15. 8. 2020  3:34 Marcela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav materiálov (MTF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | Ch | K | M | N | P | S | Š | T | U | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAnalýza deformácií chemicko-tepelne spracovaných plechov lamely mechanickej spojky
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieÚstav materiálov (MTF)
I-MI
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
3.DP
Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
4.
BPAnalýza štruktúry lomových plôch nástrojovej ocele po kryogénnom spracovaní
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Analýza vybraných vlastností binárnej zliatiny Sn-Zn
Ústav materiálov (MTF)
B-MIMTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Analýza zvarových spojov Al plechovHazlinger, M.
Ústav materiálov (MTF)
B-MIMTFPodrobnosti témy0 / ----
7.DP
Analýzy zvarových spojov tenkých plechov zváraných laserom
Ústav materiálov (MTF)I-MIMTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DizPDeformácia a lom precipitačne spevnených komplexných koncentrovaných zliatinLapin, J.
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMDMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
BP
Dilatometrická analýza ocele Vanadis 6
Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy0 / 1
--
10.
DP
Elektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel na báze TeO2 a Sb2O3
Ústav materiálov (MTF)
I-MIMTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Elektrochemické značenie kovových materiálovPašák, M.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
12.DPExperimentálna analýza počtu nukleačných zárodkov kryštalizácie v časticiach rýchlo stuhnutého práškuÚstav materiálov (MTF)
I-MI
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Charakteristika sub- a mikroštruktúry strednomangánových ocelí pre použitie v automobilovom priemysleÚstav materiálov (MTF)
I-MI
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
14.
BP
Charakterizácia mechanických vlastností vysokoentropickej zliatiny FeNiMnCr
Ústav materiálov (MTF)B-MIMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.DPCharakterizácia práškov a spečených oceľových vzoriekGrgač, P.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DP
Charakterizácia viacprvkových zliatin na báze Ga-Co-Cu-Ni-Fe s rôznym pomerom atómov
Priputen, P.Ústav materiálov (MTF)
I-MI
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Charakterizácia zliatin s viacerými základnými prvkami na báze Ga-Ni-Co-Cr-Fe
Priputen, P.
Ústav materiálov (MTF)
B-MIMTFPodrobnosti témy0 / 1
--
18.
DP
Korózna odolnosť binárnej zliatiny Sn-Zn
Ústav materiálov (MTF)I-MIMTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DizP
Korózna problematika austenitických materiálov primárneho okruhu jadrových elektrární
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.BPMetalografická analýza zvarových spojov plechovÚstav materiálov (MTF)
B-MI
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DizP
Mikroštruktúra a vlastnosti in-situ kompozitov na báze TiAl
Lapin, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMD
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
22.
DizPMikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť vysokoentropických zliatinPalcut, M.Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DizP
Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť nových zliatin pre bezolovnaté spájkovaniePalcut, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMD
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DP
Mikroštruktúra, chemické zloženie a korózna odolnosť zliatin Al-Co-Fe-Ni-Cu
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
MTFPodrobnosti témy0 / 1
--
25.
DP
Mikroštruktúrna analýza strednomangánových Q&P ocelí pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie
Križan, D.Ústav materiálov (MTF)
I-MI
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
26.
DP
Modelovanie kryštálovej štruktúry a termodynamickej stability nového oxidu niklu Ni2O3
Derzsi, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MIMTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
27.
BP
Návrh a realizácia merania závislosti hysteréznych strát od frekvencie striedavého magnetovania feromagnetického materiálu
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Návrh atomistických modelov málo známeho oxidu paládia PdO2
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Nespojitosti pri počiatočnej a koncovej fáze v procese zvárania zliatin AlSiMg pevnolátkovým Nd:YAG laserom
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
30.
DizP
Numerická simulácia and predikcia správania sa materiálov v procesoch povrchového tepelného spracovaniaBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)D-STAM
D-PMMD
D-PMMDxA
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
31.BPPevnosť plastu po 3D tlači
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
MTFPodrobnosti témy0 / 1--
32.
DP
Pevnosť spájkovaných spojov pri zvýšených teplotách
Ústav materiálov (MTF)I-MI
MTF
Podrobnosti témy0 / 1
--
33.DPPredikcia porušovania materiálov v procesoch indukčného kalenia s využitím numerickej simulácieÚstav materiálov (MTF)
I-MI
MTFPodrobnosti témy0 / --
--
34.
BP
Skúmanie mikroštruktúry zliatin na báze ZnGabalcová, Z.
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
35.
DP
Skúmanie subštruktúry ledeburitickej ocele po kryogénnom spracovaníÚstav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy
0 / --
--
36.BP
Spájkovanie supravodivých pások bezolovnatými spájkami pri použití rôznych tavív
Pekarčíková, M.Ústav materiálov (MTF)B-MI
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.BP
Stanovenie fyzikálno-technologických vlastností zliatiny typu Sn-Bi
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
MTFPodrobnosti témy
1 / --
Bodnár, M.
38.
BP
Stanovenie použiteľnosti materiálu S355JR na skrutky určené pre uchytenie koľajnícÚstav materiálov (MTF)B-MI
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
39.
BP
Stanovenie príčin poškodenia hriadeľa prevodovky dopravníka
Moravčík, R.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
40.
DizP
Štúdium difúzneho rozhrania Fe-Zn vytvoreného žiarovým zinkovaním pri rôznych teplotno-časových expozíciáchKusý, M.Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.DP
Štúdium nadmolekulovej štruktúry polymérnych zliatin na báze PET a PBT
Černičková, I.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
42.
DP
Štúdium zliatin Al-Pd-Co dlhodobo žíhaných pri teplote 1035°C
Ústav materiálov (MTF)I-MI
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
43.
DizP
Tepelná stabilizácia supravodičov na báze REBCO pre použitie v obmedzovačoch skratových prúdov
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
44.
BP
Termická analýza zliatin cínu
Ústav materiálov (MTF)
B-MI
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.DPUrčenie aktivačnej energie polarizačných mechanizmov vo vybraných polymérných materiáloch
Ústav materiálov (MTF)
I-MIMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Púchovský, D.
46.DP
Vplyv koncentrácie väzbového činidla na vulkanizáciu gumárenských zmesí
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
DizPVplyv legujúcich prvkov na vybrané vlastnosti nanokompozitných povlakovČaplovič, Ľ.Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
DP
Vplyv parametrov boridovania na mechanické vlastnosti Cr-V ledeburitickej ocele
Hudáková, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
49.BPVplyv parametrov depozície na vybrané vlastnosti PVD povlakovÚstav materiálov (MTF)B-MIMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Steinecker, P.
50.
DP
Vplyv parametrov výroby na mikroštruktúru Fe-Zn zliatinovej vrstvy žiarovo zinkovaných drôtov z vysoko-uhlíkovej oceleGogola, P.Ústav materiálov (MTF)
I-MI
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
DizPVplyv reakčnej väzby na teplotnú rozťažnosť dlhovláknových kompozitov na báze Mg zliatinKúdela, S.
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
D-PMMDxA
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
DP
Vplyv technológie výroby skúšobných vzoriek na výsledné hodnoty pevnosti v ťahu
Ústav materiálov (MTF)
I-MIMTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
53.
DP
Vplyv tepelného cyklovania na mikroštruktúru modifikovaných supravodivých pások pre obmedzovače skratových prúdov
Pekarčíková, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
54.
DP
Vplyv vlhkosti na mechanické vlastnosti statického polyamidového lana
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.
DP
Vplyv vybraných druhov väzbových činidiel na vulkanizáciu gumárenských zmesí
Kubliha, M.
Ústav materiálov (MTF)
I-MI
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
DizP
Vysokovýkonné materiály pre odvod tepla z malých zdrojov
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMDMTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
DizP
Vývoj vysokopevných precipitačne spevnených komplexných koncentrovaných zliatin
Ústav materiálov (MTF)
D-PMMD
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--