1. 6. 2020  18:41 Žaneta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | Č | F | Ch | M | N | O | P | R | Š | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAntimikrobiálny účinok zlúčenín rastlinného pôvoduŽemlička, L.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
2.
BP
Antioxidanty v rôznych druhoch čajov
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-POVYKO
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Antioxidanty v bobuľovom ovocí a ich zmeny počas skladovania
Hybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
DP
Antioxidanty vo vínachHybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
DP
Črevná mikrobiota - zdroj génov rezistencie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Cverenkárová, K.
6.DP
Fermentované cereálne produkty
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
7.
DP
Charakterizácia mikrobioty a aromatických profilov slovenských vín
Valík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Koniar, M.
8.
DizP
Mikrobiologická bezpečnosť potravín určených na priamy konzum
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPOxA
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Mikrobiologická kvalita parených syrov s dôrazom na prítomnosť Escherichia coli a Staphylococcus aureus
Medveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Kvočiková, K.
10.DP
Mikrobiologická kvalita parených syrov s ohľadom na prítomnú mykobiotu a baktérie mliečneho kysnutia
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Hatalová, I.
11.DizPMikroplasty v potravinovom reťazci a ich súvis s bakteriálnou rezistenciou voči antibiotikám
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
D-CTPOFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.BPMirakulín
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
BP
Možnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojochBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.BPMožnosti zníženia počtu baktérií v smoothie nápojoch
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.DP
Mykotoxínový profil mikroskopických húb z vnútorného prostredia remeselných výrob tradičných slovenských parených syrov
Piecková, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.
BP
Nutrigenomika
Mikulajová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
BPNutrigenomikaOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Gašpieriková, V.
18.
BP
Omyly v histórii cholesterolu
Hybenová, E.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DizP
Patogénne baktérie v slovenských syroch zo surového mliekaOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)D-CTPO
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
20.
DPPorovnanie profilu senzoricky aktívnych látok v extraktoch z plodov borievokŽúbor, V.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
21.
BP
Potravinové intolerancieMikulajová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
22.
DP
Rakytník rešetliakový ako zdroj nutrične hodnotných látok v potravinách
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Vávrová, A.
23.
BP
Rezistencia indikátorových baktérií v sedimentoch riek Slovenska
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
24.BPRezistencia indikátorových baktérií v sedimentoch riek Slovenska
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOTFCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.BP
Riziká glycidylesterov mastných kyselín v potravinách pre zdravie človeka
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKOFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
26.BPŠkolské stravovanie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
27.
DP
Štúdium správania druhu Geotrichum candidum s ohľadom na podmienky pri výrobe tradičných syrov
Koňuchová, M.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Trebichavská, M.
28.DP
Účinok plazmou aktivovanej vody na povrchovú dekontamináciu klíčkov
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
29.
BPVariabilita rastu izolátov Staphylococcus aureusMedveďová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-POVYKO
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
30.
BP
Variabilita rastu izolátov Staphylococcus aureus z prostredia
Medveďová, A.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOTFCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
31.
BP
Variabilita rastu izolátov Staphylococcus aureus z mliečnych výrobkov
Medveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
B-BIOPOT
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
32.
DP
Vplyv faktorov prostredia na termorezistenciu Staphylococcus aureus
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Zelmanová, B.
33.
DP
Vplyv plazmou aktivovanej vody na nutričnú charakteristiku semien
Mošovská, S.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Kočiová, R.
34.
DP
Vplyv teploty a aktivity vody na rast Escherichia coli
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy
1 / --
35.
DP
Vplyv teploty a prítomnosti baktérií mliečneho kysnutia na rast Escherichia coliMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Beranová, P.
36.DPVýskyt rezistentných baktérií v potravinách určených na priamu spotrebuOddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
37.DP
Vyuzitie borievkového oleja v aplikačných prípravkoch
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
38.
DP
Využitie plazmou aktivovanej vody na redukciu bakteriálnej mikrobioty na povrchu semien
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKP
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1 Boboková, L.
39.
DP
Vzťah mikroskopických húb z prostredia remeselných výrob parených syrov k dezinfekčným látkam
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
40.
DP
Zabezpečenie kvality mikrobiologických analýz akreditovaného laboratória
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
41.
DP
Zmeny vybraných zložiek bobuľových plodov vplyvom technologického opracovania
Mikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKP
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --