5. 8. 2020  13:13 Hortenzia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky a informačných technológií


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Analýza dátRozinajová, V.
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IISxA
D-IIS
FIITPodrobnosti tématu0 / --
--
2.DisPAntisociálne správanie v online komunitách
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIITPodrobnosti tématu0 / ----
3.
DisPArchitektúra blockchain pre verejné službyÚstav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI
D-AI4xA
D-AI4
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / ----
4.
DisP
Automatická detekcia Alzheimerovej nemoci analýzou reči pacienta
Rusko, M.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AIxA
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
FIITPodrobnosti tématu
0 / --
--
5.
DisPAutomatické meranie stresu v ľudskom hlase
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI
FIIT
Podrobnosti tématu0 / ----
6.
DisP
Bezpečnosť v Internete vecíHudec, L.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AI
D-AIxA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
7.
DisP
Distribuované spracovanie rozsiahlych dát
Hluchý, L.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4xA
D-AIxA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
DisPDolovanie v texte a extrakcia informáciíÚstav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IISxA
D-IIS
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.
DisP
Dôvera a súkromie používateľov v elektronickom vzdelávaníÚstav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-AI
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
10.DisP
Dôvera a súkromie v odporúčaní na webe
Kompan, M.
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.DisPHigh-end expresívna syntéza reči v slovenčineÚstav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AIxA
D-AI4
D-AI
FIITPodrobnosti tématu0 / ----
12.
DisP
Hlboké neurónové siete pre aplikácie spracovania obrazu a počítačového videnia
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4
D-AI4xA
D-AIxA
FIITPodrobnosti tématu
0 / --
--
13.
DisP
Informatická podpora spracovania veľkých dát v biológii a medicíneLucká, M.
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-AI
D-AI4
D-AIxA
D-AI4xA
FIITPodrobnosti tématu
0 / --
--
14.
DisPInformatické nástroje riadenia a modelovania inteligentných energetických sietíÚstav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIITPodrobnosti tématu
0 / --
--
15.
DisPIT prístupy pre modelovanie rečovej komunikácieBeňuš, Š.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AIxA
D-AI
D-AI4
D-AI4xA
FIITPodrobnosti tématu0 / ----
16.
DisPKomunikácia v prostredí internetu vecíČičák, P.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4
D-AI4xA
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti tématu0 / --
--
17.
DisP
Mäkké počítanie (soft computing) pre riešenie komplexných problémov
Nguyen, G.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AIxA
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.
DisP
Metaheuristická optimalizáciaBou Ezzeddine, A.
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IISxA
D-IIS
FIIT
Podrobnosti tématu0 / --
--
19.
DisPMetódy umelej inteligencie v kybernetickej bezpečnostiHluchý, L.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AI4
D-AIxA
D-AI
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
20.
DisP
Metriky v informačnej bezpečnosti
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AIxA
D-AI4
D-AI
FIIT
Podrobnosti tématu0 / ----
21.
BP
Mobilná aplikácia na podporu sociálne znevýhodnených osôb
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
B-APIFEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
22.
DisPModel používateľa pre jeho identifikáciu
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIITPodrobnosti tématu
0 / --
--
23.
DisP
Modely adaptívnych webových systémov
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IISxA
D-IIS
FIIT
Podrobnosti tématu0 / --
--
24.DisP
Možnosti rečového prispôsobovania pre komunikáciu človek-stroj
Beňuš, Š.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI4xA
D-AI4
D-AI
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.
DisP
Návrh riadiacich systémov v prostredí internetu vecíÚstav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AI
D-AI4
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
DisP
Nové metódy pre hromadný zber, agregáciu a spracovanie geograficky mapovaných dát v reálnom časeBalogh, Z.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI4
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / ----
27.
DisP
Nové metódy pre vývoj, nasadenie a orchestráciu cloudových služieb
Tran, D. V.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AIxA
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
28.
DisP
Odporúčanie a predikcia krátkodobého správania
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIITPodrobnosti tématu
0 / --
--
29.
DisP
Optimalizácia a znovupoužitie pri vývoji rozsiahlych softvérových systémov
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti tématu0 / ----
30.
DisPParalelizácia počítačovej simulácie požiarovGlasa, J.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AI4
D-AI
D-AIxA
FIITPodrobnosti tématu0 / --
--
31.
DisP
Počítačové videnia v medicínskych aplikáciách.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
DisP
Pokročilé zaznamenávanie a modelovanie správania používateľovŠimko, J.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / ----
33.
DisPPorozumenie softvéruVranić, V.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
34.
DisP
Pro-aktívna ochrana programu pred škodlivým softvérom
Krajčovič, T.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI4xA
D-AIxA
D-AI
D-AI4
FIIT
Podrobnosti tématu0 / ----
35.DisPReprezentácia a znovupoužitie softvérových znalostí
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.DisPRozpoznávanie sentimentu v texteÚstav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
37.
DisPSpracovanie signálu metódami umelej inteligencie
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AIxA
D-AI4
D-AI4xA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / ----
38.DisPUčenie umelých neurónových sietíÚstav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)D-AI4
D-AI4xA
D-AIxA
D-AI
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
39.DisP
Vizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AIxA
D-AI4
D-AI4xA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
40.
DisP
Vzory v agilnom vývoji softvéru a ďalej
Vranić, V.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IISxA
D-IIS
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.
DisP
Zabezpečenie kvality služby v komunikačných sieťach
Kotuliak, I.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4
D-AIxA
D-AI4xA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / ----
42.
DisP
Zabezpečenie vnorených systémov s kritickou dobou odozvy proti poruchámKrajčovič, T.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4
D-AI4xA
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti tématu0 / ----
43.
DisP
Zvýšenie bezpečnosti webových systémov
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti tématu0 / ----
44.DisP
Zvýšenie efektivity Internetu vecí
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI
D-AI4
D-AI4xA
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--