24. 10. 2020  23:07 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | I | K | L | M | N | O | R | S | T | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.DP
Adaptívny systém pre komunikáciu so zariadeniami IoT
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
2.
BP
Aplikácie neurónových sietí pre diagnostiku
Polec, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti témy
4 / --
3.
DP
Automatizácia konfigurácie sieťových zariadeníMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
BP
Identifikácia hovoriacehoKačur, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLKB-TLK-SMSFEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.BPIPTV v IMSMedvecký, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1
6.
BP
Kódovanie a dekódovanie adaptívnych bezrýchlostných kódov použiteľných pre komunikáciu v kozmeFarkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 2
--
7.
DP
Kódovanie a dekódovanie adaptívnych bezrýchlostných kódov použiteľných pre komunikáciu v kozme
Farkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
DP
Kódovanie pre DNA
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--FEIPodrobnosti témy0 / 2--
9.
BPLokalizácia osôb v smart domácnostiMinárik, I.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK--FEIPodrobnosti témy1 / 2
10.
DP
Manažovanie digitálnej identity pomocou blockchainPolec, J.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.DP
Manažovanie digitálnej identity pomocou blockchain
Polec, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Strašifták, M.
12.
BP
Mobilná aplikácia pre vzdelávanie pomocou rozšírenej realityÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti témy1 / -- Otruba, M.
13.
BP
Návrh a realizácia optickej pasívnej siete pre IBV
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
14.
BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
15.
BP
Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Rozinaj, G.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)B-API--FEIPodrobnosti témy1 / 2
16.BPNové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-API--
FEI
Podrobnosti témy0 / 2--
17.
DP
Ochrana prenosu dát z kamery autonómneho vozidla na báze eliptických kriviek
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DP
Ochrana prenosu dát z kamery autonómneho vozidla na báze eliptických kriviek
Orgoň, M.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1--
19.
BP
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informáciíÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Jády, T.
20.
DP
Rozpoznanie hovoriaceho
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-TLK--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.BPRozpoznanie rečiKačur, J.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
B-TLK-SMS
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.
DP
Rozpoznávanie rečiÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DP
Skúmanie kódov pre záchranu údajovÚstav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.BP
Spracovanie signalov z "eye-tracking" systemu
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
B-TLK-SMS
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
25.
DP
Techniky brániace reakčným útokom na QC-xDPC McElieceov kryptosystém
Farkaš, P.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Techniky brániace reakčným útokom na QC-xDPC McElieceov kryptosystém
Farkaš, P.
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
B-TLK
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
27.
DP
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej siete
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
28.DP
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej siete
Orgoň, M.Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
I-MIKT
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Siroshtan, D.