12. 11. 2019  10:18 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav výrobných technológií (MTF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 5

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAditívna výroba komponentov z Al zliatiny naváraním CMTSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Stiller, M.
2.BPAditívne systémy a automatizácia 3D tlačePokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šoltýs, K.
3.BPAditívne výrobné technológieŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Kalafut, D.
4.DPAnalýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BKDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Mikláš, S.
5.DPAnalýza faktorov pracovného prostredia Centra excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM MTF STU (2019÷2020)Pauliková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mužíková, V.
6.BPAnalýza materiálu opierok pre brúsny proces synchrónneho krúžkuHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Bordáč, O.
7.BPAnalýza metódy zvárania koroziivzdornej ocele s meďou laserovým lúčomKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Szabóová, H.
8.BPAnalýza metódy zváranie korozivzdornej ocele s meďou elektrónovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Konevalik, F.
9.DPAnalýza mikroštruktúry a mechanických vlastností komponentov vyhotovených aditívnou výrobou oblúkovým zváranímSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ciutti, A.
10.DPAnalýza možností výroby súčiastky v podmienkach KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Slováková, M.
11.DPAnalýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
12.DPAnalýza nasadenia viacúčelových montážnych a iných zariadení do výrobného procesu v spoločnosti BOGE v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. TrnavaHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Čulík, M.
13.BPAnalýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ružička, J.
14.DPAnalýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovaniaBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
15.BPAnalýza technologických možností spájania keramiky s kompozitným materiálomKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPAnalýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť.Moravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ježík, P.
17.DPAnalýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach ŠVEC a SPOL, s.r.o.Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Ondicová, M.
18.BPAnalyzovanie plôch na rotačných rezných nástrojovBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy2 / 2 Schmidt, S.
Lesay, A.
19.DPAplikácia laserového textúrovania v procesoch tvárneniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPAplikácia technológie tailor blanks v automobilovom priemysleŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPAutomatizácia kontrolného zariadeniaMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Gaža, P.
22.DPAutomatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo ParametricKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Žovinec, J.
23.DPAutomatizované navrhovanie technologických postupovPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
24.DPBalancing of cutting toolsPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Michalec, M.
25.DPDrsnosť obrobeného povrchuPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
26.BPEkonomické zhodnotenie malosériovej výroby odlievaného rámuŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / ----
27.DPFiltrácia dát pri meraní drsnosti povrchuGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPFrézovanie s upraveným polomerom nástrojaPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
29.DPFrézovanie ťažkoobrobiteľných materiálovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
30.BPGeometria rezných nástrojovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Večerová, M.
31.BPChemické a elektrochemické obrábanie - edukačné videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
32.BPChladenie pri brúsení synchrónnych krúžkovGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vizváry, Z.
33.DPIdeový návrh robotizovaného pracoviska pre kalibráciu ložískBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
34.DPImplementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
35.DPImplementácia rozšírenej reality pri výrobe montážnej linkyPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Böhm, P.
36.BPInkrementálne procesy v tvárneníŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Beňo, J.
37.DPInovácia materiálového toku na montážnej linke v podniku MTA Slovakia s.r.o.Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Červeňan, R.
38.DPKomplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM InspectMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Nagy, P.
39.BPKonštrukcia foriem na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tóth, A.
40.DPKonštrukcia formy na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Cíbik, M.
41.BPKonštrukcia formy na vstrekovanie termoplastovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Babiš, M.
42.DPKonštrukcia nástroja na výrobu nadstavca s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Čepela, P.
43.BPKonštrukcia tvárniaceho nástroja na ohýbanieBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kačmár, B.
44.BPKonštrukčný návrh prípravku pre konkrétny upínací systémKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
45.BPKonštrukčný návrh prípravku rozširujúci možnosti upnutia rotačných súčiastok na Difraktometer HZG4Kusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Burian, D.
46.BPKontrola profilu a mikrogeometrie povrchuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
47.BPLaserové leštenieŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
48.BPLaserové obrábanie biokompatibilných materiálovLudrovcová, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Zguriš, B.
49.BPLaserové obrábanie titánového kompozitu vyrobeného PMLudrovcová, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kamhal, J.
50.DPMateriálový tok výrobného systémuMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
51.DPMeranie teploty pri obrábaníPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Keleši, R.
52.BPMeranie vybranej súčiastky pomocou optického 3D skeneraMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
53.DPModelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyholeBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
54.DPModelovanie a simulácia procesu tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
55.BPModelovanie súčiastok pomocou generatívneho dizajnuBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Richnák, T.
56.DPModelovanie špeciálnych rezných nástrojovBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kováčik, J.
57.BPModernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kulíšek, P.
58.BPModernizácia kovacej linky s kovacím lisom LZK 4000 v podmienkach HKS Forge, s.r.o.Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
59.DPMožnosti konštrukcie a výroby foriem na vstrekovanie s využitím aditívnych technológiíBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Dobrovszký, P.
60.BPMožnosti projektovania materiálového tokuMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Liptáková, B.
61.BPMožnosti úpravy aktívnych častí nástrojov v procesoch tvárneniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
62.BPMožnosti využitia edukatívneho robota Dobot MagicianHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Nižňan, P.
63.BPNáhrada doteraz využívaného tvrdokovového náradia s povlakom ALCrN náradím z rýchloreznej ocele s povlakom FeinAlMatúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Masaryk, S.
64.DPNávrh a implementácia rozširujúcich komponentov polohovacieho prípravku.Moravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šedovič, V.
65.DPNávrh a implementácia systému pre zásobovanie montážnych buniekBožek, P.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
66.BPNávrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre predmet Projektovanie výrobných systémovBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 2--
67.DPNávrh a výroba hybridného výrobného systémuMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Michálik, M.
68.DPNávrh a výroba prevodovky omielacieho zariadeniaPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hanuliak, L.
69.BPNávrh a výroba prípravku na tvárnenie rúrKuruc, M.Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Podolská, J.
70.DPNávrh a výroba súčiastky pomocou 3D tlače kovovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Denko, M.
71.BPNávrh a výroba výukového modelu na predmet PrípravkyKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
72.BPNávrh a vytvorenie modelu monolitnej karbidovej frézy v CAD softvériVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Majtán, D.
73.DPNávrh a vývoj univerzálneho chápadla pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., TrnavaKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Petrík, P.
74.DPNávrh a vývoj univerzálneho uchopovacieho systému pre svetlometyKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Potúček, M.
75.BPNávrh a montáž palivovej nádrže pre SCR systémVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Čobrda, V.
76.DPNávrh a simulácia automatizovaného pracoviska pre zváranie výliskovKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kopiar, M.
77.DPNávrh automatizácie na orientáciu synchronného krúžku pri balení v podniku Schaeffler s.r.o.Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Zifčák, J.
78.DPNávrh automatizácie na zisťovanie chýb pri balení synchrónneho krúžkuHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Mlynarčíková, M.
79.BPNávrh automatizácie procesu ručného pracoviskaMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Švorc, M.
80.DPNávrh automatizovaného pracoviska v prostredí simulačného softvéru Process Simulate s využitím vo virtuálnej realiteHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Dávidek, J.
81.DPNávrh autonómneho riešenia unášacej a lisovacej hlavy vnútorného krúžku s naklonenou transportnou rovinou s využitím 3D tlačeKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Končitý, P.
82.DPNávrh a výroba komponentov pre omielacie zariadenieBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Galko, F.
83.DPNávrh a výroba komponentov upínacieho stavebnicového sytémuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
84.BPNávrh elektrickej odporovej pece pre tavenie zliatin mediBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
85.DPNávrh geometrie a výroby nástrojov pre proces tvárnenia rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
86.BPNávrh jadrovníkov pre výrobu netrvalej formy na odlievanie bloku lodného motoraŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
87.BPNávrh komplexnej kontroly parametrov závitu skrutky malého priemeruMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
88.BPNávrh komponentov upínacieho stavebnicového sytémuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
89.DPNávrh konceptu automatického merania rozstupovej kturžnice (HK) na valčekových ložiskáchHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Polák, M.
90.BPNávrh kontroly parametrov vnútorného závituMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Juhás, A.
91.BPNávrh kontroly parametrov vnútorného závituMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
92.DPNávrh matematického modelu tupého zvarového spoja vyhotoveného z koroziivzdornej ocele a medi laserovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hnilica, M.
93.DPNávrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom strojiGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 2--
94.BPNávrh meracieho plánu v softvére CalypsoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 2--
95.BPNávrh merania parametrov závitu skrutky malého priemeruMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
96.BPNávrh metód spájania rotačných segmentovKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tarčák, M.
97.BPNávrh metodiky pre podporu rozhodovania v oblasti korektívnej údržbyHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
98.DPNávrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie hliníkových komponentovKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Liko, R.
99.DPNávrh metódy zvárania a zariadenia na zváranie prírubKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kapsová, S.
100.DPNávrh mobilného pracoviska s kolaboratívnym robotom UR pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., TrnavaKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Balogh, M.
101.DPNávrh mobilného zariadenia na kontrolu potrubných systémovBučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hais, J.
102.DPNávrh modelových dosiek pre vertikálny formovací stroj DISAMATIC D3Bajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
103.DPNávrh modelu sklárskej formy a vplyv navrhnutých renovačných technológií na jej životnosť vo výrobeKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Minárech, I.
104.DPNávrh modulu výrobnej linky s montážnym robotomKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
105.BPNávrh modulu výrobnej linky s montážnym robotomKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kotian, M.
106.DPNávrh montáže káblových zväzkovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Komůrka, M.
107.BPNávrh montáže krátkej strelnej zbrane Glock 26Delgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
108.BPNávrh montáže motora osobného automobiluVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ďuroška, L.
109.BPNávrh montáže potrubiaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Paluš, T.
110.BPNávrh montáže robotickej rukyVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Matovič, D.
111.BPNávrh montáže stredového zloženia bicyklaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Blaho, T.
112.BPNávrh montáže valčekového dopravníkaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Špalek, M.
113.DPNávrh montáže vstrekovacích lisovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Petráš, M.
114.DPNávrh možností nasadenia automatizácie a robotiky vo výrobnom procese vo vhodnom simulačnom softvéri v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. TrnavaHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Krchnavý, M.
115.BPNávrh netrvalej formy pre odlievaný konektor nosníkovŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
116.DPNávrh novej koncepcie layoutu a materiálového toku výrobnej linky ZM-MAG v závode ZF Slovakia, a.s. Trnava z dôvodu rozšírenia výrobyDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Korec, S.
117.BPNávrh opatrení na zlepšenie organizácie údržby kaliacich zariadení v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Šuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Baran, L.
118.DPNávrh orovnávacieho nástroja brúsneho kotúča v brúske na otvoryBučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Vajay, J.
119.DPNávrh parametrov pre obrábanie CBN a ich vplyv na vybrané charakteristikyKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vydrnák, M.
120.DPNávrh parametrov zvárania Ni a Ti laserovým lúčomKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lipár, T.
121.BPNávrh pásového dopravníka pre sypké materiályMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bulák, J.
122.BPNávrh pneumatického uchopovacieho zariadeniaRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mihálik, T.
123.BPNávrh pneumatického upínacieho zariadeniaRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Csekei, M.
124.BPNávrh postupu výroby repliky korby tankuŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
125.BPNávrh postupu výroby repliky veže tankuŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
126.BPNávrh povlakovania na strižník a strižnicu pre podložky brzdného dieluMatúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Medlen, D.
127.DPNávrh pracoviska s kolaboratívnym robotom pre robotickú obsluhu CNC strojovRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kokoš, M.
128.DPNávrh prípravku na montáž podskupín drevodomovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Levák, M.
129.DPNávrh prípravku určeného na obrábanie poškodených tesniacich plôch parogenerátora JE VVER 440Bučányová, M.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Sekera, M.
130.DPNávrh racionalizačných opatrení v podniku ZF LeviceVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kamenszká, A.
131.BPNávrh rezného nástroja v CAD softvéry pomocou nameranej geometrieHrbál, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
132.BPNávrh riadenia výrobného zariadenia prostredníctvom PLC Allen BradleyRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Račák, M.
133.DPNávrh robotického pracoviska pre stanicu výstupnej kontroly smerových svetielRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Kuric, D.
134.BPNávrh robotického ramenaMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vallašek, J.
135.DPNávrh robotizácie výrobnej bunky pre proces lepeniaRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, Š.
136.BPNávrh robotizovaného pracoviska v simulačnom softvéry RobotStudioHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Zemko, F.
137.DPNávrh rozšírenia vstupno-výstupnej pozície systému iCIM 3000 v softvéri Proces SimulateHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Kňažek, J.
138.DPNávrh skladu výrobného systémuMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
139.BPNávrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastokKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
140.BPNávrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastokKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
141.BPNávrh spôsobu spájkovania keramických materiálovKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
142.BPNávrh spôsobu spájkovania keramických materiálovKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
143.BPNávrh spôsobu spájkovania kompozitných materiálovKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Belko, M.
144.DPNávrh technológie zvárania prechodových medzikusov Cu- Al pre elektrotechnický priemyselMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kubisová, D.
145.DPNávrh testovacieho pracoviska pre mechatronický systémBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
146.DPNávrh testovacieho pracoviska pre technický systémBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 2--
147.BPNávrh triediacej stanice obrobkovMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Janček, M.
148.DPNávrh virtuálneho uvedenia do prevádzky pre model výrobného zariadeniaRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Skýpala, R.
149.DPNávrh vložky formy pre vysokotlakové liatie lopatkového kolesaBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
150.DPNávrh výrobného systému na výrobu výkovkov s pozdĺžnou osouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
151.DPNávrh výroby a montáže prípravku pre obrábanieVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mozolík, M.
152.DPNávrh zariadenia na manipuláciu cylindrických článkovKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Babirát, M.
153.DPNávrh zariadenia pre automatické dávkovanie granulátuVelíšek, K.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
154.BPNávrh zariadenia pre orientačné meranie dĺžky nástrojovej zostavyŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
155.DPNávrh zváracieho prípravku pre zváranie oceľového uzáveru nádrže komunálneho vozidla KaiserKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Remiaš, D.
156.BPNavrhovanie a simulácia výroby nástrojov v CAD/CAMPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kubek, P.
157.DPNormovanie pracovných časov za účelom zefektívnenia výrobyVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mogyorósi, L.
158.BPObrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - edukačné videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
159.DPObrábanie keramiky pomocou rotačného ultrazvukového obrábanie pri vysokých rezných rýchlostiachKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Drgoň, M.
160.DPObrábanie robotomPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
161.BPObrábateľnosť materiálov pri laserom mikroobrábaníŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
162.DPOdolnosť proti opotrebovaniu pri obrábaníPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jedinák, M.
163.DPOptimalizácia parametrov navárania koróziivzrodných ocelíBárta, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Barutík, M.
164.DPOptimalizácia procesu CNC konvenčného tlačeniaŠugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Benian, M.
165.BPOptimalizácia spotreby pneumatických čerpadiel v PMR za účelom zníženia spotreby stlačeného vzduchuMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Levický, T.
166.DPOptimalizácia technologického procesu gravírovania a značeniea koróziivzdornej ocele pomocou CO2 laseruNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pacalaj, L.
167.DPOverovanie hybridného výrobného systémuMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Macháč, T.
168.DPPočítačová podpora monitorovania rezných kvapalínPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy2 / -- Lašo, M.
Vincze, S.
169.BPPorovnanie CAM stratégií vzhľadom na kvalitu povrchu pri frézovaní materiálu PE1000Šimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Cíbik, M.
170.DPPorovnanie obrábania ultrazvukovým nástrojom s a bez ultrazvukuKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Barták, M.
171.BPPorovnanie súčiastok vyrobených 3D tlačou a vstrekovaním plastu z hľadiska presnostiVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
172.BPPorovnanie výkonu navárania oblúkovými metódami zváraniaUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
173.DPPosúdenie malosériovej výroby odlievanej príruby z ekonomického hľadiskaŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Mašek, M.
174.DPPovrchové úpravy súčiastok vyrobených aditívnou technológiouČaus, A.Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Valovičová, N.
175.DPPredikcia porušovania materiálov v procesoch indukčného kalenia s využitím numerickej simulácieBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
176.BPPrehľad a charakteristika zlievarenskej výroby v rámci dvoch krajín Vyšehradskej skupiny (Česká republika a Poľsko)Bajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
177.BPPrehľad a charakteristika zlievarenskej výroby v rámci dvoch krajín Vyšehradskej skupiny (Slovenská republika a Maďarsko)Bajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Puk, N.
178.DPPríprava a analýza vlastností gumových zmesí s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kuril, L.
179.DPProces interných reklamácií v MTA SLOVAKIA s.r.o.Pauliková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vicianová, A.
180.DPProces interných reklamácií vo vybranej priemyselnej organizáciiPauliková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Helt, P.
181.BPProgresívne metódy spájania súčiastok v montáži pomocou skrutkových spojovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lišaník, S.
182.BPProgresívne technológie výroby biomedicínskych komponentovŠugár, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
183.DPRacionalizácia procesu balenia výrobkov z vlnitej lepenky v podmienkach Grafobal a.s.Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Semrová, K.
184.DPRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastkyGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 2--
185.DPRacionalizácia výroby lisovaného dielca v podmienkach fy HP Strojárne, spol. s r. o.Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ondrejmiška, D.
186.BPRacionalizácia výroby zadného veka na CNC strojochGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bögi, G.
187.BPRacionalizácia výroby zápustkového výkovku v podmienkach HKS Forge, s.r.oKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
188.BPRacionalizácia výroby zápustkového výkovku v podmienkach HKS Forge, s.r.o.Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
189.DPRacionalizácia výroby zápustkového výkovku v podmienkach fy HKS Forge, s.r.o.Kapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Papp, J.
190.BPRacionalizácia výroby zápustkového výkovku v podmienkach HKS Forge, s.r.oKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Augustovičová, M.
191.BPRealizácia návrhu interaktívnej multimediálnej aplikácie pre monografiuBožek, P.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
192.BPRealizácia návrhu interaktívnej multimediálnej aplikácie pre monografiuBožek, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 2--
193.DPReverzné inžinierstvo rotačných rezných nástrojovBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Martinek, F.
194.DPReverzné inžinierstvo vybraného komponentuMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy2 / 2 Koleňák, M.
Machala, E.
195.BPReverzné modelovanie v prostredí CAD programu Fusion 360Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lederleitner, M.
196.BPRiadiaci elektro-pneumatický obvod daného výrobného zariadeniaMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Štvrtecký, M.
197.DPRiešenie realizácie S/R skrutkového spoja s ohľadom na produktovú diverzitu pre konkrétny pracovný post montážnej linky zadných nápravníc.Zvolenský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Zajíček, I.
198.DPRobotický uchopovač určený na manipuláciu s vekom prevodovkyKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Boďa, R.
199.BPRotačné ultrazvukové obrábanie v medicíneKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Remiš, P.
200.BPSenzorické vybavenie výrobných zariadeníMudriková, A.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Žúrek, M.
201.DPSimulácia procesu pracoviska s kolaboratívnym robotom vo firme BizzcomMatúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
202.DPSimulácia robotického pracoviska pre manipulačnú operáciuRužarovský, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Totka, Ľ.
203.DPSimulácia robotického pracoviska pre manipulačnú operáciu vo firme Bizzcom, s.r.o.Delgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Sitta, M.
204.DPSimulácia technologického procesu ťahania v simulačnom programe DEFORMSobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
205.DPSimulačné techniky a metódy v obrábaníPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Čuhák, M.
206.DPSledovania vybraných aspektov pri sústružení ťažkoobrobiteľných materiálov vzhľadom na úpravu rezných hrán nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Straka, R.
207.DPSledovania vybraných aspektov pri sústružení ťažkoobrobiteľných materiálov vzhľadom na úpravu rezných hrán nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / 1--
208.DPSpájkovanie elektrónovým lúčom s využitím aktívnych spájkovacích zliatinKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pluhár, A.
209.DPSpájkovanie keramických materiálov hybridným spôsobom laser/ultrazvukKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Meluš, T.
210.BPSpájkovanie koroziivzdornej ocele s meďou tvrdými spájkamiHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
211.BPSpôsoby upínaniaPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Bíly, J.
212.BPStroje a nástroje pre rotačné ultrazvukové obrábanieKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Backo, P.
213.BPSystémy monitorovania parametrov oblúkových metód zváraniaMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gracik, T.
214.BPŠtúdium spájkovateľnosti koroziivzdornej ocele s meďou mäkkými spájkamiHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kopčanová, L.
215.BPTechnológie výroby vnútorných drážokPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
216.BPTendencie v oblasti výrobnej logistiky: rola simulačných metód a softvérov s dôrazom na TecnoMatix Plant SimulationDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Vittek, M.
217.BPTeoretická štúdia procesov laserového obrábaniaLudrovcová, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hollý, L.
218.BPTeoretický rozbor procesov výroby bezšvových rúrBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Köttner, M.
219.DPThe influence of laser beam offset on the microstructure and mechanical properties of copper - austenitic stainless steel dissimilar metals weld jointsSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tomčíková, E.
220.DPTorzná tuhosť stopkových nástrojovPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
221.BPTrendy v oblasti obrábania, obrábacích strojov a ich programovaniaPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Fodora, P.
222.DPTvorba kinematiky a simulácie 3D objektov v programe TecnoMatix Plant SimulationDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
223.BPTvorba makierPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Kutej, M.
224.DPTvrdé spájkovanie ocelí CMT metódouUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
225.DPUpínaniePeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Skladaný, D.
226.DPÚprava rezných hrán nástrojov a jej vplyv na opotrebovanieŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
227.DPÚprava rezných hrán nástrojov na prototype omieľacieho zariadeniaVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Galko, P.
228.DPÚprava rezných hrán vymeniteľných rezných platničiek z CBNKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Krajči, R.
229.BPVariabilita výsledkov merania drsnosti povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
230.BPVariabilita výsledkov merania kruhovitosti na kruhomereGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
231.BPVizualizácia textúry povrchuGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
232.BPVplyv dĺžky kroku skenovania na vyhodnocovanie tolerancií polohy pri meraní na SMS.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
233.DPVplyv drsnosti povrchu zliatiny Al-Li na vlastnosti laserom vyhotovených zvarových spojovMarônek, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šugra, F.
234.BPVplyv geometrie rezného klina na profil drsnosti sústruženého povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
235.BPVplyv hĺbky rezu na profil drsnosti sústruženého povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
236.DPVplyv hustoty vnútornej štruktúry v procese metódy FDM na rozmerovú presnosť vybranej súčiastkyMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Blaha, J.
237.BPVplyv NC dráh na rýchlosť posuvu pri frézovaníVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Jakubička, M.
238.DPVplyv oscilácie elektrónového lúča na vlastnosti zvarových spojov z Al-Li zliatinyUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
239.DPVplyv parametrov na rozmerovú a tvarovú presnosť súčiastok vyrobených metódou FDM z materiálu TPEKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šturcel, R.
240.DPVplyv parametrov navárania na životnosť kovacieho nástroja po jeho renováciíKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kovačocy, P.
241.BPVplyv posuvu na profil drsnosti sústruženého povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
242.BPVplyv priemeru guličky snímača na vyhodnocovanie tolerancií polohy pri meraní na SMS.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bardáč, P.
243.DPVplyv reverzného modelovania na kvalitu 3D modeluBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kuchárik, J.
244.BPVplyv reznej rýchlosti na profil drsnosti sústruženého povrchuGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
245.BPVplyv rýchlosti skenovania na vyhodnocovanie tolerancií polohy pri meraní na SMS.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
246.DPVplyv technologických pohybov elektrónového lúča na vlastnosti zvarových spojovUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
247.DPVplyv úpravy zvarových plôch plazmovým rezaním na vybrané vlastnosti zvarových spojov z koróziivzdornej oceleUrminský, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Nyeki, N. A.
248.DPVplyv veľkosti mikrogeometrie rezných hrán na opotrebovanie rezných nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Petráš, T.
249.DPVplyv veľkosti polomeru zaoblenia rezných hrán nástrojov na drsnosť povrchu pri frézovaníVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
250.DPVplyv veľkosti zaoblenia rezných hrán nástrojov na rezné sily pri frézovaní austenitickej nehrdzavejúcej oceleŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
251.DPVplyv vytvorenia základného súradnicového systému na vyhodnocovanie tolerancií polohy pri meraní na SMS.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Molnár, M.
252.DPVyhodnocovanie pórovitosti hliníkových dielov pomocou CT zariadenia.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Čmela, M.
253.DPVyhodnocovanie pórovitosti plastových dielov pomocou CT zariadenia.Kritikos, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Sobčák, D.
254.BPVýroba a brúsenie rezných nástrojov a úprava reznej hranyVozár, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Filo, J.
255.BPVýroba presných dier pomocou technológie Fused Deposition ModellingMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Madaj, M.
256.BPVýroba súčiastok prostredníctvom 3D tlače kovovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bitter, M.
257.BPVýroba závitovPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy3 / -- Bučko, B.
Vyskoč, K.
Chovanec, M.
258.DPVýskum beztavivového spájkovania kovokeramických kompozitov s využitím ultrazvukovej energieKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
259.DPVýskum interakcií na rozhraní spájkovaného spoja keramika/kompozitKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
260.DPVýskum vplyvu technologických parametrov pri ťahaní bezšvových rúr s podporou numerickej simulácieSobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Masár, P.
261.DPVýskum vybraných termoplastických materiálov a ich vplyv na rozmerovú presnosť vybranej súčiastky v procese technológie Fused Deposition ModelingMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Nguyen, D.
262.DPVýskum zvárania koróziivzdornej ocele a Cu laserovým lúčomKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Harsányiová, J.
263.DPVýskum zvárania Ni a Ti elektrónovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Škoviera, R.
264.DPVysokorýchlostné obrábaniePeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
265.BPVytvorenie aplikácie na návrh a výpočet častí vtokovej sústavy pre gravitačné liatieBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
266.BPVytvorenie e-learningových modulov pre inovované vzdelávanie v laboratóriu pneumatického riadeniaMatúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Poláčik, M.
267.DPVyužitie CA technológií pre vybraný tvarovo-zložitý výrobokPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy2 / -- Líška, J.
Kurtulík, A.
268.DPVyužitie CA technológií pri návrhu a výrobe pre vybrané úžitkové zariadeniePeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Šatka, F.
269.BPVyužitie CA technológií pri návrhu a výrobe vybranej súčiastkyPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy8 / -- Gábriš, A. I.
Drmlík, Ľ.
Lesay, S.
Mazúr, L.
Mejía, A.
Maliarik, O.
Kolibjár, M.
Rubaninský, N.
270.DPVyužitie CA technológií pri návrhu technologického robotického pracoviskaPeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Repa, R.
271.BPVyužitie digitálnych nástrojov rozšírenej a virtuálnej reality vo výrobnom podnikuHolubek, R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Pavlík, A.
272.BPVyužitie lúčových technológií spájkovania koroziivzdornej ocele s meďouKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
273.DPVyužitie modelovania a simulácie procesu obrábania na stanovenie vhodnej rektifikačnej metódy rezných nástrojovNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
274.DPVyužitie modelovania a simulácie procesu obrábania v súvislosti s predikciou trvanlivosti rezných nástrojovNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
275.DPVyužitie počítačovej podpory pri výrobe a kontrole rozmerov hrdla plynomera v spoločnosti Klimstahl s.r.o.Görögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Nikodem, M.
276.BPVyužitie technológií spájkovania kompozitných a keramických materiálov v praxiKostolný, I.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
277.BPVyužitie zváraných a spájkovaných spojov z koroziivzdornej ocele s meďou v praxiHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
278.DPZákladné prvky virtuálneho uvedenia do prevádzky v programe TecnoMatix Plant Simulation: návrh metodikyDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
279.DPZákladné prvky virtuálneho uvedenia do prevádzky v programe TecnoMatix Plant Simulation: prípadová štúdia použitím stratégie SiLDelgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Horváth, J.
280.DPZefektívnenie materiálového toku na základe integrácie mobilného robota na výrobnej linke v podniku Faurecia s.r.o.Delgado Sobrino, D. R.Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Mihalovič, M.
281.DPZmena tribologických vlastností s využitím laserového mikroobrábania na tvárniacich nástrojoch v procese ťahania bezšvíkových rúrNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
282.DPZnižovanie pórovitosti zvarových spojov vytvorených z hliníkových zliatin pomocou laserového lúčaBárta, J.Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Špániková, M.
283.DPZváranie Inconelu laserovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Woźnica, A.
284.DPZváranie koľajníc metódou InnershieldKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tomášik, A.
285.DPZváranie preplátovaných spojov meď - nehrdzavejúca oceľ elektrónovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gross, J.
286.DPZváranie preplátovaných spojov meď - nehrdzavejúca oceľ laserovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Neštický, J.
287.DPZváranie rúr tranzitného plynovoduKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Boroš, J.
288.DPŽivotnosť tvárniacich nástrojovBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Rusková, A.
289.DP5-osové obrábaniePeterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Kováč, M.