9. 8. 2020  10:53 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Program:
Vedúci témy:

* | A | I | M | O | P | V

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DizPAplikácia robotickej kinematickej štruktúry pre multifunkčné výrobné operácieÚstav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSZ
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy0 / ----
2.DizP
Implementácia pevnostných analýz pri optimalizácii aditívnej výroby vysokopevných súčiastok
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
DizP
Modifikácia povrchu objektov vyrobených kovovou 3D tlačou aplikáciou technológie elektrolytnej plazmyÚstav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-STM
D-STAM
SjFPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DizP
Multifunkčný efektor pre hybridnú aditívnu výrobu
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
DizPOptimalizácia procesu aditívnej výrobyBeniak, J.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSZ
D-VSAZxA
D-VSAZ
SjFPodrobnosti témy
0 / 3
--
6.
DizP
Procesy výroby alternatívnych palív na báze odpadovej biomasy
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
7.DizP
Progresívna konštrukcia nástrojov pre zhutňovanie biomasy
Matúš, M.
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.
DizP
Viacnásobné zhutňovanie ako efektívny spôsob náhrady sušeniaÚstav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)D-VSAZSjF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.DizP
Výskum technologických parametrov robotickej kinematickej štruktúry pri obrábaní
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
D-VSZ
SjF
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
DizP
Výskum vplyvu konštrukčných parametrov peletovacieho lisu na kvalitu výliskov z biomasy
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
D-VSAZ
D-VSZ
SjF
Podrobnosti témy0 / --
--