27. 5. 2020  12:37 Iveta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky a informačných technológií


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPAnalýza dátRozinajová, V.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)D-IISxA
D-IIS
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
DizP
Antisociálne správanie v online komunitách
Chudá, D.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
DizP
Architektúra blockchain pre verejné služby
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
D-AIxA
FIITPodrobnosti témy0 / ----
4.
DizP
Automatická detekcia Alzheimerovej nemoci analýzou reči pacientaRusko, M.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AIxA
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti témy0 / ----
5.
DizP
Automatické meranie stresu v ľudskom hlaseÚstav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI4
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI
FIITPodrobnosti témy
0 / --
--
6.DizPBezpečnosť v Internete vecíHudec, L.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AI
D-AIxA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
7.DizP
Distribuované spracovanie rozsiahlych dát
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4xA
D-AIxA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.DizPDolovanie v texte a extrakcia informácií
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IISxA
D-IIS
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.DizPDôvera a súkromie používateľov v elektronickom vzdelávaníÚstav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-AI
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti témy0 / --
--
10.
DizP
Dôvera a súkromie v odporúčaní na webe
Kompan, M.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti témy0 / ----
11.
DizP
High-end expresívna syntéza reči v slovenčine
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AIxA
D-AI4
D-AI
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.
DizP
Hlboké neurónové siete pre aplikácie spracovania obrazu a počítačového videniaMalík, P.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4
D-AI4xA
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti témy0 / --
--
13.
DizP
Informatická podpora spracovania veľkých dát v biológii a medicíne
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-AI
D-AI4
D-AIxA
D-AI4xA
FIIT
Podrobnosti témy0 / ----
14.DizPInformatické nástroje riadenia a modelovania inteligentných energetických sietí
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.
DizP
IT prístupy pre modelovanie rečovej komunikácieBeňuš, Š.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AIxA
D-AI
D-AI4
D-AI4xA
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.
DizPKomunikácia v prostredí internetu vecíČičák, P.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4
D-AI4xA
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
DizPMäkké počítanie (soft computing) pre riešenie komplexných problémovNguyen, G.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AIxA
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
FIITPodrobnosti témy0 / --
--
18.
DizPMetaheuristická optimalizáciaBou Ezzeddine, A.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IISxA
D-IIS
FIITPodrobnosti témy0 / --
--
19.
DizP
Metódy umelej inteligencie v kybernetickej bezpečnosti
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AI4
D-AIxA
D-AI
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
DizP
Metriky v informačnej bezpečnosti
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AIxA
D-AI4
D-AI
FIIT
Podrobnosti témy0 / --
--
21.
BP
Mobilná aplikácia na podporu sociálne znevýhodnených osôb
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / 1 Dubovec, S.
22.
DizP
Model používateľa pre jeho identifikáciu
Chudá, D.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIITPodrobnosti témy0 / ----
23.
DizP
Modely adaptívnych webových systémov
Šimko, M.
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IISxA
D-IIS
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
24.
DizPMožnosti rečového prispôsobovania pre komunikáciu človek-strojBeňuš, Š.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AI4
D-AI
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.DizPNávrh riadiacich systémov v prostredí internetu vecí
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AI
D-AI4
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.
DizP
Nové metódy pre hromadný zber, agregáciu a spracovanie geograficky mapovaných dát v reálnom čase
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI
FIITPodrobnosti témy
0 / --
--
27.
DizP
Nové metódy pre vývoj, nasadenie a orchestráciu cloudových služiebÚstav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AIxA
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
28.
DizP
Odporúčanie a predikcia krátkodobého správania
Kompan, M.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
29.
DizP
Optimalizácia a znovupoužitie pri vývoji rozsiahlych softvérových systémovPolášek, I.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
30.DizPParalelizácia počítačovej simulácie požiarov
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AI4
D-AI
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
31.
DizP
Počítačové videnia v medicínskych aplikáciách.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
DizP
Pokročilé zaznamenávanie a modelovanie správania používateľov
Šimko, J.Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
DizP
Porozumenie softvéru
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIITPodrobnosti témy
0 / --
--
34.
DizP
Pro-aktívna ochrana programu pred škodlivým softvéromKrajčovič, T.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI4xA
D-AIxA
D-AI
D-AI4
FIIT
Podrobnosti témy
0 / ----
35.
DizP
Reprezentácia a znovupoužitie softvérových znalostí
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IIS
D-IISxA
FIIT
Podrobnosti témy0 / --
--
36.DizP
Rozpoznávanie sentimentu v texte
Nguyen, G.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AIxA
D-AI4xA
D-AI4
FIIT
Podrobnosti témy
0 / ----
37.DizP
Spracovanie signálu metódami umelej inteligencie
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI
D-AIxA
D-AI4
D-AI4xA
FIIT
Podrobnosti témy0 / ----
38.
DizP
Učenie umelých neurónových sietí
Lacko, P.
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-AI4
D-AI4xA
D-AIxA
D-AI
FIIT
Podrobnosti témy0 / --
--
39.
DizPVizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov.Benešová, V.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AIxA
D-AI4
D-AI4xA
FIITPodrobnosti témy
0 / --
--
40.
DizP
Vzory v agilnom vývoji softvéru a ďalej
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
D-IISxA
D-IIS
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.
DizP
Zabezpečenie kvality služby v komunikačných sieťach
Kotuliak, I.
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4
D-AIxA
D-AI4xA
FIIT
Podrobnosti témy
0 / --
--
42.
DizP
Zabezpečenie vnorených systémov s kritickou dobou odozvy proti poruchám
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4
D-AI4xA
D-AIxA
FIITPodrobnosti témy
0 / --
--
43.
DizP
Zvýšenie bezpečnosti webových systémov
Hudec, L.Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
D-AI
D-AI4xA
D-AI4
D-AIxA
FIIT
Podrobnosti témy
0 / ----
44.
DizP
Zvýšenie efektivity Internetu vecí
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)D-AI
D-AI4
D-AI4xA
D-AIxA
FIITPodrobnosti témy0 / --
--