3. 6. 2020  22:43 Karolína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DPABS systém: modelovanie a riadenieRosinová, D.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Hupčík, Š.
2.
DP
Aktívne tlmenie mechanického kmitania pomocou piezoelektrického aktuátoraGoga, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
DizP
Algoritmy lokalizácie a navigácie autonómneho vozidla
Kozáková, A.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
4.
BP
Analýza aerodynamickej charakteristiky difúzoru
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AMFEIPodrobnosti témy
1 / --
Papcun, M.
5.
DP
Analýza kmitania na štvrtinovom fyzikálnom modeli pruženia automobiluGoga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Révay, S.
6.
BPAnalýza nabíjacieho systému elektromobiluSedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Huraj, D.
7.
BP
Analýza pohonných systémov elektromobilovÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEI
Podrobnosti témy
1 / --
8.
BP
Analýza procesu brzdenia elektromobiluSedlár, T.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
9.BPAnalýza systému riadenia elektromobiluÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
10.
DP
Analýza umelých svalov typu HASELÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Uličný, M. M.
11.
DP
Aplikácia strojového videnia
Haffner, O.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
12.DP
Asistenčný systém vozidla s využitím konvolučných neurónových sietí
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEIPodrobnosti témy2 / 2
13.BPAutomobilový Ethernet
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Autonómne auto
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.
DizP
Battery Management System (BMS) a výkonové riadenie elektronického diferenciálu elektromobilu
Goga, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
16.
BP
Bezdrôtový komunikačný systém
Drahoš, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / 3
17.
BP
Cloudové služby v reálnom čase
Balogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-APIFEI
Podrobnosti témy
1 / --
18.
BP
Cross platform mobilná aplikáciaKocúr, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-API
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
19.
DP
DC motor - identifikácia parametrov pre matematický model a regulácia otáčokÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Hudek, A.
20.BPDynamika satelitov a ich orientácia v 3D priestoreKutiš, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
21.
BP
Elektronický posilňovač volantu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
22.
DP
Energetické bilancie prevádzky elektromobilu so zdrojom elektrickej energie vo vozidle
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.DP
Energetický systém rodinného domu na palivové články
Huba, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
24.BPExperimentálna identifikácia matematického modelu vozidla
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
25.
BP
Experimentovanie s fyzikálnym modelom veternej elektrárneBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Bohdal, D.
26.DPExperimentovanie s robotickým ramenomŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / --
--
27.
DP
Fuzzy riadenie mechatronických systémovÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
DP
Implementácia logaritmického numerického systémuDrahoš, P.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / 3
29.
DP
Inovatívny prístup analýzy a spracovania dát v ERP systéme IFS
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEIPodrobnosti témy
1 / --
Škopová, L.
30.
DP
Internet of Things v modelovej inteligentnej domácnosti
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Feketevízi, G.
31.
DPIoT brána pre senzorové systémy so sériovým výstupom
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BP
IoT brána pre senzorové systémy so sériovým výstupom
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
33.
DP
Komunikácia a online experimentovanie s modelom reálnej sústavy
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy1 / --
34.
DP
Komunikácia CAN so svetlometom LED Mercedes Benz
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Komunikácia CAN so svetlometom LED Mercedes Benz
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BPKomunikácia s mikroprocesormi pomocou javascriptových knižníc
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
37.
BP
Lokalizácia autonómneho vozidla
Kozáková, A.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEI
Podrobnosti témy
1 / --
Janák, P.
38.
BP
Meranie fyzikálnych veličín s využitím programu LabVIEW
Goga, V.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.
BP
MKP analýza automobilového snímačaPaulech, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
40.
BP
MKP analýza MEMS aktívneho prvku
Paulech, J.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
41.
DP
Model autonómneho vozidla
Balogh, R.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / ----
42.
BP
Model autonómneho vozidla
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
43.
BP
Modelovanie a riadenie jednoduchého mechatronického systému
Rosinová, D.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AMFEI
Podrobnosti témy
2 / 2 Pavlac, T.
Miko, A.
44.
DP
Modelovanie a riadenie kolón vozidiel v Unity 3D (Varga)
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / -- Varga, M.
45.
DPModelovanie a riadenie laboratórneho modelu magnetickej levitácieHypiusová, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
46.
BPModelovanie a simulácia mechatronických systémovÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Grofik, M.
47.
DizP
Modelovanie aktívnych aerodynamických prvkov vozidielKutiš, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
48.DP
Modelovanie a riadenie frekvencie pri záťaži turbín
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
49.
DP
Modelovanie a riadenie hybridných systémov s využitím Petriho sietíKučera, E.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
50.
BP
Modelovanie a simulácia tenkovrstvových MEMS piezosystémov pre automobilové senzorové aplikácie
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
51.
DP
Modelovanie a simulácia výrobného procesu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Vranovič, R.
52.BPModelovanie a simulácia výrobných procesov v Siemens PlantSimulation s využitím jazyka SimTalk
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
53.
BP
Modelovanie mechatronického systému v prostedí Matlab Simscape
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
54.BP
Modelovanie nezávislého zavesenia kolesa prednej nápravy pomocou MKP
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
55.
DizP
Modelovanie piezoelektrických smart systémovKutiš, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MSxA
D-MS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
BP
Modelovanie vplyvu aerodynamickej brzdy na pozdlznu dynamiku vozidla
Gálik, G.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
57.BPModul galvanického oddelenia signálovBélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEI
Podrobnosti témy
1 / 1
58.
DizP
Multifyzikálne modelovanie a simulácia novej srdcovej chlopne
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
DP
Navigácia modelu vozidla v interiéri.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
60.DP
Navigácia modelu vozidla v interiéri a exteriéri.
Ťapák, P.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
61.
DP
Návrh a implementácia laboratórneho modelu
Žáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
62.DizP
Návrh a konštrukcia mechatronického systému „Hovercraft“
Huba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MS
D-MSxA
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
63.
BP
Návrh akumulátorového kontajneru a jeho uchytenia
Skatulla, A.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
64.DPNávrh digitálneho dvojčaťa skladového zakladača pre PLC systémyOsuský, J.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AMEFEIPodrobnosti témy
1 / 1
Chudiak, F.
65.
DP
Návrh digitálneho dvojčaťa výrobnej linky pre PLC systémy
Osuský, J.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AMEFEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Hanuska, P.
66.BPNávrh energetických zdrojov a zásobníkov pre osobný elektromobilOndrejička, K.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
67.
BP
Návrh fuzzy regulátorov pre riadenie jednosmerného motora zostaveného na platforme Arduina
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.
DP
Návrh konštrukcie robotického ramena pre vesmírny roverKutiš, V.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Kašša, L.
69.
DP
Návrh mechatronického systému v prostredí priemyselného internetu vecí
Bisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
70.
DP
Návrh riadenia pre autonómne vozidlo
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
71.
BPNávrh robustného PID regulátora s ladením parametrov v prostredí MatlabRosinová, D.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
72.DizP
Návrh robustných algoritmov riadenia autonómneho bezpilotného lietadla
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MS
D-MSxA
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
73.BPNávrh systému elektrického riadenia zatáčaniaÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
74.
DP
Návrch zadného krídla e-formuly a DRS systémuGálik, G.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AMEFEIPodrobnosti témy
1 / --
Kozubjáková, N.
75.
BP
Odhadovanie stavu degradácie akumulátorov v elektrickom vozidle
Baťa, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.
DizP
Online riadenie digitálnych dvojčiat mechatronických systémov
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
77.
DizP
Optimalizácia aktívnych podvozkov automobilov s neurčitosťou modelu a oneskorením vstupuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSxA
D-MS
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
78.
DizP
Optimalizácia aktívnych podvozkov automobilov s neurčitosťou modelu a oneskorením vstupuHuba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
D-MSxA
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
79.
BP
Optimalizácia torznej tuhosti monokoku
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
80.
DP
Ovládanie a monitorovanie zariadení s využitím počítačom generovanej reality a IoT
Kučera, E.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
81.
BP
„PocketLab“ pre výučbu systémov automatického riadenia
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AMFEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
82.
BP
Pohonný systém jednostopého elektromobiluÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Kiš, M.
83.BP
Porovnanie prístupov k riadeniu sústavy TOM1A
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
84.
DP
Pracovisko servopohonu so synchrónnymi motormi B&R
Bélai, I.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
85.
BP
Pracovisko s trakčnými BLDC motormi
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
86.
DP
Praktická mechatronika pre základné a stredné školy
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
87.
BP
Praktická mechatronika pre základné a stredné školy
Balogh, R.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Pavlinská, M.
88.
BPPruženie vozidla z pohľadu komfortu a bezpečnosti
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
89.DP
Riadenie DC-DC konvertorov využívaných v oblasti emobility
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AMEFEIPodrobnosti témy0 / --
--
90.BP
Riadenie inteligentného LED svetlometu Mercedez Benz E Class
Balogh, R.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
91.DP
Riadenie laboratórneho modelu jednosmerného motora na platforme Arduina
Hypiusová, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Pečimuth, D.
92.
BP
Riadenie laboratórneho modelu termo-opticko-mechanickej sústavyŽáková, K.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
93.
DizP
Riadenie mechatronického systému
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)D-MSFEIPodrobnosti témy0 / ----
94.
BP
Riadenie rýchlosti a polohy robotickej platformy
Kocúr, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
95.
DP
Riadenie systémov inteligentného rodinného domu
Huba, M.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
96.
DP
Riadenie systémov motorizovaného padáku
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
97.
DP
Riadenie tepelného systémuKozáková, A.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Šćevko, A.
98.
BP
Riadenie základných elektrických obovodov s využitím Arduina
Bisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
99.
DizP
Robustné riadenie nelineárnych mechatronických systémov
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MSFEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
100.
DP
Robustné riadenie polohy satelitu
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Bodorík, A.
101.
BP
Rozbor hardvérového zabezpečenia energetických tokov elektrického pohonu 2. generácie
Ondrejička, K.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
102.
DP
Simulácia a optimalizácia výrobného procesu na montážnej linky
Cigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEI
Podrobnosti témy
3 / 2
103.DPSimulácia a optimalizácia prepravy materiálu pomocou AGVÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AMEFEIPodrobnosti témy1 / 1
104.
DP
Simulácia a optimalizácia vyťaženia peniacich kabín na výrobnej linke
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
105.
DPSimulácia javov pri brzdení vozidla elektromagnetickou brzdouÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Botka, L.
106.
BPSimulácia ľudských pracovných činností vo výrobných procesoch
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
107.
DP
Simulácia pracovného priestoru spalovacieho motora pomocou MKO
Gálik, G.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEIPodrobnosti témy1 / --
108.DP
Simulátor funkcií elektronických parkovacích bŕzd s video synchronizáciou
Paulech, J.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
109.DP
Simulovanie kolóny motorových vozidiel
Huba, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
110.
DP
Softvérový balík pre optimálny robustný návrh riadenia metódou portrétu správania
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
111.
BP
Stabilizácia kameryŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy
0 / --
--
112.
DP
Stabilizácia UAV
Ťapák, P.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Hyčko, M.
113.
DP
Stanica pre meranie podsvietenia interiérových komponentov vozidiel.Ťapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Kominko, T.
114.
DP
Súbežná lokalizácia a mapovanie mobilného robota
Kocúr, M.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
115.
DizP
Systém riadenia kombinovaných zdrojov energie pre elektromobily
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
D-MSxA
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
116.DP
Systémový návrh elektrického pohonu automobilu so zdrojom elektrickej energie vo vozidle
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
117.DPTvorba jazdeckého simulátora v Unity 3D (Minárik)Bisták, P.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy1 / -- Minárik, P.
118.
DP
Tvorba mobilnej aplikácie pre riadenie automobilu v prostredí React Native (Lampert)
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Lampert, E.
119.
BPÚprava hydraulického systému na báze ArduinoÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Nechaj, Š.
120.
DizPVirtualizácia a optimalizácia moderných výrobných systémov
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
121.
DP
Výskum a vývoj aktuátora krútiaceho momentu z nylónového vlákna
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Kmotorka, R.
122.
DP
Výskum a vývoj uloženia mechanického prvku pomocou nylónových pružín s tlmením.Murín, J.
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
123.DPVytvorenie edukatívneho modelu reálneho výkonového IGBT modulu v prostredí COMSOLÚstav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Koma, M.
124.
BP
Využitie obnoviteľných zdrojov pre zabezpečenie efektívnej funkcie elektrolyzéra
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.
BP
Využitie programového systému ControlWeb a VisionLab pre strojové videnie
Haffner, O.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
126.
DPVyužitie rozšírenej reality pre mechatronické aplikácie
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Janás, M.
127.
DizP
Vývoj nových konečných prvkov pre multifyzikálne modelovanie kompozitných mechatronických prvkov a systémov
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
D-MSxA
D-MS
FEI
Podrobnosti témy0 / 2
--
128.
DP
Vývoj riadenia skladového zakladača a robotického ramena
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy1 / --
129.
BPVzdialené ovládanie a telemetria robotickej platformy s využitím ROS
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEIPodrobnosti témy1 / 1
130.
DP
Vzdialené laboratórium pre hydraulický systém s vizualizáciou v rozšírenej realite
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / -- Podroužek, M.
131.
DPVzdialený zber dát pomocou cloudových služiebCigánek, J.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)I-AME
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Tuhársky, M.
132.BPVznášanie sa dronu na mieste v interiériŤapák, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AMFEIPodrobnosti témy1 / --
133.
BP
Zbernica CAN FD
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
134.
BP
Zdvíhací mechanizmus s využitím rôznych typov prevodov
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)B-AM
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
135.BPZostavenie jednoduchého systému magnetickej levitácie na báze Arduino a základné experimentyBisták, P.Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
B-AM
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----