22. 9. 2019  16:26 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | E | H | M | P | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAnalýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPEnvironmentálne a bezpečnostné riziká aditívnych technológií.Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPEnvironmnetálne a bezpečnostné aspekty aditívnej technológie FDMBuranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPHodnotenie horľavých kvapalín pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarovMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Harnoš, M.
5.BPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 2--
6.DPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu pri rôznych podmienkachKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 3--
7.BPPosúdenie úrovne bezpečnosti vo vybranej spoločnostiMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 2 Krchnák, E.
8.DPPožiarne riziko elektrických káblovMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 2--
9.DPVyužitie uhlikatých materiálov ako sorbentov pri odstraňovaní kontaminantov z odpadových vôdBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
10.DPZelená chémia ako súčasť environmentálnej bezpečnostiBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----