27. 10. 2020  22:32 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | E | H | I | M | P | R | S | Š | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Analýza bezpečnosti aditívnej výroby
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
Kijovská, M.
2.
DP
Analýza rizík pri manipulácii s toxickými látkami v chemickom laboratóriu
Kucmanová, A.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTFPodrobnosti témy1 / 1
3.
DP
Analýzu rizík vybraného strojného zariadenia podľa STN EN ISO 12 100Buranská, E.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTFPodrobnosti témy1 / 1
4.BPBezpečnosť aditívnej výroby vzhľadom na tvorbu jemných častícBuranská, E.
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BPBezpečnostné aspekty priemyselne syntetizovaných nanočastícKatedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)B-IBE
MTF
Podrobnosti témy0 / --
--
6.DPBezpečnostné riziká vybraných strojovMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Lorinc, D.
7.DP
Environmentálne prijateľné spracovanie odpadu z kávy
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
8.DP
Erodologický prieskum lokality Bubeník (Trstená)
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy
1 / 1
Ščasná, M.
9.
BP
Hodnotenie minerálnych a stolových vôd
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Podešva, R.
10.
DP
Hodnotenie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) v laboratóriuKatedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.
BP
Hydrometalurgické získavanie striebra z použitých rtg snímkovWachter, I.
Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
12.
DP
Identifikácia nebezpečenstiev v súvislosti s chybami koľajníc na tratiach ŽSR
Szabová, Z.
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBEMTFPodrobnosti témy
1 / 1
Botka, M.
13.
DP
Iniciačné parametre smrekového drevaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy1 / --
14.
DP
Mechanické vlastnosti "transparentného dreva"
Wachter, I.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTF
Podrobnosti témy
0 / ----
15.
BP
Posúdenie bezpečnosti práce na vybranom pracovisku
Szabová, Z.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy3 / 2
16.BPPosúdenie rizík vybraných technických zariadeníÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
1 / 1
17.
DP
Posúdenie účinnosti sorpčných materiálov pre odstraňovanie ropných látok z vôd
Sirotiak, M.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
18.
BPPotravinový odpad - analýza spotrebiteľského správania a možnosti predchádzania jeho vznikuŠefčovičová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BPPožiarna bezpečnosť materiálov pre aditívnu výrobu
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Rozbor najčastejších príčin pracovných úrazov
Martinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTFPodrobnosti témy1 / 1 Stojkovič, M.
21.
BP
Svetelné znečistenie v Trnave
Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)
B-IBE
MTFPodrobnosti témy
1 / 1
22.
DPSystém evidencie chemických látok pre malé a strené podnikyPastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTF
Podrobnosti témy
0 / ----
23.
DP
Systém evidencie chemických látok pre vybrané laboratórium
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTF
Podrobnosti témy
1 / --
Francúz, S.
24.
BP
Štúdium faktorov ovplyvňujúcich spektrálny posun vybraných kontaminantov vôd
Pastierová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTFPodrobnosti témy1 / --
25.
DP
Štúdium optickej a mechanickej stability transparentného dreva
Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
26.
BPŠtúdium vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBEMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Lacek, K.
27.
DPŠtúdium výbuchových parametrov zvíreného prachuKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBE
MTF
Podrobnosti témy1 / 1
28.
DP
Štúdium výbuchových parametrov zvíreného prachu v závislosti na použitom zapaľovači
Kuracina, R.
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1
29.
BP
Úprava a zvýšenie kvality vody v domácich podmienkachÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTF
Podrobnosti témy
1 / -- Scherer, A.
30.
BPVodíkové technológie z pohľadu bezpečnosti a životného prostrediaKatedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jemalová, D.
31.
BP
Vplyv externého tepelného toku na hmotnostný úbytok pri horení dreva
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBE
MTF
Podrobnosti témy0 / ----
32.
DP
Vplyv orientácie a rozstupu na požiarne riziko elektrických káblovÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kostický, Š.
33.
DP
Vplyv povrchovej úpravy dreva na kritický tepelný tokÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)
I-IBE
MTF
Podrobnosti témy1 / --
34.
BP
Vplyv teploty na zmenu farby vybraných drevínÚstav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTFPodrobnosti témy1 / 1
35.
BP
Výpočet kritického tepelného toku pre iniciáciu horenia
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
B-IBE
MTF
Podrobnosti témy
0 / ----
36.
DP
Záchrana osôb zo stavebných výkopov
Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy
1 / 1
Hačunda, D.
37.
BP
Získavanie striebra z vyradených počítačových klávesnícKatedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTF
Podrobnosti témy
0 / --
--