1. 6. 2020  19:24 Žaneta
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
ZaměřeníUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
AC metódy v moderných komunikačných sieťach
Baroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
2.
DP
Adaptívny systém pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíre
Farkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
3.
DP
Analýza lineárnych blokových kódov (LBK)
Rakús, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
4.
DisPAnalýza zvýšenia prenosovej kapacity optických technológií v sieťach budúcej generácie
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLxA
D-TL
D-TLK
--
--
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.DPAplikácia technológie Blockchain v Internete vecíPolec, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
6.
DP
Bezpečnosť sietí SDNÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
7.DPBezpečnostné aspekty moderných IoT sietíÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
BP
Cloud ComputingÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti tématu1 / --
9.
BP
Detekovanie jedincov s dyslexiouNerušil, B.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PON
Róka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
11.
DP
Dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PONRóka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
12.
BP
Efektívna detekcia kognitívnej poruchy sledovaním pohybu očíÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
13.
DP
Efektívne využívanie vlnových dĺžok v sieťach DWDM
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ďurčovič, N.
14.DP
Fyzická vrstva 5G RAN
Páleník, T.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEIPodrobnosti tématu1 / 1 Zvolenská, M.
15.
BP
Implementácia virtualizácie v korporatnej pocitacovej sieti
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
BP
IMS - služba prítomnosti
Baroňák, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
Drienovský, M.
17.BPInteligentná miestnosť - návrh riadenia
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 2 Polakovič, S.
18.
BP
Jednoduchý komunikačný systém na báze IoT
Rakús, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
19.BPKódovanie pre DNAFarkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti tématu0 / 2--
20.
DP
Konfigurácia moderných IoT sietí
Páleník, T.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
21.
BP
Lokalizácia osôb v smart domácnosti
Minárik, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 2
--
22.DP
Mikrovlnný SDR komunikačný systém
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Velický, M.
23.BPMobilná aplikácia pre vzdelávanie pomocou rozšírenej reality
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / -- Vician, A.
24.DPModelovanie pokrytia úzenia 5G techológiouBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Benčík, M.
25.
BPModelovanie prevádzkových parametrov v IP kontaktných centráchBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
DP
Monitorovanie a konfigurácia sietí GPONRóka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Horvát, R.
27.
BP
Možnosti testovania na metalickom prenosovom médiuÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Lichý, M.
28.DP
Možnosti testovania na metalickom prenosovom médiu
Róka, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Návrh LTE siete a použitie IoT zariadení
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
30.
BP
Návrh technológie NFC
Kotuliaková, K.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
5 / --
31.
BPNávrh technológie NFCKotuliaková, K.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
B-TLK-TSSFEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.DPNegatívne javy prostredia ovplyvňujúce prenosovú kapacitu optických systémovRóka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Horváth, C.
33.
DP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
34.
DisP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Rozinaj, G.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
35.
DisP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLxA
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
36.
DisP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TL--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
37.BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
38.
BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
39.
DP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitokRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
40.
BPNové techniky spracovania optických signálov v optickom prenosovom médiu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
DP
Nové techniky spracovania optických signálov v optickom prenosovom médiu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti tématu1 / 1
42.
BP
Nové techniky spracovania signálov v metalickom prenosovom médiu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Odstraňovanie objektov z videaÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
44.
BP
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií
Róka, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1--
45.
DP
Ochrana prevádzky v pokročilých optických sieťach EONÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
46.
DisP
Optimalizáčné metódy pre spracovanie dát
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TL
--FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
47.
DisP
Optimalizáčné metódy pre spracovanie veľkých dát
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
48.
BP
Pokročilé mechanizmy protokolu IPv6Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
49.
BP
Používateľské rozhranie smart domácnosti
Minárik, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--FEIPodrobnosti tématu0 / 2
--
50.
DPProgresívne techniky riadenia informačno-komunikačných sietí a služiebÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rilkov, D.
51.
DisP
Riadenia prevádzky pomocou metód riadenia prístupu v sieti IMS
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
DisP
Riadenia prevádzky pomocou metód riadenia prístupu v sieti IMSÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
BP
Rozhranie mozog-počítač
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
54.
BPSDR komunikačný systémÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--FEIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
55.
BPSimulátor ochrany dát s využitím samoopravných kódovRakús, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 2
--
56.BPSkúmanie kódov pre záchranu údajovFarkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pitvorec, M.
57.BP
Služba IPTV/ VoD a riadenie prístupu s využitím AC metód
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
58.
DisP
Služba prítomnosti v IMS
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TL--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
59.
DisP
Služba prítomnosti v IMSBaroňák, I.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)D-TLK--FEIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
DP
Softvérové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-API
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
61.
BPSoftvérové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenosRozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-API--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
BP
Softvérové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenosRozinaj, G.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.DP
Softvérové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
64.
BP
Spracovanie signalov z "eye-tracking" systemu
Kačur, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
B-TLK-SMS
FEIPodrobnosti tématu0 / 1
--
65.
DP
Stereoskopické zošívanie obrazu
Vargic, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
66.
BP
Stereoskopické zošívanie obrazu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / ----
67.
DP
Systém pre distribúciu multimediálneho obsahuÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu1 / --
68.
BP
Systém pre distribúciu multimediálneho obsahu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
69.
DP
Technická koncepcia platformy IMS so zameraním na dimenzovanie HSSÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / --
70.
BP
Technické riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 2--
71.
BP
Technické riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-API--FEIPodrobnosti tématu0 / 2
--
72.
DPVehicular Cloud Computing and V2X communication analysesKotuliaková, K.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-TLKxA
--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / -- Trusina, J.
73.
DPVybrané mechanizmy 5G sietí
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
BPVýskum možností využitia genetických algoritmov na optimalizáciu sietíFarkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
75.
BP
Výskum možností využitia umelej inteligencie v digitálnych komunikačných systémochÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
76.
DP
Využitie asymetrického kryptografického systému založeného na eliptických krivkách v sieťach VANET
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
BP
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej siete
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.BPVyužitie eliptických kriviek na ochranu prenosu dát v podnikovej sietiÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti tématu0 / 1--
79.DP
Využitie eliptických kriviek na zabezpečenie prenosu videostreamov z kamery autonómneho vozidla
Orgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.
BP
Využitie sledovania pohybu očí v zdravotníctve
Vargic, R.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
81.
DP
Využitie sledovania pohybu očí v zdravotníctveÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
82.
BP
Využitie sledovania pohybu očí v zdravotníctve
Vargic, R.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti tématu
0 / --
--
83.BPVyužitie vysokorýchlostnej siete PLC na prevádzkovanie širokopásmových služieb v domácnosti
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
84.
DP
Zabezečenie vyšších vrstiev v sieťovom modely TCP/IP
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Koštial, J.
85.DP
Zabezpečenie komunikácie založené na báze eliptických kriviek medzi autonómnym vozidlom a infraštruktúrou, resp. riadiacim centrom
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.DPZabezpečenie prenosu dát v širokopásmovej sieti PLC s WiFi výstupomOrgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
87.DisP
Zabezpečenie prenosu kľúčov v sieti prostredníctvom eliptických kriviek
Orgoň, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
D-TL
--FEI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--