Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPAditívne technológie výroby súčiastok a ich uplatnenie pri výrobe a renovácii kovacieho náradiaŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / ----
2.DPAlgoritmizácia materiálového toku výrobného systémuMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet0 / ----
3.DPAnalýza a návrh layoutu výrobnej linky z hľadiska toku materiálu, internej logistiky a odpadového hospodárstva v závode ZF Slovakia, a.s., TrnavaDelgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet0 / 1--
4.BPAnalýza možností stanovenia plasticity a tvárniteľnosti rúrBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / 1 Illés, Á.
5.DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / ----
6.DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFprohlížet0 / ----
7.DPAnalýza príčin pracovných úrazov v PCA Slovakia v rokoch 2016 až 2018Martinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Slezáková, I.
8.DPAnalýza procesov vstrekovania a vlastností výliskov z plastovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFprohlížet1 / 1 Michna, M.
9.DPAnalýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / 1--
10.BPAnalýza technologických podmienok pri výrobe bezšvíkových rúr ťahanímMartinkovič, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / 1 Beňo, J.
11.BPAplikácia CAx technológií pri návrhu a výrobe konkrétnej súčiastkyGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet2 / 2 Sálus, M.
Vlk, E.
12.DPAutonómne riadenie v interiérovom priestoreStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / ----
13.BPBiologicky rozložiteľné plastyBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / -- Brisuda, M.
14.BPDatabazova aplikacia WEBNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / ----
15.DPDeep learning v rozpoznávaní hlasových povelovSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / -- Bacigál, L.
16.BPDispozičný návrh robotizovaného pracoviska so zohľadnením súčasných bezpečnostných požiadaviek pre takéto pracoviskáHolubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet1 / -- Bínovský, M.
17.BPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 1--
18.BPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
19.DPEfektívnosť šifrovacích algoritmov na mikrokontroléroch ARMĎuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / ----
20.BPEkonomické zhodnotenie výroby odlievaného krúžku drtičaŠuba, R.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-VTVMMTFprohlížet1 / -- Žáčik, O.
21.DPEnvironmentálne a bezpečnostné riziká aditívnych technológií.Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / 1--
22.BPEnvironmnetálne a bezpečnostné aspekty aditívnej technológie FDMBuranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet0 / 1--
23.DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov vo vybranom  priemyselnom podniku (2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 2--
24.DPGumenné materiály a ich degradácia vonkajšími vplyvmiBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Michálek, J.
25.DPHeterogénna fotokatalytická degradácia organických látokSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Krajčovič, M.
26.BPHodnotenie kvality pracovného prostredia v zápustkových kováčňachKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFprohlížet1 / 1 Jurkas, F.
27.BPHodnotenie objemovej tvárniteľnosti materiálov vhodných na ťahanie rúr za studenaKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / 1--
28.BPChemické a elektrochemické obrábanie - edukačné videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / 1--
29.DPIdentifikácia EEG vzorov pomocou metód strojového učeniaStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / ----
30.BPIdeový návrh skladového systémuMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet0 / ----
31.DPImplementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFprohlížet0 / 1--
32.BPInformačný systém pre podporu výuky programovaniaĎuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / ----
33.BPKomplexné systémy a systémová dynamika ako východisko manažmentu 21. storočia (2018/2019)Mikulášková, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
34.BPKonštrukcia foriem na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Tóth, A.
35.BPKonštrukcia tvárniacich nástrojov s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Rojko, M.
36.BPKonštrukčný návrh prípravku pre upnutie vybranej súčiastkyKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet1 / -- Marček, M.
37.DPLaserové leštenie práškových Ti kompozitovŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFprohlížet1 / -- Nečas, M.
38.BPLaserové mikroleštenie povrchuŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / -- Gendiar, I.
39.BPLaserové technológie v obrábaníŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / -- Krajčovič, D.
40.DPMeranie a riadenie výkonnosti zamestnancov v podmienkach vybraného priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 2--
41.DPMeranie a riadenie výkonnosti zamestnancov v podmienkach vybraného priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 2--
42.BPMeranie geometrie rezných nástrojovPokorný, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFprohlížet0 / 1--
43.DPMeranie objektivizácia a hodnotenie hlukovej záťaže vo vybranej spoločnosti za účelom prípravy komplexnej hlukovej mapyČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Vávrová, L.
44.DPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu potravinárskeho zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / 2--
45.BPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 2 Bajan, J.
46.BPMikroobrábanie – analýza súčasného stavuŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / -- Antala, R.
47.DPModelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyholeBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / ----
48.DPModelovanie a simulácia procesu tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / 1--
49.DPModelový systém teplárne v procesnom riadiacom systému Siemens PCS7Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 2--
50.BPModernizácia kovacích liniek v zápustkových kováčňachKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / 1--
51.BPModernizácia kovacích liniek v zápustkových kováčňachKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFprohlížet0 / 1--
52.DPModifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch tvárneniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFprohlížet1 / 1 Gálik, R.
53.DPMožnosti a podmienky implementácie filozofie Industry 4.0 do systému iCIMVelíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / 1 Antl, M.
54.BPMožnosti stanovenia plastickej deformácie a toku materiálu pri tvárniacich procesochMartinkovič, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / 1--
55.BPMožnosti úpravy aktívnych častí nástrojov v procesoch tvárneniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / 1--
56.DPMožnosti využitia upravených anorganických materiálov pre sorpciu priemyselných kontaminantovSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / 2--
57.DPMožnosti využitia upravených organických materiálov pre sorpciu priemyselných kontaminantovSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet2 / 2 Kvorková, V.
Černeková, N.
58.DPNakladanie s odpadmi vo firme Plastic Omnium, s.r.o.Soldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Pocisková, P.
59.DPNanoobrábanie 3D tvarových plôchŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFprohlížet0 / ----
60.DPNanoobrábanie 3D tvarových plôch pre rtg optikuŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFprohlížet0 / ----
61.DPNávrh využitia spotrebiteľského prístupu LOHAS pre získanie konkurenčnej výhody MSP na Slovensku (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
62.DPNávrh využitia spotrebiteľského prístupu LOHAS pre získanie konkurenčnej výhody MSP na Slovensku (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
63.DPNávrh a implementácia monitorovacieho a riadiaceho systému pre domácu automatizáciuStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / ----
64.DPNávrh a implementácia softvérového senzora pre riadenie optiky iónového zväzku 500 kV iónového implantátora MTF STUNoga, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / ----
65.DPNávrh a implementácia softvérového senzora pre riadenie optiky iónového zväzku 6 MV tandemového iónového urýchľovača MTF STUNoga, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / ----
66.BPNávrh a realizácia informačného systémuJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / 2--
67.BPNávrh a realizácia moderného systému riadenia triediaceho manipulátora ASRS pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / 1--
68.DPNávrh a realizácia modulu (cross-country CZ,SK) informačného systému pre firmu BayerTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet1 / 1 Paulíčková, M.
69.BPNávrh a realizácia modulu IS pre firmu FaureciaTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / 1--
70.BPNávrh a realizácia procesu riadenia výrobnej linky pomocou PLCBartoň, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / 1--
71.BPNávrh a realizácia softvérovej podpory spracovania geometrie rezného klinaMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / -- Mendel, I.
72.BPNávrh a výroba prototypu pásového ťahača v spoločnosti Devonic s.r.o.Görögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / 1 Kukan, P.
73.BPNávrh a implementácia Android aplikácie pre monitoring priemyselného procesuĎuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet1 / -- Ravas, M.
74.DPNávrh angulárneho robotaKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / -- Frtús, J.
75.DPNávrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnikJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 2--
76.BPNávrh a realizácia softvérovej podpory spracovania geometrie rezného klinaMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / ----
77.BPNávrh a výroba edukačného modelu rezného nástrojaMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / 5--
78.DPNávrh a výroba rezných nástrojov pre frézovanie superzliatinBuranský, I.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / 1--
79.BPNávrh elektrickej odporovej pece na tavenie zliatin mediBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / ----
80.BPNávrh formy pre odstredivé liatie s vertikálnou osou rotácieBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet0 / ----
81.DPNávrh geometrie a výroby nástrojov pre proces tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / 1--
82.DPNávrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastkyBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / ----
83.BPNávrh inovácií procesov transferu technológie vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
84.DPNávrh inovatívneho systému manažmentu výroby so zameraním na trendy Priemyslu 4.0 vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 2--
85.DPNávrh kompetenčného profilu pre manažéra logistiky v kontexte Industry 4.0.Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
86.DPNávrh kompetenčného profilu pre manažéra logistiky v kontexte Industry 4.0. (Akad. rok 2018/2019)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
87.DPNávrh lisovacieho postupového nástroja pre výrobu vnútorného krúžku ložiska využitím FEM simulácieKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFprohlížet0 / 1--
88.BPNávrh metódy zvárania a zváracieho zariadeniaKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFprohlížet1 / -- Tóth, T.
89.BPNávrh modelového zariadenia a formy pre odlievanie tvárniaceho nástrojaŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet0 / ----
90.DPNávrh montážneho postupu nožníc strihacej linkyVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet0 / 1--
91.DPNávrh montážneho postupu vytlačovacieho agregátuVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet0 / 1--
92.DPNávrh na zefektívnenie postupov na monitorovanie chýb a neistôt merania v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o. - OZ Seating Trnava(2018/2019)Nováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet1 / 1 Sukop, P.
93.BPNávrh odporučení pre identifikáciu kľúčových kompetencií zamestnancov v kontexte Industry 4.0. (Akad. rok 2018/2019)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 1--
94.BPNávrh opatrení na vytvorenie systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZP (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / ----
95.BPNávrh opatrení na vytvorenie systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZP (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / ----
96.BPNávrh opatrení na zefektívnenie vybraných logistických procesov v priemyselnom podniku (Ak. 2018/2019)Brigant, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
97.BPNávrh opatrení na zlepšenie spokojnosti zamestnancov v kontexte udržateľnej výkonnosti a rozvoja priemyselných podnikov (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 2--
98.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku (ak. rok 2018/2019)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 3--
99.BPNávrh opatrení na zvýšenie synergie rôznych generácií zamestnancov v prostredí vybraného priemyselného podniku (2018/2019)Mikulášková, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
100.BPNávrh postupu výroby repliky bronzovej sochyŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / ----
101.BPNávrh postupu výroby repliky odlievanej korby tanku z druhej svetovej vojnyŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / ----
102.DPNávrh pracoviska s využitím kolaboratívneho robota v softvéri Process SimulateHolubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / -- Samson, M.
103.BPNávrh prípravku a upínania prototypových KZK klietok na stroji Mazak IntegrexMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet0 / ----
104.BPNávrh programu outplacementu v kontexte udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania priemyselných podnikov (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 2--
105.BPNávrh programu outplacementu v kontexte udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania priemyselných podnikov (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 2--
106.BPNávrh prototypu súčiastky s využitím aditívnej výrobyMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet0 / ----
107.BPNávrh riadiaceho programu pre elektrickú odporovú pec ESABehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / ----
108.BPNávrh riadiaceho systému pre automatický skleníkNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / 1--
109.DPNávrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku (2018/2019)Hatiar, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 3--
110.DPNávrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku (2018/2019)Hatiar, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 3--
111.DPNávrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku (2018/2019)Hatiar, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 3--
112.DPNávrh robotického školiaceho pracoviska na báze robota UR 5Velíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFprohlížet0 / 1--
113.DPNávrh simulácie výrobného procesu „Výhrevne Juh“ v spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. v simulačnom softvéri SIMIT od SiemensuMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 2--
114.BPNávrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teplotyKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFprohlížet1 / -- Šimek, P.
115.BPNávrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teplotyKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / ----
116.BPNávrh strižného nástroja na oddeľovanie vtokovej sústavy na termoplastovom dielySobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / -- Koník, M.
117.DPNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZP (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
118.DPNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZP (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
119.DPNávrh systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiachGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 1--
120.BPNávrh vizualizácie systému riadenia triediaceho manipolátora ASRS s použitím Siemens TIAPortalBorkin, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / 1--
121.BPNávrh zariadenia pre meranie mechanického napätiaGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / 1--
122.BPNávrh zariadenia pre meranie pulzuGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / 1--
123.BPNávrh zlepšenia manažmentu hlavného výrobného procesu vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
124.DPNávrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov vo vybranom priemyselnom podniku (2018/2019)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 2--
125.DPNávrh zlepšenia plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselného podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 2--
126.DPNávrh zlepšenia procesov manažmentu technologickej prípravy výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 2--
127.BPNávrh zlepšenia procesov prípravy výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 2--
128.BPNekonvenčné spôsoby ťahania oceľových drôtov za studenaTittel, V.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / 1 Svrbický, M.
129.DPNová spájkovacia zliatina na báze Sn-Sb-Ti pre vyššie aplikačné teplotyKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFprohlížet0 / ----
130.BPNumerická simulácia a analýza vplyvu kontaktného elektrického odporu na ohrev materiálov v procese bodového odporového zváraniaBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / ----
131.DPNumerická simulácia tvorby kombinovaných zvarových spojov ocele S650MC a AISI304 laseromBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / ----
132.BPObnova rezných vlastnostíPokorný, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFprohlížet0 / 1--
133.BPObrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - edukačné videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / 1--
134.BPObrábateľnosť kovových kompozitných materiálovŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / -- Balogh, I.
135.DPOdstraňovanie farebných látok z vody progresívnymi metódamiSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Režná, L.
136.DPOpotrebovanie rezných nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFprohlížet1 / 1 Čuži, V.
137.DPOpotrebovanie rezných nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / 1--
138.BPOptické meranie presných 2D a 3D tvarov v kusovej výrobe pre ZF Slovakia a.s.Milde, J.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / 1 Dedík, M.
139.DPOptimalizácia montážneho procesu klimatizačných jednotiek do dátových centier využitím metodiky Lean vo firme Vertiv, a.s. Nové mesto nad VáhomMatúšová, M.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / 1 Malák, J.
140.DPOptimalizácia procesu CNC konvenčného tlačeniaŠugárová, J.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFprohlížet1 / 1 Floriš, V.
141.DPOptimalizácia výberu naváracieho materiálu na renováciu kovacích nástrojovŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFprohlížet0 / ----
142.BPPasívna a aktívna vibroizolácia v technickej praxiNánási, T.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / ----
143.BPPersonálne informačné systémyŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / ----
144.DPPorovnanie metód pre predspracovanie a spracovanie EEG signálovStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / ----
145.DPPorovnanie rôznych metód modelovania systémov hromadnej obsluhyVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 1--
146.BPPorovnanie rôznych metód modelovania tlmeniaNánási, T.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / ----
147.DPPorovnanie vybraných metód multikriteriálnej optimalizácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 1--
148.DPPosúdenie bezpečnosti práce na vybranom pracoviskuSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet3 / -- Pilka, A.
Jančík, J.
Knap, M.
149.BPPosúdenie bezpečnosti práce na vybranom pracoviskuSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / -- Bíliková, V.
150.BPPosúdenie bezpečnosti práce v stavebníctve so zameraním na prácu vo výškachČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Hačunda, D.
151.DPPosúdenie dobrého stavu povrchových vôd vo vybranej lokaliteMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / -- Petráš, J.
152.DPPosúdenie evakuácie zamestnancov z vybranej spoločnostiMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Radoš, P.
153.BPPosúdenie ohrozenia zamestnancov pri oprave a údržbe servomotorovČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Černek, M.
154.DPPosúdenie požiarneho nebezpečenstva usadeného a rozvíreného prachu vo vybranom podnikuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Škvarka, M.
155.DPPosúdenie účinnosti odstraňovania špecifických organických kontaminantov v simulovaných procesoch čistenia odpadových vôdSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Hlavatovičová, A.
156.BPPosúdenie úrovne bezpečnosti vo výbušnom pracovnom prostredí v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. s využitím vybraných metód analýzy rizíkČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Ščasný, P.
157.DPPosúdenie vplyvu hlukovej záťaže z cestnej dopravyČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / 1--
158.DPPoužitie mikrokontrolérov v embeded aplikáciáchĎuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / ----
159.BPPožiarne riziko elektrických káblovMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Kostický, Š.
160.BPPožiarne riziko horľavých kvapalín z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Turzová, I.
161.DPPreprava nebezpečných látok v špecifických podmienkachMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Nevolný, R.
162.BPProgresívne technológie výroby biomedicínskych komponentovŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / -- Mikulička, M.
163.DPRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastkyGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet0 / 2--
164.BPRektifikácia rezných nástrojovPokorný, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFprohlížet0 / 1--
165.DPRetenčný manažment a stabilizácia zamestnancov (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 2--
166.BPRiadiaci elektro-pneumatický obvod daného výrobného zariadeniaMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFprohlížet0 / ----
167.DPRozšírená reality vo výrobných systémochHolubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet1 / -- Bucha, P.
168.BPSemigrafické metódy návrhu optimálnej vibroizolácieNánási, T.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / ----
169.DPSimulačná štúdia výroby transformátorovVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 1--
170.BPSledovanie kvality strižnej plochy pri strihaní klietok pre ihlové ložiskáKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / 1--
171.DPSorpcia nebezpečných látok na aktivovaných sorbentochSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Lipták, P.
172.DPSpájkovanie kompozitných materiálovKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFprohlížet0 / ----
173.BPSpájkovanie tenkostenných medených rúrokKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / 1 Ďurmek, A.
174.BPSpájkovanie tenkostenných medených rúrokKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFprohlížet0 / 1--
175.BPSpoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na Slovensku (2018-2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 2--
176.BPSpoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na Slovensku (2018-2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 2--
177.BPSpoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na Slovensku (2018-2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 2--
178.DPStanovenie vybraných vlastností kvapalných motorových palív a biopalívBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / ----
179.BPStanovenie závislosti medzi výkonom generátora a prúdovou hustotou v indukčnej cievkeBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / ----
180.BPSystémy monitorovania parametrov oblúkových metód zváraniaMarônek, M.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / ----
181.BPŠpecifické druhy elektronických odpadov a ich vplyv na životné prostredieBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / -- Zvolenský, J.
182.DPŠtúdium sorpčných vlastností materiálov používaných pri zachytavaní organických látokKobetičová, H.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Godovčin, P.
183.DPŠtúdium využitia baktérií pre biolúhovanie kovov.Gerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / ----
184.DPŠtúdium zachytávania antibiotík na mikroplastochSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / -- Vargová, L.
185.DPŠtvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočie (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFprohlížet0 / 1--
186.DPŠtvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočie (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
187.BPŠtvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočie (2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 2--
188.BPŠtvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočie (2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 2--
189.BPTechnológie renovácie kovacieho náradiaŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / ----
190.DPTermogravimetrická analýza termicky upraveného drevaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / ----
191.DPTvárnenie zváraných polotovarovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFprohlížet0 / 1--
192.BPTvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLANémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / 3--
193.BPUltrazvukové spájkovanieKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / 1 Sýkora, P.
194.DPÚprava rezných hrán nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / 1--
195.DPÚprava rezných hrán nástrojovKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / 1--
196.DPÚprava rezných hrán nástrojov a jej vplyv na rezné sily pri frézovaníŠimna, V.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / 1--
197.DPÚprava rezných hrán vymeniteľných rezných platničiek z CBNKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / 1--
198.BPUvoľňovanie oxidov uhlíka pri spaľovaní biomasyRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / -- Bôrik, A.
199.DPV prostredí WEB SERVER (HISTORIAN SERVER PCS 7) vytvoriť „Prehľadové schémy a grafy“Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / 2--
200.BPVariabilita výsledkov merania kruhovitosti na kruhomereGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet0 / 1--
201.BPVariabilita výsledkov merania kruhovitosti na súradnicovom meracom strojiGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet1 / 1 Kováčik, D.
202.BPVirtuálne auto na demonštráciu riadiacich povelovSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFprohlížet0 / ----
203.DPVizualizácia vybrených parametrov z RJ automobiluNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFprohlížet0 / ----
204.BPVlastnosti laserom zváraných oceľových plechovKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / -- Gunda, M.
205.BPVlastnosti povrchových vrstiev obrobku a ich hodnotenieŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / ----
206.BPVoľba obrábacieho stroja pre brúsiace operácie na danej súčiastkeBučányová, M.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-VZSMTFprohlížet0 / ----
207.BPVoľba obrábacieho stroja pre sústružnícke operácie na danej súčiastkeBučányová, M.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-VZSMTFprohlížet1 / -- Paulovič, A.
208.DPVplyv povrchovej úpravy dreva na kritický tepelný tokRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / ----
209.DPVplyv stratégií merania na súradnicovom meracom stroji na presnosť meraných hodnôtMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFprohlížet0 / 1--
210.BPVýpočet kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet0 / ----
211.DPVypracovanie bezpečného pracovného postupu v podniku Lear CorporationBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Kutláková, R.
212.DPVypracovanie školiaceho materiálu pre vstupné školenie BOZP zahraničných pracovníkov v podniku Lear corporation.Bartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Hanuláková, L.
213.DPVysokoposuvové obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / 1--
214.BPVyužitie Industry 4.0 v tvárniacich procesochNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFprohlížet0 / ----
215.DPVyužitie modelovania a simulácie procesu obrábania na stanovenie vhodnej rektifikačnej metódy rezných nástrojovNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / 1--
216.DPVyužitie modelovania a simulácie procesu obrábania v súvislosti s predikciou trvanlivosti rezných nástrojovNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFprohlížet0 / 1--
217.DPVyužitie nanokompozitov pri odstraňovaní farbív z vodyGerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / ----
218.BPVyužitie nanokompozitov pri odstraňovaní farbív z vodyGerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet0 / ----
219.DPVyužitie nanokompozitov pri odstraňovaní rias z vodyGerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet0 / ----
220.DPVyužitie nebezpečného odpadu pri odstraňovaní organického znečistenia Fentonovou reakciouSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Mončeková, K.
221.DPVyužitie odpadu s obsahom hliníka pre produkciu vodíkaBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Rajtarová, V.
222.BPVyužitie ozónu alebo UV žiarenia pri odstraňovaní farbív z vodyGerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet0 / ----
223.BPVyužitie uhlíkatých materiálov ako sorbentov pri odstraňovanie kontaminantov z odpadových vôdBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet0 / ----
224.BPVyužitie vysokorýchlostných kamier vo zváraníMarônek, M.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / ----
225.BPVzdelávanie a rozvoj zamestnancov v kontexte udržateľnej výkonnosti a rozvoja priemyselných podnikov (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
226.BPVzdelávanie a rozvoj zamestnancov v kontexte udržateľnej výkonnosti a rozvoja priemyselných podnikov (ak. rok 2018/2019)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 2--
227.BPZásady bezpečnosti práce na vybranom pracoviskuSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet0 / ----
228.DPZhodnotenie BOZP v úseku logistika v podniku Lear CorporationBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Hudcovská, B.
229.DPZhodnotenie kvality ovzdušia vo vybranom regióne z hľadiska vybraných ukazovateľovMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFprohlížet1 / 1 Balogh, L.
230.BPZhodnotenie kvality poľnohospodárskej pôdy vo vybranom mikroúzemíSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet0 / 1--
231.BPZhodnotenie kvality povrchových vôd vo vybranom mikropovodíSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Hruboňová, P.
232.DPZjednotenie princípov zodpovedného investovania vo vzťahu k spoločensky zodpovednému podnikaniu a HCS modelu 3E (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFprohlížet0 / 1--
233.DPZlepšenie celkovej efektivity montážnej linky V10 na základe OEE princípov v spoločnosti ZF Slovakia, a.s., TrnavaDelgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFprohlížet0 / 1--
234.DPZmena tribologických vlastností s využitím laserového mikroobrábania na tvárniacich nástrojoch v procese ťahania bezšvíkových rúrNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFprohlížet0 / 1--
235.BPZodpovedné investovanie verzus spoločensky zodpovedné podnikanie verzus HCS model 3E (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFprohlížet0 / 1--
236.BPZodpovedné investovanie verzus spoločensky zodpovedné podnikanie verzus HCS model 3E (ak. rok 2018/2019)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFprohlížet0 / 1--
237.BPZostavenie plánu BOZP pre vybrané pracoviskoČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFprohlížet1 / 1 Ondriš, F.
238.BPZváranie mosadze laserovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / -- Soukup, P.
239.BPZvýšenie efektívnosti výroby drôtov vo firme Vincente Torns Slovakia a.s.Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFprohlížet1 / 1 Kosztolánszka, E.
240.DPZvyšovanie efektívnosti výroby zápustkových výkovkovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFprohlížet1 / 1 Haladová, K.
241.BPZvyšovanie výkonu navarenia oblúkových metód zváraniaMarônek, M.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-VTEMTFprohlížet0 / ----