Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 1 | 2 | 3 | 4

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DisPAktuálne trendy interkultúrneho manažmentu v priemyselných podnikoch Slovenskej republikyCagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / 3--
2.DPAnalyza a navrh spatnovazobneho riadenia pre bezkontaktny predohrev drotuTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Garai, F.
3.BPAnalýza a návrh využitia e-marketingu ako nástroja pre udržateľnú marketingovú komunikačnú stratégiu v podniku CD - profil s.r.o.Šujaková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet1 / -- Vašková, V.
4.BPAnalýza bezpečnosti stavebných prác vo výškach vo vybranej spoločnostiBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / -- Nemček, M.
5.DPAnalýza bežiaceho programového vybavenia riadiaceho systému a následná zmena podľa požiadaviek zákazníkaTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Durdiak, J.
6.BPAnalýza biokompatibilného kovového materiálu využívaného v medicíneGerhátová, Ž.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFprohlížet1 / 1 Paták, J.
7.BPAnalýza dokumentácie manažérstva kvality v kontexte na revíziu noriem ISO 9000 v Műhlbauer Technologies, s.r.o. NitraNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFprohlížet1 / -- Marciňa, M.
8.DPAnalýza fázových premien v nástrojovej oceli pomocou experimentálnej a výpočtovej termodynamikyČička, R.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFprohlížet1 / 1 Gabriš, Ľ.
9.DPAnalýza mikroštruktúry a mechanických vlastností zvarových spojov Al zliatiny pre letecký priemyselSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFprohlížet1 / -- Hudec, P.
10.BPAnalýza montážnych pracovískLecký, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Čmela, M.
11.BPAnalýza montážnych systémovLecký, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Cesnek, B.
12.BPAnalýza možností generovania modelu modulárneho kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Martinek, K.
13.BPAnalýza možností lineárnych transformácií geometrického dizajnu modelu kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Valuška, J.
14.BPAnalýza možností zníženia nepodarkovosti v podniku KNOTT,s.r.o., ModraNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFprohlížet1 / 1 Tekulová, M.
15.BPAnalýza možností zníženia straty rovnobežnosti konzol zváracieho zariadenia v pracovnom cykleDragula, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet1 / 1 Jurák, R.
16.BPAnalýza naparenej vrstvy hliníka na polymérnom substráteĎuriška, L.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFprohlížet1 / 1 Minarovičová, V.
17.DisPAnalýza, návrh a verifikácia inteligentných metód riadenia energetických systémovMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFprohlížet0 / 1--
18.BPAnalýza nožov z antikoróznych ocelíGrgač, P.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFprohlížet1 / -- Krutek, M.
19.BPAnalýza opotrebených rezných doštičiek zo spekaných karbidovGrgač, P.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFprohlížet1 / -- Petrek, T.
20.BPAnalýza pokovovaných oceľových rúrokGerhátová, Ž.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFprohlížet1 / 1 Milkov, D.
21.BPAnalýza poškodeného pílového kotúčaGrgač, P.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFprohlížet1 / 1 Néma, M.
22.DPAnalýza poškodenia žiaroviek zo svetlometov osobných automobilov.Perichta, P.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFprohlížet1 / 1 Macáková, M.
23.DPAnalýza povlakov pre odvod tepla v supravodivých páskach vhodných pre obmedzovače skratových prúdovPekarčíková, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFprohlížet1 / 1 Koníček, M.
24.BPAnalýza prístupov pre stanovenie akustickej impedancie a zvukovej pohltivosti a jej využitie v praxiČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Matušov, D.
25.BPAnalýza riešenia reklamácií na vybraných komponentoch firmy Protherm Production, s.r.o., SkalicaNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFprohlížet1 / 1 Sprušanský, M.
26.BPAnalýza rizík vybraného vyhradeného technického zariadeniaMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Bathó, M.
27.BPAnalýza rizík z hľadiska BOZP v zbrojných skladochČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Kijovská, M.
28.BPAnalýza spokojnosti zákazníkov prostredníctvom 8D reportu v podniku BROVEDANI Slovakia,s.r.o., GalantaNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFprohlížet1 / 1 Tonkovič, P.
29.BPAnalýza spôsobilosti výrobného procesu vo vybranej firmeNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFprohlížet1 / 1 Šimko, V.
30.BPAnalýza súčasneho stavu systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek novelizovaných noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFprohlížet1 / -- Kuťka, V.
31.BPAnalýza technologických parametrov pri ťahaní oceľových bezšvových rúr za studena využitím CA technológiíKapustová, M.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Ježík, P.
32.BPAnalýza technologických podmienok pri výrobe bezšvíkových rúr ťahanímMartinkovič, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / 1 Beňo, J.
33.DPAnalýza toku materiálu pri ťahaní bezšvíkových rúr za studena pri použití rôznych technológií ťahania s využitím počítačovej tomografie v podmienkach Železiarne Podbrezová, a.s.Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFprohlížet0 / ----
34.DPAnalýza toku materiálu pri ťahaní bezšvíkových rúr za studena pri použití rôznych technológií ťahania s využitím počítačovej tomografie v podmienkach Železiarne Podbrezová a.s.Ridzoň, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Vetrák, M.
35.DPAnalýza /voľba podmienok/ predpokladov budovania pružného výrobného systému (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
36.DisPAnalýza vplyvu novej generácie zamestnancov (generácia Z) na výkonnosť podnikovČambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / ----
37.DisPAnalýza vplyvu novej generácie zamestnancov (generácia Z) na výkonnosť podnikovČambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPPMTFprohlížet0 / ----
38.BPAnalýza využívania metód štatistického preberania vo vstupnej kontrole spoločnosti Hella Innenleuchten System, s.r.o., BratislavaNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFprohlížet1 / 1 Greguštobires, L.
39.DPAnalýza vyváženosti montážnej linky dvojhmotnostných zotrvačníkov L2 s cieľom optimalizovať čas vo firme ZF Slovakia, a.s. v TrnaveDelgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / 1 Čirka, P.
40.DPAnalýza vzoriek z ocele X12Cr5Mo0,5 pripravených aditívnou technológiou MIG/MAG - CMTKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFprohlížet1 / -- Kamzík, M.
41.BPAnalýza znižovania počtu reklamácií na výrobnej linke ABBO Fínsko v podniku Tesla VsetínNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFprohlížet1 / -- Fojtík, Š.
42.DPAnalýza zvyškových napätí vo veľkorozmených ložiskáchČaplovič, Ľ.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFprohlížet1 / 1 Slaninka, T.
43.DPAnalýza žiarového povlaku na oceľovom substráte po deformácii za studenaGogola, P.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFprohlížet1 / 1 Púchly, M.
44.DPAPEX databázová aplikácia úloh pre oddelenie Engineering-u v G+D Mobile SecurityTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Horváth, Š.
45.BPAplikácia CAx technológií v podmienkach spoločnosti Muehlbauer Technologies s.r.o. NitraGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet2 / 2 Ondrejmiška, D.
Denko, M.
46.DisPAplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálov pre skúmanie procesov deformácie za studenaMartinkovič, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFprohlížet0 / 1--
47.DPAplikácia metód manažérstva kvality na zlepšenie výrobných procesov (2018÷2019)Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Petrášová, K.
48.DPAplikácia metód manažérstva kvality na zníženie nepodarkovosti vo výrobnej organizácii (2018÷2019)Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Brlej, T.
49.DPAplikácia metód manažérstva kvality na zvýšenie konkurencieschopnosti výrobnej organizácie (2018÷2019)Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
50.DisPAplikácia metódy Business Process Reengineering v podnikovej sféreBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / 1--
51.DPAplikácia metódy 5S v priemyselnom podniku (ak.rok 2018/2019)Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
52.BPAplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDLĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Roman, T.
53.BPAplikácia pre úpravu vstupných APDL súborov programu ANSYSĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / ----
54.DPAplikácia princípov Age manažmentu v podmienkach priemyselného podniku v kontexte so sociálnym pilierom USZP (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / ----
55.DPAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Podešva, P.
56.DPAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / -- Bitala, F.
57.DPAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFprohlížet0 / ----
58.DPAplikácia Simatic PCS 7 na riadenie simulovaného modeluGese, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 1--
59.DisPAplikácia systému FORESIGHT pre inovačný proces v podnikovej sféreBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / 2--
60.BPAplikácia zabezpečujúca prenos dát zo silomera Sauter FH50 do PC v prostredí LabViewĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Burčiar, F.
61.DisPAplikovanie technických ekolabelingových nástrojov v rámci integrovanej produktovej politikyRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFprohlížet0 / ----
62.BPArchivácia dát z výrobnej linky pomocou knižnice LibNoDaveNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Vogel, T.
63.DisPAsymptotické vlastnosti dynamických systémov s kvázideriváciamiPalumbíny, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFprohlížet0 / 1--
64.DPAutomatická výmena čeľustí v upínači robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / 1 Pekarovič, A.
65.DPAutomatizácia hodnotenia mikroštruktúry materiálu s využitím metód číslicového spracovania obrazuVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 1--
66.BPAutomatizácia obrábacích strojovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / -- Goliáš, D.
67.DPAutomatizácia odčerpávnia odpadovej vody vo výrobeMišútová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Benkovič, B.
68.DPAutomatizácia tvorby simulačného modelu procesov tavného zvárania v jazyku APDL programu ANSYS.(2017/2018)Babalová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 1--
69.DPAutomatizácia vizuálnej kontroly dielov pomocou kamerového systémuTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Fila, M.
70.DPAutomatizácia vybraných funkcií bytového domuVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Benian, P.
71.DPAutomatizovaný hydroponický systémNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Palášthy, P.
72.DisPAutonómne riadenie a navigácia v reálnom časeStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)D-AAIPMTFprohlížet0 / ----
73.DPBezpečnosť dodávok a dodávateľských reťazcov - dôležitá oblasť medzinárodnej a národnej bezpečnostiKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / ----
74.BPBezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupineRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Malíšek, A.
75.DPBezpečnostné aspekty stabilných hasiacich zariadení pre vysokonapäťové transformátoryRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Nádaský, M.
76.BPBezpečnostné a environmentálne aspekty hnedých polí vo vybranom intraviláneRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFprohlížet0 / 1--
77.DPBezpečnostné a environmentálne aspekty starých environmentálnych záťaží vo vybranom intraviláneRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / 1--
78.DPBezpečnostné a environmentálne označovanie v automobilovom sektoreRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Jankovič, L.
79.BPBezpečnostné požiadavky pre činnosti vykonávané vo výškach a nad voľnou hladinouBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Bednáriková, M. Z.
80.DisPBig Data - získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesovTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFprohlížet0 / 2--
81.BPBoridovanie a štúdium štruktúry boridovaných spekaných karbidovHudáková, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFprohlížet1 / 1 Slnek, D.
82.BPBudovanie značky atraktívneho zamestnávateľa v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/19)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet1 / -- Cagala, M.
83.BPČasová analýza montážneho procesu CNC sústruhu Index Traub ABC vo firme GEMATECH,s. r.o.Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet1 / 1 Režný, M.
84.BPDatabázová aplikácia v prostredí web pre distribučnú firmuNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Malý, D.
85.DPDátová integrácia simulátora Witness s vybraným MES systémomVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Krajčovič, M.
86.DisPDeep learning v identifikácii sústavSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFprohlížet0 / ----
87.DPDegradácia farbív z odpadových vôdBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Slezáková, D.
88.DPDekolorizácia odpadových vôd s využitím ozónuGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / -- Jošticová, I.
89.BPDekolorizácia odpadových vôd s využitím ozónuGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFprohlížet0 / ----
90.BPDigitalizácia analógových údajovBožek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / -- Šácha, P.
91.BPDobrovoľný reporting organizácií k bezpečnosti, zdraviu, životnému prostrediu a udržateľnému rozvojuRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFprohlížet0 / 1--
92.BPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na SlovenskuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 1--
93.BPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na SlovenskuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
94.DPDostupnosť výrobných technológií „FDS a RES“ v oblasti spájania hybridných karosérií v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / -- Hetteš, Š.
95.DisPEEG signály a personalizované riadenie v reálnom časeStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)D-AAIPMTFprohlížet0 / ----
96.DPEfektívne riadenie vnútropodnikových logistických procesov (ak. rok 2018/2019)Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Khandl, D.
97.BPElektropneumatický riadiaci obvod pre vybrané zariadenie.Mudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet4 / -- Totka, Ľ.
Levák, M.
Petrík, P.
Skýpala, R.
98.BPEliminácia rizík a zlepšenie úrovne bezpečnosti práce v priemyselných skladochČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / -- Anina, T.
99.BPEmisie v leteckej dopraveKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / -- Kadlec, V.
100.DPEnergomanažment vo veľkom podnikuBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / ----
101.DPEnvironmentálne a bezpečnostné aspekty vo vybranej organizáciiRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Vyskočová, G.
102.BPEvakuácia zamestnancov zo stavieb z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Humaj, T.
103.BPExperimentálne stanovenie rýchlosti chladnutia zliatin na báze ZnBabinec, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFprohlížet1 / 1 Bončo, J.
104.DPExpertný diagnostický systémKopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Federič, P.
105.DPFinančná analýza vybraného priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 2--
106.DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov vo vybranom  priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 2--
107.DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov vo vybranom  priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 2--
108.DPFuzzy regulácia inverzného kyvadlaSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 1--
109.DPFuzzy regulácia inverzného kyvadla (2017/2018)Schreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Bučány, A.
110.DisPFyzikálne vlastnosti skiel na báze oxidov ťažkých kovovKubliha, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFprohlížet0 / 2--
111.DPGenerátor normalizovaných súčiastok v prostredí CAD systémuVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Hlavatý, M.
112.BPGenetické algoritmy - návod na cvičeniaSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / ----
113.BPGreen analytical chemistryBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet0 / ----
114.DisPGumárenské zmesi s obsahom aktívneho plniva na báze zeolitov pre priemyselné aplikácieKubliha, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFprohlížet0 / 2--
115.BPHodnotenie emisií prachových častíc do ovzdušia v spoločnosti CRH (Slovensko) a.s.Soldán, M.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Bartoňová, R.
116.DPHodnotenie kvality povrchových vôd určených na kúpanieMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Šúreková, D.
117.DisPHodnotenie odstraňovania nebezpečných látok progresívnymi metódamiSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFprohlížet0 / 1--
118.BPCharakterizácia vysokoentropických zliatin na báze Al-Co-Cu-Fe-NiPriputen, P.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFprohlížet1 / 1 Bachleda, E.
119.DPChemická bezpečnosť vo vybranom laboratóriuSirotiak, M.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Semelbauerová, R.
120.BPChemické a elektrochemické obrábanie - výučbové videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / 1--
121.DPIdentifikácia a využitie faktorov ovplyvňujúcich pracovné správanie zamestnancov v kontexte vekového manažmentu (age managementu) v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/19)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / ----
122.DPIdentifikácia a využitie faktorov ovplyvňujúcich pracovné správanie zamestnancov v kontexte vekového manažmentu (age managementu) v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/19)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
123.DPIdentifikácia procesov v robotickom pracoviskuSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 1--
124.BPIdentifikácia stresových faktorov na vybranom pracoviskuMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Foltín, J.
125.BPIdentifikácia stresových faktorov pri práci rušňovodičaMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Masár, M.
126.BPIdeový návrh aplikácie strojového videnia na vybrané pracoviskoMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet1 / 1 Zajíček, I.
127.BPIdeový návrh automatizovaného pracoviska pre zváranie oceľových plechovMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet1 / -- Kopiar, M.
128.BPIdeový návrh vodiacej kladky v stroji Huckepack v podniku Schaeffler Slovensko spol. s r.o.Hrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet1 / 1 Mlynarčíková, M.
129.DPImplementácia bezpečnostných prvkov do riadenia robotickej bunkyTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Hlubina, R.
130.DPImplementácia inerciálneho meracieho systému v strojárskych technológiach.Božek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / ----
131.DPImplementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / 1 Fuksa, J.
132.DPImplementácia metódy SMED v priemyselnom podniku (ak.rok 2018/2019)Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
133.BPImplementácia preventívnej a prediktívnej údržby TPMKleinedlerová, I.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Šatka, F.
134.DisPImplementácia subsystému riadenia controlling do malých a stredných podnikov v SRBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / 2--
135.DPImplementácia systému riadenia bezpečnosti dodávateľovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Mršťák, M.
136.BPInformačný systém pre podnikovú jedáleňHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Jirkovský, M.
137.DPInformačný systém pre podporu agilného vývoja a správu úlohNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Krátky, M.
138.BPInformačný systém pre stredné školyŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Pátrovič, M.
139.BPInformačný systém predajne PC komponentovHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Detrich, D.
140.DisPInkrementálne tvárnenie laserom zváraných polotovarov z tenkých plechovŠugárová, J.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)D-STAMMTFprohlížet0 / ----
141.DPIn-situ RTG difrakčná tenzometria žiarových povlakov počas ohybuKusý, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFprohlížet1 / 1 Bandúr, A.
142.DisPInterakcia spájky pri aplikácií aktívneho ultrazvukuKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFprohlížet0 / ----
143.BPInterné smernice pre vedenie účtovníctva vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
144.DPKnižnica funkcií genetických algoritmov pre PLC SimaticKopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Bučány, P.
145.DPKomparácia vybraných metód multikriteriálnej optimalizácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 1--
146.DPKomparatívna analýza mikroštruktúrných charakteristík kryogénne spracovanej Cr-V ledeburitickej oceleJurči, P.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFprohlížet1 / 1 Hrušovská, L.
147.DisPKomplexné koncentrované zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácieLapin, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFprohlížet0 / ----
148.DisPKomplexné koncentrované zliatiny pripravené usmernenou kryštalizáciouLapin, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFprohlížet0 / ----
149.DPKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFprohlížet0 / ----
150.DPKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / ----
151.DPKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet0 / ----
152.DPKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)I-VTVMMTFprohlížet0 / ----
153.DisPKompozitné panely so skeletom z penového hliníka na uskladňovanie teplaJerz, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFprohlížet0 / ----
154.DisPKompozity na báze hliníka pripravené odlievaním práškov.Balog, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFprohlížet0 / ----
155.DPKoncept HCS modelu 3E vs. koncept Balanced Score Card (BSC)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
156.DPKonkurenčné odlíšenie spoločnosti v procese tvorby trhovej pozície (ak. rok 2018/2019)Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
157.BPKonkurenčné odlíšenie spoločnosti v procese tvorby trhovej pozície (ak. rok 2018/2019)Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
158.DPKonštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou (2018)Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / -- Kos, M.
159.DPKonštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre automobilový priemysel s počítačovou podporou (2018)Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / -- Ondraščin, P.
160.DPKonštrukčná úprava plastového výlisku za pomoci počítačovej simulácieDuga, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / -- Talába, M.
161.BPKonštrukčný návrh prípravku na zváranie a upínanie bočníc na polohovadle SP 50Kleinedlerová, I.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Cíbik, M.
162.DPKonštrukčný návrh 3D modelu zostavy upínacieho prípravku pre zváranie v oblasti AutomotiveHajdu, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Vetro, M.
163.BPKontrola plastových výliskou.Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Galko, P.
164.DPKorekcia rozmerov formy pre lisovanie plastov za pomoci počítačovej simulácieBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Rubaninský, M.
165.DPKoreň triesky pri vysokorýchlostnom frézovaníPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Gregor, V.
166.BPKorózne vlastnosti zliatin na báze cínuRízeková Trnková, L.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFprohlížet1 / 1 Nyeki, N. A.
167.DisPKovové kompozity s vysokým obsahom uhlíka: štúdium rozhraniaKováčik, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFprohlížet0 / ----
168.DPKvalitatívna a kvantitatívna mikroštruktúrna analýza zliatin na báze ZnKusý, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFprohlížet1 / 1 Miklovič, D.
169.DPKvantifikácia karbidických fáz v kryogénne spracovanej Cr-V ledeburitickej oceliHudáková, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFprohlížet1 / 1 Hliva, R.
170.DPKvantitatívna analýza karbidických fáz na lomových plochách zmrazovanej a popustenej Cr-V ledeburitickej nástrojovej oceleJurči, P.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFprohlížet1 / -- Kralovič, D.
171.DPLaserové mikro-obrábanie spekaného karbiduNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFprohlížet1 / -- Blaško, I.
172.DPLaserové mikro-obrábanie spekaného karbiduNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / ----
173.DisPLaserové textúrovanie nástrojov na operácie objemového tvárnenia za teplaŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)D-STAMMTFprohlížet0 / ----
174.BPLaserové zváranie ocele s meďouKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / -- Šugra, F.
175.DPLaserový lúč riadený arduinom pre opracovanie materiálov v 2DMasárová, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Valigurčin, M.
176.DisPMalé a stredné priemyselné podniky ako hybná sila inováciíCagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMA, D-PMAN, D-PMANxAMTFprohlížet0 / 3--
177.BPManažment značky (Brand Management) v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Slezák, M.
178.DPManažment značky vo vybranom podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Valkovič, R.
179.DPManipulátor pre kontrolu tesnosti rúrok výmenníka PG bublinkovou a héliovou metódouRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / 1 Jurík, D.
180.BPMateriálový tok vo výrobnom systéme v koncepte I 4.0Michal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet1 / 1 Dávidek, J.
181.BPMechanické skúšky veľkorozmerových odstredivých odliatkovPašák, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFprohlížet1 / -- Gašpárková, M.
182.BPMechatronický systém ovládaný RFID technológiouNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Leško, M.
183.DPMeranie a riadenie výkonnosti zamestnancov v podmienkach vybraného priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 2--
184.DPMeranie a riadenie výkonnosti zamestnancov v podmienkach vybraného priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 2 Augustínová, M.
185.BPMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 2 Kohúcik, Ľ.
186.DPMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet2 / 2 Krakovský, F.
Schmidtová, Ž.
187.DPMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od veľkosti častícKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Húska, M.
188.BPMeranie Youngovho modulu pružnosti tenkých vzoriek ohybovou metódou Searlovho kyvadlaKvetan, K.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFprohlížet1 / 1 Pacher, D.
189.BPMercedes Benz Slovakia s.r.o. v príprave na 4. priemyselnú revolúciu - súčasný stav a opatreniaSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Kočiková, D.
190.BPMetalografická analýza vybraných oceľových banských nástrojov z obdobia 14. – 19. storočiaPašák, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFprohlížet1 / 1 Drienovský, L.
191.BPMetodika programovania kolaboratívneho robotaMatúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet1 / 1 Andelek, L.
192.BPMetodika výberu vhodných zváracích nástrojov pre zváranie vybraných zliatin neželezných kovov technológiou FSWNagy, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / ----
193.DPMetodiky hodnotenia environmentálnych aspektovBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / ----
194.DisPMikroobrábanie nástrojových materiálov laserovým a iónovým zväzkomŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)D-STAMMTFprohlížet0 / ----
195.DisPMikroštruktúra a mechanické vlastnosti in-situ kompozitov s matricou TiAl spevnenou kabidickými časticamiLapin, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFprohlížet0 / ----
196.DisPMikroštruktúra a vlastnosti progresívnych materiálov pripravených s využitím procesov rýchleho tuhnutiaBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMD, D-PMMDxAMTFprohlížet0 / ----
197.DisPMikroštruktúra a vlastnosti progresívnych materiálov pripravených s využitím procesov rýchleho tuhnutiaBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFprohlížet0 / ----
198.DisPMikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť progresívnych zliatin typu Al-TM (TM=prechodný kov)Palcut, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFprohlížet0 / 1--
199.BPMikroštruktúrna analýza zvarových spojov pripravených technológiou laserového zváraniaDománková, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFprohlížet1 / -- Kicka, T.
200.BPMikroštruktúrna analýza zvarových spojov pripravených technológiou laserového zváraniaDománková, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFprohlížet0 / ----
201.DisPModelovanie a numerická simulácia tvorby kombinovaných zvarových spojov koncentrovanými zdrojmi energieBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMD, D-PMMDxAMTFprohlížet0 / ----
202.DisPModelovanie a numerická simulácia tvorby kombinovaných zvarových spojov koncentrovanými zdrojmi energieBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFprohlížet0 / ----
203.DisPModelovanie a simulácia vybraných procesov a charakteristík procesu rezaniaPeterka, J.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)D-STAMMTFprohlížet0 / 5--
204.BPModelovanie dynamických charakteristík krokového motora v prostredie "Matlab".Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / ----
205.BPModifikácia automobilu Škoda FormanKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet0 / 1--
206.BPModifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch tvárnenia (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / 1--
207.DisPModifikácia vlastností skiel pre fotoniku implantáciou iónov prvkov vzácnych zemím.Labaš, V.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFprohlížet0 / ----
208.BPModifikácie robotizovaných zváracích pracovísk v automobilovom priemysleKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / -- Barutík, M.
209.DPModulárna nadstavba informačného systému zabezpečujúca správu prevádzky automobilovLiška, V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Botka, J.
210.DPMonitorovanie a porovnanie ručného a strojového zvárania MAGKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / -- Bohunický, S.
211.DPMonitorovanie kvality procesných kvapalín pomocou automatického monitorovacieho systémuGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / ----
212.BPMonitorovanie spokojnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Kučerová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 2 Provazník, T.
213.BPMožnosti a opatrenia na znižovanie hluku v leteckej dopraveKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet0 / ----
214.DPMožnosti nakladania s odpadom z hliníka a hliníkových zliatinBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 2 Lednár, T.
215.BPMožnosti nakladania s odpadovými olejmiBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Lorinc, D.
216.BPMožnosti prípravy nanočastíc a ich využitia pri čistení odpadových vôdGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFprohlížet0 / ----
217.BPMožnosti simulácie v montážiLecký, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Gála, R.
218.BPMožnosti spájkovania zliatin titánuŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / 1--
219.DPMožnosti uplatňovania environmentálneho úradovania v praxiRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / 1--
220.BPMožnosti výpočtu kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet0 / ----
221.BPMožnosti využitia dobrovoľných hasičských jednotiek v okrese Senica pri zdolávaní požiarov a mimoriadnych situáciíBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / -- Petrášová, Z.
222.BPMožnosti využitia metód rapid prototypingu v zlievarenstvePodhorský, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / -- Straka, R.
223.BPMožnosti využitia nových trendov v marketingu priemyselného podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Chnapko, I.
224.BPMožnosti využitia počítača na technologický proces strihania profilového materiálu a pásov plechuSobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / -- Sitta, M.
225.DPMožnosti využitia počítačovej simulácie pri optimalizácií výroby a logistiky.Božek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / ----
226.DPMožnosti využitia upravených anorganických materiálov pre sorpciu priemyselných kontaminantovSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet2 / 2 Mihalovič, M.
Vyskoč, M.
227.DPMožnosti využitia upravených organických materiálov pre sorpciu priemyselných kontaminantovSirotiak, M.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Václavík, J.
228.BPMožnosti využitia virtuálnej reality vo výrobných systémov so zameraním na kolaboratívnu spoluprácu človek- stroj v koncepcii Industry 4.0Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet1 / -- Koronczi, P.
229.DPMožnosti znižovania emisií oxidov dusíka v spoločnosti CRH, s.r.o.Sirotiak, M.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Vlčková, A.
230.DisPMultikultúrny tím ako stimul pre inovácie v automobilovom sektore SRCagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / 3--
231.DPNakladanie s odpadmi a hygienický servisRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Harajová, H.
232.DPNáklady na výrobu a stanovenie ceny výrobkuPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / 1 Mašek, M.
233.DisPNanomodifikácia štruktúrne komplexných kovových substrátov pomocou iónového zväzkuJanovec, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFprohlížet0 / ----
234.DisPNanoobrábanie ultrapresných rovinných plôchŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)D-STAMMTFprohlížet0 / ----
235.DisPNanoobrábanie ultrapresných tvarových plôchŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)D-STAMMTFprohlížet0 / ----
236.DPNanoobrábanie 3D tvarových plôch pre rtg optiku (2018)Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFprohlížet0 / ----
237.DPNávrh a modelovanie systému riadenia chemickým reaktoromMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 2--
238.DisPNávrh mechanizmu voľby metód PI pre zvyšovanie výkonnosti výrobných procesov priemyselných podnikovKučerová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / ----
239.DisPNávrh metodiky tvorby modelov integrovaných systémov uplatnenia ISO noriem pre QEMS, OHSMS a EMSPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / 1--
240.DisPNávrh metodiky pre validáciu a vývoj produktu na úrovni dodržiavania požiadaviek revidovaných noriem ISO na systémy manažérstva kvalityNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / 1--
241.DisPNávrh postupu vizualizácie IMS s využitím inštitucionálnych, normatívnych a legislatívnych prostriedkovPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / 1--
242.DisPNávrh využitia spotrebiteľského prístupu LOHAS pre získanie konkurenčnej výhody MSP na SlovenskuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN, D-PPPPMTFprohlížet0 / 1--
243.DPNávrh a impementácia safety systému pre zabezpečenie riadenia modelu CNC frézy.Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Novák, P.
244.DPNávrh a impementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik StaviváSPNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Floch, P.
245.BPNávrh a implementácia aplikácie pre správu osobných financií na platforme AndroidNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Hanzel, E.
246.BPNávrh a implementácia modulu univerzálneho riadaiceho systému (Holická)Juhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Holická, K.
247.BPNávrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnikTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet6 / 2 Hurčíková, Z.
Dobo, F.
Tomašovič, P.
Šrámek, M.
Ravas, B.
Šrenkel, M.
248.BPNávrh a realizácia animačnej podpory meraní na univerzálnom dĺžkomereMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet0 / 1--
249.BPNávrh a realizácia databázovej aplikácie v prostredí webu pre skladBezák, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Martinus, L.
250.BPNávrh a realizácia informačného systému evidencie odpadových látok vo farmaceutickej firmeJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Lukáč, D.
251.BPNávrh a realizácia informačného systému na spracovanie nezhody kvality výrobkuJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Zguriš, B.
252.BPNávrh a realizácia informačného systému pre podporu riadenia prevádzky (Faidzen)Juhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Faidzen, A.
253.BPNávrh a realizácia informačného systému pre vybraný podnikTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Szabó, Ľ.
254.DPNávrh a realizácia informačného systému pre vybraný podnik spolu s eshopomTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Sysel, M.
255.BPNávrh a realizácia informačného systému určeného pre riadenie výučby vybraných kapitol z matematickej analýzyLiška, V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / ----
256.BPNávrh a realizácia laserového difrakčného systému na posúdenie kvality povrchu priehľadných materiálovJančuška, I.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFprohlížet1 / 1 Piňák, M.
257.BPNávrh a realizácia riadenia krokového motora pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Bacigál, P.
258.BPNávrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Lukačovič, M.
259.BPNávrh a realizácia riadenia robotickej ruky pomocou mikroprocesorového modulu Arduino.Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Kulla, R.
260.BPNávrh a realizácia riadiaceho programu pomocou nástroju S7 GRAPHNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 2 Šustek, P.
261.BPNávrh a realizácia softvérovej podpory pre výpočet sústavy tolerancií a uloženíMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / 1--
262.DPNávrh a realizácia systému na monitorovanie prostredia v serverovni (2017/2018)Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Kondel, R.
263.BPNávrh a realizácia systému pre objednávanie jedál v stravovacom zariadeníJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Botka, L.
264.BPNávrh a realizácia systému pre váženie nákladných áutJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Brecska, P.
265.BPNávrh a realizácia ultrazvukového radaru pomocou mikropočítača Raspberry Pi.Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Kiác, T.
266.BPNávrh a realizácia virtuálnej knižnice pre Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave v prostredí webNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Žlnay, D.
267.DPNavrh a realizacia 3D tlaciarneTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Trška, M.
268.BPNávrh a výroba automatického dávkovača živého krmiva pomocou CAD softvéru a 3D tlačiarneMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet1 / 1 Žovinec, J.
269.DPNávrh a výroba časti zadného odpruženia horského bicyklaŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / -- Kubáň, L.
270.BPNávrh a výroba diferenciálu automobilu pomocou CA technológiíMolnár, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Woźnica, A.
271.BPNávrh a výroba edukačného modelu rezného nástrojaMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet2 / 2 Vardzik, T.
Stareček, B.
272.BPNávrh a výroba formy pre vstrekovanie.Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Hanuliak, L.
273.DPNávrh a výroba komponentov pre 3D tlačovú hlavu.Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Ondreják, M.
274.DPNávrh a výroba nástrov pre frézovanie tenkostenných súčiastok.Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Mičko, R.
275.BPNávrh a výroba prípravku pre frézovaniePokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Kormúth, F.
276.BPNávrh a výroba prototypu prevodovky pomocou CA technológiíMolnár, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Kováčik, J.
277.BPNávrh a výroba prototypu škárovacieho telesaMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / -- Koš, J.
278.DPNávrh a výroba šachovej zostavy s využitím CA technológiiKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Dráb, M.
279.DPNávrh a výroba ustavovacieho boxu pre upínací komponent konektora RJ45Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Štefula, P.
280.BPNávrh a výroba vlečného držiaka športovej kamery technológiou FDM.Jurina, F.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Šturcel, R.
281.DPNávrh a výroba vložky vstrekovacej formy pre plasty (Rapid Tooling)Morovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Kurtulík, A.
282.DPNávrh a implementácia IS pre vybranú firmuNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Lukáč, T.
283.DPNávrh a implementácia systému pre zefektívnenie procesov vybranej firmyNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Grigová, L.
284.DPNávrh, analýza a modelovanie systému riadenia s prediktívnym regulátoromMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 2--
285.DPNávrh analýzy a využitia vekovej heterogenity pre udržanie výkonnosti pracovného tímu (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
286.DPNávrh aplikácie modelu výnimočnosti EFQM v podniku HF NaJUS, a.s.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / -- Barcík, V.
287.DisPNávrh a realizácia adaptívnych regulátorov s fuzzy logikou pre riadenie procesov v prostredí PC7Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFprohlížet0 / ----
288.BPNávrh a realizácia analógového modulu pre PLC pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Mlynár, M.
289.DPNávrh a realizácia CNC frézy riadenej ArduinomNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Kuboš, M.
290.BPNávrh a realizácia informačného systému evidencie výpožičiek časopisovJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Pereira, M. W.
291.BPNávrh a realizácia informačného systému pre malú výrobnú firmuJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Burdej, E.
292.DPNávrh a realizácia informačného systému pre marketingový výskumIringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Reznák, T.
293.BPNávrh a realizácia informačného systému pre monitorovanie výrobného procesuJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Kalus, M.
294.DPNávrh a realizácia informačného systému pre papierenský podnikVrábeľ, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 1--
295.BPNávrh a realizácia informačného systému pre recykláciu oblečeniaJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Janda, J.
296.BPNávrh a realizácia informačného systému pre sledovanie údržby strojovJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Krajčovič, L.
297.DPNávrh a realizácia informačného systému s technickým zameranímJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Hlavna, M.
298.DPNávrh a realizácia informačného systému s technickým zameranímJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 1--
299.BPNávrh a realizácia informačného systému určeného pre riadenie vzdelávania v oblasti OOP-JavaLiška, V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Krčmár, D.
300.DPNávrh a realizácia merania hysteréznych strát pri striedavom magnetovaní feromagnetického materiáluJančuška, I.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFprohlížet1 / 1 Masáriková, J.
301.DisPNávrh a realizácia metodiky analýzy spoľahlivosti rezervovania integrovaného systému riadenia podľa koncepcie „Industry 4.0“.Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFprohlížet0 / 1--
302.DPNávrh a realizácia modelu priemyselného procesu pomocou simulačného modulu Siemens „SIMBA PROFIBUS“ v prostredí OS PCS7Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 2--
303.DPNávrh a realizácia pohonu a jeho ovládania pre kamerový slider s využitím platformy ArduinoNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Hesko, M.
304.BPNávrh a realizácia riadiaceho programu pomocou nástroju S7 GRAPHNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 2 Krútil, S.
305.DPNávrh a realizácia riadiaceho systému výťahu na platforme Arduino v prostredí MatlabuSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Krajčovič, J.
306.BPNávrh a realizácia rozhrania medzi LabView a PLC pomocou mikroprocesorovej jednotky ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Žemla, M.
307.DPNávrh a realizácia simulačného modelu distribuovaného riadenia v prostredie PCS7Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 2--
308.BPNávrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkouMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / 1--
309.BPNávrh a realizácia softvérovej podpory pre výpočet sústavy tolerancií a uloženíMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Soos, M.
310.DPNávrh a realizácia 3D skeneraHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Mlčúch, A.
311.DPNávrh a realizácia 3D tlačiarne s využitím voľne šíreného softvérového vybaveniaĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Bokor, L.
312.DPNávrh a simulácia robotického pracoviskaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Kalnássy, I.
313.DPNávrh a simulácia robotizovanej prevádzky pre aplikáciu disperzného lepidla na plastový nosič v podniku Antolin Trnava s.r.o.Delgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / 1 Hatyina, M.
314.DPNávrh a tvorba databázy strojov a nástrojov pre progresívne metódy obrábaniaGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / 1 Fabianová, M.
315.DPNávrh automatického upínacieho zariadeniaMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / 1 Mahaj, O.
316.DPNávrh automatizácie pracoviska na meranie hlučnosti ložísk s použitím robotického ramenaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Osuský, P.
317.DPNávrh automatizovanej meracej bunky pre kontrolu kvality optickými meracími systémamiRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / 1 Mikulášek, Ľ.
318.DPNávrh a výroba komponentov pre prototyp diódového laserového projektora s optimalizáciou sériovej výrobyMolnár, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / -- Trnka, J.
319.DPNávrh a výroba komponentov pre prototyp skútra s využitím CA technológiíŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / -- Pätoprstý, B.
320.DPNávrh a výroba pamätnej medailyMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Zicho, P.
321.DPNávrh a výroba prípravku pre konkrétnu súčiastkuGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 3 Čelko, J.
322.DPNávrh a výroba prípravku pre konkrétnu súčiastkuGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet0 / 3--
323.DPNávrh budovania vzťahov s kľúčovými zainteresovanými stranami (stakeholders) v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/19)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / -- Dobrovodská, A.
324.BPNávrh cyklistickej prilby na mieruMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Machala, E.
325.BPNávrh databázovej aplikácie pre účely evidencie výrobných odchýliekJánošík, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Ardan, P.
326.BPNávrh databázovej aplikácie v prostredí webu pre SK ModrankaBezák, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Fančovič, D.
327.BPNávrh datového zásobníka pre programovací jazyk C++Svetský, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 2 Frišo, P.
328.DPNávrh digitálneho pneumatického panelu „Motion Terminal“ v stratégii Industry 4.0Ružarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / 1 Marcell, M.
329.BPNávrh edukačných modelov rezných nástrojovMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / 2--
330.BPNávrh edukačných modelov rezných nástrojovMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 2 Habšuda, K.
331.BPNávrh elektrickej odporovej pece na tavenie zliatin mediBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / -- Beňo, M.
332.DPNávrh ergonomickej optimalizácie pracoviska montážnej linky V2Čaus, A.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / 1 Cyrulová, Z.
333.BPNávrh formy a jadier pre odlievanie bloku motoraŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / -- Levický, M.
334.DPNávrh hydraulického silentbloku s flexibilným hydraulickým systémomZvončan, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / 1 Kormúth, V.
335.DPNávrh implementácie a využitia prvkov štíhlej výroby vo výrobnom procese v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
336.DPNávrh implementácie Container manažment systému v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Bielovičová, R.
337.DPNávrh implementácie metód priemyselného inžinierstva do podnikuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
338.DPNávrh implementácie metódy 5S na pracovisku údržby v podniku OKE Plastic SK, s.r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / -- Holičková, M.
339.DPNávrh implementácie metódy 5S na vybranom pracovisku priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Solčanský, L.
340.BPNávrh implementácie metódy 5S v podniku Semecs, s.r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / -- Pekárová, L.
341.DPNávrh implementácie metódy 5S v podniku Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Novotková, R.
342.DPNávrh implementácie systému kontinuálneho zlepšovania do podnikuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
343.DPNávrh implementácie systému kontinuálneho zlepšovania do podnikuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
344.BPNávrh implementácie techniky Industry 4.0 v prestavbe poloautomatického plniaceho zariadenia ABRUFRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Novák, M.
345.DPNavrh informacneho systemu pre sklad strojarskej firmy NMH Sered.Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Dvorský, P.
346.BPNávrh informačného systému pre riadenie vnútropodnikových procesovŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Lančarič, V.
347.DPNávrh informačného systému pre vybranú organizáciu/podnikKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet3 / -- Šimora, F.
Kocun, J.
Hudec, K.
348.DPNávrh inovácie nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 5--
349.BPNávrh inovácií procesov transferu technológie vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
350.BPNávrh inovácií procesov transferu technológie vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
351.DPNávrh inovatívneho modelu manažérstva podnikuSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
352.DPNávrh inovatívneho systému manažmentu výroby so zameraním na trendy Priemyslu 4.0 vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 2--
353.DPNávrh inovatívneho systému manažmentu výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 2 Chudíková, J.
354.DPNávrh integrácie priemyselných dát do špecializovaného dátového úložiskaKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / ----
355.DPNávrh kompetenčného profilu pre manažéra logistiky v kontexte Industry 4.0. (Akad. rok 2018/2019)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
356.DPNávrh komplexnejšej optimalizácie výrobného taktu v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
357.BPNávrh komponentov upínacieho stavebnicového systémuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Holba, K.
358.DPNávrh koncepcie digitálnej Integrácie návrhových procesov v podmienkach Industry 4.0Ružarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / 1 Szarka, D.
359.DPNávrh koncepcie rozvoja priemyselnej výroby v súlade s výzvami priemyselnej praxe (ak. rok 2018/2019)Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
360.DPNávrh konceptu plánovania výroby v podniku STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. (Ak. rok 2018/2019)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
361.DPNávrh konceptu udržateľného marketingu v priemyselnom podniku (2018/2019)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 2 Vrbovská, M.
362.DPNávrh koncového efektora priemyselného robotaMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / -- Ševcech, A.
363.DPNávrh konštrukcie a riadiaceho systému „úkosovačky“ pre výrobu úkosov zvarových spojov na potrubíNaď, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / -- Janic, M.
364.DPNávrh konštrukcie náboja výsevného disku sejacieho strojaKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / 1 Remiaš, D.
365.DPNávrh layoutu skladu v spoločnosti HOPI SK, s.r.o. SenecVajdel, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / -- Sollár, L.
366.DPNávrh logistiky materiálového toku v iCIM 3000 z hľadiska práce skladového systémuMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / -- Babirát, M.
367.DPNávrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom strojiGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet2 / 2 Prekop, F.
Benda, T.
368.DPNávrh merania teplotného profilu v dopravných konštrukciách s využitím PLCTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Meravý, T.
369.DisPNávrh metodiky hodnotenia dopadov sociálnych inovácií s využitím nástrojov manažérstva kvalityNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / 1--
370.DPNávrh metodiky hodnotenia efektívnosti racionalizačných investícií podniku (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
371.DisPNávrh metodiky hodnotenia environmentálnej efektívnosti investíciíSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / 2--
372.DisPNávrh metodiky hodnotenia vplyvu manažérstva kvality na ekonomické výsledky priemyselných podnikovNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / 1--
373.DPNávrh metodiky merania a hodnotenia výkonnosti výrobných procesov podniku (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
374.DPNávrh metodiky optimalizácie výrobného programu/plánu priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
375.DisPNávrh metodiky projektovania inteligentného pracoviska z pohľadu udržateľnej pracovnej silyŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN, D-PMANxAMTFprohlížet0 / ----
376.DPNávrh metodiky vkladania synchrónneho krúžku do pracovného priestoru strojaHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / 1 Nejedlík, M.
377.BPNávrh modelového zariadenia pre výrobu formy na odlievanie lodnej skrutkyŠuba, R.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / -- Herceg, D.
378.DPNávrh modelu kontrolingu pre manažérstvo vzdelávacej/výskumnej organizácie (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
379.DisPNávrh modelu kontrolingu pre manažment výskumnej organizácieíSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / 2--
380.DisPNávrh modelu riadenia ľudských zdrojov v kontexte s konceptom Industry 4.0Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPPMTFprohlížet0 / 2--
381.BPNÁVRH MODELU SKLÁRSKEJ FORMY A JEJ IMPLEMENTÁCIA VO VÝROBEKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Minárech, I.
382.DPNávrh modelu zácviku na senzoricky náročné pracovné činnosti (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
383.DPNávrh montáže automatizovanej stanice na ustavenie a upnutie zváranej časti karosérie automobiluVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Marušinec, J.
384.BPNávrh montáže čerpadla na voduKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Firta, J.
385.BPNávrh montáže otočného mechanizmuVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Malík, J.
386.BPNávrh montáže pojazdného schodiskaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Schwarz, R.
387.BPNávrh montáže posilňovacieho strojaRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Líška, J.
388.BPNávrh montáže spojky motocyklaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Hajtman, V.
389.DPNávrh montáže vybraného strojárskeho výrobkuVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / 2 Duriš, O.
390.DPNávrh montáže zariadenia určeného na recykláciu plastovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / 1 Opatík, V.
391.BPNávrh montáže zdvíhacieho mechanizmu pre osobné automobilyVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Skladaný, D.
392.DPNávrh na racionalizáciu procesu zásobovania vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 2 Molovčáková, J.
393.DPNávrh na systémové zavedenie personálneho kontrolingu vo vybranom priemyselnom podniku (2018/2019)Holeček, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 1 Mičeková, D.
394.DPNávrh na systémové zavedenie personálneho kontrolingu vo vybranom priemyselnom podniku (2018/2019)Holeček, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
395.DPNávrh na využitie vybraných metód priemyselného inžinierstva v podniku (ak. rok 2018/2019)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Šedivý, M.
396.DPNávrh na zdokonalenie kalkulačného systému vybraného priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
397.DPNávrh na zdokonalenie systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku 2018 /2019Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 2 Pušková, N.
398.DPNávrh na zdokonalenie systému kalkulácií vo vybranom priemyselnom podnikuMrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 2--
399.DPNávrh na zdokonalenie systému kalkulácií vo vybranom priemyselnom podniku 2018 -2019Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 2--
400.BPNávrh na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (2018/2019)Urbanovičová, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Gogová, M.
401.DPNávrh na zefektívnenie logistických procesov prostredníctvom technológie blockchain v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Fóka, M.
402.DPNávrh na zefektívnenie materiálového toku v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Režnák, R.
403.DPNávrh na zefektívnenie toku materiálu v priemyslenom podniku (ak. rok 2018/2019)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Píš, M.
404.DPNávrh na zefektívnenie vnútropodnikovej dopravy využívaním Smart riešení v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Lobotková, Z.
405.DPNávrh na zefektívnenie vybraných logistických procesov prostredníctvom využívania Lean metód v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Dobiš, Š.
406.DPNávrh na zefektívnenie výrobného procesu vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Porubská, A.
407.DPNávrh na zlepšenie systému adaptácie zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Koltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 1 Turská, A.
408.DPNávrh na zlepšenie systému hodnotenia inovácií vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
409.DPNávrh na zlepšenie systému personálneho marketingu v priemyselnom podniku v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (ak. rok 2018/2019)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet2 / 2 Machová, L.
Kalinčíková, N.
410.DPNávrh na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Koltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 1 Jakabovičová, D.
411.DPNávrh na zlepšenie systému zásobovania výrobných pracovísk v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
412.DPNávrh na zlepšenie udržateľného systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
413.DPNávrh na zlepšenie vybraných procesov v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / -- Burdejová, B.
414.DPNávrh na zlepšenie výroby pomocou simulácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Kollár, P.
415.DPNávrh nasadenia novej na vybranom pracovisku v ZF Slovakia, a.s. nepoužívanej metódy Lean Production.(ak. rok 2018/2019)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Klačanová, M.
416.DPNávrh nového zváracieho prípravku robotizovaného pracoviska ABB pre regálové nosníky R300/R301 vo firme AJ Metal DesignPecháček, F.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / -- Markuš, M.
417.BPNávrh odporučení pre identifikáciu kľúčových kompetencií zamestnancov v kontexte Industry 4.0. (Akad. rok 2018/2019)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / ----
418.BPNávrh opatrení na budovanie a vedenie projektových tímov a analýzu stakeholderov pri riadení projektov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Vitteková, S.
419.BPNávrh opatrení na efektívne využívanie nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/19)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / ----
420.BPNávrh opatrení na implementáciu alternatívnych inovatívnych riešení udržateľného investovania v priemyselnom podniku s cieľom znižovania fluktuácie zamestnancov. (ak. r. 2018/2019)Šarmír, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 1--
421.BPNávrh opatrení na inováciu nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet2 / 4 Rychtárik, V.
Červenec, M.
422.BPNávrh opatrení na na zlepšenie konceptu personálneho marketingu vo vybranom podnikuHorváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet1 / -- Holkovičová, S.
423.BPNávrh opatrení na optimalizáciu organizačnej štruktúry vybraného priemyselného podniku ako nástroj zvyšovania efektivity riadenia projektov (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Kumančíková, R.
424.BPNávrh opatrení na riešenie problematiky zamestnávania cudzokrajných zamestnancov vo výrobnom podniku z pohľadu vybraných personálnych činností v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / ----
425.BPNávrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v podmienkach vybraného priemyselného podniku v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / ----
426.BPNávrh opatrení na zavedenie/zlepšenie metódy 5S v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
427.BPNávrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Brezinová, M.
428.BPNávrh opatrení na zdokonalenie udržateľných kľúčových kompetencií projektových manažérov a členov projektových tímov pri riadení projektov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet1 / 1 Dobšovičová, N.
429.BPNávrh opatrení na zefektívnenie distribučnej logistiky v priemyselnom podniku (2017/2018)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Kamenszká, A.
430.BPNávrh opatrení na zefektívnenie fungovania skladového hospodárstva v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Kubaščík, M.
431.DPNávrh opatrení na zefektívnenie logistického systému výrobnej linky v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
432.BPNávrh opatrení na zefektívnenie materiálového toku s využitím metódy VSM vo vybranom priemyselnom podniku (Akademický rok 2018/2019).Stareček, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
433.BPNávrh opatrení na zefektívnenie metódy 5S v priemyselnom podniku (ak.rok 2018/2019)Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Žáková, M.
434.BPNávrh opatrení na zefektívnenie označovania a identifikácie materiálu v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Šlahor, O.
435.BPNávrh opatrení na zefektívnenie prerozdeľovania financií na vybrané personálne činnosti v spoločnosti (ak.rok 2018/2019)Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / ----
436.BPNávrh opatrení na zefektívnenie procesov spätnej logistiky prázdnych balení v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Soshnikova, A.
437.BPNávrh opatrení na zefektívnenie procesu výberu a hodnotenia dodávateľov spoločnosti (ak. rok 2018/2019)Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Novotová, D.
438.BPNávrh opatreni na zefektívnenie vnútropodnikovaj komunikácie v priemyselnom podniku (ak.rok. 2018/2019)Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet1 / 1 Sollárová, K.
439.BPNávrh opatrení na zefektívnenie vnútropodnikovej komunikácie v tímoch v priemyselných podnikochPechanová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet1 / 1 Miháliková, J.
440.BPNávrh opatrení na zefektívnenie vybraných logistických procesov v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Špánik, E.
441.BPNávrh opatrení na zefektívnenie využívania vybraných metód štíhlosti v priemyselnom podniku (ak.rok 2018/2019)Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet2 / 2 Pavlík, M.
Opletalová, A.
442.BPNávrh opatrení na zefektívnenie zavádzania metódy 5S na vybranom pracovisku v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Masaryková, B.
443.BPNávrh opatrení na zlepšenie a udržateľnosť procesu adaptácie zamestnancov v podmienkach priemyselného podniku (ak.rok 2018/2019)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet1 / 2 Pristašová, V.
444.BPNávrh opatrení na zlepšenie činností udržateľného personálneho marketingu v podmienkach priemyselného podniku (ak.rok 2018/19)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet2 / 2 Krištofičová, P.
Daubnerova, I.
445.BPNávrh opatrení na zlepšenie obstarávania a skladovania výrobných zásob vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 2 Liko, R.
446.BPNávrh opatrení na zlepšenie procesov spätnej logistiky v podniku (ak. rok 2018/2019)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Froncová, K.
447.BPNávrh opatrení na zlepšenie procesu komunikácie vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Koltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Kvasničková, S.
448.BPNávrh opatrení na zlepšenie procesu komunikácie vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Koltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Fraňová, E.
449.BPNávrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 3--
450.BPNávrh opatrení na zlepšenie spokojnosti zamestnancov v kontexte udržateľnej výkonnosti a rozvoja priemyselných podnikov (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 2--
451.BPNávrh opatrení na zlepšenie spokojnosti zamestnancov v kontexte udržateľnej výkonnosti a rozvoja priemyselných podnikov (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 2 Klacik, M.
452.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému analýzy práce v podmienkach vybraného priemyselného podniku v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / ----
453.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Bobek, S.
454.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku LUNA-PLOTY, s.r.o.Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 3--
455.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku LUNA-PLOTY, s.r.o.Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / -- Polakovičová, M.
456.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku LUNA-PLOTY, s.r.o.Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 3--
457.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v priemyselných podnikoch (ak. rok 2017/2018)Matejov, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Palko, M.
458.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuHorváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 1--
459.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku (ak. rok 2018/2019)Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 2--
460.BPNávrh opatrení na zlepšenie vybranej činnosti personálneho manažmentu (získavanie, výber, adaptácia, hodnotenie, vzdelávanie) vo vybranom priemyselnom podnikuKoltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet2 / 2 Havrlent Lecová, R.
Domanická, P.
461.BPNávrh opatrení na zlepšenie vybranej činnosti personálneho manažmentu (získavanie, výber, adaptácia, hodnotenie, vzdelávanie) vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Koltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet2 / 2 Holecová, G.
Fábryová, D.
462.BPNávrh opatrení na zlepšenie vybranej činnosti personálneho manažmentu (získavanie, výber, adaptácia, hodnotenie, vzdelávanie) vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Koltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Gajarská, V.
463.BPNávrh opatrení na zlepšenie vybraných činností personálneho manažmentu so zameraním na zníženie fluktuácie zamestnancov v priemyselnom podnikuKoltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / -- Zöldfayová, J.
464.BPNávrh opatrení na zlepšenie vybraných personálny ch činností s využitím matematicko-štatistických princípov vo vybranom priemyselnom podniku v kontexte USZP (Akademický rok 2018/2019).Stareček, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 1--
465.DPNávrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
466.BPNávrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
467.BPNávrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
468.BPNávrh opatrení na zlepšenie využitia marketingových aktivít na podporu budovania značky v priemyselnom podniku (2018/2019)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 1--
469.BPNávrh opatrení na zlepšenie využitia vybraných marketingových aktivít na podporu budovania značky v priemyselnom podnikuPrajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet1 / 1 Hrušecký, O.
470.BPNávrh opatrení na zníženie fluktuácie a absencie zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / -- Koleňák, A.
471.BPNávrh opatrení na zníženie fluktuácie a absencie zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / ----
472.BPNávrh opatrení na zníženie fluktuácie zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Koltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 1--
473.BPNávrh opatrení na zníženie fluktuácie zamestnancov v priemyselných podnikoch (ak. rok 2017/2018)Matejov, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
474.BPNávrh opatrení na zníženie logistických nákladov v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / -- Bednáriková, S.
475.BPNávrh opatrení na zvýšenie efektivity pracoviska v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Hyžová, M.
476.BPNávrh opatrení na zvýšenie konkurencieschopnosti vybraného malého alebo stredného priemyselného podniku pôsobiaceho vo viac alebo v menej rozvinutom regióne SR (ak. rok 2017/2018)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
477.DPNávrh opatrení na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu v podniku Faurecia Slovakia s.r.o.Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Pediač, F.
478.BPNávrh opatrení na zvýšenie produktivity výrobných procesov prostredníctvom metódy 3MU v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / -- Tomša, J.
479.BPNávrh opatrení pre personálny marketing a získavanie nových zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (2018/2019)Holeček, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet1 / 1 Kovácsová, N.
480.BPNávrh opatrení pre zdokonalenie systému komunikácie v priemyselnom podnikuSzabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet1 / 1 Šalitroš, M.
481.BPNávrh opatrení pre zefektívnenie komunikácie rôznych generačných skupín vo vybranom priemyselnom podniku v kontexte so sociálnym pilierom SZP (ak. rok 2018/2019)Vraňaková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet1 / 1 Šemnická, L.
482.BPNávrh opatrení pre zlepšenie operatívneho plánovania a riadenia výrobyBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / ----
483.BPNávrh opatrení pre zníženie času pretypovávaniaBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / ----
484.BPNávrh opatrení pre zvýšenie efektívnosti materiálového tokuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / ----
485.BPNávrh opatrení pre zvýšenie produktivity práce v podnikuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / ----
486.BPNávrh opatrení pre zvyšovanie spokojnosti zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku v kontexte s konceptom age managementu (ak. rok 2018/2019).Vraňaková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet1 / 1 Petríková, K.
487.BPNávrh opatrení pri riešení zákazníckych reklamácií v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Bohdan, M.
488.BPNávrh opatrení pri uplatňovaní motivačných stimulov a ich vplyv na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 2018/2019)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Vavrová, N.
489.BPNávrh opatrení v adaptačnom procese novoprijatých zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (2018/2019)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Resutíková, L.
490.BPNávrh opatrení v oblasti riadenia zásob a skladového hospodárstva v podnikuFidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / -- Hanšut, S.
491.BPNávrh opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej logistiky v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/18)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / -- Bohunická, S.
492.BPNávrh opatrení v procese hodnotenia zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (2018/2019)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet1 / 1 Kralovič, P.
493.DPNávrh optimalizácie funkčnosti a nákladov vybraného produktu na základe aplikácie Hodnotovej analýzy v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
494.DPNávrh optimalizácie materiálového toku v priemyselnom podniku (ak.rok 2018/2019)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
495.DPNávrh parametrov spájkovania titánu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFprohlížet0 / 1--
496.DPNávrh parametrov spájkovania titánu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / -- Ondriška, O.
497.DPNávrh parametrov zvárania titánu elektrónovým lúčomŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFprohlížet1 / 1 Horník, F.
498.DPNávrh pneumatického odstrihovania vtokov pre lis Krauss Maffei Cx MC6 v Ronson Plastics, s.r.o. MyjavaPecháček, F.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / -- Chocholáček, E.
499.DPNávrh podnikového informačného systému pre spoločnosť Topaz LGPHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Slávik, M.
500.DPNávrh polohovacieho stolaKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / -- Morbacher, P.
501.DisPNávrh postupu identifikácie a hodnotenia rizikovosti a efektívnosti prác vykonávaných za neobvyklých pracovných podmienokSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / 1--
502.DisPNávrh postupu integrácie modulov systému podnikového manažmentu v súlade so sústavou noriem ISOSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / 1--
503.DPNávrh postupu komplexného hodnotenia pracovného prostredia na vybraných pracoviskách (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
504.BPNávrh postupu odlievania veľkej plastikyŠuba, R.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / ----
505.BPNávrh postupu okopírovania reliéfnej plastiky pre odlievanieŠuba, R.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / ----
506.DPNávrh postupu projektovania integrovaného manažérskeho systému (IMS) (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
507.DPNávrh postupu spracovania mapy tvorby hodnôt a jej využitie v manažmente výroby (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
508.DisPNávrh postupu tvorby a hodnotenia systému energetického zabezpečenia výroby priemyselného podnikuSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / 1--
509.DPNávrh postupu tvorby plánu investičného rozvoja podniku (IRP) (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
510.DPNávrh postupu uplatnenia ergonomických princípov pri projektovaní pracovísk (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
511.DPNávrh postupu voľby optimálneho dodávateľského systému pre realizáciu IRP (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
512.DPNávrh postupu využitia normatívnych informácií (noriem) v systéme manažérstva výroby (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
513.BPNávrh prípravku na ustavenie a podopretie súčiastky určenej na kontrolu mikrogeometrie povrchuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Šedovič, V.
514.BPNávrh prípravku určeného na kontrolu mikrogeometrie povrchu súčiastok veľmi malých rozmerovMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Kováč, M.
515.BPNávrh programu outplacementu v kontexte udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania priemyselných podnikov (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 2--
516.BPNávrh programu outplacementu v kontexte udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania priemyselných podnikov (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 2--
517.DPNávrh racionalizácie pracovného procesu v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
518.DPNávrh racionalizácie pracovného prostredia v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
519.DPNávrh realizácie a optimalizácie montážnej linky vo firme COAVIS Slovakia, s.r.o. HlohovecVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / 1 Radošovský, A.
520.DPNávrh riadenia cudzieho kapitálu podniku a zabezpečenie jeho finančnej stability (ak.r. 2018/2019)Šefčíková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
521.DPNávrh riadenia pohľadávok podniku (ak.r. 2018/2019)Šefčíková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
522.BPNávrh riadenia solárneho navádzačaNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Augustín, M.
523.BPNávrh riadenia sústavy križovatiek so svetelnou signalizáciouPeterková, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Malíšek, G.
524.BPNávrh riadiaceho elektropneumatického obvodu pre kontrolné zariadenieMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet1 / 1 Hrica, D.
525.DPNávrh riadiaceho systému výrobnej linkyTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Nazaruk, A.
526.DPNávrh riadiaceho systému výrobnej linkyTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Lenický, E.
527.DPNávrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku REVOL TT Consulting s. r. o.Hatiar, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Bačík, M.
528.DPNávrh riešenia ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach) (ak. rok 2018/2019)Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 3--
529.DPNávrh riešenia ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach) (ak. rok 2018/2019)Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 2--
530.BPNávrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia v priemyselných podnikoch (ak. rok 2018/2019)Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
531.DPNávrh riešenia na zlepšenie uplatňovania projektového manažmentu v priemyselnom podniku (2018-19)Šujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
532.DPNávrh robotizovaného pracoviska na zváranie bicyklových rámovBárta, J.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / 1 Daniel, A.
533.BPNávrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teplotyKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / ----
534.DPNávrh spôsobu merania spokojnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (ak.rok 2018/2019)Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 1 Halašková, M.
535.DPNávrh spôsobu riešenia konfliktov v práci manažéra vo vybranom priemyselnom podniku (2018/2019)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 1 Šulková, D.
536.BPNávrh stolového dekoratívneho biokrbuŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / -- Divinský, L.
537.BPNávrh súboru opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Jurková, M.
538.BPNávrh sústavy nástrojov na meranie spokojnosti zamestnancov v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / -- Ondrovičová, V.
539.BPNávrh sústavy nefinančných benefitov pre vybrané kategórie zamestnancov v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / -- Bombala, D.
540.DPNávrh sústavy ukazovateľov na finančno-ekonomickú analýzu spoločnosti OSRAM, a.s.Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
541.DPNávrh systémového riešenia na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (2018/2019)Holeček, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 1 Kňažková, B.
542.DPNávrh systémového riešenia na stabilizáciu zamestnancov personálnych lízingových spoločností vo vybranom priemyselnom podniku (2018/2019)Holeček, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Ivič, M.
543.DPNávrh systémových opatrení pre aplikáciu princípov časového manažmentu v spoločnosti (ak. rok 2018/2019)Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / ----
544.DPNávrh systémových zmien na zníženie fluktuácie zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Koltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Lovasíková, S.
545.DPNávrh systémových zmien na zvýšenie stabilizácie zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Koltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
546.DPNávrh systémových zmien na zvýšenie stabilizácie zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Koltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
547.DPNávrh systému a obsahu kvalifikačného vzdelávania zamestnancov v ZF Slovakia Levice (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
548.BPNávrh systému číslicového riadenia hladiny vody PID regulátorom pre fyzický model spojených nádob pomocou PLC S7-300.Samsonov, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Hracho, P.
549.BPNávrh systému číslicového riadenia tlaku vody PID regulátorom pre fyzický model spojených nádob pomocou PLC S7-300.Samsonov, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet2 / 1 Bachár, S.
Poliak, A.
550.BPNávrh systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v priemyselnom podniku. (ak. rok 2017/2018)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet1 / 1 Péčová, L.
551.DPNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
552.DPNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
553.DPNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
554.DPNávrh systému nástupníctva ako predpoklad tvorby kariéry zamestnancov v spoločnosti (ak. rok 2018/2019)Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
555.DPNávrh systému opatrení na zlepšenie materiálového toku uplatnením metód priemyselného inžinierstva (ak. rok 2018/2019)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Bazala, P.
556.DPNávrh systému pre ultrazvukové mechanizované skúšanie austenitických zvarov technikou Phased ArrayKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFprohlížet1 / 1 Jalakša, R.
557.DPNávrh systému riadenia investičného rozvoja podniku (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
558.DPNávrh systému riadeniu výkonnosti zamestnancov špecificky so zameraním na medzigeneračné interakcie vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 2--
559.DPNávrh systému riadeniu výkonnosti zamestnancov špecificky so zameraním na medzigeneračné interakcie vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 18/19)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Kováčová, A.
560.DPNávrh systému rozvoja kompetencií manažérov/zamestnancov v kontexte so sociálnym pilierom USZP v podmienkach priemyselného podniku (ak.rok 2018/19)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 1 Nemcová, L.
561.DPNávrh systému rozvoja zamestnancov prostredníctvom aplikácie mentoringu a kaučingu v kontexte s Age manažmentom v podmienkach priemyselných podnikov v SRChlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / -- Oman, D.
562.DPNávrh systému stabilizácie zamestnancov v priemyselnom podniku (2017/2018)Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 1 Polačiková, V.
563.DPNávrh systému stabilizácie zamestnancov v priemyselnom podniku (2017/2018)Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
564.DPNávrh systému talent manažmentu v podmienkach vybraného priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)Koltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
565.DPNávrh systému talent manažmentu v podmienkach vybraného priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)Koltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
566.DPNávrh systému ukazovateľov pre hodnotenie sociálnej/environmentálnej efektívnosti investícií (ak. rok 2018/2019)Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
567.DPNávrh systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 2018/2019)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 1 Bernaťák, J.
568.DPNávrh technických opatrení pri zavádzaní montážnej linky do výrobyRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / 1 Sedlák, M.
569.DPNávrh technológie CNC tlačenia laserom zváraných polotovarov (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFprohlížet0 / 1--
570.DPNávrh technológie spájkovania kombinácie titán - nikelKostolný, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / 1 Šuryová, D.
571.DPNávrh technológie zvárania niklu laserovým lúčomKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFprohlížet1 / 1 Procházka, J.
572.DPNávrh tvorby a riadenia imidžu značky priemyselného podniku a jeho produktov (ak. rok 2018/2019)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 3 Rybanský, F.
573.DPNávrh udržateľného (holistického) marketingového konceptu v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/19)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet2 / -- Veselý, P.
Siváková, M.
574.DPNávrh udržateľného kompetenčného modelu pre vybrané kategórie zamestnancov v automobilovom priemysle (ak. rok 2018/2019)Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 1 Khandlová, M.
575.DPNávrh udržateľného systému personálneho marketingu vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet2 / -- Fašiang, P.
Licherová, N.
576.DPNávrh udržateľného systému stabilizácie ľudských zdrojov ako dôležitého faktora rozvoja priemyselného podniku, resp. regiónuBestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 1 Husárová, L.
577.DPNávrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v podnikuMrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 2--
578.DPNávrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v podniku 2018/2019Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 2 Huraj, M.
579.DPNávrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v podniku 2018/2019Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 2 Nikelová, E.
580.DPNávrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 1 Lamiová, M.
581.BPNávrh udržateľných opatrení na podporu stabilizácie zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet1 / 1 Mazúrová, J.
582.BPNávrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku 2018 /2019Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 2--
583.BPNávrh udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v priemyselnom podnikuBestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet1 / -- Gučková, V.
584.BPNávrh udržateľných opatrení na zlepšenie stabilizácie zamestnancov v podnikuMrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 3 Patka, M.
585.BPNávrh udržateľných systémových strategických opatrení pre vyrovnávanie nerovnosti medzi zamestnávateľom a zamestnancom vo vybranom priemyselnom podniku (2018/2019)Császár, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 1--
586.DPNávrh ukazovateľov na ekonomické hodnotenie pôsobenia zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 2018/2019)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 1 Bango, E.
587.DPNávrh ukazovateľov na ekonomické hodnotenie pôsobenia zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 2018/2019)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
588.DPNávrh upínacieho prípravku pre viacosové obrábacie centrumŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Bugár, A.
589.DisPNávrh uplatnenia progresívnych metód pre zabezpečenie efektívnosti vývoja výrobkovPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / 1--
590.DisPNávrh uplatnenia kreatívneho manažérstva kvality pri zavádzaní nových produktov do výrobyNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / 1--
591.DPNávrh uplatnenia metód štíhlej výroby v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
592.DPNávrh uplatnenia nových trendov marketingovej komunikácie v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 3 Fabian, F.
593.DPNávrh vložky formy pre vysokotlaké liatie lopatkového kolesaBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / ----
594.BPNávrh vybraného modulu informačného systému pre obchodnú organizáciuTadanai, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Malý, M.
595.BPNávrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnikTadanai, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet2 / -- Vendžúr, M.
Hajdúch, P.
596.BPNávrh výliskov z plastov, tvorba modelov a výkresovej dokumentácie s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / -- Čepela, P.
597.DPNávrh využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice pre logistické procesy priemyselného podnikuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
598.DPNávrh využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice pre logistické procesy priemyselného podnikuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
599.DisPNávrh využitia progresívnych podnikateľských modelov v sociálne orientovanom podnikaní v málo rozvinutých regiónochŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN, D-PMANxAMTFprohlížet0 / 1--
600.DPNávrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a motivácie zamestnancov vo vybranom podniku (ak.rok 2018/2019)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
601.DPNávrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a motivácie zamestnancov vo vybranom podniku (ak.rok 2018/2019)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 1 Hirešová, J.
602.DPNávrh využitia softvéru Expert Choice pri strategickom rozhodovaní v priemyselných podnikoch v kontexte so stratégiou USZPSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
603.DPNávrh využitia udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikaniaSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
604.DPNávrh využitia udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikaniaSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
605.BPNávrh využívania kompetenčného prístupu riadenia ľudských zdrojov v priemyselných podnikoch na SlovenskuJurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Vavrová, D.
606.DPNávrh využívania retenčného manažment (nástrojov stabilizácie zamestnancov) v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/19)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / ----
607.DPNávrh webového rozhrania pre krbové regulátoryTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Klčo, P.
608.BPNávrh webovej aplikácie pre potrebu ZŠ.Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Radimák, D.
609.DPNávrh zabezpečenia finančnej a investičnej gramotnosti manažmentu ako predpokladu dlhodobej úspešnosti investičných aktivít v spoločnosti (ak. rok 2018/2019)Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
610.DPNávrh zabezpečenia lokálnej počítačovej siete v prostredí internetu. 2017/2018Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Pónya, F.
611.BPNávrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vybraných prevádzkach podniku)Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Kapsová, S.
612.BPNávrh zálohovania údajov využitím technológie cloud a linuxového serveraBezák, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Novotný, M.
613.DPNávrh zariadenia pre výrobu úkosov zvarových spojov na potrubných systémochNaď, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / -- Murčo, M.
614.DPNávrh zdokonalenia riadenia projektov v podniku HB STEEL, s.r.o.Samáková, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / -- Dingová, D.
615.DPNávrh zdokonalenia riadenia výrobných procesov v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
616.DPNávrh zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancovSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet2 / 1 Pecková, P.
Popik, D.
617.DPNávrh zefektívnenia procesu obstarávania a evidovania náhradných dielov na oddelení údržby v podniku OKE Plastic SK, s.r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / -- Miština, M.
618.BPNávrh zefektívnenia procesu výroby ručného montážneho pracoviskaRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Benedikovič, R.
619.DPNávrh zlepšenia adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku (ak. rok 2018/2019)Novotná, I.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 1 Šarvaicová, B.
620.BPNávrh zlepšenia drsnosti povrchu pri finálnom trieskovom obrábaní 3D povrchovKleinedlerová, I.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Puček, M.
621.DPNávrh zlepšenia implementácie finančného controlingu vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019))Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 2 Nádašský, A.
622.DPNávrh zlepšenia implementácie finančného controllingu vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 2--
623.DPNávrh zlepšenia inovačného plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselného podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 2--
624.DPNávrh zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie metódy FMEA v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
625.DPNávrh zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie metódy FMEA v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
626.DPNávrh zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie metódy FMEA v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
627.DPNávrh zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie metódy FMEA v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 1 Henčeková, M.
628.BPNávrh zlepšenia manažmentu hlavného výrobného procesu vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
629.BPNávrh zlepšenia manažmentu inovácií výrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 2--
630.DPNávrh zlepšenia manažmentu predvýrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 2 Hankovský, R.
631.DPNávrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 2--
632.DPNávrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 3--
633.DPNávrh zlepšenia metodiky implementácie subsystému riadenia controlling vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 3--
634.BPNávrh zlepšenia oblasti inovačných aktivít v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 1--
635.BPNávrh zlepšenia organizačnej štruktúry riadenia vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Učen, T.
636.DPNávrh zlepšenia plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 2--
637.DPNávrh zlepšenia procesov manažmentu technologickej prípravy výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 2--
638.BPNávrh zlepšenia procesov prípravy výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
639.BPNávrh zlepšenia procesov prípravy výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 2--
640.DPNávrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet2 / 2 Sopkuliaková, R.
Matulová, N.
641.DPNávrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku(ak. rok 2017/2019)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 3--
642.DPNávrh zlepšenia systému odmeňovania ako nástroja motivácie zamestnancov vo vybranom podnikuHorváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / 1 Kontová, N.
643.DPNávrh zlepšenia systému poskytovania zamestnaneckých benefitov vo vybranom podniku (ak. rok 2018/2019)Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 2--
644.DPNávrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie zamestnancov vo vybranom podniku (ak. r. 2018/2019)Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 2--
645.BPNávrh zlepšenia úrovne finančného riadenia v spoločnosti PS METAL, s.r.oBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Herda, J.
646.DPNebezpečné látky v chladiacich a nemrznúcich zmesiachBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / -- Rischáneková, A.
647.BPNekonvenčné spôsoby ťahania oceľových drôtov za studenaTittel, V.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / 1--
648.BPNeurónové siete - návod na cvičeniaSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / ----
649.DisPNová generácia zamestnancov na trhu práce a jej vplyv na výkonnosť podnikov.Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFprohlížet0 / ----
650.DisPNová generácia zamestnancov na trhu práce a jej vplyv na výkonnosť podnikov.Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPPMTFprohlížet0 / ----
651.DisPNové in-situ kompozity s intermetalickou matricou na báze TiAl pripravené odlievanímLapin, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFprohlížet0 / ----
652.BPNumerická analýza vplyvu kontaktného tepelného odporu na rozloženie teplôt pri tvorbe tupých zvarových spojov laseromBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFprohlížet0 / ----
653.BPNumerická analýza vplyvu kontaktného tepelného odporu na rozloženie teplôt pri tvorbe tupých zvarových spojov laseromBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / -- Tóth, A.
654.DisPNumerická simulácia and predikcia správania sa materiálov v procesoch povrchového tepelného spracovaniaBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMD, D-PMMDxAMTFprohlížet0 / ----
655.DisPNumerická simulácia and predikcia správania sa materiálov v procesoch povrchového tepelného spracovaniaBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFprohlížet0 / ----
656.DPNumerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYSBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / ----
657.BPNumerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYSBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / -- Mocák, P.
658.DPNumerická simulácia procesu strihania plechov s využitím programového systému DEFORMBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet0 / ----
659.DPNumerická simulácia procesu strihania plechov s využitím programového systému DEFORMBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / ----
660.BPObrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - výučbové video (2018)Görögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / 1--
661.BPOdpady a ich využívanie a zneškodňovanieBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Mištinová, K.
662.DPOdporové zváranie drôtov s malým priemerom a vysokým obsahom uhlíkaBárta, J.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)I-ZASMMTFprohlížet1 / 1 Harsányiová, J.
663.DPOdstraňovanie špecifických organických kontaminantov v simulovaných procesoch čistenia odpadových vôdSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 3 Heczei Porubänová, P.
664.BPOdvodenie teoretickej rýchlosti rotácie formy pri dostredivom liatí s vertikálnou osou rotácie formyBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / 1--
665.DPOchrana rúk hasiča proti sálavého teplu a ohňuBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Wojatschek, P.
666.DPOpotrebovanie rezných nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Štefíček, T.
667.BPOprava oceľoliatinových sklárskych foriem tvrdonávarmiKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / 1--
668.DPOptimalizácia fuzzy regulátora genetickými algoritmamiSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 1--
669.DPOptimalizácia obrábania koróziivzdorných ocelí (2018)Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFprohlížet1 / -- Duchoslav, M.
670.DPOptimalizácia obrábania výkovkov v podmienkach firmy HKS Forge, s.r.o.Buranská, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / 1 Rehušová, E.
671.DPOptimalizácia parametrov laserového rezaniaŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFprohlížet1 / -- Richnák, M.
672.DisPOptimalizácia parametrov procesu CNC konvenčného kovotlačeniaŠugárová, J.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)D-STAMMTFprohlížet0 / ----
673.DPOptimalizácia pracoviska obrobňa vo firme Ekom spol s.r.o.Pecháček, F.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / -- Babiš, A.
674.DPOptimalizácia pracoviska výroby ozubenia v ZF Sachs Slovakia a.s. LevicePecháček, F.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFprohlížet0 / ----
675.BPOptimalizácia procesu výroby náradia na CNC frézovačkách v podniku Schaeffler SkalicaJanota, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet1 / 1 Romančík, D.
676.DPOptimalizácia procesu 2D a 3D frézovania odliatkov z tvárnej a sivej liatiny používaných pri výrobe lisovacích nástrojovŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / -- Šatka, D.
677.BPOptimalizácia riadenia skladového hospodárstva v priemyselnom podniku (ak.rok 2018/2019)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / 1 Kováčová, K.
678.DPOptimalizácia tvaru dutiny kovacieho nástroja pre výkovok Príruba využitím FEM simulácieKapustová, M.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Jurík, P.
679.DPOptimalizácia výberu naváracieho materiálu na renováciu kovacích nástrojov (2018)Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFprohlížet0 / ----
680.DPOptimalizácia výroby veka hydrodynamického meniča v podmienkach firmy ZF Slovakia, a. s.Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / 1 Packa, E.
681.DPOverenie konceptu nasadenia open-source routingu a bezpečnosti v enterprise prostredí.Peterková, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Kalavský, M.
682.DPOverenie tvaru a veľkosti reálnych nehomogenít nameraných nedeštruktívnou metódou vírivých prúdov na mosadzných rúrkach teplovýmenníkov.Kovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFprohlížet1 / 1 Fridrich, M.
683.BPPersonálne informačné systémyŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet1 / -- Cintulová, K.
684.BPPersonálne informačné systémy (2018-19)Šujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet3 / 3 Jáňová, D.
Bartošová, S.
Sedláková, K.
685.DPPevnostná analýza a návrh vylepšenia nosnej konštrukcie strojaHajdu, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Jókai, M.
686.BPPitná voda a možnosti jej úpravy v domácnostiachBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / -- Kováčiková, V.
687.DPPlánovaný experiment (Desing of Experiment - DoF)Labašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / ----
688.DPPlasty a ich bezpečné používanieBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / 1--
689.BPPlazmové leštenie kovových povrchov v elektrolyte - prehľad súčasného stavu vo svetePodhorský, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / ----
690.DPPlazmové leštenie ocele s vyšším obsahom uhlíkaPodhorský, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFprohlížet1 / -- Karnasová, K.
691.BPPočítačom podporovaný návrh a výroba prevodovky nákladného automobilu v zmenšenej mierkeMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Čulen, J.
692.BPPočítačová podpora grafickej simulácie obrábacieho stroja a overenia NC programuNecpal, M.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Bodnár, R.
693.BPPočítačová podpora pri návrhu a výrobe súčiastkyGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet3 / 3 Nikodem, M.
Molnár, M.
Mozolík, M.
694.BPPočítačová podpora pri návrhu a výrobe súčiastkyBuranská, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Mikula, M.
695.DPPočítačová podpora výroby presných bezšvíkových rúr v Železiarňach Podbrezová, a. s.Necpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / 1--
696.BPPočítačová podpory kvalityPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Braniš, M.
697.DPPočítačové modelovanie dvojrozmerných nanomateriálovDubecký, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFprohlížet0 / 2--
698.DPPodniková kultúra a jej formovanie v priemyselnom podniku (ak. rok 2018/19)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet1 / -- Holkovičová, M.
699.BPPodnikové informačné systémyŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet1 / -- Šimo, M.
700.BPPodnikové informačné systémy (2018-19)Šujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 2--
701.DPPodporný softvér pre vnútropodnikovú predajňu v Železiarňach PodbrezováTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Hlásnik, P.
702.BPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFprohlížet1 / 1 Lacenová, T.
703.BPPopis štruktúry systému riadenia v reálnom časeGese, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / 1--
704.DPPorovnanie aktuálnych 3D tlačiarní s ohľadom na požiadavky ZF Slovakia, a.s.Káčer, N.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / -- Koštial, V.
705.DisPPorovnanie efektivity znižovania horľavosti vybraných termoplastov plnivami na báze hydroxidov a retardérmi horeniaMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFprohlížet0 / ----
706.DPPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska kvality obrobenej plochyKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Vittek, M.
707.DPPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska opotrebenia rezného nástrojaKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Mikula, M.
708.DPPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska presnosti rozmerovKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet1 / 1 Vozár, M.
709.DPPorovnanie metód výpočtu momentu zotrvačnostiPalumbíny, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Krajčovič, J.
710.DPPorovnanie metód výpočtu statických momentovPalumbíny, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 1--
711.BPPorovnanie možností parametrického programovania a SL cyklov v riadiacom systéme Heidenhain iTNC530Šimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / -- Nguyen, D.
712.DPPorovnanie požiadaviek na odbornú spôsobilosť v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci medzi Slovenskou republikou a MaďarskomMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Zsibritová, A.
713.BPPorovnanie vybraných CAD softvérov z rôznych hľadískKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Müller, T.
714.BPPosádenie bezpečnosti prídavných látok v potravináchMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Mihelová, M.
715.BPPosúdenie hlukovej záťaže zamestnancov v strojárskych prevádzkachČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Klasová, P.
716.BPPosúdenie kvality podzemných vôd vo vybranej lokaliteMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Božik, M.
717.DPPosúdenie stolárskej dielne z hľadiska bezpečnosti a požiarnej ochrany Balog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / -- Štefanovičová, M.
718.BPPožiarne nebezpečenstvo kvapalínBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Tkáč, L.
719.DPPožiarno - technické charakteristiky mazacích práškov. Kuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Koleno, M.
720.BPPredpoveď počasia pomocou neurónovej sieteSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Klačanský, M.
721.BPPrehľad a charakteristika CAD softvérov používaných pri návrhu foriemBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Martinek, F.
722.BPPrehľad programových systémov a prístupov pre modelovanie zvárania technológiou FSWNagy, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet0 / ----
723.BPPrehľad spôsobov obrábania keramických materiálovKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Galko, F.
724.BPPrehľad spôsobov obrábania spekaných karbidovKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / -- Keleši, R.
725.DPPrezentačný kufrík s komponentami od firmy Rockwell AutomationMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Herceg, D.
726.BPPrchavé organické látky vo vybraných spotrebiteľských výrobkochMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Balková, L.
727.DisPPriame spájanie keramických a kovokeramických materiálovKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFprohlížet0 / ----
728.DPPriame spájanie keramiky AlN pomocou spájky typu Sn-Ag-Ti a In-Ag-TiKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFprohlížet1 / -- Slamová, J.
729.DPPriame spájanie keramiky ZrO2 pomocou spájok typu Sn-Ag-Ti a In-Ag-TiKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFprohlížet0 / ----
730.DisPPríprava a charakterizácia tvrdých povlakov pripravených metódou PVDČaplovič, Ľ.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFprohlížet0 / 2--
731.BPPríprava interaktívneho skúšobného testu pre MM učebnicuBožek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-PPTMTFprohlížet0 / ----
732.DisPPripravenosť priemyselných podnikov na zavedenie systémov riadenia kvality a životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFprohlížet0 / ----
733.DPProduktové inovácie z pohľadu cyklickej ekonomikyŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
734.DPProduktové inovácie z pohľadu cyklickej ekonomiky (2018-19)Šujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
735.DPProgresívne metódy hasenia na princípe zníženia obsahu kyslíka v uzavretom priestoreBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Štefánik, M.
736.DPProjekt modernizácie strojového vybavenia v priestroch zlievarne na MtF STU v TrnaveBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet0 / ----
737.DPProjektový manažment v priemyselných podnikoch (ak. rok 2018/2019)Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
738.DPPrvky Priemysel 4.0 v priemyselných podnikoch (2018-19)Šujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / ----
739.DPRacionalizácia výrobného procesu definovaného komponentuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet0 / 3--
740.DPRacionalizácia výroby digestora vo firme FOR Clean, a. s.Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / 1 Tomašovič, A.
741.DPRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastkyGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFprohlížet1 / 2 Zvonár, M.
742.DPRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastky (2018)Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / 2 Urbanovská, Z.
743.DPRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastky (2018)Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / 2--
744.DPRacionalizácia výroby plošných výtvarkov v podmienkach firmy AJ Metal Design, a. s. (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFprohlížet1 / 1 Forrová, D.
745.BPRacionalizácia výroby veľkorozmerných výliskov pre automobilový priemyselKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / 1 Kovačocy, P.
746.DPRacionalizácia výroby výkovku pozdĺžneho tvaru využitím technológie priečneho klinového valcovaniaKapustová, M.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFprohlížet1 / 1 Hudek, J.
747.DPRacionalizácia výroby vypínača v podmienkach spoločnosti ZŤS Špeciál a.s. Dubnica nad VáhomGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet1 / 1 Majtánová, L.
748.BPRacionalizácia výroby zadného veka na CNC strojochGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / -- Bögi, G.
749.DPRadiačná ochrana pri pretavovaní rádioaktívneho kovového materiáluKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Horný, M.
750.BPRealizácia prvkov inteligentnej domácnosti pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / 1 Lašák, T.
751.DPRecyklácia nebezpečných materiálovBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / ----
752.BPRecyklačné procesy a ich uplatnenie v priemyselnom podniku (2018/2019)Husovič, R.Ústav priemyseln