23. 9. 2020  2:28 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | E | I | P | R | Š | V

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DP
Analýzu rizík vybraného strojného zariadenia podľa STN EN ISO 12 100
Buranská, E.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Bezpečnosť aditívnej výroby vzhľadom na tvorbu jemných častíc
Buranská, E.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.DP
Bezpečnostné riziká vybraných strojov
Martinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Lorinc, D.
4.
DP
Environmentálne prijateľné spracovanie odpadu z kávy
Soldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
DP
Erodologický prieskum lokality Bubeník (Trstená)Sirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ščasná, M.
6.
BP
Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození pri práci na vybranom strojnom zariadeníÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.DP
Iniciačné parametre smrekového dreva
Rantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
8.
BP
Posúdenie bezpečnosti práce na vybranom pracovisku
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBEMTF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.
BP
Posúdenie rizík vybraných technických zariadeníMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy0 / 1--
10.
DP
Posúdenie účinnosti sorpčných materiálov pre odstraňovanie ropných látok z vôd
Sirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovičová, M.
11.BPPožiarna bezpečnosť materiálov pre aditívnu výrobuKatedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DP
Rozbor najčastejších príčin pracovných úrazov
Martinka, J.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy1 / 1 Stojkovič, M.
13.
BP
Štúdium vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBEMTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
Štúdium výbuchových parametrov zvíreného prachu
Kuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ščasný, P.
15.DPŠtúdium výbuchových parametrov zvíreného prachu v závislosti na použitom zapaľovačiKuracina, R.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Bajan, J.
16.BP
Vplyv externého tepelného toku na hmotnostný úbytok pri horení dreva
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.DP
Vplyv orientácie a rozstupu na požiarne riziko elektrických káblov
Martinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
18.DP
Vplyv povrchovej úpravy dreva na kritický tepelný tok
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
19.
BP
Vplyv teploty na zmenu farby vybraných drevín
Martinka, J.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
20.
BPVýpočet kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTF
Podrobnosti témy
0 / ----