavebnicového sytému
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
350.
DP
Návrh koncepcie rozvoja priemyselného podniku v súlade s požiadavkami Industry 4.0 (Akademický rok 2020/2021)
Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Kubaščík, M.
351.
DP
Návrh konceptu automatického merania rozstupovej kturžnice (HK) na valčekových ložiskách
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Polák, M.
352.
DisP
Návrh konceptu metodiky tvorby udržateľnej odmeny za vykonanú prácu v priemyselných podnikoch
Sakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
D-PPPP
--
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
353.
BPNávrh kontroly parametrov vnútorného závitu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
354.
BP
Návrh kontroly parametrov vnútorného závituÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTE--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
355.
DisP
Návrh marketingovej stratégie priemyselných podnikov v kontexte Age Managementu
Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
356.
BP
Návrh marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce ("akademickýrok 2020/2021")
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Bangová, M.
357.
BP
Návrh marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
358.DPNávrh matematického modelu tupého zvarového spoja vyhotoveného z koroziivzdornej ocele a medi laserovým lúčomHodúlová, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hnilica, M.
359.
DP
Návrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom stroji
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
360.BP
Návrh meracieho plánu v softvére Calypso
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
361.
BP
Návrh merania parametrov závitu skrutky malého priemeruÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
362.
BPNávrh metód spájania rotačných segmentovKovačócy, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Tarčák, M.
363.BP
Návrh metodiky pre podporu rozhodovania v oblasti korektívnej údržby
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
364.
DisP
Návrh metodiky projektovania montážnych pracovísk a systémov
Ústav výrobných technológií (MTF)D-VZAS
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
365.
DisP
Návrh metodiky projektovania robotizovaných pracovísk v koncepte Industry 4.0Ústav výrobných technológií (MTF)
D-VZAS
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
366.
DisP
Návrh metodiky racionalizácie montážnych pracovísk a systémovVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
367.DisPNávrh metodiky rozvoja manažérskych zručností v podmienkach multikultúrnych priemyselných podnikovÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
368.
DisP
Návrh metodiky tvorby digitálneho dvojčaťa a virtuálneho uvedenia výrobného systému do prevádzky
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-VZAS
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
369.
DP
Návrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie hliníkových komponentov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Liko, R.
370.DP
Návrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie prírub
Kovačócy, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kapsová, S.
371.
DP
Návrh mobilného pracoviska s kolaboratívnym robotom UR pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., Trnava
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
372.
DP
Návrh mobilného zariadenia na kontrolu potrubných systémovBučányová, M.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
373.DPNávrh modelových dosiek pre vertikálny formovací stroj DISAMATIC D3Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
374.DP
Návrh modelu a simulácia mechatronického systému v prostredie "Matlab"
Michaľčonok, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pavlovič, P.
375.
DisP
Návrh modelu riadenia ľudských zdrojov v kontexte s konceptom Industry 4.0Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
376.
DP
Návrh modelu sklárskej formy a vplyv navrhnutých renovačných technológií na jej životnosť vo výrobe
Kovaříková, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
377.
DisPNávrh modelu využívania manažérskych kapacít medzi priemyslom a verejným sektorom v kontexte udržateľného smart regiónuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
378.
DP
Návrh modulu výrobnej linky s montážnym robotomÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
379.BPNávrh modulu výrobnej linky s montážnym robotomKošťál, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kotian, M.
380.DPNávrh montáže káblových zväzkov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
381.
BP
Návrh montáže krátkej strelnej zbrane Glock 26Delgado Sobrino, D. R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
382.
BP
Návrh montáže motora osobného automobiluVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ďuroška, L.
383.BP
Návrh montáže potrubia
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
384.
BP
Návrh montáže robotickej ruky
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
385.BPNávrh montáže stredového zloženia bicyklaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
386.
BP
Návrh montáže valčekového dopravníka
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
387.
DP
Návrh montáže vstrekovacích lisov
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
388.BPNávrh montážneho postupu zariadenia na zber hroznaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Marcinek, J.
389.
DP
Návrh možností nasadenia automatizácie a robotiky vo výrobnom procese vo vhodnom simulačnom softvéri v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. TrnavaKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
390.
DPNávrh na elimináciu dopadov krízového vývoja na výkonnosť vybraného priemyselného podniku, resp. podnikov priemyselnej výroby (akademický rok 2020/2021)Bestvinová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
391.
DP
Návrh na komplexné zefektívnenie procesov podnikového logistického systému
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
392.
DPNávrh na systémové zavedenie personálneho kontrolingu vo vybranom priemyselnom podnikuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 2--
393.DP
Návrh na využitie štíhlych nástrojov v logistike v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
394.DP
Návrh na zdokonalenie procesu adaptácie zamestnancov v spoločnosti COLAS (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
395.
DP
Návrh na zdokonalenie systému náboru zamestnancov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
2 / 1
396.
DP
Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov pre podporu výkonnosti v podniku. 2020/2021
Mrvová, Ľ.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
397.
DP
Návrh na zefektívnenie komunikácie v priemyselných podnikoch v kontexte s pandemickou situáciou COVID-19 (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Sekulová, D.
398.
DP
Návrh na zefektívnenie materiálového toku v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
399.
DP
Návrh na zefektívnenie vybraných procesov vo výrobe priemyselného podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
400.DPNávrh na zefektívnenie vychystávania materiálu v sklade s využitím smart riešení v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
401.
DP
Návrh na zefektívnenie výrobného procesu (využitím prvkov Industry 4.0) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
402.
DP
Návrh na zefektívnenie zásobovania výrobnej linky v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Horňáková, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
403.
DP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Krajčíková, L.
404.
BP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021Mrvová, Ľ.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 2 Počuchová, V.
405.
DP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021
Mrvová, Ľ.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
406.
BP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021
Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
407.DP
Návrh na zlepšenie procesu adaptácie zamestnancov v podniku Antolin Trnava, s.r.o. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
408.
BP
Návrh netrvalej formy pre odlievaný konektor nosníkovÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
409.
DP
Návrh novej koncepcie layoutu a materiálového toku výrobnej linky ZM-MAG v závode ZF Slovakia, a.s. Trnava z dôvodu rozšírenia výroby
Delgado Sobrino, D. R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
410.
DP
Návrh novej metodiky analýzy externého a interného prostredia vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
411.
BP
Návrh opatrení ergonomickej racionalizácie vo vzťahu človek-stroj v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach podniku) (2020/2021)Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
412.
BPNávrh opatrení na upevnenie imidžu značky produktov priemyselných podnikov (akademický rok 2020/2021)Babčanová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Ďurikovičová, L.
413.BPNávrh opatrení na uplatnenie vybraných metód priemyselného inžinierstva v podmienkach priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
414.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie manažérskych kompetencií v priemyslnom podnikuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
415.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie manažérskych kompetencií v priemyslnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
416.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
417.BP
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
418.BPNávrh opatrení na zdokonalenie predvýrobného procesu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Antalovičová, K.
419.BP
Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia výroby (prostredníctvom smart riešení) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
420.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 3
421.
BPNávrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
422.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
423.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Makyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
424.BPNávrh opatrení na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov v priemyselnom podnikuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
425.
BPNávrh opatrení na zdokonalenie vybraných funkcií manažmentu ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Resutíková, L.
426.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie manipulácie s materiálom v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 1
Osvald, P.
Valovičová, P.
427.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie metódy 5S v spoločnosti Elster s. r. o.
Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Žáková, M.
428.BPNávrh opatrení na zefektívnenie mimopodnikovej dopravy využitím smart riešení v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
429.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie označovania a identifikácie materiálu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
430.BP
Návrh opatrení na zefektívnenie procesov podnikovej logistiky/ priemyselnej výroby podniku (ak. rok 2020/2021)
Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTFPodrobnosti tématu1 / 2
431.BPNávrh opatrení na zefektívnenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom priemyselnom podniku (akademicky rok 2020/2021)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Knotková, M.
432.DP
Návrh opatrení na zlepšenia systému manažérstva kvality vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
433.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie organizácie údržby kaliacich zariadení v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Šuba, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
434.
BPNávrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
435.DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akad. rok 2019/2020)
Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
436.
DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu2 / 2 Polakovičová, M.
Karabová, K.
437.
DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2
438.
DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
439.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
440.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja konkurencieschopnosti priemyselného podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
441.BP
Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Rusnáková, S.
442.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie tvorby nástrojov marketingového mixu (7P) v SANITAS spol. s r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
443.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie Bizzcom s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
444.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie Bizzcom s.r.o.
Canet, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
445.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie vybraných funkcií personálneho manažmentu v priemyselnom podniku (akademický rok 2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
446.BP
Návrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pribyl, O.
447.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu využitím nástrojov manažérstva kvality
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Patko, J.
448.BP
Návrh opatrení na zlepšenie zručností a kompetencií zamestnancov logistiky v priemyselných podnikoch na Slovensku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Zdražilová, M.
449.
BP
Návrh opatrení pre efektívnu komunikáciu v priemyselných podnikoch v čase krízy (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Porádková, N.
450.
BPNávrh opatrení pre zavedenie vybranej metódy štíhlej výroby (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Vozár, J.
451.BP
Návrh opatrení pre zlepšenie digitálneho marketingu priemyselných podnikov (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
452.
BP
Návrh opatrení pre zvýšenie spokojnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)
Szabó, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
453.BP
Návrh opatrení pri riešení zákazníckych reklamácií v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Halász, M.
454.
BP
Návrh opatrení pri uplatňovaní motivačných stimulov a ich vplyv na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Rothová, D.
455.BPNávrh opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej logistiky v priemyselných podnikoch v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / ----
456.
BP
Návrh optimalizácie materiálového toku v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
457.
BP
Návrh optimalizácie systému údržby v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
458.
DP
Návrh orovnávacieho nástroja brúsneho kotúča v brúske na otvory
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
459.
DP
Návrh parametrov pre obrábanie CBN a ich vplyv na vybrané charakteristiky
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vydrnák, M.
460.
DP
Návrh parametrov zvárania Ni a Ti laserovým lúčomÚstav výrobných technológií (MTF)I-ZASM
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Lipár, T.
461.
BP
Návrh pásového dopravníka pre sypké materiályMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
462.
BP
Návrh pneumatického uchopovacieho zariadenia
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
463.
BP
Návrh pneumatického upínacieho zariadeniaRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Csekei, M.
464.BP
Návrh podnikateľského plánu pre start up so zameraním na priemyselné odvetvie. (akademický rok 2020/2021)
Šefčíková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
465.
BP
Návrh podnikateľského plánu pre start up so zameraním na priemyselné odvetvie. (akademický rok 2020/2021)Šefčíková, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
466.DPNávrh portfólia dodávateľov pre vstrekolisované plastové diely spoločnosti IAC Group Slovakia (ak. rok 2020/2021)Makyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
467.
DP
Návrh postupu identifikácie priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
468.
DP
Návrh postupu uplatnenia ergonomických princípov pri projektovaní pracovísk (2019/2020)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Ciganiková, K.
469.
BPNávrh postupu výroby repliky korby tankuŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
470.
BP
Návrh postupu výroby repliky veže tanku
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
471.
BP
Návrh povlakovania na strižník a strižnicu pre podložky brzdného dielu
Matúšová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Medlen, D.
472.DPNávrh pracoviska s kolaboratívnym robotom pre robotickú obsluhu CNC strojov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
473.BP
Návrh prípravku na lisovanie ložísk do rámov bicyklov
Šimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
474.DP
Návrh prípravku na montáž podskupín drevodomov
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
475.
DP
Návrh prípravku určeného na obrábanie poškodených tesniacich plôch parogenerátora JE VVER 440Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Sekera, M.
476.
DP
Návrh procesu riadenia pohľadávok v priemyselnom podniku. (ak.r. 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Koniarik, M.
477.
DP
Návrh racionalizácie procesu zásobovania vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
478.
DP
Návrh racionalizácie vybraného pracoviska v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
479.DPNávrh racionalizácie vybraného pracoviska v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Mesárošová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
480.
DP
Návrh racionalizačných opatrení v podniku ZF Levice
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
481.
BP
Návrh rezného nástroja v CAD softvéry pomocou nameranej geometrie
Hrbál, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
482.
BP
Návrh riadenia modelu angulárneho robota
Šimon, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
483.
BP
Návrh riadenia výrobného zariadenia prostredníctvom PLC Allen BradleyRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
484.
DP
Návrh riadiaceho systému pre vzdialené riadenie osvetlenia budovy
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu1 / --
485.
DP
Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach) (2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 4 Lišaník, J.
486.
DP
Návrh riešenia na minimalizáciu negatívnych dopadov digitalizácie a znižovania podielu živej práce na zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
487.
DP
Návrh riešenia na zefektivnenie procesov podnikovej logistiky v kontexte s aktuálnymi výzvami priemyselnej praxe (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
488.
BP
Návrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia v podniku Volkswagen Slovakia a.s.Mesárošová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Jaklovská, V.
489.
DP
Návrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia v priemyselných podnikoch (2020/2021)Hrablik Chovanová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Kolényová, M.
490.DP
Návrh riešenia na zlepšenie využívania informačných systémov v priemyselnom podniku (2020/2021)
Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
491.
DP
Návrh robotického pracoviska pre stanicu výstupnej kontroly smerových svetiel
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
492.
BP
Návrh robotického ramena
Michal, D.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--MTFPodrobnosti tématu1 / 1
493.
DP
Návrh robotizácie výrobnej bunky pre proces lepenia
Ružarovský, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Horváth, Š.
494.
BP
Návrh robotizovaného pracoviska v simulačnom softvéry RobotStudio
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Zemko, F.
495.
DP
Návrh rozšírenia vstupno-výstupnej pozície systému iCIM 3000 v softvéri Proces Simulate
Holubek, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Kňažek, J.
496.
DisP
Návrh rozvoja pracovných kompetencií v kontexte Industry 4.0Cagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / --
--
497.
DPNávrh rozvoja pracovných kompetencií v priemyselných podnikoch v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Tomíková, T.
498.
DisPNávrh rozvoja pracovných kompetencií v kontexte Industry 4.0Cagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA
--MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
499.
DP
Návrh skladu výrobného systému
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
500.BP
Návrh skúšobného zariadenia pre hydraulické komponenty
Hajdu, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Stano, F.
501.BP
Návrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
502.
BP
Návrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
503.
BP
Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálov
Koleňák, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
504.
BP
Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálov
Koleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
505.BPNávrh spôsobu spájkovania kompozitných materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
506.
BP
Návrh stendu na realizáciu meraní pri základných spôsoboch namáhania
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
507.
DisP
Návrh stratégie personálneho manažmentu v priemyselnom podniku s ohľadom na rodovú rovnosťÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPP--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
508.
DP
Návrh stratégie zamestnávania cudzincov v podmienkach SPP - distribúcia, a.s. (2019/2020)
Cagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
509.
DP
Návrh systémového riešenia na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
510.
DP
Návrh systémového riešenia plánovania nástupníctva na kľúčové pozície vo vybranom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
511.
DisP
Návrh systémových implikácií udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania vo vybraných funkčných stratégiách strategických podnikateľských jednotiek v kontexte stratégie "výhra-výhra".Sakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
D-PMAN
--
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
512.DPNávrh systémových opatrení na zvýšenie výkonnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
513.
DPNávrh systémových opatrení pre aplikáciu princípov časového manažmentu v spoločnosti
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
514.DisP
Návrh systémových zmien konceptu riadenia (manažmentu) podnikov v kontexte Industry 4.0
Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
515.
DP
Návrh systému a obsahu kvalifikačného vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bartošová, S.
516.DP
Návrh systému nástupníctva ako predpoklad tvorby kariéry zamestnancov v priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Balogová, T.
517.
DP
Návrh systému opatrení na zefektívnenie materiálového toku uplatnením metód priemyselného inžinierstva (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
518.
BP
Návrh systému pre monitorovanie výšky hladiny kvapaliny vo valcovom zásobníku
Labašová, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
519.
DPNávrh systému pre on-line schvaľovanie zmien vo výrobeVažan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
520.
DP
Návrh systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiach
Gašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
521.DP
Návrh systému riadenia asynchrónneho motora prostriedkami riadiacej jednotky G120
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fülöp, M.
522.DPNávrh systému riadenia procesnej dokumentácie v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti tématu0 / 1--
523.
DP
Návrh systému riadenia procesnej dokumentácie v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
524.
DP
Návrh technológie zvárania prechodových medzikusov Cu- Al pre elektrotechnický priemyselMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kubisová, D.
525.DP
Návrh testovacieho pracoviska pre mechatronický systém
Božek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
526.
DP
Návrh testovacieho pracoviska pre technický systémÚstav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Vatrt, M.
Kormúth, F.
527.
BP
Návrh triediacej stanice obrobkovKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Janček, M.
528.
DisPNávrh tvorby udržateľnej stratégie riadenia ľudských zdrojov v kontexte s implementáciou zmienChlpeková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
529.
DP
Návrh udržateľného systému duálneho vzdelávania zameraného na kľúčové výrobné pozície vo vybranom priemyselnom podniku (2020/21)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
530.
DP
Návrh udržateľného systému formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Bekaert Hlohovec, a.s.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kakviczová, D.
531.
DP
Návrh udržateľného systému identifikácie, kategorizácie a popisu kľúčových pozícií v priemyselnom podniku (2020/21)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Cagala, M.
532.
DP
Návrh udržateľného systému manažovania údržby výrobných zariadení vo vybranej prevádzke ZKW Slovakia, s.r.o. prostredníctvom optimalizačných nástrojov TPM
Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Košík, J.
533.DPNávrh udržateľného systému nástupníctva a zastupiteľnosti s ohľadom na koncept Age manažmentu v podmienkach priemyselného podniku (2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
534.
DPNávrh udržateľného systému zdokonalenia hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
535.
BP
NÁVRH UDRŽATEĽNÝCH ODPORÚČANÍ NA ZLEPŠENIE MOTIVAČNÉHO SYSTÉMU V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH PRIEMYSELNÝCH PODNIKOVÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ševčíková, K.
536.
BP
Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania výrobných zamestnancov v priemyselnom podniku 2020/2021
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
537.BP
Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie stabilizácie zamestnancov v podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
538.
BPNávrh udržateľných opatrení na zlepšenie stabilizácie zamestnancov v podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
539.DisP
Návrh uplatnenia nástrojov digitálneho marketingu v riadení ľudských zdrojov v priemyselných podnikoch
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
540.
DP
Návrh uplatnenia nástrojov štíhlej výroby v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
541.
DP
Návrh uplatnenia princípov spoločenskej zodpovednosti podnikov pri starostlivosti o zamestnancov a udržaní ich zamestnateľnosti v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
542.DPNávrh uplatnenia princípov spoločenskej zodpovednosti podnikov pri starostlivosti o zamestnancov a udržaní ich zamestnateľnosti v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
543.
BP
Návrh uplatnenia vybraných metód agilnej výroby v podmienkach priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
544.
DP
Návrh uplatnenia vybraných nástrojov štíhlej výroby v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Koleňák, A.
545.DP
Návrh uplatnenie online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku - ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
546.
DPNávrh uplatnenie online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
547.BPNávrh váhy pre meranie zostatkovej hmotnosti materiálu pre 3d tlač
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
548.
DPNávrh virtuálneho uvedenia do prevádzky pre model výrobného zariadenia
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
549.
BP
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / --
550.
BP
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D. V.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
551.DPNávrh vložky formy pre vysokotlakové liatie lopatkového kolesaBajčičák, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
552.DPNávrh výrobného systému na výrobu výkovkov s pozdĺžnou osouÚstav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
553.DPNávrh výroby a montáže prípravku pre obrábanie
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
554.
DP
Návrh využitia koexistencie rôznych generácií zamestnancov v priemyselnom podniku na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti (pre ak. rok 2019/2020)
Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
555.
BP
Návrh využitia nástrojov lean manažmentu v priemyselných podnikoch v podmienkach Industry 4.0Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
556.BP
Návrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vybraných prevádzkach podniku) (2020/2021)
Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
557.
BP
Návrh základných opatrení racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybranej prevádzke alebo prevádzkach podniku)
Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu2 / 1 Németh, I.
Komárňanská, M.
558.
DP
Návrh zariadenia na manipuláciu cylindrických článkov
Košťál, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
559.
DP
Návrh zariadenia pre automatické dávkovanie granulátu
Velíšek, K.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
560.
BPNávrh zariadenia pre meranie mechanického napätia
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Halják, R.
561.BPNávrh zariadenia pre meranie pulzuGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
562.BP
Návrh zariadenia pre meranie pulzu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Ondrášik, J.
563.BPNávrh zariadenia pre orientačné meranie dĺžky nástrojovej zostavyŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
564.DP
Návrh zdokonalenia finančno-ekonomickej analýzy vybraného priemyselného podniku (akad. rok 2019/2020)
Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
565.DP
Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
566.
BP
Návrh zdokonalenia procesov marketingu v priemyselnom podniku
Johanesová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ivaničková, R.
567.
BP
Návrh zdokonalenia procesov marketingu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Johanesová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
568.
BPNávrh zdokonalenia procesov public relations marketingu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čulík, M.
569.
DP
Návrh zefektívnenia logistického/výrobného procesu priemyselného podniku s využitím vybraných prvkov konceptu „Smart Factory“ (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
570.
DP
Návrh zefektívnenia materiálového toku (využitím prvkov Industry 4.0) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
571.
DP
Návrh zefektívnenia procesov balenia ako súčasť udržateľnej spätnej logistiky (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / --
572.
DP
Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
573.DP
Návrh zefektívnenia vstupnej kontroly materiálu v podniku Biebighäuser Slovakia s.r.o.
Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Hubinová, G.
574.
DP
Návrh zefektívnenia výrobného procesu využitím kobotov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Daubnerová, I.
575.
DP
Návrh zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie metódy FMEA v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
I-PMA-PPMTFPodrobnosti tématu
1 / 1
576.
BP
Návrh zlepšenia motivácie zamestnancov generácie Z v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Čavarová, N.
577.
BP
Návrh zlepšenia motivácie zamestnancov generácie Z v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
578.
DP
Návrh zlepšenia motivačného programu vo vybranom priemyselnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
579.DPNávrh zlepšenia plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (2019/2020)Horňáková, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti tématu
1 / 1
580.
BP
Návrh zlepšenia spolupráce zamestnancov v kontexte rôznych generácií zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
581.
BP
Návrh zlepšenia systému auditov kvality vo vybranom priemyselnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1 Bombala, D.
582.DP
Návrh zlepšenia systému merania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vargová, I.
583.
DP
Návrh zlepšenia systému odmeňovania ako nástroja motivácie zamestnancov vo vybranom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
584.DPNávrh zlepšenia systému personálneho riadenia vo vybranom malom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Horváthová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
585.
DP
Návrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie zamestnancov vo vybranom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Poličková, K.
586.
DP
Návrh zváracieho prípravku pre zváranie oceľového uzáveru nádrže komunálneho vozidla Kaiser
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
587.
DP
Navrhnutie, vyprojektovanie a naprogramovanie systému merania a
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti tématu1 / -- Lašák, T.
588.
BP
Navrhovanie a simulácia výroby nástrojov v CAD/CAM
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
589.
BP
Nelineárne polynomické transformácie kvázi-robogami objektuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti tématu1 / --
590.
DP
Nespojitosti pri počiatočnej a koncovej fáze v procese zvárania zliatin AlSiMg pevnolátkovým Nd:YAG laserom
Ústav materiálov (MTF)I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
591.
DisP
Nové metódy výchovy a vzdelávania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
592.DisPNové metódy výchovy a vzdelávania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)
D-INBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
593.
DP
Nové trendy v riadení ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Belková, M.
594.
BP
Numerická simulácia a experimentálna verifikácia teplotných polí v procese zvárania elektrónovým lúčom
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
595.
DisP
Numerická simulácia and predikcia správania sa materiálov v procesoch povrchového tepelného spracovaniaBehúlová, M.
Ústav materiálov (MTF)
D-STAM
D-PMMD
D-PMMDxA
--
--
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
596.BP
Numerická simulácia redukcie torzných kmitov hriadeľa pomocou torzného absorbéra
Naď, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTFPodrobnosti tématu1 / --
597.
BP
Numerická simulácia riadenia modálnych vlastností kužeľového vlnovodu
Naď, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
598.DP
Objednávkový systém pre výrobu polotvarov na linke MPS500
Némethová, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu2 / 2 Krútil, S.
Šustek, P.
599.BPObrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - edukačné videoÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTE--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
600.
DP
Obrábanie keramiky pomocou rotačného ultrazvukového obrábanie pri vysokých rezných rýchlostiach
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Drgoň, M.
601.
DP
Obrábanie robotom
Peterka, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
602.
BP
Obrábateľnosť materiálov pri laserom mikroobrábaníÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
603.
DPOdolnosť proti opotrebovaniu pri obrábaníÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Jedinák, M.
604.
BP
Odporúčania pre systém riadenia bezpečnosti informácií v podmienach priemyselných podnikov (2019/2020)
Husovič, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
605.
DisP
Odstrańovanie liečiv z vodného roztoku progresívnymi metódami
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBE
--
MTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
606.BP
Online databáza na inventár majetku.
Križanová, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Danek, A.
607.
DP
Opticky transparentný, drevný biokompozitWachter, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
608.
DP
Optimalizácia a štandardizácia obalových materiálov v podniku IAC group (Slovakia) (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
609.
DP
Optimalizácia cieľových parametrov pri rozvhovaní operácií
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Valuška, J.
610.DP
Optimalizácia logistiky v automobilovom priemysle (Akad. rok 2020/2021)
Mesárošová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1
611.
DPOptimalizácia odpadového hospodárstva v podniku IAC Group (Slovakia), Lozorno (rok 2020/2021)Fidlerová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Války, L.
612.DPOptimalizácia parametrov navárania koróziivzrodných ocelí
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti tématu1 / 1
613.
DisPOptimalizácia parametrov procesu CNC konvenčného kovotlačenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--MTFPodrobnosti tématu0 / ----
614.
BP
Optimalizacia procesov pomocou využitia nástrojov manažérstva kvality (2019÷2020)
Pauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
615.
DP
Optimalizácia procesu CNC konvenčného tlačenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT--MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
616.
BP
Optimalizácia spotreby pneumatických čerpadiel v PMR za účelom zníženia spotreby stlačeného vzduchu
Mudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS
--
MTFPodrobnosti tématu
1 / --
617.
DP
Optimalizácia technologického procesu gravírovania a značeniea koróziivzdornej ocele pomocou CO2 laseruÚstav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 1 Pacalaj, L.
618.
DP
Optimalizácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti tématu1 / 2
619.
DP
Optimalizácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v priemyselnom podniku (akademický rok 2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
620.
DP
Overovanie hybridného výrobného systémuMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
621.
BP
Palubný počítač automobilu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Szabó, I.
622.BPPevnosť plastu po 3D tlačiÚstav materiálov (MTF)B-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
623.DPPevnosť spájkovaných spojov pri zvýšených teplotách
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bodnárik, M.
624.
DP
Piliptsevich Aleksandr: KDDÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti tématu
1 / --
Piliptsevich, A.
625.
DP
Počítačová podpora monitorovania rezných kvapalín
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
2 / --
626.
DP
Polakovič Dávid: Návrh a riadenie dvojnohého robota
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
627.
BP
Porovnanie CAM stratégií vzhľadom na kvalitu povrchu pri frézovaní materiálu PE1000
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
628.
DPPorovnanie obrábania ultrazvukovým nástrojom s a bez ultrazvuku
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
629.
BP
Porovnanie optickej a tenzometrickej metódy vyhodnotenia ťahovej skúšky
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Líška, M.
630.
BP
Porovnanie súčiastok vyrobených 3D tlačou a vstrekovaním plastu z hľadiska presnostiVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTF
Podrobnosti tématu
1 / --
631.
BP
Porovnanie vybraných štatistických softvérov na výpočet úloh z DOE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti tématu0 / 1--
632.
BP
Porovnanie výkonu navárania oblúkovými metódami zváraniaUrminský, J.
Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
B-VTE
--
MTF