5. 6. 2020  19:24 Laura
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky a informačných technológií


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Analýza dát
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IISxA
D-IIS
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
DisP
Antisociálne správanie v online komunitách
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti tématu0 / ----
3.
DisP
Architektúra blockchain pre verejné službyKotuliak, I.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI
D-AI4xA
D-AI4
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
DisP
Automatická detekcia Alzheimerovej nemoci analýzou reči pacienta
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AIxA
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti tématu0 / ----
5.DisPAutomatické meranie stresu v ľudskom hlaseÚstav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI4
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.DisPBezpečnosť v Internete vecíHudec, L.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AI
D-AIxA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti tématu0 / ----
7.
DisP
Distribuované spracovanie rozsiahlych dát
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4xA
D-AIxA
D-AI4
FIITPodrobnosti tématu
0 / --
--
8.
DisP
Dolovanie v texte a extrakcia informácií
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IISxA
D-IIS
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.DisP
Dôvera a súkromie používateľov v elektronickom vzdelávaní
Chudá, D.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)D-AI
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI4
FIITPodrobnosti tématu
0 / --
--
10.
DisP
Dôvera a súkromie v odporúčaní na webe
Kompan, M.
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DisP
High-end expresívna syntéza reči v slovenčine
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AIxA
D-AI4
D-AI
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.
DisP
Hlboké neurónové siete pre aplikácie spracovania obrazu a počítačového videniaÚstav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI
D-AI4
D-AI4xA
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
DisP
Informatická podpora spracovania veľkých dát v biológii a medicíne
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-AI
D-AI4
D-AIxA
D-AI4xA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
DisPInformatické nástroje riadenia a modelovania inteligentných energetických sietíÚstav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
15.
DisP
IT prístupy pre modelovanie rečovej komunikácie
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AIxA
D-AI
D-AI4
D-AI4xA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
16.DisPKomunikácia v prostredí internetu vecíČičák, P.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI
D-AI4
D-AI4xA
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti tématu0 / ----
17.
DisP
Mäkké počítanie (soft computing) pre riešenie komplexných problémov
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AIxA
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.DisPMetaheuristická optimalizáciaÚstav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)D-IISxA
D-IIS
FIITPodrobnosti tématu
0 / --
--
19.
DisP
Metódy umelej inteligencie v kybernetickej bezpečnosti
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AI4
D-AIxA
D-AI
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
20.
DisP
Metriky v informačnej bezpečnosti
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AIxA
D-AI4
D-AI
FIITPodrobnosti tématu
0 / --
--
21.BP
Mobilná aplikácia na podporu sociálne znevýhodnených osôb
Jelemenská, K.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)B-API
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
22.
DisP
Model používateľa pre jeho identifikáciuChudá, D.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
23.
DisP
Modely adaptívnych webových systémov
Šimko, M.
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IISxA
D-IIS
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
24.
DisP
Možnosti rečového prispôsobovania pre komunikáciu človek-stroj
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI4xA
D-AI4
D-AI
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.
DisPNávrh riadiacich systémov v prostredí internetu vecíČičák, P.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AI
D-AI4
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.DisP
Nové metódy pre hromadný zber, agregáciu a spracovanie geograficky mapovaných dát v reálnom čase
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI4
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / ----
27.
DisP
Nové metódy pre vývoj, nasadenie a orchestráciu cloudových služiebTran, D. V.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AIxA
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
28.
DisP
Odporúčanie a predikcia krátkodobého správania
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / ----
29.
DisP
Optimalizácia a znovupoužitie pri vývoji rozsiahlych softvérových systémov
Polášek, I.
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / ----
30.
DisP
Paralelizácia počítačovej simulácie požiarovÚstav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AI4
D-AI
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti tématu0 / --
--
31.
DisP
Počítačové videnia v medicínskych aplikáciách.Benešová, V.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti tématu0 / ----
32.
DisP
Pokročilé zaznamenávanie a modelovanie správania používateľovÚstav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.DisPPorozumenie softvéruVranić, V.
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
34.DisP
Pro-aktívna ochrana programu pred škodlivým softvérom
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AIxA
D-AI
D-AI4
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
35.
DisP
Reprezentácia a znovupoužitie softvérových znalostí
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
DisP
Rozpoznávanie sentimentu v texte
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / ----
37.
DisPSpracovanie signálu metódami umelej inteligencieBenešová, V.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AIxA
D-AI4
D-AI4xA
FIITPodrobnosti tématu
0 / --
--
38.
DisP
Učenie umelých neurónových sietí
Lacko, P.
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-AI4
D-AI4xA
D-AIxA
D-AI
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / ----
39.DisPVizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AIxA
D-AI4
D-AI4xA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
40.
DisP
Vzory v agilnom vývoji softvéru a ďalej
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IISxA
D-IIS
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.
DisP
Zabezpečenie kvality služby v komunikačných sieťachKotuliak, I.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4
D-AIxA
D-AI4xA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
42.DisPZabezpečenie vnorených systémov s kritickou dobou odozvy proti poruchám
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4
D-AI4xA
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DisP
Zvýšenie bezpečnosti webových systémov
Hudec, L.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / ----
44.
DisP
Zvýšenie efektivity Internetu vecí
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI
D-AI4
D-AI4xA
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti tématu
0 / ----