16. 7. 2020  18:25 Drahomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
AC metódy v moderných komunikačných sieťach
Baroňák, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
DP
Adaptívny systém pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíre
Farkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.
DPAnalýza lineárnych blokových kódov (LBK)
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
4.
DizP
Analýza zvýšenia prenosovej kapacity optických technológií v sieťach budúcej generácie
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLxA
D-TL
D-TLK
--
--
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Aplikácia technológie Blockchain v Internete vecí
Polec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
DPBezpečnosť sietí SDNMedvecký, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Dravecký, D.
7.DP
Bezpečnostné aspekty moderných IoT sietí
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Gdovin, L.
8.BP
Cloud Computing
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
9.
BP
Detekovanie jedincov s dyslexiou
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BPDynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PON
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Vrabeľ, M.
11.DPDynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
12.BP
Efektívna detekcia kognitívnej poruchy sledovaním pohybu očí
Škunda, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
13.DP
Efektívne využívanie vlnových dĺžok v sieťach DWDM
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
14.DP
Fyzická vrstva 5G RAN
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Zvolenská, M.
15.
BP
Implementácia virtualizácie v korporatnej pocitacovej sietiÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Výboh, M.
16.
BP
IMS - služba prítomnosti
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
17.
BP
Inteligentná miestnosť - návrh riadeniaRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
18.
BPJednoduchý komunikačný systém na báze IoTÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
19.
BP
Kódovanie a dekódovanie adaptívnych bezrýchlostných kódov použiteľných pre komunikáciu v kozme
Farkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti témy0 / 2--
20.BP
Kódovanie pre DNA
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
21.DP
Koncept komunikácie V2V a V2X pri použití 5G a LiFi technológie
Baroňák, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
22.
DP
Konfigurácia moderných IoT sietíÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
23.
BP
Lokalizácia osôb v smart domácnosti
Minárik, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
24.DP
Mikrovlnný SDR komunikačný systém
Rakús, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
BP
Mobilná aplikácia pre vzdelávanie pomocou rozšírenej reality
Vančo, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
26.
DP
Mobilná aplikácia pre vzdelávanie pomocou rozšírenej reality
Vančo, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
27.
DP
Modelovanie pokrytia úzenia 5G techológiouÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--FEIPodrobnosti témy1 / -- Benčík, M.
28.
BP
Modelovanie prevádzkových parametrov v IP kontaktných centrách
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
29.DPMonitorovanie a konfigurácia sietí GPONRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
30.
BP
Možnosti testovania na metalickom prenosovom médiu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
31.
DP
Možnosti testovania na metalickom prenosovom médiu
Róka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Homporová, C.
32.
DPNávrh LTE siete a použitie IoT zariadeníBaroňák, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Letenay, J.
33.
BP
Návrh technológie NFC
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti témy5 / -- Humeník, A.
Trpka, A.
Kos, M.
Kollár, J.
Milicevic, A.
34.
BP
Návrh technológie NFC
Kotuliaková, K.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
B-TLK-TSS
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
35.
DP
Negatívne javy prostredia ovplyvňujúce prenosovú kapacitu optických systémovRóka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti témy
1 / --
36.BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Rozinaj, G.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
37.
DizP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TL--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
38.
DizP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitokRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLxA
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
39.
DizP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitokRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
40.DP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
41.
DP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
42.
BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2 Kujan, F.
43.
BP
Nové techniky spracovania optických signálov v optickom prenosovom médiu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
44.
DP
Nové techniky spracovania optických signálov v optickom prenosovom médiu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Vanya, A.
45.
BP
Nové techniky spracovania signálov v metalickom prenosovom médiu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
46.
DP
Odstraňovanie objektov z videa
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Venjarski, J.
47.BPOchrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
48.
DP
Ochrana prevádzky v pokročilých optických sieťach EON
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
49.
DizP
Optimalizáčné metódy pre spracovanie dátRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TL
--FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
50.
DizP
Optimalizáčné metódy pre spracovanie veľkých dát
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLK--FEIPodrobnosti témy0 / 2
--
51.
BP
Pokročilé mechanizmy protokolu IPv6
Páleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Szitkey, V.
52.BP
Používateľské rozhranie smart domácnosti
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
2 / 2
Poništ, M.
Vanek, M.
53.
DP
Progresívne techniky riadenia informačno-komunikačných sietí a služieb
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
54.
DizP
Riadenia prevádzky pomocou metód riadenia prístupu v sieti IMS
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TL
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
55.
DizP
Riadenia prevádzky pomocou metód riadenia prístupu v sieti IMSBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLK
--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
56.BPRozhranie mozog-počítačVargic, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
57.BP
SDR komunikačný systém
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
58.
BP
Simulátor ochrany dát s využitím samoopravných kódovRakús, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
59.
BP
Skúmanie kódov pre záchranu údajov
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
60.
BP
Skúmanie kódov pre záchranu údajovFarkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Pitvorec, M.
61.BPSlužba IPTV/ VoD a riadenie prístupu s využitím AC metódÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
62.
DizP
Služba prítomnosti v IMSBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
63.
DizP
Služba prítomnosti v IMSBaroňák, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
64.
DP
Služby v systéme IMSBaroňák, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Šimovček, I.
65.
BP
Softvérové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
66.
DP
Softvérové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenosRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
67.
DP
Softvérové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-API--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.BPSoftvérové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenosRozinaj, G.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-API
--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Kačmár, M.
69.
BP
Spracovanie signalov z "eye-tracking" systemuÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
B-TLK-SMS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.BP
Stereoskopické zošívanie obrazu
Vargic, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
71.DPStereoskopické zošívanie obrazuÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
72.
DP
Systém pre distribúciu multimediálneho obsahu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
73.
BP
Systém pre distribúciu multimediálneho obsahuVargic, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti témy1 / --
74.
DP
Technická koncepcia platformy IMS so zameraním na dimenzovanie HSS
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
75.
BP
Technické riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
76.BP
Technické riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2 Samuhel, F.
77.
DP
Vehicular Cloud Computing and V2X communication analysesKotuliaková, K.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-TLKxA--FEIPodrobnosti témy0 / ----
78.DPVybrané mechanizmy 5G sietí
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
79.BP
Výskum možností využitia genetických algoritmov na optimalizáciu sietí
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
80.
BP
Výskum možností využitia umelej inteligencie v digitálnych komunikačných systémoch
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
81.
DPVyužitie asymetrického kryptografického systému založeného na eliptických krivkách v sieťach VANET
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
82.
BP
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej sieteOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
83.
BP
Využitie eliptických kriviek na ochranu prenosu dát v podnikovej sietiOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
84.
DP
Využitie eliptických kriviek na zabezpečenie prenosu videostreamov z kamery autonómneho vozidlaÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
2 / 1 Grnáč, A.
Puchalík, M.
85.DPVyužitie neurónových sietí pre identifikáciu hovoriaceho
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
86.BP
Využitie sledovania pohybu očí v zdravotníctve
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
87.
BP
Využitie sledovania pohybu očí v zdravotníctve
Vargic, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
88.DP
Využitie sledovania pohybu očí v zdravotníctve
Vargic, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
89.
BP
Využitie vysokorýchlostnej siete PLC na prevádzkovanie širokopásmových služieb v domácnosti
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
2 / 1
Hozlár, M.
Novotný, A.
90.
DP
Zabezečenie vyšších vrstiev v sieťovom modely TCP/IP
Páleník, T.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Koštial, J.
91.DP
Zabezpečenie komunikácie založené na báze eliptických kriviek medzi autonómnym vozidlom a infraštruktúrou, resp. riadiacim centrom
Orgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
92.
DP
Zabezpečenie prenosu dát v širokopásmovej sieti PLC s WiFi výstupom
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Khapun, A.
93.DizPZabezpečenie prenosu kľúčov v sieti prostredníctvom eliptických kriviekOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TL
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--