15. 12. 2019  16:06 Ivica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | E | H | I | K | M | O | P | R | S | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPAlternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysleRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
2.DPAnalýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Anina, T.
3.BPAplikovanie technických ekolabelingových schém v rámci produktovej politikyRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
4.BPBezpečná manipulácia so streľnou zbraňouBalog, K.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Mĺkvy, I.
5.BPBezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine stavebné materiályRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Malíšek, A.
6.DPBezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupineRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Markovičová, A.
7.DPEmisie prachových častíc v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s.Soldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / -- Škutová, R.
8.DPEnvironmentálne a bezpečnostné riziká aditívnych technológií.Buranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
9.BPEnvironmnetálne a bezpečnostné aspekty aditívnej technológie FDMBuranská, E.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Mészáros, D.
10.BPHodnotenie horľavých kvapalín pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarovMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Harnoš, M.
11.DPHodnotenie stavu povrchových vôd vo vybranej likaliteMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Božik, M.
12.BPIdentifikácia nebezpečenstiev a ohrození pri práci na vybranom strojnom zariadeníSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu0 / 2--
13.DPIdentifikácia nebezpečenstva a rizík vo vybranej prevádzkeSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Koštrnová, R.
14.BPImplementácia normy STN EN ISO 45 001 do zavedeného systému BOZP vo vybranom podnikuPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / -- Jalakšová, V.
15.BPKoordinácia bezpečnosti pri dostavbe atómovej elektrárne MochovceMartinka, J.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Odziomek, P. S.
16.BPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu2 / 2 Vajla, S.
Foltín, A.
17.DPMeranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu pri rôznych podmienkachKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu2 / 3 Duchoň, D.
Kohúcik, Ľ.
18.DPMonitorovanie skládky tuhého komunálneho odpaduMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Petrášová, Z.
19.BPMožnosti využívania odpadov zo spracovania kávyBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Bartek, M.
20.DPMožnosti získavania alebo recyklácie vybraných kovov a ich zlúčenínBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Forgáčová, V.
21.DPOpticky transparentný, drevný biokompozitWachter, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Gereková, D.
22.DPPosúdenie elektrických káblov z hľadiska ochrany pred požiarmiRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / -- Gabriška, M.
23.DPPosúdenie rizík pri práci na vybranom pracoviskuSzabová, Z.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 2 Matušov, D.
24.DPPosúdenie účinnosti odstraňovania špecifických organických kontaminantov v simulovaných procesoch čistenia odpadových vôdSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Štefunková, A.
25.BPPosúdenie úrovne bezpečnosti vo vybranej spoločnostiMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu2 / 2 Pecko, D.
Krchnák, E.
26.DPPoužitie FTIR-ATR spektroskopie na skúmanie aditív v plastochBlinová, L.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Mištinová, K.
27.DPPoužitie Ramanovej spektroskopie pri identifikácii nebezpečných chemických látok v teréne pre jednotky Hasičského a záchranného zboru.Soldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Otajovičová, M.
28.DPPožiarne riziko elektrických káblovMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu2 / 2 Hrnčiar, J.
Lednár, T.
29.DPPreprava nebezpečných látokMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
30.DPPripravenosť priemyselných podnikov na zavedenie systémov riadenia kvality a životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Rodinová, S.
31.DPPrvá pomoc v chemickom laboratóriuSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Janušková, P.
32.DPRôzne metódy odstraňovania ligínu z drevaWachter, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / -- Bednáriková, M. Z.
33.DPSorpcia fenolu na aktivovaných alternatívnych sorbentochSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Mihelová, M.
34.BPÚprava a zvýšenie kvality vody v domácich podmienkachPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu0 / ----
35.DPVplyv koncentrácie kyslíka na lineárnu rýchlosť horenia elektrických káblovBalog, K.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
36.DPVplyv externého tepelného toku na podlahové krytinyRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / -- Bathó, M.
37.DPVplyv povrchovej úpravy dreva na kritický tepelný tokRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu0 / ----
38.BPVýpočet kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu0 / ----
39.DPVyužitie AOP pri odstraňovaní organického znečisteniaSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Balková, L.
40.DPVyužitie uhlikatých materiálov ako sorbentov pri odstraňovaní kontaminantov z odpadových vôdPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / -- Kosár, L.
41.BPZelená chémia ako súčasť environmentálnej bezpečnostiPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / -- Drobná, D.
42.DPZelená chémia ako súčasť environmentálnej bezpečnostiPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti tématu0 / ----
43.BPZhodnotenie kvality poľnohospodárskej pôdy vo vybranom mikroúzemíSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Václavík, L.
44.BPZhodnotenie kvality povrchových vôd vo vybranom mikropovodíSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti tématu1 / -- Mahútová, K.