10. 8. 2020  20:50 Vavrinec
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav procesného inžinierstva (SjF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Program:
Vedúci témy:

* | E | K | O | T | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DizP
Extrúzia pást v axiálnom extrudéri špeciálnej konštrukcie
Peciar, M.Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.
DizP
Kompaktovanie partikulárneho materiálu
Peciar, P.Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjF
Podrobnosti témy0 / 2--
3.
DizP
Optimalizácia procesu mletia v závislosti od mechanických vlastností vlákien a procesu varenia buničiny
Peciar, M.
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PTSjF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.
DizP
Triedenie partikulárneho materiálu
Peciar, P.Ústav procesného inžinierstva (SjF)
D-PT
SjF
Podrobnosti témy
0 / 2--
5.
DizP
Výmenník tepla špeciálnej konštrukcieGužela, Š.Ústav procesného inžinierstva (SjF)D-PTECHSjFPodrobnosti témy
0 / 2
--