16. 9. 2019  14:16 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav informatiky a matematiky (FEI)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | I | M | P | T | W | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAndroid hra pre zlepšenie reakčných schopnostíMarček, S.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy2 / -- Pastorek, F.
Zachar, T.
2.BPAutomatická kontrola a oprava štýlu RTL kóduKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
3.BPAutomatické komponovanie hudby podľa správy (šifrovanie do hudby)Špaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BIS, B-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
4.BPAutomatický preklad medzi RTL jazykmiKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
5.BPImplementácia klientskej aplikácie na postkvantové podpisovanie dokumentovŠpaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
6.DPIntegrované vývojové prostredie pre jazyk SystemVerilogKohútka, L.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APIFEIPodrobnosti témy0 / ----
7.DPMechanizmi na odhaľovanie podvodu pri rozpoznávaní osôb podľa tváreSopiak, D.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
8.BPMobilná aplikácia - system poďakovaní pre univerzitné kurzy.Špaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----
9.BPPostkvantové TLS certifikátyŠpaček, P.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIB-API-BISFEIPodrobnosti témy0 / ----
10.DPTvorba 2D herného enginu s využitím C++/SDL2/OpenGLHaffner, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-MSUSFEIPodrobnosti témy1 / 1 Barantal, Ľ.
11.BPWebovo orientovaný systém pre návrh výkonových transformátorovGallo, O.Ústav informatiky a matematiky (FEI)B-APIFEIPodrobnosti témy1 / -- Straňák, M.
12.DPZber, ukladanie, spracovanie a poskytovanie údajov senzorovej sieteMarček, S.Ústav informatiky a matematiky (FEI)I-APII-API-BIS, I-API-MSUSFEIPodrobnosti témy0 / ----