13. 8. 2020  22:39 Ľubomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky a informačných technológií


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.DizP
Informatická podpora spracovania veľkých dát v biológii a medicíne
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-AI
D-AI4
D-AIxA
D-AI4xA
FIITPodrobnosti témy
0 / --
--
2.
DizP
Informatické nástroje riadenia a modelovania inteligentných energetických sietí
Lucká, M.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
DizP
IT prístupy pre modelovanie rečovej komunikácie
Beňuš, Š.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AIxA
D-AI
D-AI4
D-AI4xA
FIITPodrobnosti témy
0 / --
--