9. 7. 2020  9:12 Lujza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 5

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BPAditívna výroba komponentov z Al zliatiny naváraním CMT
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Stiller, M.
2.
DizP
Aditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami navárania
Marônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
3.DizP
Aditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami navárania
Marônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAM--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
BP
Aditívne systémy a automatizácia 3D tlačePokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
DizP
Aditívne technológie - návrh, optimalizácia a výroba komponentov pre automobilový priemysel
Behúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-STAM
D-PMMDxA
D-PMMD
--
--
--
MTFPodrobnosti témy0 / ----
6.
BP
Aditívne výrobné technológieŠugár, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Kalafut, D.
7.
DizP
Agilné pristupovanie k projektovému manažmentu a jeho využitie v riadení projektov v priemyselných podnikoch
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
8.BP
Agilné vnútropodnikové zásobovanie (Intralogistika 4.0) (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
9.
BP
Aktívne riadenie vibrácií votknutého nosníka
Rolník, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Marekovič, T.
10.
BP
Alternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysle
Rusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
11.
DPAnalýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BKKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Mikláš, S.
12.
DP
Analýza deformácií chemicko-tepelne spracovaných plechov lamely mechanickej spojky
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bogyová, R.
13.
DP
Analýza faktorov pracovného prostredia Centra excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM MTF STU (2019÷2020)
Pauliková, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mužíková, V.
14.DP
Analýza koreňovej príčiny defektov vo výrobe a nápravné opatrenia v podniku CIKAUTXO SK s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)
Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BP
Analýza materiálu opierok pre brúsny proces synchrónneho krúžku
Hrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
16.
BP
Analýza metódy zvárania koroziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčom
Kovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Szabóová, H.
17.
BPAnalýza metódy zváranie korozivzdornej ocele s meďou elektrónovým lúčomHodúlová, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Konevalik, F.
18.
DP
Analýza mikroštruktúry a mechanických vlastností komponentov vyhotovených aditívnou výrobou oblúkovým zváraním
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
19.
DPAnalýza možností výroby súčiastky v podmienkach KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
20.DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieÚstav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
21.
DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
22.
BP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
23.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieÚstav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
24.
DPAnalýza nasadenia viacúčelových montážnych a iných zariadení do výrobného procesu v spoločnosti BOGE v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. TrnavaHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS
--
MTFPodrobnosti témy1 / -- Čulík, M.
25.BP
Analýza postupov riadenia kvality pre zníženie počtu nezhodných výrobkov v HKS Forge, s.r.o.
Pauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
26.
BP
Analýza príčin vzniku konkrétneho problému s využitím jednoduchých nástrojov a metód manažérstva kvality (2020/21)
Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPR
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BPAnalýza priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
BP
Analýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovov
Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
29.
DP
Analýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..
Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1
30.
DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
31.
BPAnalýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovaniaBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
32.
DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Ústav materiálov (MTF)I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
33.BP
Analýza štruktúry lomových plôch nástrojovej ocele po kryogénnom spracovaní
Ústav materiálov (MTF)B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Novosad, Ľ.
34.
BP
Analýza technologických možností spájania keramiky s kompozitným materiálomKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTE
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
35.
DP
Analýza úzkych miest vo vybranej linke v podniku IAC Group (Slovakia) s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
36.
DP
Analýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť.
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ježík, P.
37.
BP
Analýza vybraných vlastností binárnej zliatiny Sn-Zn
Ústav materiálov (MTF)B-MI
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
38.
DP
Analýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach ŠVEC a SPOL, s.r.o.Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Ondicová, M.
39.BPAnalýza zvarových spojov Al plechovÚstav materiálov (MTF)B-MI--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Bryndza, M.
40.BPAnalyzovanie plôch na rotačných rezných nástrojov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
41.
DP
Analýzy zvarových spojov tenkých plechov zváraných laserom
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Drienovský, L.
42.
DizPAplikácia aditívnych technológií v procesoch konštrukcie a výroby výliskov a výroby foriem na vstrekovanie termoplastovBílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
43.
DP
Aplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2019/2020)Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
44.DPAplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2020/2021)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
DP
Aplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
46.DPAplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
47.
DP
Aplikácia laserového textúrovania v procesoch tvárneniaŠugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
48.
DP
Aplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v priemyselnom podniku (2020/2021)
Mĺkva, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2 Miškolci, I.
Opletalová, A.
49.
DP
Aplikácia metódy KATA pri riešení problému na pracovisku vstrekolisov
Mĺkva, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
50.BP
Aplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDL
Ďuriš, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
51.BPAplikácia pre výstupnú kontrolu produktovÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Voštinár, M.
52.DizPAplikácia procesu reengineering v podnikoch strojárskeho priemysluÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
53.BP
Aplikácia štatistických metód kontroly kvality v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Kučerová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
2 / --
54.BP
Aplikácia technológie tailor blanks v automobilovom priemysle
Šugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
55.
BP
Aplikovanie technických ekolabelingových schém v rámci produktovej politiky
Rusko, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
BP
Archivácia údajov z výrobnej linky
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Vogel, T.
57.
BP
Autentifikačné a autorizačné algoritmy
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
58.
DP
Automatické riadenie modelu robota ma platforme Arduino
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
59.
BP
Automatizácia kontrolného zariadenia
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Gaža, P.
60.
DP
Automatizácia nasadenia softvéru do produkčného prostredia s využitím klastrovej infraštruktúry a kontajnerizácie
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Miškolci, M.
61.DP
Automatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcie
Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
2 / --
62.
DP
Automatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo Parametric
Košťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
63.
DPAutomatizácia vybraných funkcií pre Smart House
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
64.DP
Automatizované navrhovanie technologických postupov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.DizP
Autonómne riadenie elektrického vozíka pre hendikepovaných vo vnútorných priestoroch
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
66.
DP
Balancing of cutting tools
Peterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Michalec, M.
67.
DPBezdrôtový senzor enveronmentálych dátĎuďák, J.
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Dobrovodský, J.
68.
BP
Bezpečná manipulácia so streľnou zbraňou
Balog, K.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)B-IBE
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Mĺkvy, I.
69.DPBezpečnosť v oblasti robotiky vo vybranej spoločnostiRusko, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Hruška, T.
70.
BP
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine stavebné materiályÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Malíšek, A.
71.DP
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine
Rusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
72.
BP
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie krytov civilnej ochrany
Balog, K.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
73.
DizP
Big Data analýzy: použitie predikčných metód a techník Data Mining pri získavaní znalostí z databáz pre potreby riadenia procesov
Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIP--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
74.
DizP
Budovanie a riadenie imidžu značky produktu prostredníctvom nástrojov digitálneho marketingu v priemyselných podnikochBabčanová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
75.
BP
Budovanie a riadenie značky (Brand Management) v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy2 / 2 Lehotský, L.
Štrbák, M.
76.DP
Budovanie podnikovej kultúry orientovanej na inovácie (ak. rok 2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
77.
DPBudovanie pozitívneho imidžu podniku s využitím princípov USZP(ak. rok 2020/21)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / ----
78.
BP
Daňová a odvodová optimalizácia zamestnaneckých benefitov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
79.
BP
Daňová a odvodová optimalizácia zamestnaneckých benefitov (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
Čapkovičová, S.
Smolíčková, P.
80.
BP
Databázová aplikácia v prostredí web pre fitnes centrum
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy1 / -- Matištík, L.
81.
BP
Databázová aplikácia v prostredí web pre ubytovacie zariadenieÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Vorčák, A.
82.
DizP
Deep learning v Industry 4.0Schreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIP--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
83.
DizP
Deformácia a lom precipitačne spevnených komplexných koncentrovaných zliatinLapin, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMD--MTFPodrobnosti témy0 / ----
84.
BP
Design of experiments
Kotianová, J.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
85.
BP
Detekcia objektov v definovanom prostredí.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.
DP
Digitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.
DP
Digitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
88.
DPDigitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
89.DPDigitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 1
90.
BP
Dilatometrická analýza ocele Vanadis 6Krajčovič, J.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Hudec, M.
91.DPDistribuovaný systém riadenia čerpacej stanice v prostredie PCS7Michaľčonok, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Charvát, D.
92.
BP
Dokončovanie povrchov tvarovo zložitých súčiastok zo zliatiny EN AW-5754 H111
Šimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Letko, A.
93.
DP
Dopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
94.
DP
Dopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (pre ak. rok 2019/2020)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
95.
DP
Dopady krízy koronavírusu na hospodárstvo SR a návrh protikrízových opatrení do budúcnosti 2020/2021
Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1
96.
DP
Drsnosť obrobeného povrchu
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
97.
BP
Efektívne riadenie obmedzenia dopravy pomocou simulácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kostolanský, D.
98.
BP
Efektívne vedenie ľudí a motivácia zamestnancov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Pľutová, D.
99.
BP
Ekonomické zhodnotenie malosériovej výroby odlievaného rámuŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
100.
DP
Elektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel na báze TeO2 a Sb2O3
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
101.
BP
Elektrochemické značenie kovových materiálovPašák, M.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kočitá, L.
102.
DP
Emisie prachových častíc v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Škutová, R.
103.DPEnvironmentálne a bezpečnostné riziká aditívnych technológií.Buranská, E.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
104.
BPEnvironmnetálne a bezpečnostné aspekty aditívnej technológie FDMBuranská, E.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Mészáros, D.
105.
DP
Experimentálna analýza počtu nukleačných zárodkov kryštalizácie v časticiach rýchlo stuhnutého prášku
Grgač, P.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
106.
DP
Filtrácia dát pri meraní drsnosti povrchuGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
107.
DPFluktuácia ako prejav pracovnej nespokojnosti. Jej príčiny a návrhy riešenia na jej zníženie a na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom podnikuHoleček, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
108.DPFormovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov v HKS Forge s.r.o. Trnava
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti témy0 / ----
109.
DPFormovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov - ŠVEC a SPOL, s.r.o., Vráble (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
110.
DP
Formovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.
Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
111.
DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
112.
DP
Frézovanie s upraveným polomerom nástrojaÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.
DP
Frézovanie ťažkoobrobiteľných materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
114.DPGenerátor normalizovaných súčiastok pre CAD systémVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
115.
BPGeometria rezných nástrojovPokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Večerová, M.
116.BP
Hodnotenie a odmeňovanie ako nástroj motivácie zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Homokyová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Turská, Z.
117.
DP
Hodnotenie a optimalizácia výkonnosti a finančnej stability priemyselného podniku. (akademický rok 2020/2021)
Šefčíková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Čaklošová, S.
118.
BPHodnotenie horľavých kvapalín pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarovÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
119.
DP
Hodnotenie kobotizovaného pracoviska priemyselnej prevádzky z hľadiska požiadaviek užívateľa (2020/2021)
Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
120.DPHodnotenie kobotizovaného pracoviska priemyselnej prevádzky z hľadiska požiadaviek edukačného programátora (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
121.DP
Hodnotenie kobotizovaného pracoviska priemyselnej prevádzky z hľadiska požiadaviek operátora (2020/2021)
Pauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
122.
DizP
Hodnotenie olfaktorickej záťaže v pracovnom prostredí výrobnej prevádzky
Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
123.
DizP
Hodnotenie olfaktorickej záťaže v pracovnom prostredí výrobnej prevádzky
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
124.DPHodnotenie stavu povrchových vôd vo vybranej likaliteÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Božik, M.
125.
DP
Holická Katarína: Riadenie klimatických podmienok obytnej budovy na báze platformy DCUJuhás, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTFPodrobnosti témy
1 / --
Holická, K.
126.
DP
Charakteristika sub- a mikroštruktúry strednomangánových ocelí pre použitie v automobilovom priemysle
Ústav materiálov (MTF)I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
127.
BPCharakterizácia mechanických vlastností vysokoentropickej zliatiny FeNiMnCrNoga, P.Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
128.
DP
Charakterizácia práškov a spečených oceľových vzoriekÚstav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
129.DPCharakterizácia viacprvkových zliatin na báze Ga-Co-Cu-Ni-Fe s rôznym pomerom atómov
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bachleda, E.
130.BPCharakterizácia zliatin s viacerými základnými prvkami na báze Ga-Ni-Co-Cr-Fe
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Nálepka, J.
131.BP
Chemické a elektrochemické obrábanie - edukačné video
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.BP
Chladenie pri brúsení synchrónnych krúžkov
Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
133.
DP
Identifikácia a využitie faktorov ovplyvňujúcich pracovné správanie zamestnancov v kontexte vekového manažmentu v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/21)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
134.
DP
Identifikácia a využitie faktorov ovplyvňujúcich pracovné správanie zamestnancov v kontexte vekového manažmentu v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
135.
BP
Identifikácia kategórií zamestnancov znevýhodnených zmenou podmienok fungovania priemyselných podnikov (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Michalková, D.
136.
BP
Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození pri práci na vybranom strojnom zariadení
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
137.
DPIdentifikácia nebezpečenstva a rizík vo vybranej prevádzkeÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Koštrnová, R.
138.
DP
Ideový návrh robotizovaného pracoviska pre kalibráciu ložísk
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
139.DPIdeový návrh robotizovaného pracoviska pre kalibráciu ložísk
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTFPodrobnosti témy0 / ----
140.
DP
Implementácia automaticky riadených vozidielÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
141.
DPImplementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
142.
BP
Implementácia metódy FMEA na vybranom produkte (ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
143.DPImplementácia metódy KANBAN vo výrobnom podniku CIKAUTXO SK s.r.o. (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
144.
BPImplementácia normy STN EN ISO 45 001 do zavedeného systému BOZP vo vybranom podniku
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
145.BP
Implementácia odmeriavacieho systému pre 3 osovú cnc frézovačku riadenú pomocou modulu arduino
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
146.
DP
Implementácia opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR v organizačnom prostredíÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kaňa, P.
147.
BP
Implementácia riadenia stohovacej jednotky prostredníctvom PLC v priemyselnom podnikuNikmon, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Heriban, J.
148.DPImplementácia rozšírenej reality pri výrobe montážnej linkyPeterka, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Böhm, P.
149.
DizP
Implementácia subsystému riadenia controlling do malých a stredných podnikov strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
150.
BP
Informačný systém na evidenciu energetických zariadení a ich technickej dokumentácie
Masárová, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Zetka, D.
151.
DP
Informačný systém na identifikáciu väzieb zamestnaní SK ISCO-08 a akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Sorád, M.
152.
BP
Informačný systém pre evidenciu a zber údajov z herných zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Frišo, P.
153.
DP
Informačný systém pre firmu Formica
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Lukáč, D.
154.BPInkrementálne procesy v tvárneníŠugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--MTFPodrobnosti témy1 / 1
155.
DizP
Inkrementálne tvárnenie laserom zváraných polotovarov z tenkých plechov
Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
156.
DPInovácia materiálového toku na montážnej linke v podniku MTA Slovakia s.r.o.Matúšová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
157.
DPInovácie v oblasti využívaných nástrojov marketingového mixu v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
158.
DizP
Integrita a ochrana dát využitím postkvantovej kryptografie a blockchainStrémy, M.
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
159.
DizP
Interakcia spájky pri aplikácií aktívneho ultrazvuku
Koleňák, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
160.
BP
IS pre grafickú firmu
Juhásová, B.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
161.
BP
IS pre potravinársky podnik
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
162.DPIS pre združenie živnostníkovÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Burdej, E.
163.
BP
Klientská aplikácia pre zobrazenie dát ako súčasť monitorovacieho systému
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1
164.
DP
Komplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM Inspect
Milde, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
165.
DP
Konfiguračné rozhranie pre koncové moduly systému zberu environmentálnych dát.
Ďuďák, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Žlnay, D.
166.
BP
Konštrukcia foriem na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Tóth, A.
167.
DP
Konštrukcia formy na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouBílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
168.
BP
Konštrukcia formy na vstrekovanie termoplastov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Babiš, M.
169.DP
Konštrukcia nástroja na výrobu nadstavca s počítačovou podporou
Bílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Čepela, P.
170.BPKonštrukcia tvárniaceho nástroja na ohýbanieBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Kačmár, B.
171.
BP
Konštrukčný návrh prípravku pre konkrétny upínací systémÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTFPodrobnosti témy0 / --
--
172.
BP
Konštrukčný návrh prípravku rozširujúci možnosti upnutia rotačných súčiastok na Difraktometer HZG4Kusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--MTFPodrobnosti témy
1 / --
173.BPKontrola a riadenie regulovaného prostrediaÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kulla, R.
174.
BP
Kontrola profilu a mikrogeometrie povrchuÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
175.
BP
Koordinácia bezpečnosti pri dostavbe atómovej elektrárne Mochovce
Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Odziomek, P. S.
176.
DizP
Koordinácia integrovaných manažérskych systémov prostredníctvom bezškálových sietí a sietí Malého sveta
Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
177.
DizP
Koordinácia integrovaných manažérskych systémov prostredníctvom bezškálových sietí a sietí Malého svetaÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANxA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
178.
BP
Kopúnek Michal: Online rezervačný systém pre servis vozidiel
Juhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Kopúnek, M.
179.
DP
Korózna odolnosť binárnej zliatiny Sn-Zn
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
180.
DizP
Korózna problematika austenitických materiálov primárneho okruhu jadrových elektrární
Dománková, M.
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
181.DP
Kvantitatívne metódy v manažmente priemyselných podnikov (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
182.
BP
Laserové leštenie
Šugár, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
183.
BPLaserové obrábanie biokompatibilných materiálovLudrovcová, B.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
184.
BP
Laserové obrábanie titánového kompozitu vyrobeného PMLudrovcová, B.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kamhal, J.
185.
DPMachine learning pre použitie v mikrokontrolérochMateriálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveI-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
186.
BP
Manažment právnej ochrany značky v priemyselných podnikoch na slovenskom, európskom a svetovom trhu (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
187.
DizP
Manažment procesov FAT a SAT pre SW riadiacich systémov
Kopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIP--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
188.
DP
Marketingová stratégia podniku pri jeho vstupe na globálny trhÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
189.
DP
Materiálový tok výrobného systému
Mudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
190.
BP
Medziľudské vzťahy na pracovisku a ich vplyv na pracovný výkon (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
191.
BP
Medziľudské vzťahy na pracovisku a ich vplyv na pracovný výkon (akademický rok 2020/2021)Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
192.
BP
Meranie, monitorovanie a zlepšovanie procesov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021Kučerová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--MTFPodrobnosti témy
1 / --
193.
DP
Meranie teploty pri obrábaní
Peterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
194.
BPMeranie vybranej súčiastky pomocou optického 3D skenera
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
195.
BP
Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu
Kuracina, R.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy2 / 2 Vajla, S.
Foltín, A.
196.DP
Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu pri rôznych podmienkach
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--MTFPodrobnosti témy
2 / 3
Duchoň, D.
Kohúcik, Ľ.
197.
BP
Metalografická analýza zvarových spojov plechovHazlinger, M.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Hlaď, A.
198.
DizP
Metodika aplikácie vybraných prvkov konceptu "Smart Factory"
Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
199.
DizP
Mikroštruktúra a vlastnosti in-situ kompozitov na báze TiAl
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
200.
DizP
Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť vysokoentropických zliatin
Palcut, M.Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
201.
DizP
Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť nových zliatin pre bezolovnaté spájkovaniePalcut, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMD--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
202.
DP
Mikroštruktúra, chemické zloženie a korózna odolnosť zliatin Al-Co-Fe-Ni-Cu
Palcut, M.Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
203.DPMikroštruktúrna analýza strednomangánových Q&P ocelí pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopieKrižan, D.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
204.
DPMikroštruktúrna nalýza materiálu z digitálneho obrazu v prostredí MATLABÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
205.DPMobilná aplikácia na notifikáciu a potvrdzovanie alarmov/hlásení a zobrazenie OEE z FESTO linky s využitím protokolu MQTT
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
206.DizP
Model a realizácia systému na získavanie údajov z časových značiek pre analýzu pomocou iónových zväzkov ToF ERDA
Strémy, M.
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
207.
DPModelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyholeBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
208.
DP
Modelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyhole
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
209.
DizPModelovanie a numerická simulácia tvorby kombinovaných zvarových spojov koncentrovanými zdrojmi energieÚstav výrobných technológií (MTF)
D-PMMDxA
D-PMMD
D-STAM
--
--
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
210.DPModelovanie a simulácia procesu tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
211.
DizP
Modelovanie a využitie EEG dát získaných prostredníctvom low-cost technológií pri riadeníÚstav výskumu progresívnych technológií (MTF)D-MASP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
212.
DPModelovanie kryštálovej štruktúry a termodynamickej stability nového oxidu niklu Ni2O3
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
213.
DizP
Modelovanie obrobených povrchov na základe fyzikálnych príčin ich vznikuÚstav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
214.
DizP
Modelovanie, simulácia a stabilizácia mechanických sústav
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIP--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
215.
DizP
Modelovanie, simulácia a stabilizácia mechanických sústav
Vrábeľ, R.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
216.
BP
Modelovanie súčiastok pomocou generatívneho dizajnu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Richnák, T.
217.DPModelovanie špeciálnych rezných nástrojov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kováčik, J.
218.BPModerná marketingová komunikácia v priemyselných podnikoch na Slovensku (2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy1 / 1
219.
BP
Modernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.
Kapustová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Kulíšek, P.
220.
BPModernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.Kapustová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
221.
DizP
Modifikácia tribologických vlastností aktívnych častí tvárniacich nástrojovŠugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
222.
DP
Modul IS pre kvalitatívnu evidenciu vzoriek so zameraním na potravinársky priemysel.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
223.
BP
Monitoring a riadenie pohľadávok vo vybranom podniku
Horváthová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Formánek, V.
224.
DP
Monitorovanie skládky tuhého komunálneho odpadu
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Petrášová, Z.
225.
DP
Možnosti konštrukcie a výroby foriem na vstrekovanie s využitím aditívnych technológií
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTFPodrobnosti témy1 / 1
226.BP
Možnosti projektovania materiálového toku
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Liptáková, B.
227.
BPMožnosti úpravy aktívnych častí nástrojov v procesoch tvárnenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
228.BP
Možnosti využitia edukatívneho robota Dobot Magician
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Nižňan, P.
229.BP
Možnosti využitia WSN na monitorovanie parametrov prostredia v priemysle
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Strunga, E.
230.BP
Možnosti využívania odpadov zo spracovania kávy
Blinová, L.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bartek, M.
231.
DP
Možnosti získavania alebo recyklácie vybraných kovov a ich zlúčenín
Blinová, L.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
232.
DizP
Multikriteriálna optimalizácia návrhu kolaboratívných priemyselných systémov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
233.
DizP
Multikriteriálna optimalizácia návrhu kolaboratívných priemyselných systémovÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANxA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
234.
DP
Mzdová politika a systém odmeňovania vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
235.
BP
Náhrada doteraz využívaného tvrdokovového náradia s povlakom ALCrN náradím z rýchloreznej ocele s povlakom FeinAl
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Masaryk, S.
236.BPNasadenie nástrojov softvérového inžinierstva pre vývoj softvérového produktuĎuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Jánosfalvi, D.
237.
BP
Nástroje digitálneho podniku aplikované v priemyselnom podniku - ANTOLIN TRNAVA s.r.o. (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Horný, M.
238.
DP
Návrh analýzy a využitia vekovej heterogenity pre udržanie výkonnosti pracovného tímu
Sablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
239.
DizP
Návrh metodiky tvorby modelov integrovaných manažérskych systémov pomocou uplatnenia ISO noriem
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
240.DizPNávrh metodiky tvorby modelov integrovaných manažérskych systémov pomocou uplatnenia ISO noriemPauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
241.
DP
Návrh modelu zácviku na senzomotoricky náročné pracovné činnostiSablik, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
242.DizP
Návrh využitia spotrebiteľského prístupu LOHAS pre získanie konkurenčnej výhody MSP na Slovensku
Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
D-PPPP
--
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
243.
BP
Návrh a analýza pohonnej a prevodovej jednotky mechatronického systémuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Horňák, T.
244.
BP
Návrh a analýza snímača krútiaceho momentu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTFPodrobnosti témy1 / --
245.BPNávrh a implementácia informačného systému pre výrobu nábytku na mieru.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Zimka, M.
246.
BP
Návrh a implementácia metódy Kaizen v priemyselnom podniku (2020/21)
Mĺkva, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
247.
DP
Návrh a implementácia riadiaceho PLC programu a grafického používateľského rozhrania pre automatickú razičku plastov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
248.
DP
Návrh a implementácia rozširujúcich komponentov polohovacieho prípravku.Moravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
249.DP
Návrh a implementácia systému pre zásobovanie montážnych buniek
Božek, P.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kollár, J.
250.
BPNávrh a implementácia virtuálnej učebnej pomôcky pre potreby predmetu programovateľné logické automaty (PLA)Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ivánek, M.
251.
BP
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLA
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
252.
BP
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLA
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Senneš, S.
253.BPNávrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnikTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
4 / -- Kubiček, S.
Bílik, T.
Prochádzka, M.
Haríň, A.
254.
BPNávrh a realizácia IS pre správu študentského domovaTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Kmotorka, M.
255.
BP
Návrh a realizácia merania závislosti hysteréznych strát od frekvencie striedavého magnetovania feromagnetického materiálu
Jančuška, I.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
256.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časť
Horváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Perička, J.
257.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časťÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
258.
DP
Návrh a realizácia modulu informačného systému
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy1 / --
259.
BP
Návrh a realizácia modulu informačného systému v prostredi Web
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Málek, Ľ.
260.
BPNávrh a realizácia otočného zásobníka riadeného pomocou PLCBartoň, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
261.
BPNávrh a realizácia palubného počítača automobiluNemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
262.BP
Návrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu Arduino
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Skuhra, P.
263.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietíHorváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
264.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Horváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Jančíová, B.
265.
BP
Návrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Uhlárová, I.
266.
BP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500Bartoň, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
267.BP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Toman, J.
268.
BP
Návrh a realizácia systému pre centrum sociálnych služieb
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Šarik, M.
269.
BP
Návrh a realizácia systému pre podporu kontroly kvality produktov vo výrobnom podniku
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy1 / -- Riedlmajer, M.
270.
BP
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
271.
BPNávrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
272.
BP
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens (princíp master-slave, PLC 1200 PLC 300).
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Krippnerová, A.
273.
BPNávrh a realizácia vizualiácie parametrov elektrického vozidla s využitím PLC.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Hanus, A.
274.
BP
Návrh a realizácia 3-osého obrábacieho stroja riadeného mikrokontroleromHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
275.BP
Návrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre predmet Projektovanie výrobných systémov
Božek, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTFPodrobnosti témy0 / 2
--
276.
BPNávrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre technický predmetÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
277.
BP
Návrh a simulácia riadiaceho systému kanalizačnej čerpacej staniceNémethová, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy1 / -- Šido, J.
278.
DP
Návrh a simulácia robotického pracoviska pre zváranie automobilovej karosérie
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kalnássy, I.
279.
DP
Návrh a výroba hybridného výrobného systému
Morovič, L.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
280.
DP
Návrh a výroba prevodovky omielacieho zariadenia
Pokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hanuliak, L.
281.
BP
Návrh a výroba prípravku na tvárnenie rúrKuruc, M.
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
282.
DP
Návrh a výroba súčiastky pomocou 3D tlače kovovÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
283.
BP
Návrh a výroba výukového modelu na predmet Prípravky
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS--MTFPodrobnosti témy0 / ----
284.
BP
Návrh a vytvorenie modelu monolitnej karbidovej frézy v CAD softvéri
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / --
Deters, M.
Majtán, D.
285.
DP
Návrh a vývoj univerzálneho chápadla pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., Trnava
Kusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
286.
DP
Návrh a vývoj univerzálneho uchopovacieho systému pre svetlometyÚstav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
287.
DizPNávrh a charakterizácia nových oxidov niklu, medi, paládia a striebra pomocou počítačového modelovania
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-PMMD--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
288.
BP
Návrh a montáž palivovej nádrže pre SCR systém
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
289.
DP
Návrh a realizácia CNC frézky na malosériovú výrobu DPS
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hustý, R.
290.
DP
Návrh a realizácia CNC frézky na malosériovú výrobu DPSHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
291.BPNávrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet LSRNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
292.
BP
Návrh a realizácia chladnenia výrobnej haly adiabatickou vežou B.A.C.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Barka, M.
293.
BP
Návrh a realizácia informačného systému pre Konsignačný sklad
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Papp, A.
294.
DP
Návrh a realizácia inteligentného riadenia pre jednu bytovú jednotkuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Leško, M.
295.
DP
Návrh a realizácia inteligentného vysávača
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
296.DP
Návrh a realizácia mobilného HMI pre vybranú časť linky MPS500
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
297.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časť
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
298.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časťHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
299.
BP
Návrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
300.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
301.
BPNávrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietíHorváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
302.
BP
Návrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
303.BP
Návrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkou
Michaľčonok, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
B-AIA-PPMTF
Podrobnosti témy
0 / 2--
304.
DP
Návrh a simulácia automatizovaného pracoviska pre zváranie výliskov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kopiar, M.
305.BPNávrh atomistických modelov málo známeho oxidu paládia PdO2Derzsi, M.Ústav materiálov (MTF)B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Fabušová, D.
306.
BP
Návrh a tvorba web portálu pre záhradnícke centrumIringová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kováč, R.
307.DPNávrh automatizácie na orientáciu synchronného krúžku pri balení v podniku Schaeffler s.r.o.Matúšová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
308.
DP
Návrh automatizácie na zisťovanie chýb pri balení synchrónneho krúžku
Hrušková, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Mlynarčíková, M.
309.BP
Návrh automatizácie procesu ručného pracoviska
Michal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
310.
DP
Návrh automatizovaného pracoviska v prostredí simulačného softvéru Process Simulate s využitím vo virtuálnej realite
Holubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
311.DP
Návrh autonómneho riešenia unášacej a lisovacej hlavy vnútorného krúžku s naklonenou transportnou rovinou s využitím 3D tlače
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
312.
DP
Návrh a výroba komponentov pre omielacie zariadenieÚstav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Galko, F.
313.DPNávrh a výroba komponentov upínacieho stavebnicového sytémuMoravčíková, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
314.DP
Návrh daňovej a odvodovej optimalizácie mzdových nákladov vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)
Homokyová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Jurková, M.
315.DP
Návrh efektívneho využitia informačných technológií v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
316.DP
Návrh efektívneho využitia personálneho informačného systému v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Prajová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Sedláková, K.
317.
BPNávrh elektrickej odporovej pece pre tavenie zliatin medi
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
318.
DPNávrh formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Huraj, M.
319.
DPNávrh geometrie a výroby nástrojov pre proces tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
320.
DP
Návrh implementácie a využitia vybraných nástrojov štíhlej výroby v podmienkach MSP (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Padyšáková, M.
321.DPNávrh implementácie finančného controllingu vo vybranom priemyselnom podniku ( ak.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
322.
BP
Návrh implementácie metódy Kaizen vo výrobnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
323.
BP
Návrh implementácie metódy Kaizen vo výrobnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Makyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Štrbo, J.
324.
DP
Návrh implementácie princípov rodovej rovnosti pri riadení ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 2--
325.DPNávrh implementácie smart riešení pri riadení ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
326.
DPNávrh implementácie vybraných nástrojov štíhlosti v logistických/výrobných procesoch priemyselného podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
327.
BP
Návrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastkyÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
328.DPNávrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastky s využitím numerickej simulácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
329.BPNávrh informačného systému pre firmu Lindstrom
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
330.
DP
Návrh informačného systému pre firmu MPL-TECHSTAVŠpendla, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
331.
DP
Návrh informačného systému pre gastronomické podniky - administrátorský modul
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
332.DP
Návrh informačného systému pre gastronomické podniky - pokladničný modul
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
333.
BPNávrh informačného systému pre porovnávanie cienŠpendla, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTFPodrobnosti témy1 / 1
334.
DP
Návrh informačného systému pre požičovňu
Gašpar, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
335.
BP
Návrh informačného systému pre príjem a odovzdávanie servisovaných zariadení
Kebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Szabó, R.
336.DP
Návrh informačného systému pre skladové hospodárstvo
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Bašovská, Z.
337.
BP
Návrh informačného systému pre spoločnosť ABRASIV s.r.o.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
338.
BP
Návrh informačného systému pre spoločnosť Zatis, spol s r. o.
Kebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Belokostolská, N.
339.
DP
Návrh informačného systému pre správu úloh
Špendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Juráň, D.
340.
BP
Návrh informačného systému pre veľkoobchod s náradím
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Šuran, T.
341.
DP
Návrh informačného systému pre výrobu a predaj
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
342.
DP
Návrh informačného systému pre zjednotenie pobočiek firmy
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Malý, D.
343.DP
Návrh inovatívnej marketingovej komunikácie vo vybranom multikultúrnom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
344.
BP
Návrh integračného modelu pre ISO 14001:2015, ISO 46001:2019 a ISO 37101:2016 (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
345.BP
Návrh integračného modelu pre ISO 9001:2015, ISO 22301:2019 a ISO 44001:2017 (2020/2021)
Pauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
346.
BPNávrh jadrovníkov pre výrobu netrvalej formy na odlievanie bloku lodného motoraÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPT--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
347.
DizP
Návrh kombinačného modelu udržateľného riadenia výkonnosti zamestnancov v rámci požiadaviek Industry 4.0
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
D-PMAN
--
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
348.BP
Návrh komplexnej kontroly parametrov závitu skrutky malého priemeru
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
349.
BP
Návrh komponentov upínacieho stavebnicového sytémuÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
350.
DP
Návrh koncepcie rozvoja priemyselného podniku v súlade s požiadavkami Industry 4.0 (Akademický rok 2020/2021)
Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1
351.DPNávrh konceptu automatického merania rozstupovej kturžnice (HK) na valčekových ložiskáchÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Polák, M.
352.
DizP
Návrh konceptu metodiky tvorby udržateľnej odmeny za vykonanú prácu v priemyselných podnikoch
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
D-PPPP
--
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
353.
BP
Návrh kontroly parametrov vnútorného závituÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Juhás, A.
354.
BP
Návrh kontroly parametrov vnútorného závitu
Moravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
355.
DizP
Návrh marketingovej stratégie priemyselných podnikov v kontexte Age Managementu
Babčanová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
356.
BPNávrh marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce ("akademickýrok 2020/2021")Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--
MTF
Podrobnosti témy1 / 2 Bangová, M.
357.
BP
Návrh marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
358.
DP
Návrh matematického modelu tupého zvarového spoja vyhotoveného z koroziivzdornej ocele a medi laserovým lúčom
Hodúlová, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Hnilica, M.
359.
DPNávrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom strojiÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
360.BPNávrh meracieho plánu v softvére CalypsoGörögová, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT--MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
361.BP
Návrh merania parametrov závitu skrutky malého priemeru
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
362.
BPNávrh metód spájania rotačných segmentovÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
363.
BP
Návrh metodiky pre podporu rozhodovania v oblasti korektívnej údržby
Hrušková, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
364.
DizP
Návrh metodiky projektovania montážnych pracovísk a systémov
Ústav výrobných technológií (MTF)D-VZAS--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2--
365.
DizP
Návrh metodiky projektovania robotizovaných pracovísk v koncepte Industry 4.0Ústav výrobných technológií (MTF)
D-VZAS
--
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
366.
DizPNávrh metodiky racionalizácie montážnych pracovísk a systémovVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
367.
DizP
Návrh metodiky rozvoja manažérskych zručností v podmienkach multikultúrnych priemyselných podnikov
Cagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
368.DizP
Návrh metodiky tvorby digitálneho dvojčaťa a virtuálneho uvedenia výrobného systému do prevádzky
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-VZAS
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
369.
DP
Návrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie hliníkových komponentov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Liko, R.
370.
DP
Návrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie prírubKovačócy, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kapsová, S.
371.DPNávrh mobilného pracoviska s kolaboratívnym robotom UR pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., TrnavaÚstav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Balogh, M.
372.DPNávrh mobilného zariadenia na kontrolu potrubných systémovBučányová, M.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
373.
DP
Návrh modelových dosiek pre vertikálny formovací stroj DISAMATIC D3Bajčičák, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
374.DP
Návrh modelu a simulácia mechatronického systému v prostredie "Matlab"
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Pavlovič, P.
375.
DizP
Návrh modelu riadenia ľudských zdrojov v kontexte s konceptom Industry 4.0
Chlpeková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
376.DP
Návrh modelu sklárskej formy a vplyv navrhnutých renovačných technológií na jej životnosť vo výrobe
Kovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
377.
DizPNávrh modelu využívania manažérskych kapacít medzi priemyslom a verejným sektorom v kontexte udržateľného smart regiónuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTFPodrobnosti témy0 / 2
--
378.
DP
Návrh modulu výrobnej linky s montážnym robotom
Košťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
379.
BP
Návrh modulu výrobnej linky s montážnym robotom
Košťál, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
380.
DP
Návrh montáže káblových zväzkovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
381.BP
Návrh montáže krátkej strelnej zbrane Glock 26
Delgado Sobrino, D. R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-PPT
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
382.
BPNávrh montáže motora osobného automobiluVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
383.
BP
Návrh montáže potrubia
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
384.
BP
Návrh montáže robotickej ruky
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Matovič, D.
385.
BP
Návrh montáže stredového zloženia bicykla
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Blaho, T.
386.
BP
Návrh montáže valčekového dopravníkaÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Špalek, M.
387.DP
Návrh montáže vstrekovacích lisov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
388.
BP
Návrh montážneho postupu zariadenia na zber hrozna
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Marcinek, J.
389.
DP
Návrh možností nasadenia automatizácie a robotiky vo výrobnom procese vo vhodnom simulačnom softvéri v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Krchnavý, M.
390.
DPNávrh na elimináciu dopadov krízového vývoja na výkonnosť vybraného priemyselného podniku, resp. podnikov priemyselnej výroby (akademický rok 2020/2021)Bestvinová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
391.DP
Návrh na komplexné zefektívnenie procesov podnikového logistického systému
Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
392.
DP
Návrh na systémové zavedenie personálneho kontrolingu vo vybranom priemyselnom podnikuHoleček, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
393.DPNávrh na využitie štíhlych nástrojov v logistike v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
394.
DP
Návrh na zdokonalenie procesu adaptácie zamestnancov v spoločnosti COLAS (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
395.
DP
Návrh na zdokonalenie systému náboru zamestnancov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
2 / 1
396.
DP
Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov pre podporu výkonnosti v podniku. 2020/2021Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
397.DPNávrh na zefektívnenie komunikácie v priemyselných podnikoch v kontexte s pandemickou situáciou COVID-19 (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 2 Sekulová, D.
398.
DP
Návrh na zefektívnenie materiálového toku v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
399.
DPNávrh na zefektívnenie vybraných procesov vo výrobe priemyselného podniku (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
400.DPNávrh na zefektívnenie vychystávania materiálu v sklade s využitím smart riešení v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
401.
DP
Návrh na zefektívnenie výrobného procesu (využitím prvkov Industry 4.0) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
402.
DP
Návrh na zefektívnenie zásobovania výrobnej linky v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
403.
DP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčíková, L.
404.
BP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
405.DP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021
Mrvová, Ľ.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
406.
BPNávrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2
--
407.
DP
Návrh na zlepšenie procesu adaptácie zamestnancov v podniku Antolin Trnava, s.r.o. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
408.
BP
Návrh netrvalej formy pre odlievaný konektor nosníkov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
409.DP
Návrh novej koncepcie layoutu a materiálového toku výrobnej linky ZM-MAG v závode ZF Slovakia, a.s. Trnava z dôvodu rozšírenia výroby
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
410.
DPNávrh novej metodiky analýzy externého a interného prostredia vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
411.
BP
Návrh opatrení ergonomickej racionalizácie vo vzťahu človek-stroj v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach podniku) (2020/2021)
Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
412.
BP
Návrh opatrení na upevnenie imidžu značky produktov priemyselných podnikov (akademický rok 2020/2021)
Babčanová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 2
413.
BP
Návrh opatrení na uplatnenie vybraných metód priemyselného inžinierstva v podmienkach priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
414.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie manažérskych kompetencií v priemyslnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
415.BPNávrh opatrení na zdokonalenie manažérskych kompetencií v priemyslnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
416.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
417.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
418.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie predvýrobného procesu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Rybanský, F.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
419.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia výroby (prostredníctvom smart riešení) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Šimovič, P.
420.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 3
Hutirová, L.
421.BPNávrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom podnikuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Saksun, M.
422.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
423.
BPNávrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
424.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov v priemyselnom podnikuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
425.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie vybraných funkcií manažmentu ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
426.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie manipulácie s materiálom v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 1
427.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie metódy 5S v spoločnosti Elster s. r. o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
428.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie mimopodnikovej dopravy využitím smart riešení v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
429.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie označovania a identifikácie materiálu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
430.
BPNávrh opatrení na zefektívnenie procesov podnikovej logistiky/ priemyselnej výroby podniku (ak. rok 2020/2021)Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 2 Vanya, D.
431.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom priemyselnom podniku (akademicky rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
432.
DP
Návrh opatrení na zlepšenia systému manažérstva kvality vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
433.
BPNávrh opatrení na zlepšenie organizácie údržby kaliacich zariadení v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Baran, L.
434.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 2--
435.
DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akad. rok 2019/2020)Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
436.DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
Polakovičová, M.
Karabová, K.
437.
DPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
438.DPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Baranová, G.
439.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Bestvinová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
440.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja konkurencieschopnosti priemyselného podniku (akademický rok 2020/2021)
Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Drgoňová, V.
441.
BPNávrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
442.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie tvorby nástrojov marketingového mixu (7P) v SANITAS spol. s r.o.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
443.BPNávrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie Bizzcom s.r.o.Canet, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
444.BPNávrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie Bizzcom s.r.o.Canet, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Stanko, S.
445.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie vybraných funkcií personálneho manažmentu v priemyselnom podniku (akademický rok 2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Opalek, D.
446.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
447.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu využitím nástrojov manažérstva kvality
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
448.BPNávrh opatrení na zlepšenie zručností a kompetencií zamestnancov logistiky v priemyselných podnikoch na Slovensku (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
449.
BP
Návrh opatrení pre efektívnu komunikáciu v priemyselných podnikoch v čase krízy (akademický rok 2020/2021)
Canet, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Porádková, N.
450.
BP
Návrh opatrení pre zavedenie vybranej metódy štíhlej výroby (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Vozár, J.
451.
BP
Návrh opatrení pre zlepšenie digitálneho marketingu priemyselných podnikov (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
452.
BP
Návrh opatrení pre zvýšenie spokojnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
453.BPNávrh opatrení pri riešení zákazníckych reklamácií v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Mesárošová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Halász, M.
454.
BP
Návrh opatrení pri uplatňovaní motivačných stimulov a ich vplyv na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
455.
BP
Návrh opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej logistiky v priemyselných podnikoch v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)Fidlerová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
456.BPNávrh optimalizácie materiálového toku v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
457.
BP
Návrh optimalizácie systému údržby v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Valachovič, D.
458.DPNávrh orovnávacieho nástroja brúsneho kotúča v brúske na otvoryBučányová, M.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Vajay, J.
459.
DP
Návrh parametrov pre obrábanie CBN a ich vplyv na vybrané charakteristiky
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
460.
DPNávrh parametrov zvárania Ni a Ti laserovým lúčomÚstav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Lipár, T.
461.
BP
Návrh pásového dopravníka pre sypké materiály
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
462.BP
Návrh pneumatického uchopovacieho zariadenia
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Mihálik, T.
463.
BP
Návrh pneumatického upínacieho zariadeniaRužarovský, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Csekei, M.
464.BP
Návrh podnikateľského plánu pre start up so zameraním na priemyselné odvetvie. (akademický rok 2020/2021)
Šefčíková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 2 Hasidlo, M.
465.BP
Návrh podnikateľského plánu pre start up so zameraním na priemyselné odvetvie. (akademický rok 2020/2021)
Šefčíková, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
466.
DP
Návrh portfólia dodávateľov pre vstrekolisované plastové diely spoločnosti IAC Group Slovakia (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
467.DPNávrh postupu identifikácie priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Gyurák Babeľová, Z.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
468.
DP
Návrh postupu uplatnenia ergonomických princípov pri projektovaní pracovísk (2019/2020)Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ciganiková, K.
469.BP
Návrh postupu výroby repliky korby tanku
Šuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
470.BPNávrh postupu výroby repliky veže tankuÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
471.
BP
Návrh povlakovania na strižník a strižnicu pre podložky brzdného dielu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Medlen, D.
472.
DP
Návrh pracoviska s kolaboratívnym robotom pre robotickú obsluhu CNC strojov
Ružarovský, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
473.BPNávrh prípravku na lisovanie ložísk do rámov bicyklov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
474.
DP
Návrh prípravku na montáž podskupín drevodomov
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Levák, M.
475.
DP
Návrh prípravku určeného na obrábanie poškodených tesniacich plôch parogenerátora JE VVER 440
Bučányová, M.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Sekera, M.
476.DP
Návrh procesu riadenia pohľadávok v priemyselnom podniku. (ak.r. 2020/2021)
Šefčíková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Koniarik, M.
477.DP
Návrh racionalizácie procesu zásobovania vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
478.
DP
Návrh racionalizácie vybraného pracoviska v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 2--
479.
DP
Návrh racionalizácie vybraného pracoviska v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Mesárošová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
480.
DP
Návrh racionalizačných opatrení v podniku ZF Levice
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
481.
BP
Návrh rezného nástroja v CAD softvéry pomocou nameranej geometrie
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
482.
BP
Návrh riadenia modelu angulárneho robota
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
483.
BPNávrh riadenia výrobného zariadenia prostredníctvom PLC Allen BradleyRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
484.DPNávrh riadiaceho systému pre vzdialené riadenie osvetlenia budovy
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Bajús, A.
485.DPNávrh riešenia ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach) (2020/2021)Marková, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 4
486.DPNávrh riešenia na minimalizáciu negatívnych dopadov digitalizácie a znižovania podielu živej práce na zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
487.DP
Návrh riešenia na zefektivnenie procesov podnikovej logistiky v kontexte s aktuálnymi výzvami priemyselnej praxe (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2--
488.
BP
Návrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia v podniku Volkswagen Slovakia a.s.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
489.
DP
Návrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia v priemyselných podnikoch (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
490.
DP
Návrh riešenia na zlepšenie využívania informačných systémov v priemyselnom podniku (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
491.
DP
Návrh robotického pracoviska pre stanicu výstupnej kontroly smerových svetiel
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
492.
BP
Návrh robotického ramenaÚstav výrobných technológií (MTF)B-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Vallašek, J.
493.
DPNávrh robotizácie výrobnej bunky pre proces lepeniaKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
494.
BP
Návrh robotizovaného pracoviska v simulačnom softvéry RobotStudio
Holubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Zemko, F.
495.DP
Návrh rozšírenia vstupno-výstupnej pozície systému iCIM 3000 v softvéri Proces Simulate
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Kňažek, J.
496.DizPNávrh rozvoja pracovných kompetencií v kontexte Industry 4.0Cagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN--MTFPodrobnosti témy0 / --
--
497.DPNávrh rozvoja pracovných kompetencií v priemyselných podnikoch v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy1 / 2
498.DizPNávrh rozvoja pracovných kompetencií v kontexte Industry 4.0Cagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA
--MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
499.
DPNávrh skladu výrobného systémuKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
500.
BP
Návrh skúšobného zariadenia pre hydraulické komponenty
Hajdu, Š.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
501.
BP
Návrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
Koleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
502.
BPNávrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastokKoleňák, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
503.
BPNávrh spôsobu spájkovania keramických materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
504.
BP
Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálov
Koleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
505.
BP
Návrh spôsobu spájkovania kompozitných materiálov
Koleňák, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
506.
BPNávrh stendu na realizáciu meraní pri základných spôsoboch namáhaniaLabašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
507.
DizP
Návrh stratégie personálneho manažmentu v priemyselnom podniku s ohľadom na rodovú rovnosť
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
508.
DP
Návrh stratégie zamestnávania cudzincov v podmienkach SPP - distribúcia, a.s. (2019/2020)
Cagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Hel, Y.
509.DP
Návrh systémového riešenia na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
510.DP
Návrh systémového riešenia plánovania nástupníctva na kľúčové pozície vo vybranom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
511.
DizP
Návrh systémových implikácií udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania vo vybraných funkčných stratégiách strategických podnikateľských jednotiek v kontexte stratégie "výhra-výhra".
Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPP
D-PMAN
--
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 3--
512.
DP
Návrh systémových opatrení na zvýšenie výkonnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
513.
DizP
Návrh systémových zmien konceptu riadenia (manažmentu) podnikov v kontexte Industry 4.0Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
514.
DPNávrh systému a obsahu kvalifikačného vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
515.
DPNávrh systému nástupníctva ako predpoklad tvorby kariéry zamestnancov v priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
516.DP
Návrh systému opatrení na zefektívnenie materiálového toku uplatnením metód priemyselného inžinierstva (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / ----
517.
BP
Návrh systému pre monitorovanie výšky hladiny kvapaliny vo valcovom zásobníkuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
518.
DP
Návrh systému pre on-line schvaľovanie zmien vo výrobe
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
519.
DP
Návrh systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiachGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
520.
DP
Návrh systému riadenia asynchrónneho motora prostriedkami riadiacej jednotky G120
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
521.
DP
Návrh systému riadenia procesnej dokumentácie v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
522.DPNávrh systému riadenia procesnej dokumentácie v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Makyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
523.DPNávrh technológie zvárania prechodových medzikusov Cu- Al pre elektrotechnický priemyselMarônek, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Kubisová, D.
524.
DP
Návrh testovacieho pracoviska pre mechatronický systém
Božek, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
525.
DP
Návrh testovacieho pracoviska pre technický systém
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2 Vatrt, M.
Kormúth, F.
526.
BP
Návrh triediacej stanice obrobkovMudriková, A.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
527.DizP
Návrh tvorby udržateľnej stratégie riadenia ľudských zdrojov v kontexte s implementáciou zmien
Chlpeková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
528.DPNávrh udržateľného systému duálneho vzdelávania zameraného na kľúčové výrobné pozície vo vybranom priemyselnom podniku (2020/21)Chlpeková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Valková, T.
529.
DP
Návrh udržateľného systému formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Bekaert Hlohovec, a.s.
Mrvová, Ľ.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
530.
DP
Návrh udržateľného systému identifikácie, kategorizácie a popisu kľúčových pozícií v priemyselnom podniku (2020/21)
Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
531.DP
Návrh udržateľného systému manažovania údržby výrobných zariadení vo vybranej prevádzke ZKW Slovakia, s.r.o. prostredníctvom optimalizačných nástrojov TPM
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Košík, J.
532.DP
Návrh udržateľného systému nástupníctva a zastupiteľnosti s ohľadom na koncept Age manažmentu v podmienkach priemyselného podniku (2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
533.
DPNávrh udržateľného systému zdokonalenia hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podnikuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy
1 / --
Pušková, N.
534.BPNÁVRH UDRŽATEĽNÝCH ODPORÚČANÍ NA ZLEPŠENIE MOTIVAČNÉHO SYSTÉMU V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH PRIEMYSELNÝCH PODNIKOVSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
535.
BPNávrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania výrobných zamestnancov v priemyselnom podniku 2020/2021Mrvová, Ľ.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
536.
BP
Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie stabilizácie zamestnancov v podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
537.
BPNávrh udržateľných opatrení na zlepšenie stabilizácie zamestnancov v podnikuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
538.
DizP
Návrh uplatnenia nástrojov digitálneho marketingu v riadení ľudských zdrojov v priemyselných podnikochBabčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
539.
DP
Návrh uplatnenia nástrojov štíhlej výroby v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
540.
DPNávrh uplatnenia princípov spoločenskej zodpovednosti podnikov pri starostlivosti o zamestnancov a udržaní ich zamestnateľnosti v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Gyurák Babeľová, Z.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTFPodrobnosti témy1 / 1
541.DPNávrh uplatnenia princípov spoločenskej zodpovednosti podnikov pri starostlivosti o zamestnancov a udržaní ich zamestnateľnosti v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
542.
BP
Návrh uplatnenia vybraných metód agilnej výroby v podmienkach priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)
Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
543.
DP
Návrh uplatnenia vybraných nástrojov štíhlej výroby v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
544.DP
Návrh uplatnenie online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku - ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
545.
DP
Návrh uplatnenie online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Korucová, A.
546.BPNávrh váhy pre meranie zostatkovej hmotnosti materiálu pre 3d tlač
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
547.
DP
Návrh virtuálneho uvedenia do prevádzky pre model výrobného zariadenia
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Skýpala, R.
548.
BP
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Borkin, D. V.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / --
549.BP
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Borkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
550.
DP
Návrh vložky formy pre vysokotlakové liatie lopatkového kolesa
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
551.
DP
Návrh výrobného systému na výrobu výkovkov s pozdĺžnou osouBílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
552.
DP
Návrh výroby a montáže prípravku pre obrábanie
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Mozolík, M.
553.
DP
Návrh využitia koexistencie rôznych generácií zamestnancov v priemyselnom podniku na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
554.
BP
Návrh využitia nástrojov lean manažmentu v priemyselných podnikoch v podmienkach Industry 4.0
Stupavská, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy0 / --
--
555.BP
Návrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vybraných prevádzkach podniku) (2020/2021)
Marková, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2--
556.BP
Návrh základných opatrení racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybranej prevádzke alebo prevádzkach podniku)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 1
557.
DP
Návrh zariadenia na manipuláciu cylindrických článkov
Košťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Babirát, M.
558.
DP
Návrh zariadenia pre automatické dávkovanie granulátu
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
559.
BP
Návrh zariadenia pre meranie mechanického napätia
Gašpar, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
560.
BP
Návrh zariadenia pre meranie pulzu
Gašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
561.
BP
Návrh zariadenia pre meranie pulzu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
562.
BP
Návrh zariadenia pre orientačné meranie dĺžky nástrojovej zostavy
Šimna, V.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy0 / ----
563.
DP
Návrh zdokonalenia finančno-ekonomickej analýzy vybraného priemyselného podniku (akad. rok 2019/2020)
Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
564.
DP
Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
565.BPNávrh zdokonalenia procesov marketingu v priemyselnom podnikuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
566.BP
Návrh zdokonalenia procesov marketingu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Johanesová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kapitánová, N.
567.
BP
Návrh zdokonalenia procesov public relations marketingu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Čulík, M.
568.DPNávrh zefektívnenia logistického/výrobného procesu priemyselného podniku s využitím vybraných prvkov konceptu „Smart Factory“ (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
569.
DP
Návrh zefektívnenia materiálového toku (využitím prvkov Industry 4.0) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
570.DP
Návrh zefektívnenia procesov balenia ako súčasť udržateľnej spätnej logistiky (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
571.
DP
Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
572.
DP
Návrh zefektívnenia vstupnej kontroly materiálu v podniku Biebighäuser Slovakia s.r.o.Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Hubinová, G.
573.DP
Návrh zefektívnenia výrobného procesu využitím kobotov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
574.
DP
Návrh zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie metódy FMEA v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
I-PMA-PP
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
575.
BP
Návrh zlepšenia motivácie zamestnancov generácie Z v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)Haladová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
576.
BP
Návrh zlepšenia motivácie zamestnancov generácie Z v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021
Haladová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
577.
DPNávrh zlepšenia motivačného programu vo vybranom priemyselnom podnikuHorváthová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Daňová, R.
578.
DPNávrh zlepšenia plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Žitňanský, M.
579.
BP
Návrh zlepšenia spolupráce zamestnancov v kontexte rôznych generácií zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Šlabjarova, E.
580.
BP
Návrh zlepšenia systému auditov kvality vo vybranom priemyselnom podniku
Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bombala, D.
581.DPNávrh zlepšenia systému merania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
582.
DPNávrh zlepšenia systému odmeňovania ako nástroja motivácie zamestnancov vo vybranom podniku (akademický rok 2020/2021)Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
583.DPNávrh zlepšenia systému personálneho riadenia vo vybranom malom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
584.
DPNávrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie zamestnancov vo vybranom podniku Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Poličková, K.
585.
DP
Návrh zváracieho prípravku pre zváranie oceľového uzáveru nádrže komunálneho vozidla Kaiser
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
586.
DP
Navrhnutie, vyprojektovanie a naprogramovanie systému merania a
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Lašák, T.
587.
BP
Navrhovanie a simulácia výroby nástrojov v CAD/CAM
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Kubek, P.
588.BPNelineárne polynomické transformácie kvázi-robogami objektuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Rariga, M.
589.
DPNespojitosti pri počiatočnej a koncovej fáze v procese zvárania zliatin AlSiMg pevnolátkovým Nd:YAG laserom
Ústav materiálov (MTF)
I-MI--MTFPodrobnosti témy1 / 1
590.
DizP
Nové metódy výchovy a vzdelávania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Martinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBE
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
591.
DizP
Nové metódy výchovy a vzdelávania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
D-INBE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
592.
DPNové trendy v riadení ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
593.
BPNumerická simulácia a experimentálna verifikácia teplotných polí v procese zvárania elektrónovým lúčom
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTFPodrobnosti témy0 / --
--
594.
DizP
Numerická simulácia and predikcia správania sa materiálov v procesoch povrchového tepelného spracovania
Ústav materiálov (MTF)D-STAM
D-PMMD
D-PMMDxA
--
--
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
595.
BP
Numerická simulácia redukcie torzných kmitov hriadeľa pomocou torzného absorbéra
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTFPodrobnosti témy1 / --
596.
BPNumerická simulácia riadenia modálnych vlastností kužeľového vlnovodu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
597.DP
Objednávkový systém pre výrobu polotvarov na linke MPS500
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
598.
BP
Obrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - edukačné videoÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
599.
DP
Obrábanie keramiky pomocou rotačného ultrazvukového obrábanie pri vysokých rezných rýchlostiach
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
600.DP
Obrábanie robotom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
601.
BP
Obrábateľnosť materiálov pri laserom mikroobrábaníŠugár, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
602.
DP
Odolnosť proti opotrebovaniu pri obrábaníPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
603.
BP
Odporúčania pre systém riadenia bezpečnosti informácií v podmienach priemyselných podnikov (2019/2020)Husovič, R.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
604.
DizP
Odstrańovanie liečiv z vodného roztoku progresívnymi metódamiSoldán, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
D-INBE
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
605.BPOnline databáza na inventár majetku.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Danek, A.
606.DP
Opticky transparentný, drevný biokompozit
Wachter, I.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Gereková, D.
607.DPOptimalizácia a štandardizácia obalových materiálov v podniku IAC group (Slovakia) (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
608.
DP
Optimalizácia cieľových parametrov pri rozvhovaní operácií
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Valuška, J.
609.DP
Optimalizácia logistiky v automobilovom priemysle (Akad. rok 2020/2021)
Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
610.
DP
Optimalizácia odpadového hospodárstva v podniku IAC Group (Slovakia), Lozorno (rok 2020/2021)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Války, L.
611.
DP
Optimalizácia parametrov navárania koróziivzrodných ocelí
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
612.DizPOptimalizácia parametrov procesu CNC konvenčného kovotlačeniaŠugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
613.
BP
Optimalizacia procesov pomocou využitia nástrojov manažérstva kvality (2019÷2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bulko, M.
614.
DP
Optimalizácia procesu CNC konvenčného tlačenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
615.
BP
Optimalizácia spotreby pneumatických čerpadiel v PMR za účelom zníženia spotreby stlačeného vzduchu
Mudriková, A.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Levický, T.
616.
DP
Optimalizácia technologického procesu gravírovania a značeniea koróziivzdornej ocele pomocou CO2 laseru
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
617.DP
Optimalizácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
618.
DPOptimalizácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v priemyselnom podniku (akademický rok 2021)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy0 / 3--
619.
DP
Overovanie hybridného výrobného systému
Morovič, L.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Macháč, T.
620.BPPalubný počítač automobilu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Szabó, I.
621.
BP
Pevnosť plastu po 3D tlači
Drienovský, M.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Filin, J.
622.
DP
Pevnosť spájkovaných spojov pri zvýšených teplotách
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
623.DPPiliptsevich Aleksandr: KDD
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti témy1 / -- Piliptsevich, A.
624.
DP
Počítačová podpora monitorovania rezných kvapalínPeterka, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / --
625.
DP
Polakovič Dávid: Návrh a riadenie dvojnohého robotaJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / -- Polakovič, D.
626.
BP
Porovnanie CAM stratégií vzhľadom na kvalitu povrchu pri frézovaní materiálu PE1000
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Cíbik, M.
627.
DPPorovnanie obrábania ultrazvukovým nástrojom s a bez ultrazvukuKuruc, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
628.
BP
Porovnanie optickej a tenzometrickej metódy vyhodnotenia ťahovej skúškyĎuriš, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Líška, M.
629.
BP
Porovnanie súčiastok vyrobených 3D tlačou a vstrekovaním plastu z hľadiska presnostiVozár, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT--MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Ivanovič, R.
630.BPPorovnanie vybraných štatistických softvérov na výpočet úloh z DOEKotianová, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
631.BP
Porovnanie výkonu navárania oblúkovými metódami zvárania
Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
632.DP
Posúdenie elektrických káblov z hľadiska ochrany pred požiarmi
Rantuch, P.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
633.
DizP
Posúdenie funkčnej bezpečnosti a integrity systému riadenia akcelerátora a súvisiacich systémov
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--