17. 11. 2019  9:13 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | E | H | I | K | M | O | P | S | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAlternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysleRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPAnalýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Anina, T.
3.BPAplikovanie technických ekolabelingových schém v rámci produktovej politikyRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPBezpečná manipulácia so streľnou zbraňouBalog, K.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPBezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupineRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Markovičová, A.
6.DPEmisie prachových častíc v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s.Soldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Škutová, R.
7.DPEnvironmentálne a bezpečnostné riziká aditívnych technológií.Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPEnvironmnetálne a bezpečnostné aspekty aditívnej technológie FDMBuranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mészáros, D.
9.BPHodnotenie horľavých kvapalín pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarovMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Harnoš, M.
10.DPHodnotenie stavu povrchových vôd vo vybranej likaliteMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Božik, M.
11.BPIdentifikácia nebezpečenstiev a ohrození pri práci na vybranom strojnom zariadeníSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 2--
12.DPIdentifikácia nebezpečenstva a rizík vo vybranej prevádzkeSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
13.BPImplementácia normy STN EN ISO 45 001 do zavedeného systému BOZP vo vybranom podnikuPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Jalakšová, V.
14.BPKoordinácia bezpečnosti pri dostavbe atómovej elektrárne MochovceMartinka, J.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy2 / 2 Vajla, S.
Foltín, A.
16.DPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu pri rôznych podmienkachKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy2 / 3 Duchoň, D.
Kohúcik, Ľ.
17.DPMonitorovanie skládky tuhého komunálneho odpaduMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Petrášová, Z.
18.BPMožnosti využívania odpadov zo spracovania kávyBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bartek, M.
19.DPMožnosti získavania alebo recyklácie vybraných kovov a ich zlúčenínBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Forgáčová, V.
20.DPOpticky transparentný, drevný biokompozitWachter, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gereková, D.
21.DPPosúdenie elektrických káblov z hľadiska ochrany pred požiarmiRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Gabriška, M.
22.DPPosúdenie rizík pri práci na vybranom pracoviskuSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 2 Matušov, D.
23.DPPosúdenie účinnosti odstraňovania špecifických organických kontaminantov v simulovaných procesoch čistenia odpadových vôdSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Štefunková, A.
24.BPPosúdenie úrovne bezpečnosti vo vybranej spoločnostiMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 2 Krchnák, E.
25.DPPoužitie FTIR-ATR spektroskopie na skúmanie aditív v plastochBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mištinová, K.
26.DPPoužitie Ramanovej spektroskopie pri identifikácii nebezpečných chemických látok v teréne pre jednotky Hasičského a záchranného zboru.Soldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Otajovičová, M.
27.DPPožiarne riziko elektrických káblovMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 2 Hrnčiar, J.
28.DPPreprava nebezpečných látokMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
29.DPPripravenosť priemyselných podnikov na zavedenie systémov riadenia kvality a životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Rodinová, S.
30.DPPrvá pomoc v chemickom laboratóriuSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Janušková, P.
31.DPSorpcia fenolu na aktivovaných alternatívnych sorbentochSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mihelová, M.
32.BPÚprava a zvýšenie kvality vody v domácich podmienkachPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
33.DPVplyv koncentrácie kyslíka na lineárnu rýchlosť horenia elektrických káblovBalog, K.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
34.DPVplyv externého tepelného toku na podlahové krytinyRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Bathó, M.
35.DPVplyv povrchovej úpravy dreva na kritický tepelný tokRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
36.BPVýpočet kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
37.DPVyužitie AOP pri odstraňovaní organického znečisteniaSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Balková, L.
38.DPVyužitie uhlikatých materiálov ako sorbentov pri odstraňovaní kontaminantov z odpadových vôdPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Kosár, L.
39.BPZelená chémia ako súčasť environmentálnej bezpečnostiPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Drobná, D.
40.DPZelená chémia ako súčasť environmentálnej bezpečnostiPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
41.BPZhodnotenie kvality poľnohospodárskej pôdy vo vybranom mikroúzemíSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Václavík, L.
42.BPZhodnotenie kvality povrchových vôd vo vybranom mikropovodíSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Mahútová, K.