6. 6. 2020  14:04 Norbert
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 5

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Aditívna výroba komponentov z Al zliatiny naváraním CMT
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
DizPAditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami navárania
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
3.DizPAditívna výroba súčiastok oblúkovými metódami naváraniaÚstav výrobných technológií (MTF)D-STAM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
BPAditívne systémy a automatizácia 3D tlačeÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPT--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Šoltýs, K.
5.DizP
Aditívne technológie - návrh, optimalizácia a výroba komponentov pre automobilový priemysel
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-STAM
D-PMMDxA
D-PMMD
--
--
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.
BP
Aditívne výrobné technológie
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Kalafut, D.
7.DizPAgilné pristupovanie k projektovému manažmentu a jeho využitie v riadení projektov v priemyselných podnikochHrablik Chovanová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.BPAgilné vnútropodnikové zásobovanie (Intralogistika 4.0) (2020/2021)Hrablik Chovanová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
9.
BP
Aktívne riadenie vibrácií votknutého nosníka
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
10.BPAlternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysleÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DPAnalýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BK
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
12.DPAnalýza deformácií chemicko-tepelne spracovaných plechov lamely mechanickej spojkyÚstav materiálov (MTF)I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Bogyová, R.
13.
DPAnalýza faktorov pracovného prostredia Centra excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM MTF STU (2019÷2020)Pauliková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
14.
DP
Analýza koreňovej príčiny defektov vo výrobe a nápravné opatrenia v podniku CIKAUTXO SK s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BPAnalýza materiálu opierok pre brúsny proces synchrónneho krúžkuÚstav výrobných technológií (MTF)B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
16.
BP
Analýza metódy zvárania koroziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčom
Kovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Szabóová, H.
17.
BP
Analýza metódy zváranie korozivzdornej ocele s meďou elektrónovým lúčom
Hodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Konevalik, F.
18.
DP
Analýza mikroštruktúry a mechanických vlastností komponentov vyhotovených aditívnou výrobou oblúkovým zváraním
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
19.DPAnalýza možností výroby súčiastky v podmienkach KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.Görög, A.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
20.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieÚstav výrobných technológií (MTF)I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
21.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
22.
BP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.
DP
Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
24.DPAnalýza nasadenia viacúčelových montážnych a iných zariadení do výrobného procesu v spoločnosti BOGE v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS--MTFPodrobnosti témy
1 / --
25.
BPAnalýza postupov riadenia kvality pre zníženie počtu nezhodných výrobkov v HKS Forge, s.r.o.Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPR--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bohunická, L.
26.
BPAnalýza príčin vzniku konkrétneho problému s využitím jednoduchých nástrojov a metód manažérstva kvality (2020/21)Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPR--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
Analýza priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Vyskočová, K.
28.
BP
Analýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovovÚstav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
29.
DP
Analýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..
Buranská, E.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
30.
DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Behúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTFPodrobnosti témy0 / --
--
31.
BP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Tonka, M.
32.
DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Ústav materiálov (MTF)I-MI
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
33.BP
Analýza štruktúry lomových plôch nástrojovej ocele po kryogénnom spracovaní
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTFPodrobnosti témy1 / --
34.
BP
Analýza technologických možností spájania keramiky s kompozitným materiálom
Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
35.
DPAnalýza úzkych miest vo vybranej linke v podniku IAC Group (Slovakia) s.r.o. (Akademický rok 2020/2021)Jurík, L.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
DP
Analýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
37.BPAnalýza vybraných vlastností binárnej zliatiny Sn-Zn
Ústav materiálov (MTF)
B-MI--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
38.
DP
Analýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach ŠVEC a SPOL, s.r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
39.
BP
Analýza zvarových spojov Al plechovÚstav materiálov (MTF)B-MI--MTFPodrobnosti témy
1 / --
Bryndza, M.
40.BPAnalyzovanie plôch na rotačných rezných nástrojovBuranský, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
41.
DP
Analýzy zvarových spojov tenkých plechov zváraných laseromHazlinger, M.Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Drienovský, L.
42.
DizP
Aplikácia aditívnych technológií v procesoch konštrukcie a výroby výliskov a výroby foriem na vstrekovanie termoplastov
Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.DPAplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2019/2020)Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
44.
DP
Aplikácia environmentálneho manažérskeho systému vo vybranom priemyselnom podniku (akad.rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
45.
DP
Aplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)
Sakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
46.
DP
Aplikácia konceptu P2P v priemyselných podnikoch v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (pre ak. rok 2019/2020)
Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
47.
DP
Aplikácia laserového textúrovania v procesoch tvárneniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OAT
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
DP
Aplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v priemyselnom podniku (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy
1 / 2
49.
DP
Aplikácia metódy KATA pri riešení problému na pracovisku vstrekolisov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Mikulincová, K.
50.
BP
Aplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDL
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
51.
BP
Aplikácia pre výstupnú kontrolu produktov
Střelec, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Voštinár, M.
52.
DizP
Aplikácia procesu reengineering v podnikoch strojárskeho priemyslu
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
53.
BP
Aplikácia štatistických metód kontroly kvality v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / --
Kováčová, T.
Binčík, R.
54.BPAplikácia technológie tailor blanks v automobilovom priemysleÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.
BP
Aplikovanie technických ekolabelingových schém v rámci produktovej politiky
Rusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.BP
Archivácia údajov z výrobnej linky
Juhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Vogel, T.
57.
BP
Autentifikačné a autorizačné algoritmy
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
58.
DPAutomatické riadenie modelu robota ma platforme ArduinoNemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Augustín, M.
59.
BP
Automatizácia kontrolného zariadenia
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
60.DPAutomatizácia nasadenia softvéru do produkčného prostredia s využitím klastrovej infraštruktúry a kontajnerizácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Miškolci, M.
61.DPAutomatizácia testovacích činností vybraného modulu finančnej inštitúcieÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTFPodrobnosti témy
2 / --
Šrenkel, M.
Hurčíková, Z.
62.
DP
Automatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo Parametric
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Žovinec, J.
63.
DP
Automatizácia vybraných funkcií pre Smart HouseVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
64.
DP
Automatizované navrhovanie technologických postupov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
65.
DizP
Autonómne riadenie elektrického vozíka pre hendikepovaných vo vnútorných priestoroch
Strémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
66.
DP
Balancing of cutting tools
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
67.
DP
Bezdrôtový senzor enveronmentálych dát
Ďuďák, J.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveI-AIPP--MTFPodrobnosti témy1 / 1
68.BPBezpečná manipulácia so streľnou zbraňouBalog, K.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Mĺkvy, I.
69.
DP
Bezpečnosť v oblasti robotiky vo vybranej spoločnostiRusko, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hruška, T.
70.BP
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine stavebné materiály
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Malíšek, A.
71.
DP
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
72.
BP
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie krytov civilnej ochrany
Balog, K.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
73.
DizP
Big Data analýzy: použitie predikčných metód a techník Data Mining pri získavaní znalostí z databáz pre potreby riadenia procesov
Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
74.
DizP
Budovanie a riadenie imidžu značky produktu prostredníctvom nástrojov digitálneho marketingu v priemyselných podnikoch
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
75.
BP
Budovanie a riadenie značky (Brand Management) v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)Babčanová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 2 Štrbák, M.
76.
DP
Budovanie podnikovej kultúry orientovanej na inovácie (ak. rok 2020/21)
Vaňová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
77.
DPBudovanie pozitívneho imidžu podniku s využitím princípov USZP(ak. rok 2020/21)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / --
--
78.BPDaňová a odvodová optimalizácia zamestnaneckých benefitov Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
79.
BP
Daňová a odvodová optimalizácia zamestnaneckých benefitov (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
Smolíčková, P.
80.
BP
Databázová aplikácia v prostredí web pre fitnes centrumNemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
81.
BP
Databázová aplikácia v prostredí web pre ubytovacie zariadenie
Nemlaha, E.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
82.DizPDeep learning v Industry 4.0Schreiber, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.
DizP
Deformácia a lom precipitačne spevnených komplexných koncentrovaných zliatinLapin, J.Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
--MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
84.
BP
Design of experiments
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
85.
BP
Detekcia objektov v definovanom prostredí.
Budjač, R.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.DPDigitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
87.
DP
Digitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Šimorová, V.
88.
DP
Digitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.
DP
Digitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Prajová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
2 / 1
90.
BP
Dilatometrická analýza ocele Vanadis 6
Krajčovič, J.Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hudec, M.
91.
DPDistribuovaný systém riadenia čerpacej stanice v prostredie PCS7Michaľčonok, G.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Charvát, D.
92.
BP
Dokončovanie povrchov tvarovo zložitých súčiastok zo zliatiny EN AW-5754 H111
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
93.
DP
Dopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
94.
DP
Dopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (pre ak. rok 2019/2020)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti témy0 / 2
--
95.
DP
Dopady krízy koronavírusu na hospodárstvo SR a návrh protikrízových opatrení do budúcnosti 2020/2021
Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
96.
DP
Drsnosť obrobeného povrchu
Peterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
97.
BP
Efektívne riadenie obmedzenia dopravy pomocou simulácieÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
98.
BP
Efektívne vedenie ľudí a motivácia zamestnancov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
99.BPEkonomické zhodnotenie malosériovej výroby odlievaného rámuÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
100.
DPElektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel na báze TeO2 a Sb2O3
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
101.
BP
Elektrochemické značenie kovových materiálov
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
102.
DP
Emisie prachových častíc v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
103.
DP
Environmentálne a bezpečnostné riziká aditívnych technológií.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
104.
BP
Environmnetálne a bezpečnostné aspekty aditívnej technológie FDM
Buranská, E.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
105.
DP
Experimentálna analýza počtu nukleačných zárodkov kryštalizácie v časticiach rýchlo stuhnutého prášku
Grgač, P.Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Néma, M.
106.
DP
Filtrácia dát pri meraní drsnosti povrchuGörögová, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
107.
DPFluktuácia ako prejav pracovnej nespokojnosti. Jej príčiny a návrhy riešenia na jej zníženie a na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom podnikuHoleček, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
108.
DP
Formovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov v HKS Forge s.r.o. Trnava
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
109.DP
Formovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov - ŠVEC a SPOL, s.r.o., Vráble (pre ak. rok 2019/2020)
Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
110.
DP
Formovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.
Mrvová, Ľ.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
111.DPFormovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2--
112.
DP
Frézovanie s upraveným polomerom nástroja
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
113.
DP
Frézovanie ťažkoobrobiteľných materiálovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
114.DP
Generátor normalizovaných súčiastok pre CAD systém
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
115.BPGeometria rezných nástrojovÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Večerová, M.
116.
BP
Hodnotenie a odmeňovanie ako nástroj motivácie zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Homokyová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
117.
DP
Hodnotenie a optimalizácia výkonnosti a finančnej stability priemyselného podniku. (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
118.
BP
Hodnotenie horľavých kvapalín pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarov
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
119.
DP
Hodnotenie kobotizovaného pracoviska priemyselnej prevádzky z hľadiska požiadaviek užívateľa (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
120.DPHodnotenie kobotizovaného pracoviska priemyselnej prevádzky z hľadiska požiadaviek edukačného programátora (2020/2021)Pauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
121.
DP
Hodnotenie kobotizovaného pracoviska priemyselnej prevádzky z hľadiska požiadaviek operátora (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.DizP
Hodnotenie olfaktorickej záťaže v pracovnom prostredí výrobnej prevádzky
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
123.
DizP
Hodnotenie olfaktorickej záťaže v pracovnom prostredí výrobnej prevádzky
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANxA--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
124.
DP
Hodnotenie stavu povrchových vôd vo vybranej likalite
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
125.
DP
Holická Katarína: Riadenie klimatických podmienok obytnej budovy na báze platformy DCUJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Holická, K.
126.
DP
Charakteristika sub- a mikroštruktúry strednomangánových ocelí pre použitie v automobilovom priemysleKrižan, D.Ústav materiálov (MTF)I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
127.BPCharakterizácia mechanických vlastností vysokoentropickej zliatiny FeNiMnCrNoga, P.Ústav materiálov (MTF)B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Chobot, A.
128.
DP
Charakterizácia práškov a spečených oceľových vzoriek
Grgač, P.Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Petrek, T.
129.DP
Charakterizácia viacprvkových zliatin na báze Ga-Co-Cu-Ni-Fe s rôznym pomerom atómov
Ústav materiálov (MTF)
I-MI--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Bachleda, E.
130.BP
Charakterizácia zliatin s viacerými základnými prvkami na báze Ga-Ni-Co-Cr-Fe
Ústav materiálov (MTF)
B-MI--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
131.
BP
Chemické a elektrochemické obrábanie - edukačné video
Görögová, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.
BP
Chladenie pri brúsení synchrónnych krúžkov
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Vizváry, Z.
133.DP
Identifikácia a využitie faktorov ovplyvňujúcich pracovné správanie zamestnancov v kontexte vekového manažmentu v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/21)
Vaňová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti témy
1 / --
Fraňová, E.
134.
DP
Identifikácia a využitie faktorov ovplyvňujúcich pracovné správanie zamestnancov v kontexte vekového manažmentu v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/21)
Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
135.BPIdentifikácia kategórií zamestnancov znevýhodnených zmenou podmienok fungovania priemyselných podnikov (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
136.
BP
Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození pri práci na vybranom strojnom zariadení
Szabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE
--
MTFPodrobnosti témy0 / 2
--
137.DPIdentifikácia nebezpečenstva a rizík vo vybranej prevádzkeSzabová, Z.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
138.DPIdeový návrh robotizovaného pracoviska pre kalibráciu ložískBožek, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Švančara, P.
139.
DP
Ideový návrh robotizovaného pracoviska pre kalibráciu ložískÚstav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
140.DP
Implementácia automaticky riadených vozidiel
Važan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Herceg, M.
141.
DP
Implementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
142.
BP
Implementácia metódy FMEA na vybranom produkte (ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
143.
DPImplementácia metódy KANBAN vo výrobnom podniku CIKAUTXO SK s.r.o. (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
144.
BP
Implementácia normy STN EN ISO 45 001 do zavedeného systému BOZP vo vybranom podniku
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Jalakšová, V.
145.BPImplementácia odmeriavacieho systému pre 3 osovú cnc frézovačku riadenú pomocou modulu arduinoŠimon, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTFPodrobnosti témy1 / -- Gazdík, M.
146.
DP
Implementácia opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR v organizačnom prostredí
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kaňa, P.
147.BPImplementácia riadenia stohovacej jednotky prostredníctvom PLC v priemyselnom podnikuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
148.DPImplementácia rozšírenej reality pri výrobe montážnej linkyPeterka, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
149.
DizP
Implementácia subsystému riadenia controlling do malých a stredných podnikov strojárskeho a elektrotechnického priemysluÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
150.
BP
Informačný systém na evidenciu energetických zariadení a ich technickej dokumentácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Zetka, D.
151.
DP
Informačný systém na identifikáciu väzieb zamestnaní SK ISCO-08 a akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
152.BP
Informačný systém pre evidenciu a zber údajov z herných zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
153.
DP
Informačný systém pre firmu Formica
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Lukáč, D.
154.
BP
Inkrementálne procesy v tvárnení
Šugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Beňo, J.
155.
DizP
Inkrementálne tvárnenie laserom zváraných polotovarov z tenkých plechov
Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
156.
DPInovácia materiálového toku na montážnej linke v podniku MTA Slovakia s.r.o.Matúšová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Červeňan, R.
157.
DP
Inovácie v oblasti využívaných nástrojov marketingového mixu v priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
158.
DizP
Integrita a ochrana dát využitím postkvantovej kryptografie a blockchain
Strémy, M.
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
159.
DizP
Interakcia spájky pri aplikácií aktívneho ultrazvuku
Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAM
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
160.
BP
IS pre grafickú firmu
Juhásová, B.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Ranglová, R.
161.BPIS pre potravinársky podnikÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Bohunický, T.
162.
DP
IS pre združenie živnostníkov
Juhásová, B.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Burdej, E.
163.
BP
Klientská aplikácia pre zobrazenie dát ako súčasť monitorovacieho systému
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Zverbík, A.
164.
DP
Komplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM Inspect
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
165.
DP
Konfiguračné rozhranie pre koncové moduly systému zberu environmentálnych dát.Ďuďák, J.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
166.BPKonštrukcia foriem na vstrekovanie plastov s počítačovou podporou
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
167.DP
Konštrukcia formy na vstrekovanie plastov s počítačovou podporou
Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
168.
BP
Konštrukcia formy na vstrekovanie termoplastov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Babiš, M.
169.
DP
Konštrukcia nástroja na výrobu nadstavca s počítačovou podporouBílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Čepela, P.
170.
BP
Konštrukcia tvárniaceho nástroja na ohýbanie
Bílik, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kačmár, B.
171.
BP
Konštrukčný návrh prípravku pre konkrétny upínací systém
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
172.BP
Konštrukčný návrh prípravku rozširujúci možnosti upnutia rotačných súčiastok na Difraktometer HZG4
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
173.BPKontrola a riadenie regulovaného prostredia
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Kulla, R.
174.
BP
Kontrola profilu a mikrogeometrie povrchu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
175.
BP
Koordinácia bezpečnosti pri dostavbe atómovej elektrárne MochovceMartinka, J.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Odziomek, P. S.
176.
DizP
Koordinácia integrovaných manažérskych systémov prostredníctvom bezškálových sietí a sietí Malého sveta
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
177.
DizP
Koordinácia integrovaných manažérskych systémov prostredníctvom bezškálových sietí a sietí Malého sveta
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA
--MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
178.
BP
Kopúnek Michal: Online rezervačný systém pre servis vozidiel
Juhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
179.
DP
Korózna odolnosť binárnej zliatiny Sn-ZnÚstav materiálov (MTF)I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
180.DizPKorózna problematika austenitických materiálov primárneho okruhu jadrových elektrárníDománková, M.Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
--MTFPodrobnosti témy0 / ----
181.
DPKvantitatívne metódy v manažmente priemyselných podnikov (2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Novotová, D.
182.
BP
Laserové leštenie
Šugár, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
183.
BP
Laserové obrábanie biokompatibilných materiálovÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Zguriš, B.
184.
BP
Laserové obrábanie titánového kompozitu vyrobeného PMLudrovcová, B.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
185.
DP
Machine learning pre použitie v mikrokontroléroch
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Lipták, T.
186.
BP
Manažment právnej ochrany značky v priemyselných podnikoch na slovenskom, európskom a svetovom trhu (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2--
187.DizP
Manažment procesov FAT a SAT pre SW riadiacich systémov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP
--MTFPodrobnosti témy0 / --
--
188.
DP
Marketingová stratégia podniku pri jeho vstupe na globálny trh
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
189.
DP
Materiálový tok výrobného systémuMudriková, A.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
190.
BP
Medziľudské vzťahy na pracovisku a ich vplyv na pracovný výkon (akademický rok 2020/2021)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
191.
BP
Medziľudské vzťahy na pracovisku a ich vplyv na pracovný výkon (akademický rok 2020/2021)
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
192.BPMeranie, monitorovanie a zlepšovanie procesov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Henčeková, I.
193.
DP
Meranie teploty pri obrábaníPeterka, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--MTFPodrobnosti témy1 / --
194.BP
Meranie vybranej súčiastky pomocou optického 3D skenera
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
195.
BP
Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachuKuracina, R.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
--MTFPodrobnosti témy
2 / 2
Vajla, S.
Foltín, A.
196.
DP
Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu pri rôznych podmienkach
Kuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 3
Duchoň, D.
Kohúcik, Ľ.
197.BPMetalografická analýza zvarových spojov plechovÚstav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
198.DizPMetodika aplikácie vybraných prvkov konceptu "Smart Factory" Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
199.
DizP
Mikroštruktúra a vlastnosti in-situ kompozitov na báze TiAl
Lapin, J.
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD--MTFPodrobnosti témy0 / ----
200.
DizP
Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť vysokoentropických zliatinPalcut, M.
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
201.
DizP
Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť nových zliatin pre bezolovnaté spájkovaniePalcut, M.
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
202.
DP
Mikroštruktúra, chemické zloženie a korózna odolnosť zliatin Al-Co-Fe-Ni-CuÚstav materiálov (MTF)
I-MI
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
203.
DP
Mikroštruktúrna analýza strednomangánových Q&P ocelí pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopieÚstav materiálov (MTF)
I-MI
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Slnek, D.
204.
DPMikroštruktúrna nalýza materiálu z digitálneho obrazu v prostredí MATLABVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
205.
DP
Mobilná aplikácia na notifikáciu a potvrdzovanie alarmov/hlásení a zobrazenie OEE z FESTO linky s využitím protokolu MQTT
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Pereira, M. W.
206.DizP
Model a realizácia systému na získavanie údajov z časových značiek pre analýzu pomocou iónových zväzkov ToF ERDA
Strémy, M.
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
207.
DP
Modelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyhole
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
208.
DP
Modelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyhole
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
209.
DizP
Modelovanie a numerická simulácia tvorby kombinovaných zvarových spojov koncentrovanými zdrojmi energie
Behúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-PMMDxA
D-PMMD
D-STAM
--
--
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
210.
DP
Modelovanie a simulácia procesu tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
211.
DizP
Modelovanie a využitie EEG dát získaných prostredníctvom low-cost technológií pri riadeníÚstav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
212.
DPModelovanie kryštálovej štruktúry a termodynamickej stability nového oxidu niklu Ni2O3Derzsi, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
213.DizP
Modelovanie obrobených povrchov na základe fyzikálnych príčin ich vzniku
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
214.
DizP
Modelovanie, simulácia a stabilizácia mechanických sústav
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
D-AAIP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
215.
DizPModelovanie, simulácia a stabilizácia mechanických sústavVrábeľ, R.
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
D-MASP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
216.BP
Modelovanie súčiastok pomocou generatívneho dizajnu
Buranský, I.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Richnák, T.
217.
DPModelovanie špeciálnych rezných nástrojov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
218.
BP
Moderná marketingová komunikácia v priemyselných podnikoch na Slovensku (2020/2021)
Hrablik Chovanová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Titko, M.
219.
BP
Modernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Kulíšek, P.
220.
BP
Modernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
221.
DizP
Modifikácia tribologických vlastností aktívnych častí tvárniacich nástrojov
Šugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
222.
DP
Modul IS pre kvalitatívnu evidenciu vzoriek so zameraním na potravinársky priemysel.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
223.BPMonitoring a riadenie pohľadávok vo vybranom podniku Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
224.DPMonitorovanie skládky tuhého komunálneho odpadu
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Petrášová, Z.
225.DP
Možnosti konštrukcie a výroby foriem na vstrekovanie s využitím aditívnych technológií
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Dobrovszký, P.
226.BPMožnosti projektovania materiálového toku
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTFPodrobnosti témy1 / --
227.BP
Možnosti úpravy aktívnych častí nástrojov v procesoch tvárnenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
228.
BP
Možnosti využitia edukatívneho robota Dobot Magician
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
229.
BPMožnosti využitia WSN na monitorovanie parametrov prostredia v priemysleHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
230.
BPMožnosti využívania odpadov zo spracovania kávyBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bartek, M.
231.
DP
Možnosti získavania alebo recyklácie vybraných kovov a ich zlúčenínBlinová, L.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Forgáčová, V.
232.
DizP
Multikriteriálna optimalizácia návrhu kolaboratívných priemyselných systémovPauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTFPodrobnosti témy0 / 1--
233.
DizP
Multikriteriálna optimalizácia návrhu kolaboratívných priemyselných systémovPauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
234.
DPMzdová politika a systém odmeňovania vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
235.
BPNáhrada doteraz využívaného tvrdokovového náradia s povlakom ALCrN náradím z rýchloreznej ocele s povlakom FeinAlMatúšová, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
236.
BPNasadenie nástrojov softvérového inžinierstva pre vývoj softvérového produktu
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Jánosfalvi, D.
237.
BPNástroje digitálneho podniku aplikované v priemyselnom podniku - ANTOLIN TRNAVA s.r.o. (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Horný, M.
238.
DP
Návrh analýzy a využitia vekovej heterogenity pre udržanie výkonnosti pracovného tímu
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
239.
DizP
Návrh metodiky tvorby modelov integrovaných manažérskych systémov pomocou uplatnenia ISO noriem
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
240.
DizP
Návrh metodiky tvorby modelov integrovaných manažérskych systémov pomocou uplatnenia ISO noriem
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
241.
DP
Návrh modelu zácviku na senzomotoricky náročné pracovné činnosti
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
242.
DizPNávrh využitia spotrebiteľského prístupu LOHAS pre získanie konkurenčnej výhody MSP na SlovenskuSakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
D-PPPP
--
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
243.BPNávrh a analýza pohonnej a prevodovej jednotky mechatronického systémuRolník, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
244.BP
Návrh a analýza snímača krútiaceho momentu
Rolník, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Hutár, M.
245.BP
Návrh a implementácia informačného systému pre výrobu nábytku na mieru.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
246.BPNávrh a implementácia metódy Kaizen v priemyselnom podniku (2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR--MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
247.
DP
Návrh a implementácia riadiaceho PLC programu a grafického používateľského rozhrania pre automatickú razičku plastov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Janda, J.
248.
DPNávrh a implementácia rozširujúcich komponentov polohovacieho prípravku.Moravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Šedovič, V.
249.
DP
Návrh a implementácia systému pre zásobovanie montážnych buniekBožek, P.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
250.
BP
Návrh a implementácia virtuálnej učebnej pomôcky pre potreby predmetu programovateľné logické automaty (PLA)Fačková, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
251.
BP
Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLA
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Holický, M.
252.
BPNávrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLA
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Senneš, S.
253.BPNávrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti témy
4 / --
254.
BP
Návrh a realizácia IS pre správu študentského domova
Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Kmotorka, M.
255.
BP
Návrh a realizácia merania závislosti hysteréznych strát od frekvencie striedavého magnetovania feromagnetického materiálu
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
256.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časťÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
257.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časťHorváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
258.
DP
Návrh a realizácia modulu informačného systémuTanuška, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Smutný, M.
259.
BP
Návrh a realizácia modulu informačného systému v prostredi Web
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Málek, Ľ.
260.
BP
Návrh a realizácia otočného zásobníka riadeného pomocou PLC
Bartoň, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Remiaš, D.
261.
BP
Návrh a realizácia palubného počítača automobiluNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Koščo, P.
262.
BPNávrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
263.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
264.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietíHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Jančíová, B.
265.
BP
Návrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietí
Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Uhlárová, I.
266.
BP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Lopatka, M.
267.
BP
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500
Bartoň, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Toman, J.
268.
BP
Návrh a realizácia systému pre centrum sociálnych služieb
Iringová, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Šarik, M.
269.
BP
Návrh a realizácia systému pre podporu kontroly kvality produktov vo výrobnom podnikuÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Riedlmajer, M.
270.
BP
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
271.
BPNávrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy SiemensBorkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
272.
BP
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens (princíp master-slave, PLC 1200 PLC 300).Borkin, D. V.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Krippnerová, A.
273.
BP
Návrh a realizácia vizualiácie parametrov elektrického vozidla s využitím PLC.Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Hanus, A.
274.BPNávrh a realizácia 3-osého obrábacieho stroja riadeného mikrokontroleromHalenár, I.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Štefanec, M.
275.
BP
Návrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre predmet Projektovanie výrobných systémov
Božek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
276.
BP
Návrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre technický predmet
Božek, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
277.
BP
Návrh a simulácia riadiaceho systému kanalizačnej čerpacej staniceÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
278.
DP
Návrh a simulácia robotického pracoviska pre zváranie automobilovej karosérie
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kalnássy, I.
279.
DP
Návrh a výroba hybridného výrobného systémuMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
280.
DP
Návrh a výroba prevodovky omielacieho zariadeniaPokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Hanuliak, L.
281.
BP
Návrh a výroba prípravku na tvárnenie rúrKatedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Podolská, J.
282.
DP
Návrh a výroba súčiastky pomocou 3D tlače kovov
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Denko, M.
283.
BP
Návrh a výroba výukového modelu na predmet PrípravkyKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
284.BP
Návrh a vytvorenie modelu monolitnej karbidovej frézy v CAD softvéri
Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / --
285.
DP
Návrh a vývoj univerzálneho chápadla pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., Trnava
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
286.DP
Návrh a vývoj univerzálneho uchopovacieho systému pre svetlomety
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Potúček, M.
287.
DizP
Návrh a charakterizácia nových oxidov niklu, medi, paládia a striebra pomocou počítačového modelovania
Derzsi, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)D-PMMD
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
288.
BPNávrh a montáž palivovej nádrže pre SCR systémVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
289.
DP
Návrh a realizácia CNC frézky na malosériovú výrobu DPS
Horváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Hustý, R.
290.
DP
Návrh a realizácia CNC frézky na malosériovú výrobu DPS
Horváth, D.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
291.
BPNávrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet LSRÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Jurkasová, D.
292.
BPNávrh a realizácia chladnenia výrobnej haly adiabatickou vežou B.A.C.Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
293.
BP
Návrh a realizácia informačného systému pre Konsignačný sklad
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
294.
DPNávrh a realizácia inteligentného riadenia pre jednu bytovú jednotkuNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Leško, M.
295.
DP
Návrh a realizácia inteligentného vysávačaNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Poleč, O.
296.
DP
Návrh a realizácia mobilného HMI pre vybranú časť linky MPS500
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
297.BPNávrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – hardvérová časťÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
298.
BP
Návrh a realizácia modelu inteligentnej elektroinštalácie domu pomocou mikroprocesorov ATMEL – softvérová časť
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
299.
BP
Návrh a realizácia riadenia kvadrokoptéry pomocou mikroprocesorového modulu Arduino
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1--
300.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu auta Smart Robot Car V3.0 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a diaľkového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietíHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
301.
BP
Návrh a realizácia riadenia modelu robota Smart Little Turtle Robot V.2 pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a krížového ovládača, vrátane riadiaceho subsystému na báze neurónových sietí
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
302.
BP
Návrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu Arduino, s využitím neurónových sietí
Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
303.
BPNávrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkouÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
B-AIA-PP
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
304.DPNávrh a simulácia automatizovaného pracoviska pre zváranie výliskovKošťál, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
305.
BP
Návrh atomistických modelov málo známeho oxidu paládia PdO2Derzsi, M.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Fabušová, D.
306.
BP
Návrh a tvorba web portálu pre záhradnícke centrum
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kováč, R.
307.
DP
Návrh automatizácie na orientáciu synchronného krúžku pri balení v podniku Schaeffler s.r.o.Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Zifčák, J.
308.
DP
Návrh automatizácie na zisťovanie chýb pri balení synchrónneho krúžku
Hrušková, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTFPodrobnosti témy1 / --
309.BP
Návrh automatizácie procesu ručného pracoviska
Michal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Švorc, M.
310.
DP
Návrh automatizovaného pracoviska v prostredí simulačného softvéru Process Simulate s využitím vo virtuálnej realiteHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
311.
DP
Návrh autonómneho riešenia unášacej a lisovacej hlavy vnútorného krúžku s naklonenou transportnou rovinou s využitím 3D tlače
Kusá, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Končitý, P.
312.
DP
Návrh a výroba komponentov pre omielacie zariadenie
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
313.
DPNávrh a výroba komponentov upínacieho stavebnicového sytému
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
314.
DP
Návrh daňovej a odvodovej optimalizácie mzdových nákladov vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Jurková, M.
315.DP
Návrh efektívneho využitia informačných technológií v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
316.
DP
Návrh efektívneho využitia personálneho informačného systému v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Sedláková, K.
317.
BP
Návrh elektrickej odporovej pece pre tavenie zliatin mediÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
318.
DP
Návrh formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o.
Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
319.
DP
Návrh geometrie a výroby nástrojov pre proces tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
320.
DP
Návrh implementácie a využitia vybraných nástrojov štíhlej výroby v podmienkach MSP (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Padyšáková, M.
321.
DP
Návrh implementácie finančného controllingu vo vybranom priemyselnom podniku ( ak.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
322.
BPNávrh implementácie metódy Kaizen vo výrobnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
323.
BPNávrh implementácie metódy Kaizen vo výrobnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Štrbo, J.
324.
DP
Návrh implementácie princípov rodovej rovnosti pri riadení ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Cagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 2
--
325.
DP
Návrh implementácie smart riešení pri riadení ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch (akademický rok 2020/2021)
Cagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
326.DP
Návrh implementácie vybraných nástrojov štíhlosti v logistických/výrobných procesoch priemyselného podniku (ak. rok 2020/2021)
Makyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
327.BPNávrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastky
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ--MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
328.
DP
Návrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastky s využitím numerickej simulácieÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
329.BPNávrh informačného systému pre firmu Lindstrom
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
330.
DP
Návrh informačného systému pre firmu MPL-TECHSTAV
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Martinus, L.
331.DP
Návrh informačného systému pre gastronomické podniky - administrátorský modul
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Marekovič, M.
332.
DP
Návrh informačného systému pre gastronomické podniky - pokladničný modul
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Pátrovič, M.
333.
BPNávrh informačného systému pre porovnávanie cienŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
334.
DP
Návrh informačného systému pre požičovňu
Gašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Ardan, P.
335.
BP
Návrh informačného systému pre príjem a odovzdávanie servisovaných zariadení
Kebísek, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti témy1 / 1
336.
DP
Návrh informačného systému pre skladové hospodárstvoÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
337.BP
Návrh informačného systému pre spoločnosť ABRASIV s.r.o.
Kebísek, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
338.
BP
Návrh informačného systému pre spoločnosť Zatis, spol s r. o.
Kebísek, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
339.
DP
Návrh informačného systému pre správu úloh
Špendla, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
340.
BP
Návrh informačného systému pre veľkoobchod s náradím
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Šuran, T.
341.
DP
Návrh informačného systému pre výrobu a predajŠpendla, L.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
342.
DP
Návrh informačného systému pre zjednotenie pobočiek firmy
Važan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Malý, D.
343.DPNávrh inovatívnej marketingovej komunikácie vo vybranom multikultúrnom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
344.
BPNávrh integračného modelu pre ISO 14001:2015, ISO 46001:2019 a ISO 37101:2016 (2020/2021)Pauliková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-KPR
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
345.
BP
Návrh integračného modelu pre ISO 9001:2015, ISO 22301:2019 a ISO 44001:2017 (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPR--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
346.
BP
Návrh jadrovníkov pre výrobu netrvalej formy na odlievanie bloku lodného motora
Šuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
347.DizP
Návrh kombinačného modelu udržateľného riadenia výkonnosti zamestnancov v rámci požiadaviek Industry 4.0
Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPP
D-PMAN
--
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
348.
BP
Návrh komplexnej kontroly parametrov závitu skrutky malého priemeru
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
349.BP
Návrh komponentov upínacieho stavebnicového sytému
Moravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPT--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
350.
DPNávrh koncepcie rozvoja priemyselného podniku v súlade s požiadavkami Industry 4.0 (Akademický rok 2020/2021)Szabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
351.
DP
Návrh konceptu automatického merania rozstupovej kturžnice (HK) na valčekových ložiskáchHrušková, E.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
352.
DizP
Návrh konceptu metodiky tvorby udržateľnej odmeny za vykonanú prácu v priemyselných podnikochSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN
D-PPPP
--
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
353.BP
Návrh kontroly parametrov vnútorného závitu
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Juhás, A.
354.
BP
Návrh kontroly parametrov vnútorného závitu
Moravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
355.
DizPNávrh marketingovej stratégie priemyselných podnikov v kontexte Age ManagementuBabčanová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
356.
BP
Návrh marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce ("akademickýrok 2020/2021")Prajová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
Bangová, M.
357.
BPNávrh marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce (vypísané pre ak.rok 2019/2020)Prajová, V.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
358.
DPNávrh matematického modelu tupého zvarového spoja vyhotoveného z koroziivzdornej ocele a medi laserovým lúčomÚstav výrobných technológií (MTF)I-ZASM--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
359.
DP
Návrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom stroji
Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
360.BP
Návrh meracieho plánu v softvére Calypso
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2--
361.
BP
Návrh merania parametrov závitu skrutky malého priemeru
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
362.BP
Návrh metód spájania rotačných segmentov
Kovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Tarčák, M.
363.
BP
Návrh metodiky pre podporu rozhodovania v oblasti korektívnej údržby
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZS--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
364.
DizP
Návrh metodiky projektovania montážnych pracovísk a systémovVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-VZAS
--MTFPodrobnosti témy0 / 2
--
365.
DizP
Návrh metodiky projektovania robotizovaných pracovísk v koncepte Industry 4.0
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-VZAS
--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
366.
DizP
Návrh metodiky racionalizácie montážnych pracovísk a systémov
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAM
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
367.DizP
Návrh metodiky rozvoja manažérskych zručností v podmienkach multikultúrnych priemyselných podnikov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
368.
DizP
Návrh metodiky tvorby digitálneho dvojčaťa a virtuálneho uvedenia výrobného systému do prevádzky
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-VZAS--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
369.DP
Návrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie hliníkových komponentov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Liko, R.
370.DP
Návrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie prírub
Kovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
371.DPNávrh mobilného pracoviska s kolaboratívnym robotom UR pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., TrnavaKošťál, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Balogh, M.
372.
DP
Návrh mobilného zariadenia na kontrolu potrubných systémovBučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
373.
DP
Návrh modelových dosiek pre vertikálny formovací stroj DISAMATIC D3
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
374.DP
Návrh modelu a simulácia mechatronického systému v prostredie "Matlab"
Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Pavlovič, P.
375.
DizP
Návrh modelu riadenia ľudských zdrojov v kontexte s konceptom Industry 4.0
Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
376.DP
Návrh modelu sklárskej formy a vplyv navrhnutých renovačných technológií na jej životnosť vo výrobe
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Minárech, I.
377.
DizPNávrh modelu využívania manažérskych kapacít medzi priemyslom a verejným sektorom v kontexte udržateľného smart regiónuCagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
378.
DP
Návrh modulu výrobnej linky s montážnym robotom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
379.
BP
Návrh modulu výrobnej linky s montážnym robotomKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
380.
DP
Návrh montáže káblových zväzkov
Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
381.
BP
Návrh montáže krátkej strelnej zbrane Glock 26Delgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
382.
BP
Návrh montáže motora osobného automobiluÚstav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ďuroška, L.
383.
BP
Návrh montáže potrubiaVáclav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
384.
BP
Návrh montáže robotickej ruky
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTFPodrobnosti témy1 / 1
385.BPNávrh montáže stredového zloženia bicykla
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Blaho, T.
386.
BP
Návrh montáže valčekového dopravníka
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
387.
DP
Návrh montáže vstrekovacích lisov
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
388.BPNávrh montážneho postupu zariadenia na zber hroznaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Marcinek, J.
389.
DP
Návrh možností nasadenia automatizácie a robotiky vo výrobnom procese vo vhodnom simulačnom softvéri v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
Holubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
390.
DP
Návrh na elimináciu dopadov krízového vývoja na výkonnosť vybraného priemyselného podniku, resp. podnikov priemyselnej výroby (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 2
--
391.
DP
Návrh na komplexné zefektívnenie procesov podnikového logistického systémuMakyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
392.
DP
Návrh na systémové zavedenie personálneho kontrolingu vo vybranom priemyselnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
393.
DPNávrh na využitie štíhlych nástrojov v logistike v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
394.
DP
Návrh na zdokonalenie procesu adaptácie zamestnancov v spoločnosti COLAS (akademický rok 2020/2021)
Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Laurincová, N.
395.
DP
Návrh na zdokonalenie systému náboru zamestnancov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy2 / 1
396.
DP
Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov pre podporu výkonnosti v podniku. 2020/2021
Mrvová, Ľ.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti témy0 / 2--
397.
DP
Návrh na zefektívnenie komunikácie v priemyselných podnikoch v kontexte s pandemickou situáciou COVID-19 (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
398.DP
Návrh na zefektívnenie materiálového toku v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
399.
DP
Návrh na zefektívnenie vybraných procesov vo výrobe priemyselného podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
400.
DP
Návrh na zefektívnenie vychystávania materiálu v sklade s využitím smart riešení v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
401.
DPNávrh na zefektívnenie výrobného procesu (využitím prvkov Industry 4.0) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
402.
DPNávrh na zefektívnenie zásobovania výrobnej linky v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
403.
DP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o.
Gyurák Babeľová, Z.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
404.
BP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 2 Počuchová, V.
405.
DP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
406.
BP
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku 2020/2021
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
407.
DP
Návrh na zlepšenie procesu adaptácie zamestnancov v podniku Antolin Trnava, s.r.o. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
Fero, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
408.
BP
Návrh netrvalej formy pre odlievaný konektor nosníkovÚstav výrobných technológií (MTF)B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
409.DPNávrh novej koncepcie layoutu a materiálového toku výrobnej linky ZM-MAG v závode ZF Slovakia, a.s. Trnava z dôvodu rozšírenia výrobyDelgado Sobrino, D. R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Korec, S.
410.DPNávrh novej metodiky analýzy externého a interného prostredia vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
411.BPNávrh opatrení ergonomickej racionalizácie vo vzťahu človek-stroj v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach podniku) (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
412.
BP
Návrh opatrení na upevnenie imidžu značky produktov priemyselných podnikov (akademický rok 2020/2021)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
413.
BP
Návrh opatrení na uplatnenie vybraných metód priemyselného inžinierstva v podmienkach priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
414.BP
Návrh opatrení na zdokonalenie manažérskych kompetencií v priemyslnom podniku
Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
415.BP
Návrh opatrení na zdokonalenie manažérskych kompetencií v priemyslnom podniku
Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
416.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)
Szabó, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
417.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
418.BP
Návrh opatrení na zdokonalenie predvýrobného procesu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Rybanský, F.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
419.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia výroby (prostredníctvom smart riešení) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Šimovič, P.
420.BPNávrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 3
421.BPNávrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom podnikuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Saksun, M.
422.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
423.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému údržby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
424.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov v priemyselnom podnikuČambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
425.
BP
Návrh opatrení na zdokonalenie vybraných funkcií manažmentu ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Čambál, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
426.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie manipulácie s materiálom v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
2 / 1
Osvald, P.
Valovičová, P.
427.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie metódy 5S v spoločnosti Elster s. r. o.
Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Žáková, M.
428.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie mimopodnikovej dopravy využitím smart riešení v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
429.
BPNávrh opatrení na zefektívnenie označovania a identifikácie materiálu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Horňáková, N.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
430.
BPNávrh opatrení na zefektívnenie procesov podnikovej logistiky/ priemyselnej výroby podniku (ak. rok 2020/2021)Makyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 2
431.
BP
Návrh opatrení na zefektívnenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom priemyselnom podniku (akademicky rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Knotková, M.
432.
DPNávrh opatrení na zlepšenia systému manažérstva kvality vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Baran, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kováčová, K.
433.
BPNávrh opatrení na zlepšenie organizácie údržby kaliacich zariadení v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Šuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--MTFPodrobnosti témy
1 / --
434.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
435.
DPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akad. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
436.DPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
437.
DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 2 Belková, V.
Peťovská, N.
438.
DP
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Baranová, G.
439.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Palko, M.
440.
BPNávrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja konkurencieschopnosti priemyselného podniku (akademický rok 2020/2021)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
441.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Rusnáková, S.
442.BP
Návrh opatrení na zlepšenie tvorby nástrojov marketingového mixu (7P) v SANITAS spol. s r.o.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Petrášová, A.
443.
BPNávrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie Bizzcom s.r.o.Canet, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
444.BPNávrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie Bizzcom s.r.o.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Stanko, S.
445.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie vybraných funkcií personálneho manažmentu v priemyselnom podniku (akademický rok 2021)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
446.BPNávrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Pribyl, O.
447.
BPNávrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu využitím nástrojov manažérstva kvalityJurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPR
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
448.
BP
Návrh opatrení na zlepšenie zručností a kompetencií zamestnancov logistiky v priemyselných podnikoch na Slovensku (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Zdražilová, M.
449.BPNávrh opatrení pre efektívnu komunikáciu v priemyselných podnikoch v čase krízy (akademický rok 2020/2021)Canet, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
450.
BPNávrh opatrení pre zavedenie vybranej metódy štíhlej výroby (akademický rok 2020/2021)Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
451.
BPNávrh opatrení pre zlepšenie digitálneho marketingu priemyselných podnikov (akademický rok 2020/2021)Canet, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
452.
BPNávrh opatrení pre zvýšenie spokojnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
453.
BP
Návrh opatrení pri riešení zákazníckych reklamácií v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Halász, M.
454.
BP
Návrh opatrení pri uplatňovaní motivačných stimulov a ich vplyv na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Rothová, D.
455.
BP
Návrh opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej logistiky v priemyselných podnikoch v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)
Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
456.BPNávrh optimalizácie materiálového toku v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Dujka, S.
457.
BP
Návrh optimalizácie systému údržby v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Mesárošová, J.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
458.
DP
Návrh orovnávacieho nástroja brúsneho kotúča v brúske na otvory
Bučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy
1 / --
Vajay, J.
459.
DP
Návrh parametrov pre obrábanie CBN a ich vplyv na vybrané charakteristiky
Kuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
460.
DP
Návrh parametrov zvárania Ni a Ti laserovým lúčomÚstav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
461.
BP
Návrh pásového dopravníka pre sypké materiály
Michal, D.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bulák, J.
462.
BP
Návrh pneumatického uchopovacieho zariadeniaKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
463.
BPNávrh pneumatického upínacieho zariadeniaKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
464.
BP
Návrh podnikateľského plánu pre start up so zameraním na priemyselné odvetvie. (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
465.
BP
Návrh podnikateľského plánu pre start up so zameraním na priemyselné odvetvie. (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTFPodrobnosti témy0 / 2
--
466.
DP
Návrh portfólia dodávateľov pre vstrekolisované plastové diely spoločnosti IAC Group Slovakia (ak. rok 2020/2021)
Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1--
467.
DP
Návrh postupu identifikácie priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
468.DP
Návrh postupu uplatnenia ergonomických princípov pri projektovaní pracovísk (2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
469.
BP
Návrh postupu výroby repliky korby tanku
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
470.
BP
Návrh postupu výroby repliky veže tankuŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
471.
BP
Návrh povlakovania na strižník a strižnicu pre podložky brzdného dieluÚstav výrobných technológií (MTF)B-VZS--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Medlen, D.
472.
DP
Návrh pracoviska s kolaboratívnym robotom pre robotickú obsluhu CNC strojov
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
473.
BP
Návrh prípravku na lisovanie ložísk do rámov bicyklov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
474.
DP
Návrh prípravku na montáž podskupín drevodomov
Václav, Š.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
475.
DP
Návrh prípravku určeného na obrábanie poškodených tesniacich plôch parogenerátora JE VVER 440Bučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
476.DPNávrh procesu riadenia pohľadávok v priemyselnom podniku. (ak.r. 2020/2021)Šefčíková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
477.
DP
Návrh racionalizácie procesu zásobovania vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
478.DPNávrh racionalizácie vybraného pracoviska v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 2
--
479.
DP
Návrh racionalizácie vybraného pracoviska v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
480.
DP
Návrh racionalizačných opatrení v podniku ZF Levice
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVM--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kamenszká, A.
481.BPNávrh rezného nástroja v CAD softvéry pomocou nameranej geometrieHrbál, J.Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
482.
BP
Návrh riadenia modelu angulárneho robota
Šimon, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
483.
BP
Návrh riadenia výrobného zariadenia prostredníctvom PLC Allen BradleyKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Račák, M.
484.
DP
Návrh riadiaceho systému pre vzdialené riadenie osvetlenia budovy
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
485.DP
Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach) (2020/2021)
Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 4 Lišaník, J.
486.
DP
Návrh riešenia na minimalizáciu negatívnych dopadov digitalizácie a znižovania podielu živej práce na zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
487.
DPNávrh riešenia na zefektivnenie procesov podnikovej logistiky v kontexte s aktuálnymi výzvami priemyselnej praxe (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 2
--
488.
BP
Návrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia v podniku Volkswagen Slovakia a.s.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
489.
DP
Návrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia v priemyselných podnikoch (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Kolényová, M.
490.
DP
Návrh riešenia na zlepšenie využívania informačných systémov v priemyselnom podniku (2020/2021)Mĺkva, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Vašková, V.
491.
DP
Návrh robotického pracoviska pre stanicu výstupnej kontroly smerových svetiel
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Kuric, D.
492.
BP
Návrh robotického ramena
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
493.DPNávrh robotizácie výrobnej bunky pre proces lepeniaKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
494.
BP
Návrh robotizovaného pracoviska v simulačnom softvéry RobotStudio
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
495.DP
Návrh rozšírenia vstupno-výstupnej pozície systému iCIM 3000 v softvéri Proces Simulate
Holubek, R.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Kňažek, J.
496.
DizP
Návrh rozvoja pracovných kompetencií v kontexte Industry 4.0Cagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
497.DP
Návrh rozvoja pracovných kompetencií v priemyselných podnikoch v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)
Cagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTFPodrobnosti témy1 / 2 Tomíková, T.
498.
DizP
Návrh rozvoja pracovných kompetencií v kontexte Industry 4.0
Cagáňová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMANxA--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
499.
DP
Návrh skladu výrobného systémuMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
500.
BP
Návrh skúšobného zariadenia pre hydraulické komponenty
Hajdu, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
501.
BP
Návrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
502.BP
Návrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
Koleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
503.BP
Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálov
Koleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTE--MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
504.
BP
Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálov
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTVM
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
505.
BP
Návrh spôsobu spájkovania kompozitných materiálov
Koleňák, R.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Belko, M.
506.
BP
Návrh stendu na realizáciu meraní pri základných spôsoboch namáhania
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
507.
DizP
Návrh stratégie personálneho manažmentu v priemyselnom podniku s ohľadom na rodovú rovnosť
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 2--
508.
DP
Návrh stratégie zamestnávania cudzincov v podmienkach SPP - distribúcia, a.s. (2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1
509.
DP
Návrh systémového riešenia na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
510.
DP
Návrh systémového riešenia plánovania nástupníctva na kľúčové pozície vo vybranom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
511.
DizPNávrh systémových implikácií udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania vo vybraných funkčných stratégiách strategických podnikateľských jednotiek v kontexte stratégie "výhra-výhra".Sakál, P.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PPPP
D-PMAN
--
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 3--
512.
DPNávrh systémových opatrení na zvýšenie výkonnosti zamestnancov v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
513.
DP
Návrh systémových opatrení pre aplikáciu princípov časového manažmentu v spoločnosti
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Križanová, M.
514.
DizP
Návrh systémových zmien konceptu riadenia (manažmentu) podnikov v kontexte Industry 4.0
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
515.
DP
Návrh systému a obsahu kvalifikačného vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom priemyselnom podniku (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Bartošová, S.
516.
DP
Návrh systému nástupníctva ako predpoklad tvorby kariéry zamestnancov v priemyselnom podniku (Akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
517.
DP
Návrh systému opatrení na zefektívnenie materiálového toku uplatnením metód priemyselného inžinierstva (akademický rok 2020/2021)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
518.BPNávrh systému pre monitorovanie výšky hladiny kvapaliny vo valcovom zásobníku
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
519.
DP
Návrh systému pre on-line schvaľovanie zmien vo výrobe
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy
0 / --
--
520.
DP
Návrh systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiach
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
521.
DPNávrh systému riadenia asynchrónneho motora prostriedkami riadiacej jednotky G120Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Fülöp, M.
522.
DP
Návrh systému riadenia procesnej dokumentácie v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)
Makyšová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1--
523.
DP
Návrh systému riadenia procesnej dokumentácie v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
524.
DP
Návrh technológie zvárania prechodových medzikusov Cu- Al pre elektrotechnický priemysel
Marônek, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-ZASM
--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Kubisová, D.
525.DP
Návrh testovacieho pracoviska pre mechatronický systém
Božek, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
526.DP
Návrh testovacieho pracoviska pre technický systém
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy2 / 2 Vatrt, M.
Kormúth, F.
527.
BP
Návrh triediacej stanice obrobkov
Mudriková, A.
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Janček, M.
528.
DizPNávrh tvorby udržateľnej stratégie riadenia ľudských zdrojov v kontexte s implementáciou zmienChlpeková, A.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
529.
DP
Návrh udržateľného systému duálneho vzdelávania zameraného na kľúčové výrobné pozície vo vybranom priemyselnom podniku (2020/21)
Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
530.
DP
Návrh udržateľného systému formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Bekaert Hlohovec, a.s.
Mrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
531.DP
Návrh udržateľného systému identifikácie, kategorizácie a popisu kľúčových pozícií v priemyselnom podniku (2020/21)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
Cagala, M.
532.
DP
Návrh udržateľného systému manažovania údržby výrobných zariadení vo vybranej prevádzke ZKW Slovakia, s.r.o. prostredníctvom optimalizačných nástrojov TPM
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Košík, J.
533.
DPNávrh udržateľného systému nástupníctva a zastupiteľnosti s ohľadom na koncept Age manažmentu v podmienkach priemyselného podniku (2020/21)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
534.
DP
Návrh udržateľného systému zdokonalenia hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Pušková, N.
535.BPNÁVRH UDRŽATEĽNÝCH ODPORÚČANÍ NA ZLEPŠENIE MOTIVAČNÉHO SYSTÉMU V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Ševčíková, K.
536.
BP
Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania výrobných zamestnancov v priemyselnom podniku 2020/2021
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
537.
BP
Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie stabilizácie zamestnancov v podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
538.
BP
Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie stabilizácie zamestnancov v podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
539.
DizP
Návrh uplatnenia nástrojov digitálneho marketingu v riadení ľudských zdrojov v priemyselných podnikoch
Babčanová, D.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
D-PMAN--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
540.DPNávrh uplatnenia nástrojov štíhlej výroby v kontexte Industry 4.0 (akademický rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
541.
DP
Návrh uplatnenia princípov spoločenskej zodpovednosti podnikov pri starostlivosti o zamestnancov a udržaní ich zamestnateľnosti v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Gyurák Babeľová, Z.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
542.
DP
Návrh uplatnenia princípov spoločenskej zodpovednosti podnikov pri starostlivosti o zamestnancov a udržaní ich zamestnateľnosti v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
543.
BP
Návrh uplatnenia vybraných metód agilnej výroby v podmienkach priemyselného podniku (Akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
544.
DP
Návrh uplatnenia vybraných nástrojov štíhlej výroby v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
545.DP
Návrh uplatnenie online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku - ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
546.DP
Návrh uplatnenie online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku ("akademický rok 2020/2021")
Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Korucová, A.
547.BP
Návrh váhy pre meranie zostatkovej hmotnosti materiálu pre 3d tlač
Šimon, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
548.DP
Návrh virtuálneho uvedenia do prevádzky pre model výrobného zariadenia
Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
I-VZS--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
549.
BP
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Borkin, D. V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / --
550.BP
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
551.
DP
Návrh vložky formy pre vysokotlakové liatie lopatkového kolesa
Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
552.
DP
Návrh výrobného systému na výrobu výkovkov s pozdĺžnou osou
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
553.DP
Návrh výroby a montáže prípravku pre obrábanie
Václav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
554.DPNávrh využitia koexistencie rôznych generácií zamestnancov v priemyselnom podniku na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti (pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
555.
BP
Návrh využitia nástrojov lean manažmentu v priemyselných podnikoch v podmienkach Industry 4.0
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
556.
BP
Návrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vybraných prevádzkach podniku) (2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
557.
BP
Návrh základných opatrení racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybranej prevádzke alebo prevádzkach podniku)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
2 / 1
Németh, I.
Komárňanská, M.
558.
DP
Návrh zariadenia na manipuláciu cylindrických článkovÚstav výrobných technológií (MTF)I-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
559.DP
Návrh zariadenia pre automatické dávkovanie granulátu
Velíšek, K.Ústav výrobných technológií (MTF)
I-VZS
--MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
560.BPNávrh zariadenia pre meranie mechanického napätiaGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
561.
BP
Návrh zariadenia pre meranie pulzuGašpar, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
562.
BP
Návrh zariadenia pre meranie pulzu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ondrášik, J.
563.
BP
Návrh zariadenia pre orientačné meranie dĺžky nástrojovej zostavy
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
564.
DP
Návrh zdokonalenia finančno-ekonomickej analýzy vybraného priemyselného podniku (akad. rok 2019/2020)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
565.DP
Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
566.
BP
Návrh zdokonalenia procesov marketingu v priemyselnom podnikuÚstav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
567.BPNávrh zdokonalenia procesov marketingu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Johanesová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
568.
BP
Návrh zdokonalenia procesov public relations marketingu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1 Čulík, M.
569.DPNávrh zefektívnenia logistického/výrobného procesu priemyselného podniku s využitím vybraných prvkov konceptu „Smart Factory“ (ak. rok 2020/2021)Makyšová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
570.
DP
Návrh zefektívnenia materiálového toku (využitím prvkov Industry 4.0) v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
571.
DP
Návrh zefektívnenia procesov balenia ako súčasť udržateľnej spätnej logistiky (akademický rok 2020/2021)
Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Sklenárová, L.
572.
DP
Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
573.
DP
Návrh zefektívnenia vstupnej kontroly materiálu v podniku Biebighäuser Slovakia s.r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTFPodrobnosti témy1 / 1
574.
DP
Návrh zefektívnenia výrobného procesu využitím kobotov v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Daubnerová, I.
575.DP
Návrh zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie metódy FMEA v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
I-PMA-PP
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
576.
BP
Návrh zlepšenia motivácie zamestnancov generácie Z v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PPP--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Čavarová, N.
577.
BP
Návrh zlepšenia motivácie zamestnancov generácie Z v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021
Haladová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
578.DP
Návrh zlepšenia motivačného programu vo vybranom priemyselnom podniku
Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Daňová, R.
579.
DP
Návrh zlepšenia plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (2019/2020)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Žitňanský, M.
580.
BP
Návrh zlepšenia spolupráce zamestnancov v kontexte rôznych generácií zamestnancov v priemyselnom podniku (ak. rok 2020/2021)Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA
--
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
581.
BP
Návrh zlepšenia systému auditov kvality vo vybranom priemyselnom podniku
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
B-PMA--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
582.
DP
Návrh zlepšenia systému merania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.Gyurák Babeľová, Z.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Vargová, I.
583.
DPNávrh zlepšenia systému odmeňovania ako nástroja motivácie zamestnancov vo vybranom podniku (akademický rok 2020/2021)Horváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
584.DP
Návrh zlepšenia systému personálneho riadenia vo vybranom malom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Horváthová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
585.
DPNávrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie zamestnancov vo vybranom podniku Horváthová, M.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Poličková, K.
586.DP
Návrh zváracieho prípravku pre zváranie oceľového uzáveru nádrže komunálneho vozidla Kaiser
Kusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZS--MTFPodrobnosti témy1 / --
587.
DP
Navrhnutie, vyprojektovanie a naprogramovanie systému merania a
Németh, M.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Lašák, T.
588.BPNavrhovanie a simulácia výroby nástrojov v CAD/CAMPokorný, P.
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
589.
BP
Nelineárne polynomické transformácie kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Rariga, M.
590.
DP
Nespojitosti pri počiatočnej a koncovej fáze v procese zvárania zliatin AlSiMg pevnolátkovým Nd:YAG laserom
Resek, M.Ústav materiálov (MTF)
I-MI
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
591.
DizP
Nové metódy výchovy a vzdelávania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBE--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
592.
DizP
Nové metódy výchovy a vzdelávania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
D-INBE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
593.
DPNové trendy v riadení ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPP
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
594.
BP
Numerická simulácia a experimentálna verifikácia teplotných polí v procese zvárania elektrónovým lúčomÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
595.
DizPNumerická simulácia and predikcia správania sa materiálov v procesoch povrchového tepelného spracovaniaBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)
D-STAM
D-PMMD
D-PMMDxA
--
--
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
596.
BP
Numerická simulácia redukcie torzných kmitov hriadeľa pomocou torzného absorbéra
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTFPodrobnosti témy
1 / --
597.BP
Numerická simulácia riadenia modálnych vlastností kužeľového vlnovodu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-MTTZ
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
598.
DP
Objednávkový systém pre výrobu polotvarov na linke MPS500Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPP--MTF
Podrobnosti témy
2 / 2
599.
BPObrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - edukačné videoÚstav výrobných technológií (MTF)B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
600.DP
Obrábanie keramiky pomocou rotačného ultrazvukového obrábanie pri vysokých rezných rýchlostiach
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
601.
DP
Obrábanie robotom
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
602.
BP
Obrábateľnosť materiálov pri laserom mikroobrábaní
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-VTE
--MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
603.
DP
Odolnosť proti opotrebovaniu pri obrábaní
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
604.
BP
Odporúčania pre systém riadenia bezpečnosti informácií v podmienach priemyselných podnikov (2019/2020)
Husovič, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA--MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
605.
DizP
Odstrańovanie liečiv z vodného roztoku progresívnymi metódami
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
D-INBE
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
606.
BP
Online databáza na inventár majetku.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Danek, A.
607.
DP
Opticky transparentný, drevný biokompozit
Wachter, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Gereková, D.
608.
DP
Optimalizácia a štandardizácia obalových materiálov v podniku IAC group (Slovakia) (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / --
609.
DP
Optimalizácia cieľových parametrov pri rozvhovaní operáciíVažan, P.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTFPodrobnosti témy
1 / 1
610.
DP
Optimalizácia logistiky v automobilovom priemysle (Akad. rok 2020/2021)
Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Špánik, E.
611.
DPOptimalizácia odpadového hospodárstva v podniku IAC Group (Slovakia), Lozorno (rok 2020/2021)Fidlerová, H.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA
--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Války, L.
612.
DPOptimalizácia parametrov navárania koróziivzrodných ocelíBárta, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASM
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
613.DizP
Optimalizácia parametrov procesu CNC konvenčného kovotlačenia
Šugárová, J.
Ústav výrobných technológií (MTF)
D-STAM--MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
614.
BP
Optimalizacia procesov pomocou využitia nástrojov manažérstva kvality (2019÷2020)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Bulko, M.
615.
DPOptimalizácia procesu CNC konvenčného tlačenia
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-OAT
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Benian, M.
616.
BPOptimalizácia spotreby pneumatických čerpadiel v PMR za účelom zníženia spotreby stlačeného vzduchuKatedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZS
--
MTF
Podrobnosti témy1 / -- Levický, T.
617.
DP
Optimalizácia technologického procesu gravírovania a značeniea koróziivzdornej ocele pomocou CO2 laseru
Necpal, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
618.
DP
Optimalizácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v priemyselnom podniku (akademický rok 2020/2021)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
I-PMA--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 2
619.DP
Optimalizácia vybraných funkcií personálneho manažmentu v priemyselnom podniku (akademický rok 2021)
Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
620.
DP
Overovanie hybridného výrobného systémuMorovič, L.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
621.
BP
Palubný počítač automobilu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Szabó, I.
622.
BP
Pevnosť plastu po 3D tlači
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
623.
DP
Pevnosť spájkovaných spojov pri zvýšených teplotách
Drienovský, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI--
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bodnárik, M.
624.DP
Piliptsevich Aleksandr: KDD
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Piliptsevich, A.
625.
DP
Počítačová podpora monitorovania rezných kvapalínPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPN
--
MTFPodrobnosti témy2 / --
626.
DP
Polakovič Dávid: Návrh a riadenie dvojnohého robotaÚstav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
I-AIPP
--
MTFPodrobnosti témy1 / --
627.
BPPorovnanie CAM stratégií vzhľadom na kvalitu povrchu pri frézovaní materiálu PE1000
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT
--MTFPodrobnosti témy
1 / --
628.DPPorovnanie obrábania ultrazvukovým nástrojom s a bez ultrazvukuKuruc, M.
Ústav výrobných technológií (MTF)
I-PPN
--
MTFPodrobnosti témy1 / 1
629.BP
Porovnanie optickej a tenzometrickej metódy vyhodnotenia ťahovej skúšky
Ďuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-MTTZ--
MTF
Podrobnosti témy
1 / -- Líška, M.
630.
BP
Porovnanie súčiastok vyrobených 3D tlačou a vstrekovaním plastu z hľadiska presnosti
Ústav výrobných technológií (MTF)
B-PPT--MTF
Podrobnosti témy
1 / --
Ivanovič, R.
631.
BP
Porovnanie vybraných štatistických softvérov na výpočet úloh z DOE
Kotianová, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
B-AIA
--
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
632.
BP
Porovnanie výkonu navárania oblúkovými metódami zvárania
Urminský, J.
Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
B-VTE
--
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
633.DPPosúdenie elektrických káblov z hľadiska ochrany pred požiarmiRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE
--
MTF
Podrobnosti témy1 / --
634.DizP